Breaking

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Χάσαμε τήν Μικρασσιατική Εκστρατεία επειδή Αρχιστράτηγος ήταν ό Ρόθτσιηλντ…..


κλίκ κλώκ κλίκ κλώκ κλίκ κλώκ
Χάσαμε τήν Μικρασσιατική Εκστρατεία επειδή Αρχιστράτηγος ήταν ό Ρόθτσιηλντ…..

Λοιπόν μάγκες διά νά γίνει η ανάκαμψη πρέπει κάποιος νά έχει πλήρην επίγνωσιν τού τί έγινε, τί γίνεται καί τί μέλλει γενέσθαι ή….. τί πρόκειται νά γένει…..
Δέν γίνεται άλλως πώς…..
Σέ όλα τά θέματα υπάρχουν άνθρωποι οίτινες περνάνε από τήν άγνοια είς τήν πλάνην….. Η δεύτερη χειρότερη τής πρώτης, εξού καί η ρήση η ημιμάθεια χειρότερη τής αμάθειας….
Η φιλοσοφική πραότητα είναι η αποδοχή τής αλήθειας, χωρίς νά σημαίνει ότι θ’ αποδεχθείς τήν ήττα….. Μάθε τόν εχθρόν σού καί τόν νίκησες…. Νόμισε ότι έμαθες τόν εχθρόν σού καί μόλις αυτοηητήθηκες. Αυτή η κακοτοπιά συνεχίζεται εσαεί είς τούς Έλληνες….. Νομίζουν! Ναί νομίζουν, έχουν αυταπάτες….. Η ήττα μάς η Ιστορία τής ήττας μάς επαναλαμβάνεται από τίς αυταπάτες μάς, έχουν ριζώσει, φύτρωσαν πολυκόρμια, κλάδους, πολύκλαδους, κλαδιά, κλαδάκια κ.ο.κ….. Δέν αρκούσαν τούτα σύν τοίς άλλοις δηλαδή, έχουμε καί καινούργια, μυθεύματα, καινούργια φρούτα…. καινές οπώρες είς τήν αγορά τής παραπλάνησης…..
Όταν έχεις ν’ αντιμετωπίσεις έναν δράκον αιώνες καί νομίζεις ότι έχεις ν’ αντιμετωπίσεις έναν λέων πέφτεις πάντα έξω….. Καί αναθεματίζεις τήν τύχην σού…. Είς τήν Κύπρον λέμε: «η τύχη κάνει τήν κόρταν κακορίζικη» εννοώντας ότι η τύχη καθορίζεται καί από τήν τύχην καί από τό μυαλόν….. Τί τύχη νά έχεις μυαλόν ν’ αποφασίζει πάντοτε τό σωστόν καί τό καλόν έστω ένεκα βλακείας αλλά από καλή τύχη…. κωλοφαρδία τής τύχης….. Τί ωραία! Εντούτοις, η τύχη είναι μία επιληψία η οποία δέν είναι υπεραιωνόβια…. άν προσέχεις τόν οργανισμόν σού καί συνάγεις τά ρούχα σού από τίς κακοτοπιές τών πιθανοτήτων, έστω καί έν μέσω ατυχίας θά ξεπεράσεις τά 100….. διότι πήρες είς τήν Πρόληψη δι’ εξετάσεως 100%……
Λοιπόν, ένας δράξ είναι ό ρόθτσιηλντ, αυτός οπού η οικογένεια τού πλούτισε ώς Υπερτοκογλείφος είς τό Ελληνοβυζάντιον, Ορθόδοξοι καί Μωαμεθανοί τότες, θεωρούσαν υπέρτατη αμαρτία τήν τοκογλειφία. Άλλο που δέν ήθελε ό κάθ’ οβραίος, άσε που προωθούσαν τήν «προκατάλήψη» αυτή στούς αλλόθρησκους…. Πήρε τά ππουρτού τού ό ρόθτσιηλντ καί βγήκε στήν γερμανία…. Ίδρυσε Τράπεζες καί χρηματοδότησε τήν εκστρατεία τών Ψευδοσταυροφόρων κατά Βυζαντίου δηλαδή: «μέ τήν μίλλα σού τηανίζω τό βλατζιήν σού = μέ τό λίπος σού τηγανίζω τό ήπαρ σού….»….. Αυτόν τόν πανούργον έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε καί όχι κανέναν λέοντα, ό λέων είναι χαζός δυνατός, αλλά όχι δράξος είς τό μυαλόν….. Τί κάνουμε; Καλή ερώτηση!!!!
Άναψε τήν κανποσύριγγα (η πίπα καί δέν υπάρχει όρος ηλεκτρικό τσιγάρο εκτός καί άν είναι ποιητικός, αλλά ηλεκτρική καπνοσύριγξ) τού έσβυσε ούτε αργά ούτε γρήγορα τό σπίρτο, είχε συνάξει καμμιά εκατοσταριά κοστουμαρισμένους κκαουμποϋδογκάνγστερς τής υψηλής αλήτικης καθώς πρέπει αριστοκρατίας καί τούς είπε: «λοιπόν παίδες αλητόπαιδες let’s fuck Greece!»…..
Είπε είς τόν Άγγλο πές στόν Βενιζέλο νά πάει στήν Σμύρνη, διά τό χαττήρι τής Αγγλίας… Στόν Ρώσσο είπε έτοιμος τά όπλα. Στόν Γερμανό έτοιμα τά όπλα, στόν Ιταλό κάνε αντιπερισπασμό, στούς Έλληνες υποτακτικούς κάνετε αυτό κι’ αυτό….
Διέταξε τόν έναν καί ό ένας διέταξε πέντε καί οί πέντε εικοσιπέντε καί οί εικοσιπέντε εκατόν εικοσιέξη καί πάει λέγωντας…..
Ήξευρε καί τίς ημερομηνίες περίπου τού έκαστου περιστατικού καί άμα ήταν εκτός χρονοδιαγράμματος τού έπαιρνε καί τούς σήκωνε…. ό διάολος…..
Λοιπόν, αυτός ό πρώτος καί δεύτερος διάολος είναι ακόμη εδώ….. Εμείς πού είμαστε; Ακόμη στήν δεξιά καί αριστερά, στό παντού καί στό πουθενά, στό πότε καί τό πρίν, στό πώς καί διατί καί ούτω καθεξής…..
Τώρα άν πώ νά επιστρατεύσουμε Τόν Θεόν θά μού πείτε κάποιοι άσε ρέ!…. Έ τότε βρέστε άλλον εσείς!…. Καλή επιτύχια, αλλά νά είναι ισχυρότερος, εμπιστότερος, δικαιότερος, καλύτερος, ευφυεστώτερος από Τόν Θεόν…., διότι ό διάολος δέν αστειεύεται μωρέ…..
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου