Breaking

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020

Μάτια Ερμητικά Κλειστά 4. Ό σατανισμός αποκαλύπτεται. Οί Μινώ+ταυρίτες φορούσαν μάσκες ταύρων καί έπιναν τά ανδροχρώματα τών Θησέων.

 


Κοινή συνισταμένη μέ Εβραίους αποστάτες Μωυσή καί άλλων τής εποχής

Μάτια Ερμητικά Κλειστά 4. Ό σατανισμός αποκαλύπτεται. Οί Μινω+ταυρίτες έπιναν τά ανδροχρώματα τών Θησέων = Θυσέων = θυσία/θησία… Κοινή συνισταμένη στήν εποχή τού Ταύρου…. σ’ όλη τήν εγγύς Ανατολή.

Συνέχεια από τά άρθρα:

Αφού ανοίξαμε τούς Ασκούς τού Αιώλου θά τά πώ έξω από τά δόντια. Μάτια Ερμητικά Κλείστα, δολοφονία Κιούπρικ, Βενετία, Καρναβάλια, Διόνυσος, Ελευσίνια;….. Μέρος 1βίντεο

Μάτια Ερμητικά Κλειστά 2. Η καταγωγή τών Rothschield, οί Τρώες, η πτώση τής βασίλισσας Ελισάβετ στό I pet goat ii…. η άνοδος τού Rothschield στή βασιλεία! 2 βίντεο

Μάτια Ερμητικά Κλειστά 3. Rothschield συνώνυμοι μέ Ερυθρά Θάλασσα καί Αποκάλυψη Γ-9 συνεχίζει!

Η Ιστορία αυτή είναι παμπάλαια…. Η Αθήνα έπρεπε νά στέλνει δύο νέους έναν αρρέν καί έναν θηλέν είς τόν Μινώταυρο γιά νά τούς τρώει εκεί στήν Κρήτη….

Ό Μινώταυρος δέν ήταν κανένα δαιμόνιο τής κούφιας γής ή μήπως ήταν; Όπως οί Κένταυρος καί Σάτυρος που συνάντησε έξω στά βαθειά όρη τής Καππαδοκίας ό Άγιος Ανδρέας ό Προφύτης ό διά Χριστόν Σαλός…. καί τού αυτοσυνστήθηκαν ώς τέτοιοι που ζούν στήν κούφια γή καί ότι τούς κατάκλεισε τήν κεντρική πύλη εισόδου στήν Μογγολία ό Μέγας Αλέξανδρος, σέ μία ανεξερεύνητη ακόμη έρημο Γκόμπυ….

Πάντως είναι αξιοπερίργο ότι ό ένας είναι Μινώ+ταυρός καί ό άλλος Κέν+ταυρός. Ό Κένταυρος ήταν ήμισυ ίππος, καί όντως κεντούσε τούς ταύρους είς τήν καλλιέργεια χωραφιών κατά μία ερμηνεία; Ήταν άνθρωπος ή όντως ημίσυ άνθρωπος καί ήμισυ ταύρος ήτοι έναν τέρας τής κούφιας γής;….

Ό Σάτυρος ώς λέξη θυμίζει τόν σατανά καί τόν σατούρο ή σατύρο = Κρόνο στήν ρωμαϊκή διάλεκτο γιά πολλούς…. Απ’ εκεί τό Σάμπαθ τών Εβραίων, κατ’ εμένα από τό Σάββατον ώς είς+άβατον = σάβατον = σάββατον…. Δέν είναι άσχετη ίσως καί η λέξη γιά τήν έκλυτη μουσικοχορευτική έννοια σάμπα τής Βραζιλίας η οποία υποδηλώνει όργια παντός είδους, καί σχετίζεται μέ τήν βούντου καί άλλες πρακτικές μαγείες….

Ό Πανάς είναι ένας σάτυρος καί μού κάνει εντύπωση ότι μία Χριστιανή μετά από παράκληση στόν Άγιον Εφραίμ τής Νέας Τάξης όταν όλα πήγαιναν στραβά στό σπίτι τής είδε τόν Πανά μέ πανύψηλα πόδια καί τό ήμισυ κορμί τού δέν φαινόταν καθότι ήταν υπεράνω τής στέγης νά φεύγει άρον άρον από τόν οίκο τής…. Η λέξη band = μπάντα είναι δάνειο καί η δεύτερη αντιδάνειο από τήν πρώτη, τής ελληνικής λέξεως παιανίζω, παιάνας, η μουσική σάμπα είναι είδος παιάνα…. Ό Πανάς ήταν παιάνας/παιανιστής καί ό παιάνας προέρχεται από τόν Πανά καθότι παιάνιζε μέ τούς δύο αυλούς τού στά άλση καί τίς νάπες/λαγκαδιές…. Η λέξη πιάνο = πϊάνο = piano προέρχεται τόσον από τό πειάνω όσον καί από τό παιάνας βάσει τού Νόμου τής Πέραν τής Μίας Καταγωγής τών Ελληνικών Λέξεων…. Λεγώταν καί Πάν δηλαδή συνστήθηκε ότι είναι τό πάν, όπως συνηθίζει στίς μυστικές δοξασίες τού ό διάβολος…. Η ίδια ρίζα μέ τό παίαν/παιάνας καί τό παίζω = παί+ζω ήτοι η ζωή τών παί = παιδιών = παίς = αγόρι…. = παϊς = μπαϊς = μπόυ/μπόϊ = boy…..

Ό Μινώταυρος ήταν νεαροφάγος, ανθρωπονεαροφάγος…. Πήγε εκεί ό Θησέας καί τόν σκότωσε…. Οί Εβραίοι μέχρι νά κατεβεί ό Μωυσής από τό Όρος Σινά, έλοιωσαν τά χρυσάφια τούς καί γλύπτισαν έναν ταύρο! Ό ταύρος είναι σύμβολον λαγνείας, ηδονής, υλοφροσύνης στόν ζωδιακό κύκλο. Όλ’ αυτά συνάδουν…. υλόφρονες, φιλήδονοι άνευ ηθικής αναστολής καί φιλόλαγνοι ήσαν καί οί Μινωίτες καί ό Μινώταυρος ήταν ό συμβολισμός τής αιματοποσίας γιά νά λάβουν ανδρόχρωμα…. Τόν ταύρο λάτρευαν πολλοί αρχαίοι έκλυτοι λαοί….

Η λέξη Θησέας ομοιάζει φωνητικώς μέ τό Θυσέα = θυσιαστή, θύτη καί θύμα, αλλά καί τόν θυμίαμα καί τό αγιασμένο θυμίαμα…. Τί συμβαίνει; Όπως συναντάμε σέ αρχαία συγγράμματα τήν λέξη φύση ώς φήση, τό φύω ώς φήω, έτσι καί τό Θησέας είναι τό Θυσέας…. καί αντίστροφα…. Δέν είμαστε βέβαιοι εάν ό Θησέας/Θυσέας είναι ό θύτης ή τό θύμα, μάλλον αυτός ός θά θυσιάζετο; Ή αυτός οπού θυσίασε τόν Μινώταυρο;….

Ό Λαβύρινθος ήταν αχανές συμπλεγματικές υπόγειες στοές οργιώδων καί ασύνστολων τελετουργιών συμπεριλαμβανομένων ανθρωποθυσιών = ανθρωποθησιών καί ανθρωποφαγιών γιά νά λάβουν τό ανδρόχρωμα…. τό λαβύ θυμίζει τό λαμβάνω καί ρίνθος ή ίνθος τό άνθος…. μήπως λαμβάνω τόν ανθόν τής νειότης γιά ανδρόχρωμα ή μήπως ήταν έναν από τά τότε ονόματα τού ανδροχρώματος;….. Θυμίζει καί τήν λάβα η οποία είναι ερυθρά…. όπως οί άλλοι συμβολισμοί τού Rothschisld που αναλύσαμε…..

Στό βίντεο γιά τά Πραγματικά Μάτια Ερμητικά Κλειστά, ό υποδοχέας μέ μάσκα καρναβαλιού = κάρνα λαμβάνω, υποδέχεται μέ ρομποτικό πλυσιοεγκεφαλισμένο υποκριτικό ψευδοευγενικό τρόπο τούς προσκεκλημένους…..

Πόσα άλλα μηνύματα είναι καταχωνιασμένα στά Μάτια Ερμητικά Κλειστά;….

Γιά τήν συναγωγή τού σατανά ό Ερμής ό Τρισμέγιστος είναι ένας έκλυτος όπως οί ίδιοι…. Εντούτοις, ακόμη καί Θεοσοφιστές ερευνητές διαφωνούν, λέγωντας ότι η αληθινή θρησκεία τού Ερμή τού Τρισμέγιστου αιρετικοποιήθηκε κατ’ επανάληψη ώστε νά έχουμε όλες τίς θρησκείες όπως τίς γνωρίζουμε σήμερα…. Διαφωνώ ώς πρός τόν Χριστιανισμό…. Φανταστείτε π.χ. από πού ξεκίνησε ό Χριστιανισμός καί πώς κατέληξε εάν αναλογιστείτε τούς Αγγλικανούς οί οποίοι νυμφεύουν ομοφυλόγαμους!…. Γιατί νά μήν έγινε έτσι καί μέ τόν Ερμή τόν Τρισμέγιστο;…. Μόνον Ό Θεός γνωρίζει!…. Ό Ερμής ό Τρισμέγιστος αποκάλυψε Τήν Τριαδικότητα Τού Θεού καί άν ισχύει τότε τόν θεωρώ μάλλον ευλογημένο παρά έκλυτο οπού στά βάθη τών αιώνων οί αιρετικοί άλλαξαν τήν ηθικότητα τού, όπως κάνουν ψευδοχριστιανοί καί αντίχριστοι στήν εποχή μάς γιά Τόν Χριστόν, από πλάνη ή επίτηδες γιά νά Τόν βλασφημίσουν καί κατηγορήσουν….

Τέλος, ό δικέφαλος αετός τών μασσώνων όπως τών Πάϊκ, Ρόθτσιηλντ ίσως συμβολίζει κάτι από τόν πτεροπόδαρο ψευδοθεό Ερμή…. δηλαδή, τόν άγγελο ή διάβολο Ερμή…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου