Breaking

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020

Μάτια Ερμητικά Κλειστά 3. Rothschield συνώνυμοι μέ Ερυθρά Θάλασσα καί Αποκάλυψη Γ-9

 

Μάτια Ερμητικά Κλειστά 3.  Rothschield συνώνυμοι μέ Ερυθρά Θάλασσα.

Στήν Χαζζαρία που είναι Καυκάσιοι ήτοι Ελληνογενείς, λέγεται ότι υπήρχε μία γέφυρα καί όστις περνούσε απ’ εκεί μπορούσε νά συναντήσει τόν διάβολο καί νά κάνει συμφωνίες μαζύν τού. Είτε αληθεύει είτε είναι κωδικοποιημένη αλληγορία, ένα είναι τό βέβαιο, κάτι έγινε εκεί, μέχρι καί αλλαγή ζωής μέ άλλους τυχαίους ανθρώπους λέγεται ότι έκαναν….

Ένα λεπτό…. Πάμε ξανά στό I pet gaot ii καί συνεχίζουμε… Εκεί πού πέφτει τό βουνό μέ τήν βασίλισσα, ομοιάζει καί μέ Τώ Αγίω Όρει, σημείωμα γιά εξέταση, δέστε τό….

Η λέξη Χαζζαρία ή Χαζαρία ή Χασαρία ή Χανζαρία από τό χάνω ή χάννω = απώλεια αλλά καί δέν έχω σώας τά φρένας ελληνοκυπριαστί (χάννω, χάννεις;…. όπως χάννω στροφές, χάννω πατητιές τού ποδηλάτου, λόγω τής εκκένωσης τής καδένας παραλληλισμός κ.α.)…. έχει οπωσδήποτε σχέση λέω ίσως, (ίσως;) μέ τό ρήμα χάνω, χάση, χάος καί πληθυντικός τά χάη καί high αλλά καί τών AC/DC τό τραγούδι: «I’m going high way to hell»…. Πάντως εκεί στήν Χαζζαρία κάτι χάνεται, κάτι χάθηκε καί κάτι θά χαθεί μάλλον….

Όταν οί Ελληνοβυζαντινοί χρημάτισαν τούς Ρώς (Ρώσσους ή Ρούσους επειδή είναι ερυθρόδερμοι καί ερυθροπρόσωποι) γιά νά διαλύσουν τήν Χαζζαρία, οί Χαζζάροι προσέφυγαν ώς Νέοι Τρώες στήν Ανατολική Ευρώπη, ξέρω ‘γώ πώς τούς λένε Εσκενάζυ, Ασκενάζυ;……, πάντως από τό ασκός αρχίζει «δήθεν»….. Έβαλαν στούς ασκούς τούς τά ππουρτού = πράγματα τούς καί έφυγαν…. Ναί αλλά πήγαν όλοι στήν Α. Ευρώπη; Όχι δά!… Πήγαν κι’ αλλού, στό Ελληνοβυζάντιο οί Rothschild, μπήκαν στά μπούνια τού εχθρού τούς πολλοί απ’ αυτούς νά τούς ξυλώσουν όπως πέτυχαν έκ τών έσωθεν, πίγκοω!….

Ποίοι άλλοι είναι Χαζζάροι; Μεγάλη αποκάλυψη έ;… Οί Γεωργιανοί!…. Ό Στάλιν ήταν πράκτωρ τών Ενσκενάζυ καί ήταν Γεωργιανός, έχουν τίς ίδιες ούνα φάτσες ούνα ράτσες μέ τούς διάφορους Ψευδοεβραίους όπως ό Σώρρος, ό Ρόκεφελλερ, ό Σιήφ κ.α…

Μά ποίοι είναι τέλος πάντων οί Χαζζάροι; Ποίοι πήγαν εκεί; Ποίοι ποίους μισούσαν;….

Στήν Χαζζαρία πήγαν καί λεηλάτησαν ποταμούς παρασέρνωντες πέτρες μέ χρυσάφι οί Αργοναύτες, ακόμη τρέχει εκεί…. Νά η αγάπη καί τών Εβραίων καί η τέχνη τούς γιά τό χρυσάφι, σύν τοίς άλλοις; Τροφή γιά σκέψη, διότι καί από πού έβρισκε ό Σολομών τό πολύ χρυσάφι; Ξέρουμε καί από αλλού, αλλά ξέρουμε είχε καί μυστικές πηγές…..

Η Χαζζαρία ήταν ένας από τούς τόπους που προσέφυγαν πρόσφυγες Τρώες! Γενικώς στόν Καύκασο (βρέθηκαν πόλεις που αποδόθηκαν στούς Τρώες καί έχει λεχθεί από παλειά ότι κάποιοι Τρώες έφτασαν εκεί) καί σμίκτηκαν μέ Μογγόλους ψηλότερα στήν Ρωσσία. Πήγαν στήν Γαλατία καί έκτισαν τό Paris πρός τιμήν τού Πάρης! Τό ξέρουν αυτό οί Γάλλοι καί τό λένε. Πήγαν στήν Ιταλία καί Μ. Βρεττανία καί αλλού….

Θυμάμαι έναν άρθρον σέ περιοδικό από Έλληνα ερευνητή τήν δεκαετία τού 1990 που είχε εμπλέξει μέ στοιχεία τούς Τρώες μέ τήν αγγλική βασιλική οικογένεια καί τήν κιβωτό τού Μωυσή…. βρέ που μπλέξαμεεεεε….!

Έφυγαν Τρώες Χαζζάροι καί πρός τίς νύν μωαμεθανικές χώρες τού Καυκάσου καί τίς αραβικές, άλλωστε η χώρα αυτή κρατούσε από τόν βορρά τού Εύξεινου Πόντου ώς τόν βορρά τής Υρκανίας/Υρκινίας/Κασπίας….. βρέ πού πήγαμε καί μπήκαμεεεε!….

Οί Τρώες τά έτρωγαν όλα, από τά Δαρδανέλια. Δέν τούς αρκούσε νά λαμβάνουν τέλη διακωμιστικής πορείας, ανέβαιναν σάν κουρσάροι στά πλοία καί λαφυραγωγούσαν ό,τι ήθελαν, ποίος νά τούς πεί κίχ;…. Απόγονοι τού Έλληνα Δάρδανου από τήν Σαμοθράκη, καί όταν έγινε ό Κατακλυσμός που πήρε τ’ όνομα τού (Κατακλυσμός τού Δάρδανου) πήγε απέναντι καί ονόμασε τόν εγγονό τού Τρώα καί τήν πόλη τού Τροία = τρία Ο = τούρτα, όπως ακριβώς βρέθηκε, τρία διαζώματα….

Πάμε καί στήν Ωραία μάς τήν Ελένη γιά νά δούμε γιά τήν Μαύρη καί Λευκή Αδελφότητα που λέτε όλοι….

Από ελληνική πηγή σέ άρθρα καί βιβλία πληροφορήθηκα παλαιότερα ότι στήν Ελλάδα τά βασίλεια είχαν άναξες/βασιλείς από τήν γενεά τού Ηρακλή καί ονομάζονταν Ηρακλείδες, προηγουμένως είχαν τίς εξουσίες οί Ατρείδες….. Η Ωραία Ωλένη (κοίτταξε λεξικό τήν λέξη ωλένη = η περιοχή γλουτών καί γομφών, τό ξανάπα) ήταν από τούς Ατρείδες, αδέλφια τής ό Κάστωρ καί ό Πολυδεύκης κτήτορες τών Θηβών, προγόνοι τών Φοινίκων κατά αρχαία βιβλία καί τήν Γλωσσολόγο Άννα Ευσταθίου Τζιροπούλου (είδε βιβλίον τής: «Έλλην Λόγος»)….

Κατά τούς συγγραφείς που διάβασα, οί Ατρείδες σκαρφίστηκαν τρόπο νά παρακμάσουν τούς άσωτους υπερόπτες Ηρακλείδες, τόχαν στό νού από καιρό. Έστειλαν τήν γοητευτική Ωλένη νά τήν ερωτευτεί ό Μενέλαος καί αυτήν νά φύγει μέ τόν γυναικολάτρη Αλέξανδρο τής Τροίας καλούμενο καί Πάρη…. καί ό Πάρης τήν πήρε γι’ αυτό ονομάστηκε καί Πάρης, από παρατσούκλι…., ήτοι άρπαγας, υφάρπαξ….

Άρχισε ό πολέμος, τέλειωσε καί όταν γύρισαν οί Δαναοί πίσω κατάκοποι καί εξαντλημένοι βρήκαν τά βασίλεια τούς Ατρειδοαρπαγμένα μαζύ καί τίς γυναίκες καί τό βιός τούς, όπως έκαναν καί κάνουν οί Τούρκοι μέ τούς εξισλαμισμούς…. Κάποιοι δέν τά έχασαν, άλλοι δολοφονήθηκαν, τήν Ιστορία αυτή τήν ξέρετε καί ακόμη μελετάτε…. Διαίρει καί υφάρπαξε βασίλεια…. όπως κάνουν οί Χαζζαροεβραίοι, παλειά τούς τέχνη κόσκινο….

Τώρα ποίοι είναι οί Μαύροι καί ποίοι οί Λευκοί σάν Αδελφότητες, οί Ατρείδες ή οί Ηρακλείδες;…. Όταν γύρισαν ξανά από τήν Αίγυπτο οί Φοίνικες έφεραν τό 1519 π.Χ. τόν πολυθεϊσμό έν Ελλάδι όπως λέγει ό Ηρόδοτος… Νά γιατί στήν Κυκλαδίτικη Τέχνη δέν υπάρχει πληθώρα θεών…., ήταν πρίν γυρίσουν οί Φοίνικες…. Κατάκτησαν τήν Ελλάδα καί επέβαλαν θεούς τής Αιγύπτου, τής Βαβυλώνας, τής Σουμερίας…. =Έλ Γκύρ αυτοαποκαλούνταν…. (Έλ!, προσέξετε τό αυτό καί Γκύρ όπως κύρ, όπως τό καμήλα τό κάναμε γκαμήλα καί άλλα παρόμοια;)…. Ήρθαν λέει από τόπο μέ ψηλά βουνά στήν περιοχή που οί Εβραίοι καί Βαβυλώνοι έλεγαν Σουμερία! Ήρθαν δηλαδή απ’ αλλού, Ελλάδα;….

Τί σημαίνει όμως Rothschild; Γιατί Ερυθρή Ασπίδα; Γιατί Ερυθράσπιδος, Κοκκινάσπιδος; Γιατί στά γερμανικά; Η Σταυροφορία τό 1204 μ.Χ. κατά τού Ελληνοβυζαντίου έγινε από Φράγκους δηλαδή Γερμανούς… Είχαν πλουτίσει ώς τοκογλύφοι τραπεζίτες καί τραπεζήτες = ζητιάνοι τής τράπεζας, τού χρήματος σάς, στό Ελληνοβυζάντιο καί μετάφεραν μυστικά τήν έδρα τούς υπό τήν προστασία αφελών καί εξαγορασμένων αριστοκρατών στήν Γερμανία. Εξαπλώθηκαν εκεί, χρημάτισαν καί έκαμαν τήν δήθεν Ευχριστιανική Σταυροφορία, ενώ ήθελαν πίσω τά Ιεροσόλυμα γιά νά κτίσουν τόν Ναό τού Σολομώντα καί νά γενοκτονήσουν τούς Ελληνοβυζαντινοχριστιανούς. Εξού καί Ναϊτες (Ναός Σολομώντος) Ιππότες καί τά αναρίθμητα έγγραφα καί βιβλία γιά τίς σατανικές ανδροχρωματικές τελετές τούς. «Συμμάχησαν» μέ τούς Ευρωπαίους Χριστιανούς γιά τό συμφέρον τούς όχι γιά τό συμφέρον τών Χριστιανών. Τά ενδύματα τούς μέ έναν ερυθρό σταυρό = Rothschild = η ασπίδα τού ερυθρού, εξού καί Ροδόσταυροι καί ό ερυθρός σταυρός συμβολίζει τό αιματοκύλισμα Τού Χριστού καί τών παιδιών τού ανδροχρώμιου…. Μετά από όσα είπαμε σέ δύο άρθρα καί άλλα ελπίζω νά καταλαβαίνετε….

Γερμανικά η Ερυθρά Θάλασσα είναι Rotes Meer…. Βρέ πού πάμε! Ποία ήταν η Roth schild τών Εβραίων ή Εβραιοχαζζάρων; Η Rotes Meer! H Ερυθρά Θάλασσα ήταν η Ερυθρή Ασπίδα τών Εβραίων κατά τών Φαραωνιστών Αιγυπτίων!(;;;;). Καταλάβατε τώρα γιατί διάλεξαν τήν ονομασία αυτή καί είναι οί επικεφαλείς τής μασσωνίας;….. Περιμένετε μήν τά βάλετε μέ τόν Χριστιανισμό! Άλλως πώς βλέπουν τά πράγματα αυτοί εξού καί δέν πίστεψαν Τόν Χριστό! Έχουμε δρόμο ακόμη!…. Τώρα πώς προφέρεται η ερυθρά θάλασσα καί ερυθρά ασπίδα στά εβραϊκά φωνητικώς θά έχει ίσως αποκαλύψεις γιά κάποια διάσημα ονόματα, ψάξετε καί κάτι εσείς, καί δώστε μάς τό, θά τό εκτιμήσουμε καί θά τό επεκτείνουμε…

Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη μέσω της Αποκάλυψης: “..ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται·” ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Γ-9.

Τί μάς λέγει εδώ; Γιά τήν συναγωγή τού σατανά. Πώς λέγουν τήν εκκλησία τούς οί ακατανόμαστοι;…. Συναγωγή, ελληνική λέξη, θυμηθείτε όταν λέγαμε ότι οί Χαζζάροι είναι ελληνικής καταγωγής, Τρώες καί Έλληνες τού Καυκάσου…. Θυμηθείτε τήν Μαύρη καί Λευκή Αδελφότητα!….

Σέ παλαιότερα άρθρα μού καί σχόλια πρίν από αρκετά έτη, ισχυρίστηκα ότι αυτοί που ζούν στό Ισραήλ καί λένε ότι είναι Ισραηλίτες, Εβραίοι καί Ιουδαίοι, δέν είναι κανένα από αυτά τά τρία. Η πεποίθηση μού αυτή εξάγεται από μία άλλη πεποίθηση μού ότι αυτές οί τρείς λέξεις είναι ελληνικές όπως καί κάθε άλλη εβραϊκή λέξη, εκτός από τίς προσωπικές μού έρευνες συμβουλεύτηκα καί τόν Ιουδαίο Γλωσσολόγο Joseph Yahunda στό βιβλίο τού «Hebrew is Greek»….

Ισραήλ = Είς ρά ήλ = πρός τόν ρά/βασιλέα τού ήλ/Θεού/φωτός κατ’ εμένα. Κατά τόν Γιαχούντα πρός τήν ροή τού ήλ/Θεού/φωτός. Άν τό Ις δέν είναι Είς, τότε ίσος μέ τόν ρά/βασιλέα τού Φωτός/Θεόν ή, ίσος μέ τήν ροήν πρός Τόν Θεόν/Φώς…. Τό Ινσταμπούλ είναι από τό είς τήν Πόλιν (Κωνσταντινούπολη) αλλά εμείς δέν τό γράφουμε Εισταμπούλ = είς + τά/τήν + Μπούλ/Πόλη, όπως μπέργκ είς τήν Ευρώπη π.χ. Μπίλντερμπεργκ = Builderberg = η πόλη τού κτίστη = τέκτονα = μασσώνου… Δέν τήν επέλεξαν τυχαία ώς έδρα τούς….

Εβραίος = εύ+ραίω = ροή πρός τό εύ = αγαθόν/καλόν….. καί γράπτηκε κατόπιν μέ βήτα αντί μέ «εύ»…. Όπως τό Άγιος Παύσιος ό Μέγας έγινε Άγιος Παϊσιος ό Μέγας, όπως έδειξα σέ σχετικό άρθρον μέ παλαιά αγιοτειχογραφία…. https://katohika.gr/ellada/agios-pafsios-o-megas-to-onoma-300-m-ch-kai-ochi-paisios-pou-egine-meta/

Ιουδαίος = Υιού δέος…. Εξού καί ό Ιωάννης λέγει δέν είναι Ιουδαίοι = Υιού δεόμενοι ή Ιού δεόμενοι αλλά συναγωγή τού σατανά…

Στό σύμβολο τού Rothschild μέ τόν δικέφαλον αετόν, υπάρχει στό κέντρο έναν 32 = 32 βαθμοί μασσωνίας. Στού Πάϊκ ό δικέφαλος αετός έχει το 33 = 33 βαθμοί μασσωνίας. Γιατί αυτή η διαφορά; ό Πάϊκ είναι υψηλότερος τού Ρόθτσιηλντ; Ποίοι είναι απογόνοι τού; Ποίος τού είπε νά θέσει τό 33 επάνω τού, ό διάβολος; 33 ήταν τά σκαλιά από πρός τόν Ναό τού Σολομώντος. 33 τά έτη Τού Χριστού = Αληθινού Άκτιστου Αρχιτέκτονα τού απείρου, αλλά οί ακατανόμαστοι που είναι συναγωγή τού σατανά όπως λέγει Ό Ίδιος Ό Χριστός πρός τόν Ιωάννη δέν είναι όπως δείξαμε ούτε Ιουδαίοι/Υιουδαίοι, ούτε Ισραηλίτες/Εισραηλίτες, ούτε Εβραίοι/Ευραίοι…..

Η συναγωγή τού σατανά δέν είναι Ιουδαίοι, ώς νόημα λέξης = Υιουδαίοι ή ως εθνική καταγωγή ή αμφότερα…. Μήπως τό 32 στό δικέφαλο αετό τού Ρόθτσιηλντ υποδηλώνει ότι ήταν μέχρι 32 βαθμών η οικογένεια τού όταν ήταν στό Βυζάντιο ή εννοεί 32 έτη κάποιας κατάκτησης;….

Τό 33 στήν γλώσσα Μαράθι είναι लाल…

Δείτε τό μόνοι σάς εδώ δέν φαίνεται εντελώς σωστά, είναι δύο οριζόντια πρός τά κάτω τριάρια ή έ…. καί σημαίνει ερυθρόν!…. Η Μαράθι/Μαράτι = Μάραθοι/Μάρατοι είναι γλώσσας τών Ινδιών…., ίσως υπάρχει κάποια σχέση μέ τούς Χαζζάρους…. Η λέξη προφέρεται λαλά όπως τό τρια(ντα)τρία = τρία τρία = 33…. δηλαδή βλέπουμε μία επανάληψη λέξεων καί συμβόλων….. Πάντως τό Λάλα θυμίζει τήν λέξη Ίλιον = Τροία = Τρία! Εάν ψάξετε σέ άλλες γλώσσες τήν λέξη Ίλιον θά διαπιστώσετε ότι αλλάζει σέ κάποιες πολύ περισσότερο από τό Λάλα….

Η συναγωγή τού σατανά τά Πρωτόκολλα τής Σιών, λέγουν πώς ό βασιλέας τούς, ό Αντίχριστος θά είναι από τήν σπορά τού Δαυίδ. Ψεύδονται καθότι δέν είναι Ιουδαίοι όπως μάς πληροφορεί ό Ιωάννης ό Θεολόγος….

Γνωρίζουμε από προφυτεία ότι ό Αντίχριστος θά είναι από σπορά τής φυλής Δάν, άρα όχι τού Δαυίδ…. Η μητέρα τού, διότι ό πατέρας τού θά είναι Θώς = τσακκαλόμορφος = Θώς = Άνουβις!….

Θυμάστε τό άρθρο γιά τήν Βαβυλώνα ήτοι Babyλώνα = επειδή τρομοκρατούσαν παιδιά καί μετά τά έσφαζαν γιά νά εκκρίνουν μεσά από τόν φόβο τούς διά τής ανδρελανίνης περισσότερο ανδρόχρωμα; Ιδού: https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/i-katavoli-tis-leksi-vavylon-babylon-to-androchroma-tora-ola-ta-aischista-synarmologountai/ καί αυτό https://katohika.gr/autognosia/i-elliniki-katagogi-ton-lekseon-ioudaios-evraios-israil-vavylonia-michail-gavriil-pizza-mpamp-k-a-1/  Πολλά παλειά καί σύγχρονα παραμύθια επιβίωσε η ιστορία τού βρυκόλακα, τού Κουλλά, τού κακού που τρέχει μέ τά χέρια είς ημιανάταση νά φάει τά παιδιά! Ακόμη καί στήν ταινεία τού Μάρτιν Σκορτσέζε «ό Νονός» τρέχει νά κατατρομάξει τόν εγγονό τού. Αυτά όλα είναι κρυπτογραφημένα μηνύματα τών ανθρωποφάγων ή παιδοφάγων γιά τό ανδρόχρωμα καί άλλοτε κρυπτογραφημένα μηνύματα από εκείνους οπού ήθελαν νά καταγγείλουν τίς πράξεις αυτές είς τά υποσυνείδητα μάς….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου