Breaking

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Είναι παιδόφιλος ή παιδοβιαστής; Είναι ομοφυλόφιλος ή ομοφυλόγαμος; Φιλοσοφική ερώτηση διά τούς Έλληνες!

Είναι παιδόφιλος ή παιδοβιαστής; Είναι ομοφυλόφιλος ή ομοφυλόγαμος; Φιλοσοφική ερώτηση διά τούς Έλληνες!

Λύσσαξαν αρκετοί (όχι πολλοί) επειδή λέγω τήν προφητεία ώς προφυτεία ή έστω επειδή λεξόπλασα τήν λέξη προφυτεία η οποία εί δυνατόν νά εκληφθεί ώς άλλον πραγματιστικόν καί αλληγορικόν νόημα…. Μία απάντηση οπού έδωσα είναι αυτή:
«Επειδή πολλοί κόλλησαν σ’ αυτήν τήν λέξη ήτοι προφυτεία, καί δέν είναι θέμα ορθογραφίας αλλά επιλογής, νά σ’ ερήτωσω κάτι. Τό φύση πώς γράφεται φύση ή φήση; Διότι ό Ησίοδος τό γράφει φήση. Τό χημεία είναι ίδιας ρίζας μέ τόν χυμόν καί δή χυμεία; Καί κάτι άλλον έχεις διαβάσει τόν Κρατύλον τού Πλάτωνα διά τήν σωστή γραφή τών λέξεων; Διότι δέν βλέπετε τόν κάμηλον καί βλέπετε βεβαίως βεβαίως τό ψύλον! Τό νόημα είναι άλλον. Δεύτερον, ασπούμε ότι φήμι = ισχυρίζομαι καί φήμη = διάδοση = δημοσίευση ή διασκόρπιση ισχυρισμού, δηλαδή δέν είναι γιάννης καί είναι γιαννάκης ή μήπως τό γάμμα έπρεπε νά τό γράψω μέ κεφαλαίον; συνεπώς τό φήμι καί φήμη είναι ομόρριζα, επίσης πρό+φητεία ή προ+φυτεία είναι τό ίδιον νόημα, διότι προέρχεται από τήν ίδια ρίζα μέ τό φύση καί κάποιοι όπως ανάφερα ανωτέρω τήν γράφουν φήση…. Όταν λέμε πρό φυτεύω σημαίνει φυτεύω μία ελεγεία, έναν ισχυρισμόν έκ τών προτέρων ότι σημαίνει δηλαδή τό φήμι = καθ’ ισχυρισμόν…. Η ελληνική γλώσσα όταν καταλάβετε τήν Γλωσσολογία δέν έχει τά στενά παρωπιδικά πλαίσια ορίζοντα οπού νομίζετε. Καί αφού είναι τό σωστόν έλαιον διατί δέν διαμαρτύρεσαι όταν αποκαλείται λάδι, ή ό όκταπους χταπόδι; Διά νά μήν μέ επανερωτήσεις, αντιλαμβάνομαι ότι ίσως δέν τό είδες σού απαντάω μέ αυτόν https://katohika.gr/ellada/poia-ta-sosta-skylla-i-skyla-kissingker-i-kisingker-attiki-i-atiki-aetopoulos-i-aetopoullos-thalassa-i-thalasa-poios-katakreourgei-lekseis-meros-v%ce%84-timis-eneken-katochikon-neon/»…..
Μία άλλη: «Δέν ευρέθηκε (καί όχι βρέθηκε) ένας νά ερωτήσει διατί τό γράφεις μέ ύψιλον τό προφυτεία ή προ+φυτεία. Όλοι μέ τό δάκτυλον είς τήν σκανδάλη! Ένας νά ειπεί βρέ ίσως νά θέλει νά μάς ειπεί κάτι…. Ένας καλόπροαίρετος! Καί ενώ δέν γνωρίζουν από Γλωσσολογία καί νομίζουν τά μοναδικά καί δή ελληνικότερα ελληνικά είναι αυτά οπού γνωρίζουν ή νομίζουν ότι γνωρίζουν….. Όπου υπάρχει τό πρόθεμα = πρό+θέμα πρό είναι σύνθετη λέξη, τουτέστιν προ+φητεία ή πρό+φυτεία είναι σύνθετη λέξη. Καί όπως ό Γαλιλαίος είπε καί όμως η γή γυρίζει, καί όμως η προφητεία είναι προφυτεία…! Από τό προφύεται καί φύεται σημαίνει βλαστάει αλλά σημαίνει βλαστάω καί μία ρήση εξού καί εύ+φυία = ευφυία καί μεγαλοευφυία…. Πρίν κρίνετε καλύτερα νά ερωτάτε…. Άντε νά εξηγήσεις τώρα από πού προέρχοντε οί λέξεις τροχός, κουμπάρος, Κωνσταντίνος, τοίχος…..»…..
Μία άλλη: «Καί συνήθως όσοι κρίνουν δέν αναγνώθουν κάν τ’ άρθρα…. Ενώ οί λέξεις άλλαζαν πάντοτε, θέλετε πηγή, Κρατύλος Πλάτωνος κάνει ρεζίλι τούς Αρχαίους Έλληνες διά τίς παραφθαρμένες αρχαίες διά τόν Σωκράτη τότε ελληνικές λέξεις…..».
Πάμε (υπό+άγουμε = υπάγουμε = πάγουμε = πάμε, εδώ η σειρά οπού κατέληξε η λέξη υπάγουμε σέ πάμε…. διότι κάποιοι δέν τά γνωρίζουν, καί δέν είναι κακόν, κακόν είναι νά κάνουν κριτική ενώ δέν γνωρίζουν) νά ερευνήσουμε τήν λέξη παιδόφιλος τήν οποία αποδεχθήκατε αλλά εγώ όχι από τήν πρώτη στιγμή!
Η Γλωσσολογία είναι Φιλοσοφία είτε σάς αρέσει είτε όχι….
Λοιπόν, φίλος τού παιδιού είναι αυτός οπού αγαπάει τό παιδί ή αυτός οπού βιάζει τό παιδί; Απαντάτε είς τόν εαυτόν σάς….
Φίλος είναι αυτός οπού εκμεταλλεύται καί χρησιμοποιεί ή ός σέβεται τήν αξιοπρέπεια τού άλλου;…. Ό γαμών παιδία σέβεται ή εκμεταλλεύεται καί βιάζει τά παιδία; Απαντάτε είς τόν εαυτόν σάς….
Όταν λέμε αυτός είναι φίλος μάς εννοείτε ότι αυτός είναι εχθρός μάς; Απαντάτε είς τόν εαυτόν σάς…. Εννοείτε όχι όταν ειρωνεύεστε, καλά αυτός είναι «φίλος»…. Κυριολεκτιστί!…..
Αυτός ός βιάζει παιδιά είναι φίλος τού παιδιού; Απαντάτε είς τόν εαυτόν σάς…..
Αυτός οπού αγαπάει τά παιδιά τί είναι παιδάγαπος;….. Απαντάτε είς τόν εαυτόν σάς….. Η λέξη φίλος είναι πειό (τό πιό καθαρευουσιάνικον) κοντά ή απολύτως κοντά είς τήν αγάπη ή είς τόν βιασμόν καί τά σοδομικά αισχρά ένστικτα; Διότι πρέπει νά βάλουμε τό μαχαίρι είς τόν κόκκαλον άν θά επανεύρουμε τόν μπούσουλα! Απαντάτε είς τόν εαυτόν σάς…..
Αυτός οπού βιάζει παιδιά τί είναι παιδόφιλος, παιδεραστής ή παιδοβιαστής;….. Απαντάτε είς τόν εαυτόν σάς…..
Αυτός οπού σοδομίζει παιδιά τί είναι παιδόφιλος ή παιδοσοδιμιστής διά τής βίας;…. Απαντάτε είς τόν εαυτόν σάς…..
Εάν αυτοαποκαλούντο παιδοβιαστές τό υποσυνείδητον όσων τό συνειδητόν κοιμάται θά τό εκλάμβανε ώς κακόν, καλώντας τό παιδόφιλος επειδή αυτοί οί άλλοι όπου κρίνουν μέ τό υποσυνείδητον ασυνειδήτως δέν έχουν ενεργοποιημένον τό ευενσυνείδητον τό εκλαμβάνουν ολίγον ή πολύ αποικοιμιστικώς ώς καλόν = «καλόν»….
Πρίν μερικά έτη καλούνταν παιδεραστές καί δέν τούς άρεσε καί τό άλλαξαν σέ παιδόφιλους αντί νά τούς προσδώσουν τήν κυριολεκτική έννοια ήτοι παιδοβιαστές καί παιδόγαμοι…. ή παιδοπηδηκτές!….. Μία υποκριτική κοινωνία, βλάσφημη καί ασελγής φοβάται καί μισεί τίς κυριολεκτικές έννοιες καί τίς θεωρεί χυδαίες αλλά δέν θεωρεί χυδαίες τίς χυδαίες κυριολεκτικές πράξεις οπού κρύβονται όπισθεν τών ωραιοποιημένων ασελγών πράξεων μέ συγκεκριμμένες λέξεις…..
Βεβαίως η λέξη εραστής καί ερωμένος είχε άλλη έννοιολογία έξ’ αρχής αλλά τήν άλλαξαν έκτοτε, ήτοι εκπαιδευτής και εκπαιδευώμενος, τουλάχιστον σέ στρατιωτικόν επίπεδον… Εξού καί ομόρριζα τών λέξεων ερώτηση καί έρωτας….
Ό Αριστοτέλης, ό Ισοκράτης καί ό Πλούταρχος επισήμαναν από τήν αρχαιότητα ότι οί αισχροί άνθρωποι άλλαζαν τίς λέξεις καί τίς ωραιοποιούσαν…..
Πάμε καί είς τήν λέξη ομοφυλόφιλος, νά τήν ερευνήσουμε, νά τήν αναλύσουμε μέ βάσει τίς συνθετικές λέξεις οπού τήν οικοδομούν καί όχι τήν τυπικούρα όπως τής προσέδωσαν κάποιοι διά νά ωραιοποιηθεί κάποια πράξη, όπως καί είς τήν περίπτωση τού παιδόφιλου = παιδοβιαστή…. Δέν μ’ ενδιαφέρει τί κάνουν οί κίναιδοι όπως τούς αποκαλούσαν οί Αρχαίοι, αλλά η λέξη ομοφυλοφιλία….
Σύνθεση: όμο = όμοιος+φύλον+φίλος, κυριολεκτιστί σημαίνει αυτός οπού είναι φίλος μέ τό όμοιον φύλον τού ή μέ τό φύλον τού…. Δηλαδή ένας άνδρας ός δέν είναι μισανδρής καί μία γυναίκα ήτις δέν είναι μισογυνής…. Δηλαδή ένας άνδρας ός δέν μισεί τούς άνδρες καί μία γυναίκα η οποία δέν μισείς τίς γυναίκες, απλά πράγματα….. καί καμμία υπόνοια από τόν Αγαθόν Λόγον περί ερωτικών πράξεων, παρεκτροπών, παραφυσιολογιών καί άλλων….
Ό κίναιδος ή πούστης είναι ό ομοφυλόγαμος = ομό = όμοιου φύλου γαμείν….
Τώρα διατί άλλαξαν τήν λέξη πούστης μέ γκέυ = εύθυμος εξ’ αρχής σήμαινε αγγλιστί…. Διότι η λέξη πούστης δέν αρέσει τίκτει ενοχή, ανοστιά, σοδομισμόν κ.ο.κ… Ενώ η λέξη gay σημαίνει ό φαίδρος!
Δέν είμαι εναντίον κανενός, αλλά η Γλώσσα λέγει κάποια αλήθεια καί η παρερμηνεία ή η τυποποίηση άλλης σημασίας λέγει άλλη «αλήθεια»…..
Όπως ό συκοφάντης ήταν αυτός οπού έτρωγε σύκα καί πήρε στραβή δευτερεύουσα έννοια η οποία επικράτησε επειδή κάποιοι ήσαν κλεπτοσυκοφάντηδες…. Δηλαδή έκλεβαν τά σύκα από τίς συκίες καί τά έτρωγαν είς τήν Αρχαία Αττική… Όμως η λέξη συκοφάντης είναι αυτός ός τρώγει σύκα, όπως μηλοφάντης είναι αυτός ός τρώγει μήλα καί ροδακινοφάντης αύτος ός τρώγει ροδάκινα, κυριολεκτικώς. Καί άλλον ό κλεπτομηλοφάντης καί κλεπτοροδακινοφάντης!….
Παράσιτος ήταν αυτός ός δικαιούτο ό προσκεκλημμένος νά πάρει μαζύν τού σέ μία αμφιτρυωνία…. καί κατέληξε αβάττατζιης = αυτός ός εκμεταλλεύεται τούς άλλους τρώγωντας καί πίνωντας χωρίς νά πληρώνει ποτέ…. Εξού καί τά παράσιτα ζωύφια….
Ό ερασιτέχνης έχει άλλη έννοια καί σ’ άλλη παρεκτάπη, μάλιστα ό ερασιτέχνης συνχάκις είναι καλύτερος από τόν επαγγελματία διότι κάνει κάτι από μεράκι ενώ ό επαγγελματίας συχνάκις από ανάγκη ή κερδοσκοπία….
Άλλος έχει τ’ όνομα καί άλλος τήν χάριν καί συχνάκις άλλα λέγει η λέξη καί άλλα τής αποδίδουν καί διαδίδεται ώς τύπος = «τύπος»….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου