Breaking

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020

Πώς κτίζεται ό Γ΄ΠΠ μέ τόν κορωνοϊόν, τήν Τουρκία καί άλλους σέ ρόλον ασυνείδητων κομπάρσων….

Πώς κτίζεται ό Γ΄ΠΠ μέ τόν κορωνοϊόν, τήν Τουρκία καί άλλους σέ ρόλον ασυνείδητων κομπάρσων….

Πρό ετών είπα ότι ό παγκόσμιος πόλεμος ομοιάζει μέ τό γεγονός όταν θέλουμε ν’ ανάψουμε κάρβουνα επί τής φουκούς/φουφούς = από τό φώκος = φωτιά = φώξ = λαμπερομμάτης = αλώπηξ = αλεπού, αλουπός…. καί ό αδικημένος καί παραμελλημένος έηξ’ ημών Άγιος Μέγας Νικηφόρος Φωκάς ός φορούσε ό μεσοφόριον υπό τού αυτοκρατορικού μανδύα πάντοτε ράσον = ιε+ράσον = ιεράσον Χριστού!
Απλώθουμε τά κάρβουνα επί τής φουκούς καί τά ανάβουμε μέ πάστα στερεού πετρελαίου….. Τρίβουμε τήν λευκή πάστα μάς πέρα δώθκε καί σύρνουμε φώκον!….. = πύρ….. φλόγα….
Τά κάρβουνα πέρνουν = πύρνουν = πυρηνίζουν καί σταδιακά ενώνεται η φωτιά….. Έν τέλει ανάβουν όλα…. καί ψήνουμε….. ό,τι θέλουμε νά ψήσουμε……
Πύρε φώκον λοιπόν η Μέση Ανατολή καί μετά είπα θά περάσει είς τήν περιοχή Ελλάδος καί Τουρκίας καί τά Βαλκάνια….. ό φώξος επεκτείνεται….
Εφ’ ομοίως….. σ’ άλλες περιοχές καί σ’ άλλα σύνορα….. τηρείται τό ιδιόμοιον….. πύρ ομαδόν….. πύρ ατομιδόν καί ούτω καθεξικώς……
Παρακολουθούμε διενέξεις μεταξύ κρατών παντού, μεταξύ Κίνας καί Ινδίας,….. Ινδίας καί Πακιστάν….. Ρώσσων καί Τσετσένων….. κατευθυνώμενες εξεγέρσεις σέ Η.Π.Α., Ευρώπη, Ωκεανία καί αλλαχού…..
Δηλαδή ραντίζουν μέ στερεά λευκή πάστα ανάφλεξης πετρελαίου παντού καί έκ πανταχόθεν….. χάος….. πρέπει νά συνηθείσεις είς τό χάος διά νά εξοκνηρευτείς καί νά απολαμβάνεις νά εριδίζεις, μαλλώνεις, πολεμάεις, σφάζεις, βιάζεις, βιαοπραγείς, αδικείς…… εκβρυκολακιάζεις…….
Καθήλωσαν τά αεροπλάνα….. διότι….. όστις ταξειδύει….. μαγεύεται καί θεωρεί εαυτόν καί αλλήλους ηλίθιους νά θέλουν νά πολεμήσουσι…..
Σέ εξεβολεύει από τήν ευμάρεια διά νά σέ εκβολεύσει είς τήν μάχην τών μαχών τής βλακείας καί συνάμα τής ευ+αξιοπρέπειας, νά σέ αποδεκατίσει, νά σέ εξολοθρεύσει, νά σέ εξοντώσει, νά σ’ εξαντλήσει καί ύστερα νά σού επιβάλει τήν Νέα Αταξία Απραγμάτων……
Σ’ όλα αυτά συμμετάσχουν πλούσια, ημιπλούσια καί πτωχά χαζά καί άπληστα υποκείμενα….. ό πολυκομματισμός κάθε παράνοιας…..
Είς τά Πρωτόκολλα τής Σιών γράφεται ότι θά εξοντώσουν καί εξορίσουν…. (εννοεί εξολοθρεύσουν μέ τό γάντι…… ήτοι θά τούς εκκαθαρίσουν…..) τούς μασσώνους, διότι όταν κατανοήσουν ότι τούς εξαπατούμε θά είναι η μοναδική δύναμη οπού θά δύναται νά μάς αντιστρέψει….. Παρακολουθούμε προσφάτως καί σέ χαμηλότερη κλίμακα παλαιότερα….. μασσώνοι νά λαμβάνουν αποφάσεις από υψηλόβαθμους μασσώνους νά εναντιώνονται σ’ άλλους μασσώνους καί απεναντίας επίσης νά γίνεται τό ίδιον…… Είναι ώς η Μεραρχία τής Κρήτης νά λάβει εντολή νά κινηθεί εναντίον τής Μεραρχίας τού Έβρου καί τό αντίστροφον….. ήδη γίνεται σέ πολυτικόν επίπεδον….., σέ τραπεζικόν καί σ’ όλα τά συναφή….. τής μεγάλης απάτης, προδοσίας, εξαπάτησης, Υπερπολυεγκλήματος……
Προετοιμαστείτε μέ Χριστόν έν ψυχεί, νεφρούς, καρδία, μυαλόν, προσευχήν, αγιολογική μελέτη, υπομονή, τρόπους επιβίωσης….. Προετοιμαστείτε τώρα, όχι όταν θά είναι αργά «καί δέν θά ξέρετε πού πάν τά τέσσερα σάς»…..
Άγιος Όσιος Ιωσήφ ό Βατοπαιδινός: «όταν αρχίσει ό πόλεμος είς τήν Συρία νά προσεύχεσθε πολύ διότι τ’ ολίγον δέν θ’ αρκέσει, καί όσοι αρχίσουν έν καιρώ τής ύστερης μεγάλης ανάφλεξης δέν θά εισακουστούν διόλου», πολύ δίκαιον έκ Θεού, άμα Τόν θυμάσαι Τόν Κτίστη σού όταν έχεις συμφέρον δέν είναι αγάπη αλλά προσβολή!!!!
Εάν ανακάλυψες ότι είσαι μειλίχιος σέ κάποιον όποτε τόν έχεις ανάγκη τότε είσαι παλειάνθρωπος καί άν ανακάλυψες ότι είσαι μειλίχιος επειδή ίσως νά τόν χρειαστείς είς τό μέλλον χωρίς νά τόν σέβεσαι είς τά εντόσθια σού….. τότε είσαι καί ύπουλος καί πονηρός καί δόλιος καί διπλομμάτης καί παλειάνθρωπος δηλαδή ένας κανονικός σιωνιστής…..
Άλλαξε όσο υπάρχει καιροχρόνος……. Η Μετάνοια είναι διά τά κτίσματα, τούς ανθρώπους, τούς αγγέλους…. τούς όσους έχουσι σωφροσύνη….. καί συνειδητότητα ότι έπταιξαν, ουδείς εξαιρείται, όλοι μάς κάτι κάπου πταίμε….
Πιθανώς νά τριτώσει ό πόλεμος έν σχέσει μέ τήν Ελληνορθοθοξία: α) 1821, β) 1921 γ) 2021…..
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου