Breaking

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020

2+1 τρόποι νά ζήσει ό λύκος μέ τ’ αρνί. Ό ένας όπου μου αποκάλυψε ένας Χιλιαστής καί ό άλλος όπως μού αποκάλυψε ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός, καί ό τρίτος;….

 

2+1 τρόποι νά ζήσει ό λύκος μέ τ’ αρνί. Ό ένας όπου μου αποκάλυψε ένας Χιλιαστής καί ό άλλος όπως μού αποκάλυψε ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός, καί ό τρίτος;….

Οί Χιλιαστές από τήν δεκαετία τού 1970 οπού τούς γνώρισα παιδάκι, έτασσαν τήν απόλυτη ειρήνη τής αγάπης…. Αυτοί αυτονομάζονται «Μάρτυρες Τού Ιεχωαύ», αλλά μεγαλύτεροι Μάρτυρες Τού Ιεχωαύ ήσαν καί είναι οί Μάρτυρες Τού Χριστού ήτοι Τού Υιού Τού Πατρός Ιεχωαύ…. ή Ιαχωαύ = Ιαχής αύ+δη… αυ+θη+μερόν ή αυθ’ ημερόν….. Άλλα λένε κάποιοι διότι άλλα κατάλαβαν καί δέν μελέτησαν είς βάθος καί κάθε λεπτομέρεια καί αναλόγως προκαταλήψεων πλάνης καί προθετικής προαιρέσεως, τέλος πάντων άλλον τό θέμα μάς….

Έλεγα καί ξανάλεγα, διερωτούμουν καί επαναδιερωτούμουν, βλέπωντας τίς φωτογραφίες τού λέοντα νά ζεί μέ χαμόγελον κινούμενων σχέδιων Ντίσνεϋ (μέ τούς ομοφυλόγαμους λέοντες καί άλλα έκτροπα…. τής ανηθικότητος…. όπως είναι η ανηθικότητα…. όχι όπως τήν παρουσιάζουν ότι δέν είναι ή είναι….; Κατάλαβες;;;;….) μέ τόν αγαθόν έλαφον;….

Θά έρθει η βασιλεία τού θεού καί θά ζή ό έλαφος μέ τόν λέοντα μαζύν αντάμα εναγκαλιασμένοι…. Καί έλεγα, καί διερωτούμουν, δηλαδή θά έρθει Ό Θεός ν’ αλλάξει αυτά οπού έκαμε; Διατί;…..

Ποίοι ίδρυσαν τούς Χιλιαστές; Αυτοί όπου έγραψαν τά Πρωτόκολλα τής Σιών! Τό 10ον κεφάλαιον είς τό τέλος τέλος γράφει ότι θά σπέρνουν ασθένειες μέσω εμβολίων…. Νάτα μάς…. Νάμαστε/Namaste που λέμε καί στό Θιβέτ!….

Ασθένεια δέν είναι ό,τι σέ σκοτώνει μπάμ καί κάτω…. αλλά καί ό,τι σ’ εξασθενεί…. Ό,τι εξασθενεί τά προσόντα, τά γονίδια, τά χαρακτηριστικά namaste τό χάραγμα, ό χάραξ…. η αλλαγή…. τό ζώον όπου θά έχει όψη λέοντος απ’ έξω αλλά θά είναι έλαφος ή όρνιθα από μέσα ψυχορμονικώς, namaste! Καί άν τό κάνεις Namaster = na+ master = ορίστε μάστερ/μάστρε αναγραμματιστί…. Πήρες/Πύρες;…. Ναί πύρε φωτιά η Καλαμαριά, δυστυχώς, Αγγελόπουλε αθίγγανε πού είσαι;….

Ό άλλος, ό Μέγας, ό Άγιος Μεγαλορθοδοξός Προφύτης Κοσμάς ό Αιτωλός…. εννοούσε άλλα….

Μετά τόν μεγάλον πόλεμον θά ζήσει ό λύκος μέ τό αρνί….. Διότι θά επέλθει τόση καταστροφή….. καί τόση θλίψη, λύπη, στέρηση, ένδεια, ψυχορμονική καταρράκωση καί κατάθλιψη… όπου κανείς δέν θά θέλει πόλεμον, ενώ συνάμα ό Εξαδάκτυλος θά θεσπίσει μέ τόση μαεστρία τό Κράτος = Παγκράτος ούτως ώστε νά μήν υπάρχει περιθώριον εξαπάτησης καί αδικίας διά 36 έτη…. Ύστερα θά έρθη ό Αντιχριστιανάκος…..

Όσον διά τό ποίος θά είναι ό Εξαδάκτυλος θά σάς εκπλήξει πολύ, επειδή δέν γνωρίζετε από Προσευχή….

Αυτός θά σκύψει καί θά βγάλει τόση Προσευχή από μέσα τού που δέν θά μπορεί Ό Θεός ν’ αρνηθεί…. Όχι επειδή θά «νικήσει» Τόν Θεόν, αλλά Ό Θεός δέν αρνείται είς τήν αγάπη…. (Θά νικήσει μέ αγάπην όπως ό Ιακώβ σέ μάχη μέ άγγελον ή Τόν Θεόν, τό θυμάστε αυτόν;) Είναι αγάπη καί δέν «μπορεί» ν’ αρνηθεί τίς επικλίσεις τής αγάπης από διάφορα κέντρα αγάπης τά οποία εκπηγάζουν από Τόν Ίδιον…. Υπάρχει απόλυτος συνειρμός συχνοτήτων μεταξύ τούς καί καί δέν μπορεί νά μήν Ανταποδόσει είς τίς επικαλέσεις τού ομοίου Τού, τού καθ’ εικόναν καί κατ’ ομοίωσιν Τού….. Σύννεφον καλεί ποταμόν, ποταμός ακούει σύννεφον…. Θάλασσα καλεί λίμνη, λίμνη ακούει θάλασσα…. Ασύρματος ενέργεια = ενέργεια δίχως υλικά σύρματα, δίχως ηλεκτρομαγνητοβαρυτικά σύρματα αλλά μέ πνευματικά ηλεκτρομαγνητοβαρυτικά σύρματα… Όμοιος ομοίου αεί πελάζει, τέλος/όβερ…. Ποταμός όμοιος λίμνης, πηγή όμοια συννέφου….

Εξαδάκτυλος όμοιος Θεού…. Ειπώθηκε ότι μέ δαύτον είναι ώς νά είναι Ό Θεός επί τής γής…. δέν θά είναι επί τής γής αλλά ωσάν νά είναι επί τής γής, διότι θά πράττει τά όμοια μέ τό άν ήταν Ό Θεός επί τής γής, αυτά ειπώθηκαν περί Εξαδακτύλου…. Περισσότερα δι’ αυτόν ίσως άλλη φορά… άν προλάβουμε… όβερ/τέλος…. Τορπίλες έτοιμες, λάβατε θέσεις, έτοιμοι; Εμπρός!…. Θά τού ειπεί Ό Θεός: «νά πάρε παιδί μού 36 έτη αναβολή από τά προορισμένα νά κάνεις τό κράτος σού νά σώσεις όσους θά θέλουν νά σωθούν, νά ετοιμάσεις όσους θέλουν νά παλαίψουν ανά τώ παγκόσμιω»…. Όμως ειπώθηκε, όσοι ζήσουν εκείνα τά 36 έτη δέν θά λάβουν τόσον ουράνιον καρπόν μέ όσους δοκιμάστηκαν πρίν, δηλαδή τό τώρα οπού ζούμε αυτές τίς δύσκολες αδιέξοδες ημέρες καί αγριεύουν όσον περνάει ό καιρός….

Ό τρίτος τρόπος νά ζήσει ό σκωλοπάξ (σκώληξ/σκώληκας/σκουλίκι+πάξ = πάν = σκωλοπάν = αυτός οπού τρώγει όλων τών ειδών τά σκουλίκια = ό σκωλοφάτης ή πασσκωλοφάτης, τί λεπτόν σκωλοφαγοράμφος έχουν έ;) = πικάτσα/μπεκάτσα καί τό σκωλοπαξίδιον = πικατσόνι/μπεκατσόνι μέ τόν αλώπηξ/αλεπού είναι η διδαχή…. Αλλά διά νά πειάστει η διδαχή πρέπει νά συνοδεύεται μέ τεκμήρια εξασφάλισης τροφής….. Δηλαδή θά σού ειπεί ό λέων: «ναί ν’ αλλάξω αλλά τί θά τρώω, πώς θά επιβιώσω, πώς θά συνεχίσω νά υπάρχω;»…. Εύστοχον ερώτημαν έ;….

Πρέπει νά μάθει δηλαδή, νά μάθεις τό σώμα τού λέοντα νά αποδέχεται καί νά έχει τήν διάπλαση τού τρώγωντας π.χ. ιχθείς ή σωστότερα βοτάνη όπως τό ιππάλα…. Αυτόν χρειάζεται πολλά έτη, λέγεται (είδα καί σέ μαγνητοσκόπιση, είναι αληθινή;) ότι κάποιοι Μοναχοί βουδιστές είς τήν Ινδία ότι έμαθαν τίς τίγρεις νά τρώγει ψημένον κρέας σέ κεφτέδες (ελληνικότατη λέξη = κοπτές = μπάλες κοπτές), δηλαδή ήμισυ κρέας ήμισυ φυτά, καί δέν δίνουν σημασία σέ άψητον κρέας, βεβαίως μπορεί ν’ ανοίξουν οί ορέξεις τών ενστίκτων κάποια φορά αφού δέν έχουν ατροφήσει πλήρως ακόμη καί χρειάζονται γενεές διά νά γίνει…. Αυτή είναι μία διαδικασία μετεξέλιξης τής εξέλιξης καί ίσως αυτοί οί τίγρεις σέ 1,000 έτη νά είναι σκυλάκια/κυνάρια ημικρεατοφάγα ή διόλου κρεατοφάγα…. Όλ’ αυτά όμως άν συνοδευτούν μέ σωστή Προσευχή αλλάζουν σχεδόν είς τό πί καί φί….

Η τέταρτη μέθοδος είναι η Θεία Παρεμβολή…. έν ριπή απειροφθαλμού…. Όλες οί θρησκείες περίπου λένε καί έχουν καταλάβει κάποια βασικά Υπερμαθηματικά περί Θεού…. αλλά δέν έχουν καταλάβει ότι η πλήρης Αποκάλυψη τούς έχει γίνει κωδικοποιημένη είς τόν Χριστιανισμόν…. εκεί οπού άλλοι βλέπουν άλλα ή μόνον άλλα κάποιοι βλέπουν είς τά ίδια λόγια κβαντομηχανική = δεσμομαθηματική, αλγοκβαντομαθηματική = συνστηματοδεσμομαθηματική έκταση καί πνευματοέκταση….

Καλό μάς εξημέρωμα…. = έξ+ημερώνω τών πάντων μέσω ευλογίας όχι τεχνασμάτων αλλοίωσης διά νά τά ελέγχουμε καί νά μάς ελέγχουσι….

Τέτρα τέτρα = τέ τρά = τό τέ τών τρά…. τρια = τρ(ι)α…. τέτρα = τό σύνολον τών τρία….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου