Breaking

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020

Μεγάλη Αποκάλυψη: υψηλόβαθμος άθεος: 3g = γρίππη τών χοίρων, 4g = γρίππη Α, 5g = κορωνοϊός. Μάς ξεγέλασαν νά πώς κυκλοφορεί τό 5g…. Μέρος 7

Μεγάλη Αποκάλυψη: υψηλόβαθμος άθεος: 3g = γρίππη τών χοίρων, 4g = γρίππη Α, 5g = κορωνοϊός. Μάς ξεγέλασαν νά πώς κυκλοφορεί τό 5g…. Μέρος 7

Μέ τόν υψηλόβαθμο άθεο είπαμε πολλά από τίς 10 τή νύχτα ώς τίς 6 τό πρωί… Όπως σάς είπα στό Μέρος 1 η κούραση μάς κατάβαλε, υπάρχουν καί άλλα…. Εντούτοις, διαβάσετε αυτά τά υπερσκιρτικά συγκλονιστικά!….
Συνέχεια από τά Μέρη 1, 2, 3, 4, 5, 6…..
Όταν εμφανίστηκε η γρίππη τών χοίρων συνεμφανίστηκε τό 3g ή καί τό αντίστροφο…. Εμφανίστηκαν μαζύν, πάνε μαζύ δυό δυό…. Αργότερα εμφανίστηκαν μαζύν η γρίππη Α καί τό 4g…. Καί πρόσφατα τό 5g μέ τόν κορωνοϊό….
Κάθε φορά που εμφανίζεται καινούργια συχνότητα εκπομπής ηλεκτρονικών κυμάτων ταυτόχρονα εμφανίζεται καί μία καινούργια ασθένεια γρίππης ή ίσωσης….
Ποιό προξενεί ποιό;…. Τό σώμα στήν καινούργια συχνότητα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σκιρτίζει, σοκάρεται, αδυνατίζει καί προξενείται μία καινούργια νόσος….. Μέχρι τό σώμα νά δημιουργήσει αυτοθεραπεία, εκμεταλλεύοντε τό γεγονός μέ τήν προώθηση εμβολίων… Πρόκειται γιά ένα κενό σημείο καί αρπάζουν τήν ευκαιρία τήν οποία δημιουργούν γιά νά μάς εμβολιάσουν καί έν τέλει νά μάς τσιππάρουν…. (όσοι είναι συνηθεισμένοι μέ τόν προηγούμενο κυματισμό δέν αρρωσταίνουν μέ τήν εισαγωγή καινούργιας γενεάς ηλεκτρονικών, επειδή τό σώμα είναι εφοδιασμένο μέ υποαντισώματα υποδοχής, ενώ π.χ. μία γιαγιά καί ένας παππούς που δέν χρησιμοποιούν σύγχρονα ψευδοτηλέφωνα = πανηλεκτρονικές συνσκευές, δέν διαθέτουν τά ανάλογα υποαντισώματα υποδοχής)….
Τό παράξενο είναι πώς είναι δυνατόν μία συγκεκριμμένη συχνότητα ηλεκτρικών κυμάτων νά δημιουργεί μία συγκεκριμμένη ασθένεια; Είναι απλό στήν απάντηση. Συγκεκριμμένη συχνότητα ισούται μέ συγκεκριμμένη εξασθενική αντίδραση η οποία μέ τή σειρά τής δημιουργεί τήν συγκεκριμμένη έλλειψη δηλαδή τήν συγκεκριμμένη ασθένεια κάθε φορά….
Ακόμη πειό παράδοξο είναι αυτό που υποψιάζομαι. Ότι αφού κάνουν πειράματα μέ συγκεκριμμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια βλέπουν τήν ασθένεια που δημιουργείται σέ διαφόρα πειραματόζωα ανθρώπων καί ζώων καί αφού τήν πάρουν τήν αναπλάθουν, δηλαδή τήν αναπαράγουν σέ εργαστήρια…. Ούτως ώστε άν αυτή γιά κάποιο λόγο εκεί έξω εξαλειφθεί τήν ξανά ρίχνουν σέ συρρύθμιση μέ τήν ανάλογη ηλεκτρομαγνητική εκπομπή. Π.χ. μέ τό 5g τόν κορωνοϊό…. Μ’ αυτό τόν τρόπο δέν μπορεί νά εξαλειφθεί ποτέ μία ασθένεια διότι τήν ξανά φυτεύουν όπως κάνει ένας περβολάρης κάθε φορά μέ τά φυτά τού!…. είπε….
Δηλαδή τού είπα, άν ξερανθεί ό κορωνοϊός τόν επαναρίχνουν στό περιβάλλον καί σέ συνάρτηση μέ τό 5g τόν επαναδιασπείρουν, επαναδυναμώνουν καί επαναφυτεύουν σέ διάφορα περιβάλλοντα καί μέ διάφορους τρόπους;….
Ακριβώς έτσι, απάντησε….
Καί συνέχισα: «Αυτό που λές έρχεται σέ πλήρη συνάρτηση μέ τό τέλος τού 10ου καιφαλαίου τών Πρωτόκολλων τής Σιών, οπού από τόν 19ον αιώνα μ.Χ. λέγει ότι θά διασπείρουν ασθένειες μέσω εμβολίων»…..
Δέν γνώριζα αυτήν τήν πολύ σημαντική λεπτομέρεια…. Είναι πολύ διαφωτιστική. Τό σχέδιον είναι παλαιό αλλά δέν πίστευα νά έχουν έναν τέτοιο σχεδιασμό δύο αιώνες πρίν! Μέ όσα λές, κάλλιστα μπορούν νά ξανά φυτεύουν τούς ιούς στούς ανθρώπους στά νοσοκωμεία μέσω εμβολιασμών… Πάει κάποιος νά κάνει ένα ορό καί τού μπίγουν μέσα έκ νέου τόν κορωνοϊό ή οποιαδήποτε άλλη ιώδη ασθένεια. Μέ αυτόν τόν τρόπο τό πρόβλημα δέν λύεται ποτέ καί σέ οδηγούν μέ μαθηματική ακρίβεια όπως αναφέραμε γιά τό τετράγωνο τούς στήν αναπόφευκτη “λύση” τού εμβολιασμού…. είπε….
Σέ οδηγούν χωρίς έξοδον διαφυγής ασυνείδητα καί αναπόφευκτα στήν λύση τού αντιεμβολιασμού τού μυστικού τούς εμβολιασμού τινής ασθένειας καί τής εξάπλωσης τής από τούς νοσούντες. Η εξάπλωση οίας ασθένειας μπορεί νά γίνει κατ’ επανάληψη καί κατ’ εξακολούθηση χωρίς παύση μέχρι τήν πλήρη αγανάκτηση μάς, ανιάρωση μάς, απελπισία μάς καί η μοναδική «λύση» θά είναι τό αντιεμβόλιο ή εμβόλιο που θά είναι τό τελειωτικό μάς κτύπημα. Δηλαδή, μοναδική μάς λύση είναι ότι είτε πρέπει νά μάθουμε νά ζούμε μόνιμα ή γιά μεγάλο χρονικό διάστημα μέ τό πρόβλημα καί ό,τι συναφή μέ αυτό γιά τήν επιβίωση μάς καί τίς κοινωνικοοικονομικές ρήτρες που θ’ αμολήσουν μέσω «νόμου» εναντίον μάς, προσδοκώντας μία απελευθερωτική λύση από αυτές τίς σατανικές μεθόδους, έστω καί μετά από 400 έτη, ή θά υποκύψουμε τελεσίδικως στήν εμβολίαση δηλαδή τόν πλήρη έλεγχο μάς καί μετά θά ελέγχουν τήν αναπαγαγωγή μάς καί τήν ζωή μάς, αποφασίζοντας άν θά ζήσουμε, μεταλλαχθούμε ή σφαγούμε, συνάμα καί άν θά υποστούμε οίαν  άλλη διαστροφή τούς ερωτική καί φονική, πρόσθεσα….
Ακριβώς, μέ κάλυψες καί μέ τό παραπάνω, απάντησε…. Μάς έχουν βάλει σ’ έναν φαύλο κύκλο που όλοι οί δρόμοι οδηγούν στήν ίδια έξοδο, αυτή τού εμβολίου καί τού τσιππαρίσματος…. Εκτός απροόπτου καί απρόοπτης αντίδρασης η ανθρωπότητα θά υποστεί τήν αισχρότερη ευνούχιση τής σέ κάθε πτυχή τής υπαρξιακής τής ταυτότητας….
Καί συνέχισε:
Μάς ξεγέλασαν. Τό 5g ήδη εκπέμπεται από ίνες, fibers…. είπε…
Πού βρίσκοντε αυτές ερώτησα….
Στήν θάλασσα, εντός τών σωλήνων τής θάλασσας που ενώνουν πολλές χώρες…. είπε….
Εκεί στήν Πανταχού (παραλία) στήν Αγία Νάπα υπάρχουν από τήν δεκαετία τού 1990 τουλάχιστον σωλήνες που χάνοντε στό διαδοχικό βάθος τού πυθμένα καί καταλήγει στό Ισραήλ…. είπα….
Αυτά είναι, έχουν τοποθετήσει καί άλλα πειό εξελιγμένα νήματα ινών στήν Λεμεσσό…. Υπάρχει διακλάδωση που διασχίζει τόν Ατλαντικό Ωκεανό καί άλλη από τήν Μεσόγειο καταλήγει στήν Αγγλία…. Υπάρχουν σχεδόν πάντού…. Απ’ αυτά εκπέμπεται τό 5g. Άλλοι τρόποι εκπομπής τούς είναι οί δορυφόροι, τά ραντάρ, μυστικά συνστήματα ισχυρών στρατών καί κλασικές τηλεπικοινωνίες…. είπε….
Αυτό που λέν ότι ακόμη νά τοποθετηθούν;… ερώτησα….
Είναι ψέμα… διότι θέλουν νά τά κάνουν τήν δουλειά τούς ενώ εμείς θά νομίζουμε ότι ακόμη προσπαθούν νά κάνουν εγκατάσταση. Σύν τώ χρόνω θέλουν νά τά αποδεχθούμε καί νά τά δεκτούμε στά κινητά τηλέφωνα μάς καί στά σώματα μάς μέ τό τσιππάρισμα… Η εγκατάσταση κεραίων σέ πόλεις καί ύπαιθρο σταδιακά θά κάνει τό 5g πολύ πειό προσοδοφόρο γι’ αυτούς. Θά ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια πολύπλευρα καί μέ τή γέννηση ενός νέου ανθρώπου η ταυτότητα τού θά είναι η σύνδεση τού μέ τό ηλεκτρονικό σύνστημα μέσω τσίπ στό DNA…. Τέτοια θά είναι η νομοθεσία τότες…. άν επιβληθούν…. Ήδη στίς νηματοϊνες έχουν πρόνοια γιά τό 6g…. δέν είναι μονόπλευρο τό σύνστημα αυτό.
Καί συνέχισε:
Αυτό που αποκαλούν 5g είναι συγκεκριμμένα κύματα συχνοτήτων τού mind control, κάτι που πειραματείζοντε από τίς δεκαετίες τού 1920 μέ τούς Γερμανούς ναζί νά πρωτοστατούν καί ύστερα πήραν τήν σκυτάλη Ρώσσοι, Αμερικάνοι καί Άγγλοι… Επιτεύγματα σ’ αυτήν τήν τεχνολογία έχουν κάνει επίσης οί Κινέζοι, οί Καναδοί, οί Αυστραλοί, οί Ιάπωνες, Γάλλοι…. είπε….
Δηλαδή, μάς λές ότι τά κύματα τού 5g είναι τά ίδια μέ τά κύματα τού νοητικού ελέγχου καί έκαναν προσαρμογή;…. ερώτησα….
Βεβαίως… Αντί νά προσαρμοστούν μέ εκπομπή σέ κύματα που δέν θά τούς ήσαν χρηστά στόν έλεγχο τού μυαλού καί ενδεχομένως νά παρουσίαζαν καί άλλα προβλήματα ή ακόμη καί αντίστροφα από αυτά οπού επιζητούσαν, προσαρμόστηκαν σέ κύματα που τούς είναι χρηστά σέ εκπομπή κυμάτων, εγκατάσταση τσίπ στό DNA καί μαζύ μ’ αυτά ελέγχου τού μυαλού…. είπε….
Δηλαδή μ’ έναν σμπάρο τρία τριγώνια;… είπα….
Καί πολύ περισσότερα…. πρόσθεσε….
Δηλαδή τό 5g είναι έναν υπερπολυόπλον;…. είπα….
Σωστότερη ερμηνεία απ’ αυτή δέν άκουσα…. πρόσθεσε…. καί συνέχισε:
Τό θέμα είναι ότι αργά ή γρήγορα είτε μέσω ενός όπλου είτε μέσω περισσότερων στήν ηλεκτρονική τεχνολογία θά συναρμολογούσαν τούς τοίχους τού τετραγώνου τούς. Οί άνθρωποι όμως αποκοιμήθηκαν από μόνοι τούς καί από αυτούς. Ολιγώρησαν, καί αυτοί στό μεσοδιάστημα βρήκαν τήν ευκαιρία νά κτίσουν τοίχους γύρω από τήν ελευθερία καί τά δικαιώματα τούς. Στό διάστημα αυτό οί άνθρωποι έγιναν μαλακοί καί έχασαν τήν επαφή μέ τήν αυτοσυντήρηση μέσω τής τροφικής καί ενδυτικής αλυσίδας…. Δέν μπορούν πλέον ώς οικογένεια νά κάνουν ό,τι πρέπει γιά νά είναι αυτοσυντήρητοι σέ όλες τίς βασικές πρώτες ανάγκης ετήσιας επιβίωσης σ’ όλες τίς εποχές καί τά κλίματα, εξαιρουμένων κάποιων πρωτόγονων χωριών, τά οποία πολεμούν καί εξαλείφουν…. είπε…
Τούς πτωχαίνουν, εκδιώκουν, καταστρέφουν τά περιβάλλοντα τούς καί προωθούν τήν αστυφιλία επειδή εκεί θά χάσουν τίς ικανότητες καί τό πνεύμα τής κυριολεκτικής αυτοσυντήρησης καί αυτοεπιβίωσης. Όπως συμβαίνει στόν Αμαζόνιο, στούς Αβορηγινούς τής Αυστραλίας, στούς ερημίτες τής Σιβηρίας καί σ’ άλλες χώρες…. Διότι αυτοί είναι οί εχθροί τού ολοκληρωτισμού τούς…. πρόσθεσα….
Ό άνθρωπος που μπορεί νά επιζήσει έν καιρώ ειρήνης χωρίς τήν ανάγκη άλλου καί μαζικών σύγχρονων εισαγωγών είναι ό μεγαλύτερος εχθρός τούς, διότι εκεί βρίσκεται η πρωτογένεια τής πρωτόγονης ανάπτυξης καί δέν επηρεάζεται ούτε φοβάται από οικονομικές καί άλλες κρίσεις επειδή εξ’ αρχής δέν εξαρτάτο από τά μαζικής παραγωγής εργοστάσια καί εργαστήρια αλλά από τήν συμπεριφορά τού, τήν αλληλεπίδραση καί τόν χειρισμό τής φύσης…. είπε….
Ελέγξετε αυτά μέ τίς τρείς ανάλογες ασθένειες μέ τά 3g, 4g, 5g…. Δέν τά έλεγξα όχι από αμέλεια, αλλά επειδή έχει τήν αξία τού, ελέγξετε καί βγάλτε καταχωνιασμένες πληροφορίες,….. ακόμη καί άν είναι λάθος, αλλά δέν είναι λάθος, αλλά μέ κάποιον τρόπον έτσι είναι….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου