Breaking

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020

Η αληθινή Ιστορία τής Εξέλιξης, όχι όπως σάς τήν είπαν. Τά φυτά, τά νερά καί τά τυριά γεννάνε ζώα καί άλλα πολλά. Ιδού τά τεκμήρια τής Φύσης! Μέρος 1

Η αληθινή Ιστορία τής Εξέλιξης, όχι όπως σάς τήν είπαν. Τά φυτά, τά νερά καί τά τυριά γεννάνε ζώα καί άλλα πολλά. Ιδού τά τεκμήρια τής Φύσης! Μέρος 1

Παρακολουθώντας τήν εξέλιξη τών ειδών τής φύσης προσπαθούν νά μάς πείσουν καί νά μάς δικαιολογήσουν ότι τό κάθε ζώον προήλθεν από τό άλλον καί τό κάθε φυτόν από τό άλλον, αλλά καί αυτόν δέν τό λένε ευθέως. Μάς λένε γιά μεταναστεύσεις ζώων καί φυτών διά μέσω τών ωκεανών καί ότι όλη η γή ήταν ενωμένη καί πάλαι αφήνουν κενά καί οί ίδιοι ομολογούν πώς στίς θεωρίες τούς αρωγούντε από τήν φαντασία καί τίς εικασίες, καθότι υπάρχει πολύ άλυτον μυστήριον…. Βεβαίως δέν αποκλείουμε ότι έν μέρει έναν μικρόν ποσοστόν έγινε όπως λένε, αλλά αυτόν τό ποσοστόν δέν εξεπερνάει τό 3%…..

Παρατηρώντας τήν Φύση δεκαετίες έχω παρατηρήσει άλλα πράγματα καί θά αναφέρω μόνον μερικά καί τά πειό ευκολοκατανόητα καί νηπειακά….

Εξέλιξη καί Διεξέλιξη, δύο όροι όμοιοι καί διαφορετικοί. Εξέλιξη είναι όταν ένας είδος από ανάγκη προσαρόζεται μέσω αλλαγών στόν οργανισμόν τού. Όταν ένας σκύλος από μεγαλόσωμος κατέληξε σέ μία ράτσα μικρή. Όταν ένας ακανθόχοιρος τού Ατλαντικού Δάσους τής Αμερικής, αναπτύσσει ουρά γιά νά ελίσσεται στούς κορμούς καί όταν σέ διάφορα μέρη τού ίδιου δάσους ζή διαφορετικός δενδροακανθόχοιρος καί όταν τό 2006 εμφανίστηκε/ανακαλύφθηκε έναν καινούργιον είδος που πιστεύεται ότι δέν υπήρχε πρίν μερικά έτη….

Διεξέλιξη είναι όταν τό νερό γεννάει καβούρια, όταν τό τυρί γεννάει σκώληκες, όταν τά ξηρά κουκιά γεννάνε έντομα…. Όταν…..

Πάμε νά δούμε….

Τό κυπριακό τυρί χαλλούμι (χάλμη = χ+άλμη) όταν πεπαλαιωθεί καί δέν έχει βεβαίως ενζυμωθεί μέ βιομηχανικά προϊόντα όπως η πητιά, εξεγεννάει έναν σκώληκα ός ονομάζεται «αππηιτούριν τού χαλλουμιού» επειδή πηδάει όπως ό ψύλλος…. Πάντοτε γεννάει τό συγκεκριμμένον αναπηδητικόν σκωληκοέντομον όχι τίποτε άλλον…. Τό σκωληκοέντομον αυτόν γεννήθηκε πρώτη φορά όταν έγινε πρώτη φορά τό χαλλούμι καί αφέθηκε σέ πεπαλαίωση…. Δέν υπήρχε πρίν, άρα τέ διεξελίχθηκε προσφάτως…. έν συγκρίσει μέ τήν Παλαιοϊστορία τών ζώντων οργανισμών….. Προφανώς τό αππηιτούριν είναι μούλος αλλά δέν είμαστε βέβαιοι καθότι δέν παρατηρήθηκε άν μπορεί νά ζήσει καί νά γεννήσει άλλον αππηιτούριν έξω από τό περιβάλλον τού τύρου….

Οί αποξηραμένοι κύαμοι/κουκιά…. γεννάνε κάτι οπού τό λέμε καμμούγυαρος…. Όταν ένας κάτοικος Μεξικού ό φίλος μού ό Κώστας μ’ ερώτησε όταν συνζητούσαμε περί Γλωσσολογίας: «τί σημαίνει καμμογυάρος καί από πού ξεβαίνει;»…. Αμέσως συνέδεσα τό καμμού μέ τό κύαμος = κουκί καί τό γυάρος μέ τήν μυίγα = μούγια ελληνοκυπριαστί καί τού είπα: «πρέπει νά είναι μούγια τών κουτσιών = κουκιών»…. Έμεινε άναυδος, καί μετά τού εξήγησα πώς τό εξήγαγα ώς συμπέρασμα… Η κυαμομυίγα εξεγεννάται από τούς αποξηραμένους κύαμους πάντοτε, από τίποτε άλλον καί πάντοτε αυτόν γεννάνε οί ξεροί κύαμοι…. Καταλάβατε τό συμπέρασμα τής Διεξέλιξης;…. Όταν ένας φυτικόν είδος κάτω από συγκεκριμμένες συνθήκες εκγεννάει έναν συγκεκριμμένον είδος εντόμου όπως καί είς τήν περίπτωση τού ιδιαίτερου ψύλλου τού χαλλουμιού;….

Γνωρίζουμε εκατοντάδες τύρους οπού μέ τήν πεπαλαίωση παθαίνουν ιδιαίτερες ζυμώσεις διά τών οποίων μάς προσφέρουν συγκεκριμμένες μοναδικές διά τό καθένα γεύσεις…. Οί ζυμώσεις αυτές γίνοντε από τά βακτηρίδια, τά μικρόβια, τούς μικροργανισμούς. Ομοίως γίνεται μέ τά τσαλαπατημένους στάμφυλα εντός τών ληνών (ληνός από τό λοιώνω)… Εννοείται ότι κάθε ποικιλία στάμφυλων ή συνζύμωση ανακατωμένων ποικιλιών προκύπτει συγκεκριμμένη γεύση οίνου ένεκα τών ιδιαίτερων βακτηριδίων οπού αναπτύσσονται καί αναδεύονται μαζύν όταν ενυπάρχουν πέραν τής μίας ποικιλίας….

Σ’ όλα αυτά συμβάλλουν τά ιδιαίτερα περιβάλλοντα, τά υψόμετρα, τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής περιοχής, όπως η θάλασσα, τό βουνό, η χαράδρα, τό φαράγγι, τό μικροκλίμα, τό ιδιαίτερο κλίμα τού έτους ή μήνα όπου έγινε η ζύμωση μέχρι το ιδιαίτερο πατητήρι/ληνός τού αμπελουργού καί τού ιδιαίτερου αρμέγματος τού κτηνοτρόφου, τό μέ τί βότανα έχει τραφεί η αγέλη, σέ ποίον υψόμετρον κ.ο.κ… Κάθε λεπτομέρεια συγκαθορίζει είς τό τελικό αποτέλεσμα απ’ ολίγον έως πολύ…

Οί ποταμοί γεννάνε καρκίνους = καυούρια/καβούρια καί κάθε ποταμός έχει τήν ιδιαιτερότητα τού η οποία άν αλλάξει επί μακρόν, θ’ αλλάξουν καί τά καυούρια… Δέν είναι δυνατόν όλοι οί ποταμοί νά συνδέονται!… Ουδέποτε!…. Τό ύδωρ σέ συνδοιασμόν μέ τούς χυμούς, τά μέταλλα καί άλλα ιχνοστοιχεία τής πορείας τής ροής τού ήτοι από τά πετρώματα έως τά χώματα καί από τά φυτά ώς τά ιζήματα καθορίζουν καί συγκαθορίζουν τήν ιδιαίτερη χυμεία τού καρκίνου/καβουριού όπου θά γεννηθεί…. Καί εννοείται ότι γεννόνται καί άλλα είδη υδροζωής, εντός καί εκτός ύδατος καί αμφίβια….

Η βρομέλια είναι έναν ακτινοημιπαχόφυλλον φυτόν όπως η ορχιδέα καί ζή ώς επίφυτον δηλαδή φυτρώνει επάνω σέ τροπικούς κορμούς τού Ατλαντικού καί Αμαζόνιου Δάσους τής Νότιας Αμερικής…. Φυτρώνει μόνον έναν λουλούδι καί σέ κάθε φυτόν γεννάται ένας βάτραχος…. Ό βάτραχος κάθε βρομέλιας είναι διαφορετικός σέ κάθε έναν υποείδος τού είδους βρομέλιας τό οποίον απαριθμεί 1,000 υποείδη… καί 1,000 υποειδές βρομέλιους βατράχους…. Ό βάτραχος τής γεννάται εντός τής λίμνης οπού συντηρείται είς τό βάθος τού φυτού τού οποίου τά μακρυαυγοειδές φύλλα συσσωρεύουν τό ύδωρ σέ υποφύλλια στέρνα….

Ουδέποτε ένας υποείδος βρομέλιας δέν εξεγεννάει υποείδος βατράχου εκτός από τό συγκεκριμμένον ιδικόν τής καί ουδέποτε βάτραχος ζή σέ βρομέλια άλλου υποείδους από τό πατριωτικόν τού είδος….. Πρόκειται περί διεξέλιξης φυτού νά γεννάει ζώον συγκεκριμμένον καί τέκνον τής! Αυτόν δέν σάς τό είπαν ποτέ…. ξανά. 

Συνεπώς είς τό ερώτημα διά έναν από τά σπάνια είδη φυτών σέ συγκεκριμμένες κορυφές τών Άνδεων άν γεννήθηκε πρώτον αυτόν ή η ιδιαίτερη μέλισσα οπού τρυγεί μόνον απ’ αυτόν καί τό επικονιάζει η απάντηση είναι ότι γεννήθηκαν ταυτόχρονα, ή μετάφερε σπόρον συγγενικόν η μέλισσα εκεί επάνω είς τά αφιλόξενα ψύχη καί μονομιάς εξελίχθηκε ό σπόρος καί η μέλισσα μαζύν, ή αφού βλάστησε εκεί έν ύψει τό φυτόν εκείνον γέννησε άρον άρον τόν επίκουρον επικονιαστή τής, μία ιδιαίτερη μέλισσα η οποία επικονιάζει μόνον τό είδος καί ρουφάει νέκταρ μόνον από τό συγκεκριμμένον φυτόν. Μέλισσα καί φυτόν είναι μία αλληλένδετη αλληλέγγυα αλληλοεξαρτώμενη αλληλομοναδική μηχανή…. Τό φαντάζεστε; Καί όμως υπάρχει!…. Ψάξετε τό!

Καταλαβαίνωντας αυτόν θά συγκαταλάβετε διατί μία συγκεκριμμένη ευρεία περιοχή τού Νότιου Ημισφαιρίου από τήν Μαλαισσία ώς τήν Αφρική καί ώς τήν Νότια Αμερική ανάπτυξε δεκάδες είδη πρωτεύοντων καί πιθηκων, δηλαδή σέ συγκεκριμμένους παράλληλους….

Συγκαταλαβαίνωντας αυτόν θά καταλάβετε πώς εξελίχθηκαν καί τά μεγαλύτερα ζώα καί πολλά απ’ αυτά μετανάστευσαν, ενώ άλλα ζούν παντού αλλαγμένα ή όχι όπως οί γάτες καί οί σκύλλοι. Ενώ οί ποντικοί ζούν όμοιοι παντού αλλά καί διαφοροποιούμενοι….

Παρατηρήστε έναν μικρόν φυσικόν τέλμαν έξω είς τήν φύση όπου τό ύδωρ έχει κατασταλάξει καί θά παρακολουθήσετε τήν ανάπτυξη ύδρων καί μάλλας…. Η μάλλα βοηθάει είς τό γέννημα τών ύδρων καί τό αντίστροφον….

Συγκεκριμμένα κόπρια εξεγεννάνει συγκεκριμμένους μικροργανισμούς. Συγκεκριμμένον κλίμα υποσυγκεκριμμένους μικροργανισμούς από τήν ίδια ύλη….

Θά σάς αποκαλύψω έναν μυστικόν πώς νά διατηρείτε αμώλοστους = άχωστους ήτοι μή γεμάτους τούς βόθρους. Ρίξετε μέσα φρέσκα ωμά ήπατα = σηκώτια από αγελάδα η οποία τρέφεται έξω είς τήν φύση καί τότε θά δημιουργηθούν κάτι παράξενα όντα ώς έγχελυς = χέλια, λευκόχρους καί αυτά θά τρώνε όλα τά αφοδεύματα…. Συμβαίνει μόνον μέ τό συγκεκριμμένον ήπαρ… Αυτά μεγαλώνουν πολύ γεννάνε, αποθαίνουν καί συνεχίζεται η διαδικασία εκκαθαρισμού…. Μού τό μαρτύρησε ό μακαρίτης σπουδαίος πολτικός μηχανικός Βαγγέλης ό Λαγός από τόν Χωρτιάτη Θεσσαλονίκης…. Δηλαδή οί συνηθισμένοι βόθροι όχι μέ βαρετά χημικά μέσα, ξεπουλιάζουν από τά βοδινά ήπατα τούς συγκεκριμμένους έγχελεις όπου υπό τών κατάλληλων συνθηκών δύνονται νά εξελιχθούν σέ άλλων ειδών καί συγκεκριμμένων ειδών όπως αυτά τής θάλασσας….. Δηλαδή, εδώ σάς αποκαλύπτω ότι από διαφορετκές διαδικασίες παράγονται όμοια είδη ή υποείδη κάτω από διαφορετικές συνθήκες, όπως παράγουμε πετρέλαιον από τό αργόν πετρέλαιον καί από τά γαιόμηλα = πατάτες…. Αυτό ισχύει διά πολλά είδη…. Κύνες/σκύλλοι προέκυψαν τόσον από τούς λύκους όσον καί από τίς αλεπούδες καί άλλα είδη, εντούτοις, τώρα είναι όλοι σκύλλοι μέ κοινά χαρακτηριστικά καί έχουν διασταυρωθεί, αλλά δέν μπορούν πλέον νά διασταυρωθούν μέ άλλα είδη…. Κατά συνέπεια, ό άνθρωπος γεννήθηκε σέ πολλά μέρη από διάφορες αιτίες καί από τόν πίθηκον καί από τόν λύκον ίσως όπως πιστεύουν οί σαμάνοι καί τυχαίως καί έκ Θεού….

Ώς εδώ, σ’ άλλον άρθρον τά άλλα…. Διαθέτω εκατοντάδες σελίδες μέ πολλές λεπτομέρειες σ’ ανέκδοτα βιβλία….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου