Breaking

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2020

Μού λέγει κάποιος: Γιατί δέν μάς βοηθά Ό Θεός; Θά σού πώ καί θά σ’ αφήσω σύξυλον!….Μέρος 1

 

Μού λέγει κάποιος: Γιατί δέν μάς βοηθά Ό Θεός; Θά σού πώ καί θά σ’ αφήσω σύξυλον!…. Μέρος 1


Μού λέγει κάποιος ειρωνικώς σχεδόν καί μέ καθυποψία γιατί δέν μάς βοηθά Ό Θεός, εννοώντας Τόν Χριστόν….

Θά σού πώ καί θά σ’ αφήσω σύξυλον….

Όταν εσύ ώς άνθρωπος ή λαός είσαι τό ίδιον αμαρτωλός ή χειρότερος από τόν εχθρόν σού γιατί νά σέ βοηθήσει Ό Θεός;…. Γιατί νά σέ προτιμήσει;…. Γιατί νά κάνει αδικία;…. Συνάγεις μόρια αμαρτίας από πολλά πράγματα, αλλά εσύ θεωρείς αμαρτία ό,τι σέ συμφέρει καί ό,τι εσύ καθόρισες προσωπικώς ότι είναι αμαρτία, λές καί εσύ έφτειαξες τήν αμαρτία καί τήν ηθική, ενώ τίποτε δέν έφτειαξες, ούτε τή ζωή σού ούτε τή ψυχή σού!….

Θυμάσαι τίς αμαρτίες τών άλλων καί τίς αδικίες που σέ πληγώνουν αλλά τίς δικές σού αμαρτίες καί προξενήσεις πληγών τίς ξεχνάς, τέτοια είναι η αντικειμενική ηθική σού, ένα μαύρο χάλι!….

Ό Θεός είναι δίκοπο μαχαίρι, η Δικαιοσύνη είναι δίκοπο μαχαίρι, δέν έχει δύο μέτρα καί δύο σταθμά… Δέν έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις μέ γνώμονα τής αρεσκείας καί δέν Τόν εγνοιάζει τάχατες άν είναι άδικο ή δίκαιο. Μάλιστα σ’ εσένα παρέδωσε τήν θρησκεία τών θρησκειών, τήν αλήθεια καί περίμενε βάσει δικαιοσύνης νά είσαι δικαιότερος, άρα τέ τά κριτήρια δι’ εσένα είναι αυστηρότερα από Τόν Θεόν, διότι υποτίθεται κατάλαβες, υποτίθεται διδάκτηκες, υποτίθεται γνωρίζεις…. Γνωρίζεις αλλά κάνεις πώς δέν γνωρίζεις καί τό γνωρίζεις καί μήν κάνεις ότι δέν γνωρίζεις διότι αυτόν μετρά είς βάρος σού είς τήν μετέπεια κρίση σού, τελία καί παύλα είτε επιμένεις ότι δέν γνωρίζεις ή σιωπάς καί δέν βγάζεις τσιμουδιά ότι γνωρίζεις…. Γνωρίζεις όποτε θέλεις καί όποτε προτιμάς έ;…. Καί όποτε θέλεις καί πρτιμάς δέν γνωρίζεις έ;…. Έγνοια σού καί αυτόν θά αποκαλυφθεί τήν πειό πικρή στιγμή…. Γέλα, βλασφήμα, αντίδρα έντονα, όλα περαιτέρω είς βάρος σού….

Νομίζεις ότι είσαι πειό έξυπνος από Τόν Θεόν έ;…. Βρέ δέν είσαι πειό έξυπνος από έναν ζώον καί θά είσαι πειό έξυπνος από Τόν Θεόν;…. Πόσοι άνθρωποι θά επιβίωσαν εκεί έξω στούς τροφοσυλλεκτικούς αγρούς μέ τόση επιτυχία όσον έναν ζώον;….

Τώρα θά σού πώ τί κάνεις είτε τό παραδέχεσαι είτε όχι….

Συνεχώς προσποιείσαι καί αυτόν είναι αυτονόητο, προσποιείσαι ολίγον ή πολύ, ελίσσεσαι από προσποίηση σέ προσποίηση, τόσα είναι τά ευφυή μαύρα χάλια σού….

Λαμβάνεις τήν προσποίηση σού ώς ένδειξη μή απόδειξης από εσένα καί από άλλους καί από Τόν Θεόν ακόμη!…. Έγνοια σού, αυτοτυφλωμένος μέ τίς παλάμες σού είσαι βρέεεε, ξύπνα…. τίποτε δέν κρύβεται, κανένας βαθμός προσποίησης από τήν πηγή τής ευφυίας….

Κοίτταξε τί κάνεις….

Φωνάζεις διατί δέν σέ βοηθά Ό Θεός, Τόν αμφισβητείς σέ δύναμη καί ύπαρξη, επειδή δέν βοηθά εσένα καί τό έθνος σού…, εξυπνάκια!….

Εσύ διαμαρτύρεσαι ότι σ’ έκλεψαν π.χ. 500 ευρώ αλλά δέν λές τίποτε που πηδάς τήν γυναίκα τού φίλου σού μαλάκα! Ωραίος έ;…. Έ ρέ τί έχεις νά πάθεις!….

Εσύ κατηγορείς τήν άλλη πώς είναι υπερήφανη αλλά δέν δίνεις φαγητό στήν γρηά που λοιμοκτονεί….

Βλέπεις τήν αδικία που σέ πληγώνει αλλά περιφρονείς καί ξεχνάς τήν αδικία διά τής οποίας πλήγωσες….

Κατηγορείς τήν ΝΤΠ αλλά δέν κατάλαβες ότι αναλόγως τής προσωπικής δύναμης σού σέ όλα, είσαι χειρότερος καί άν είχες τήν κατάλληλη δύναμη θά ήσουν μία ΝΤΠ ίσως καί χειρότερη…. Κατηγορείς τήν ΝΤΠ αλλά έχεις κάνει αναλόγως τής δύναμης καί τού εκτοπίσματος σού χείριστα όργια, εγκλήματα, παραποιήσεις, ψευδοδηλώσεις, ψευδολατρεύσεις, σατανολατρεύσεις κρυμμένες υπό τόν αθλητισμό, τόν ερωτισμό, τόν χρηματισμό καί οίον άλλον ισμό…..

Αλλά Ό Θεός έχει τήν στατιστική όπως έχει καί τό πανεπιστήμιο καί λέγει: «Ό Χ μέ τήν Ψ δύναμη άν είχε τήν Φ δύναμη θά ήταν χειρότερος από τόν Ρόθστιηλντ»…. Κατάλαβες ανθρωπάκο που λές καί νομίζεις πώς αδικείσαι…. Τήν προέκταση δέν τήν αντιλαμβάνεσαι…. Καί άν είσαι αδυνατότερος δέν είναι από ηθική αλλά από έλλειψη ευφυίας νά είσαι Ρόθτσιηλντ ή ένας άλλος έστω κατώτερος αλλά πολύ μεγαλύτερος απ’ εσένα….

Ένας αμαρτωλός κατηγορεί τόν άλλον αματωλό καί συνάμα κάνει τήν αμαρτία ν’ αμφισβητεί Τόν Θεόν καί τήν Δικαιοσύνη Τού, επειδή δέν τόν βοήθησε έναντι τού άλλου αμαρτωλού! Πάς καλά βρέ βλαμμένε;…. Θά γίνει Ό Θεός σκυλλάκι τού κάθε αμαρτωλού;…. Καί όταν σού πούν νά μετανοήσεις υβρίζεις, ειρωνεύεσαι, ψυχραίνεσαι, ορίζεις εσύ ότι δέν είναι αυτά αμαρτίες, λές καί έκαμες εσύ τίς αμαρτίες καί τίς ηθικές καί όχι Εκείνος Ός έκανε τά πάντα καί ξέρει καλύτερα απ’ εσένα ποίες είναι οί ηθικές καί ποίες οί αμαρτίες. Άντε τό πολύ νά μετανοήσεις σ’ ό,τι σέ συμφέρει καί σ’ ό,τι δέν επηρεάζει τήν γενικότερη γοητεία καί απολαβή σού…. Δηλαδή ούτε Μετάνοια βαθμού ψίχουλα….

Τώρα πειάσε καί βάλε στό ένα τσουβάλι ό,τι σ’ αδικούν καί στό άλλο ό,τι πιθανόν ν’ αδικείς καί κάνει συναρίθμηση… πλήν σύν…. καί τά λέμε!… Μπορεί νά έκανες μία αμαρτία καί νά είναι χειρότερη από τά τρισεκατομμύρια κάποιου άλλου εχθρού ή φίλου…. τό έχεις πάρει χαπάρι;….. Καί ποίος καθορίζει τί είναι αμαρτία καί τί δικαιοσύνη είπαμε;…. Αυτός που καθόρισε τί είναι ύπαρξη, ζωή, ψυχή, βαρύτητα, αντιβαρύτητα, είδη, γή, ουρανός, σύμπαν καί βάλε άπειρα σ’ αυτό τό τσουβάλι…. Ή μήπως κάνεις όπως τόν διάβολο που καθορίζει αυτός τί είναι τί ενώ εποίησεν ουδέν;…. Καί σού λέγει τό 666 είναι δικό μού, η εξάλφα είναι δική μού καί παεί λέγωντας, έτσι νομίζεις έ;…. θά μιλήσουμε γιά τά σύμβολα στό δεύτερο μέρος…. Σούχω εκπλήξεις….

Άν πάρεις χαπάρι ότι κανένας δέν ποίησε ουδέν εκτός Τού Θεού τότε είσαι πειό κοντά στόν Θεόν όσον κανείς άλλος που δέν παραδέχεται τήν έν λόγω μεγάλη αφετηριακή αλήθεια…. Καί ονόμασε Τόν Θεόν όπως θέλεις, αλλά όχι νά έρθη αύριον ό Αντίχριστος καί νά σού πεί εγώ είμαι εκείνος που ποίησε τά πάντα καί νά μήν μπορείς νά τό διακρίνεις, διότι ό Θεός σού έδωσε σημάδια, συνθήματα καί παρασυνθήματα νά καταλάβεις πότε μιλά Ό Ίδιος καί πότε μιλά παράνομα ό διάβολος από τήν «θέση» Τού Θεού!…. Αυτός είναι Ό Υπερβατικός Χριστιανισμός!…. καί κανένας άλλος ισμός δέν συγκρίνεται μαζύν Τού εκτός καί άν είναι τώ όντι συνώνυμος Τού!….

Πάρε τά δύο τσουβάλια τώρα τίς αμαρτίες σού καί τίς αμαρτίες τών άλλων, πάρε ακόμη δύο τίς δικαιοσύνες σού καί τίς δικαιοσύνες τών άλλων, φτειάξε δηλαδή τήν Τετραπιθανότητα σού καί αμόλαε στό κάθε κοφίνι τά κατάλληλα! Είσ’ άξιος βρέ νά τό κάνεις;…. Τά γνωρίζεις όλα; Γνωρίζεις όλα τά υπέρ καί τά κατά τού κάθε άλλου;… Ή μήπως έχεις τήν αξιοσύνη νά γνωρίζεις τά υπέρ καί τά κατά τά δικά σού συμεριλαμβανομένου κ’ εμού βεβαίως βεβαίως!…. Τότε σηκώνεις τά χέρια ψηλά στόν Ουρανόν Τού Πανυψίστου καί λές: «Ήμαρτον Κύριε, ελέησον μέ κ’ εμένα τό ανάξιο ποταπό δούλο σού!»…. Αυτό σημαίνει ταπεινότητα καί σβύνει τίς αμαρτίες ενώ δέν σβύνει τίς δικαιοσύνες σού διότι παραδέχθηκες τήν αναξιότητα σού παλειοκτίσμα καί παραδόθηκες στά χέρια Εκείνου Τού Μοναδικού Πανόπτη Απειροπανταχού Παρών καί τά πάντα Πληρών Οφθαλμού…. που τά βλέπει όλα….

Όχι τού πανόπτη μασσώνου τού γελοίου που βλέπει μέ εικονοληπτικές μηχανές, βιβλία, συγκρίσεις, τηλεσκόπια, βρέ όπως καί όσα καί νά δεί πάντοτε έχει ελλείψεις καί είναι ασήμαντες οί παρατηρήσεις τού διότι δέν βλέπει τό άπειρον!. Ή βλέπεις τό άπειρον ή ό,τι καί νά δείς είναι λειψόν καί ώς γνωστό η ημιμάθεια χειρότερη τήν αμάθειας. Παραδέχθου τήν αμάθεια σού έν ταπεινοφροσύνη ειλικρινή καί τότε Ό Θεός δικαίως κρίνει ότι είσαι άξιος! Καί γιατί είσαι άξιος; Διότι κατάλαβες ανάξιε τήν αλήθεια, ότι είσαι ανάξιος!….. Ώρα νά γελάσουμε!….

Ό Θεός βοηθά τούς δίκαιους όχι τούς άδικους που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι καί σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι ημιπιστεύουν ή ψευδοπιστεύουν καί ψευδοεφαρμόζουν τάς εντολάς τούς κατά τό δικόν τούς δοκείν, καί ύστερα έν αδίκω μέ παράπονο διερωτούνται διατί Ό Θεός δέν τούς βοηθεί…. Δέν σέ βοηθεί η δίκοπη = δί+καίη = δί+καίω ροφμαία επειδή είσαι τουλάχιστον όμοιος μ’ εκείνο που θέλεις νά Καταδικάσει Ό Άχραντος Δικαστής ώς άδικον! Έ είσαι δίκαιος τότε; Καί αξίζεις τής δικαιοσύνης Τού Θεού παλειοόμοιε τού παλειοόμοιου εχθρού σού; Είσαι δίκαιος;…. Άμα γίνεις δίκαιος τότε ζήτα εκδίκηση είπε ό Απόστολος τών Εθνών Παύλος…. ό ίσιος όπως η παύλα = – = τελία καί παύλα, καπίτο;…..

Καί κάτι τελευταίο…. Σού λέει π.χ. Ό Θεός βρέ μήν κιναιδώνεις = μήν πουστεύεις! Καί σύ ανταπαντάς: «δικό μού είναι τό σώμα ό,τι θέλω τό κάνω λογαριασμό σέ κανένα δέν θά δώσω καί δέν ενοχλώ κανένα»….

Βρέ ανόητε! Άμα ενοχλείς Τόν Θεόν ενοχλείς τό Άπειρον! Ακόμη καί άν εγκρίνουν τήν λογική σού όλοι οί άνθρωποι τής γής καί όλα τά βιβλία τούς καί τήν απορρίπτει Ό Θεός δέν έχεις δίκαιο! Ούτε όσοι συμφωνούν μαζύ σού έχουν δίκαιο! Ό Θεός δέν είναι Δημοκρατία είπε ό Άγιος Παϊσιος…. Ό δέ Αριστοτέλης είπε ότι η γνώμη τών σοφών δέν είναι ίση μέ τήν γνώμη τών ηλίθιων καί απέρριψε τήν δημοκρατία! Έ λοιπόν, η γνώμη Τού Θεού είναι μικρότερη από τή γνώμη τής όποιας δημοκρατίας ή παραδημοκρατίας ή άλλης γνώμης;….

Λοιπόν, όταν πουστεύεις λοιδωρείς τή ψυχή σού καί Ό Θεός νευριάζει όταν λοιδωρείς εσύ τό σώμα τήν ψυχή σού διότι Αυτός έφτειαξε τή ψυχή σού καί είναι Ιδική Τού όπως καί τό σώμα σού!….

Συνεπώς αντί όπως είπε ό Τζίμυς Πανούσης: «πούστευε καί μή ερεύνα», «μήν πουστεύεις καί ερεύνα ή, πούστευε καί μή, ερεύνα» μπάς καί Μετανοήσεις εγκαίρως….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου