Breaking

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020

Άθεος υψηλόβαθμος: σ’ έναν μήνα σκληρότερος κατ’ οίκον περιορισμός! Μέρος 8…. (Όλα τά επισόδια)….

Άθεος υψηλόβαθμος: σ’ έναν μήνα σκληρότερος κατ’ οίκον περιορισμός! Μέρος 8…. (Όλα τά επεισόδια)….

Ένας άνθρωπος ός δηλώνει άθεος σέ θέση κλειδί συναντάται μαζύν μάς καί μάς φανερώνει μυστικά τά οποία γνωρίζει. Μυστικά τά οποία μάς είπε νά δημοσιεύσουμε καί μυστικά τά οποία μάς ζήτησε ευγενικώς νά μήν αποκαλύψουμε…..
Δέν μάς δίχασε η διαφορά θρησκείας, διότι καί η αθεϊα είναι μία θρησκεία. Τήν αθεϊα τού τήν στηρίζει είς τήν πεποίθηση τού ότι πιστεύει σ’ ό,τι μπορεί νά αποδείξει η επιστήμη καί θά έλεγα όποτε τό αποδείξει καί άν τό αποδείξει…. Δέν θέτει τήν θρησκευτική τού πεποίθηση σέ πνεύμα παράταξης καί ώς έκ τούτου εμπάθειας μίσους καί ανταγωνισμού, αλλά μέ νηφάλια χαλαρότητα ορθώνει τό ανάστημα τής σκέψης τού μέ βάση τήν επιστήμη…. Παρότι είμαι θρήσκος δέν μάς χώρισε τό κοινόν ενδιαφέρον διά επιβίωση τής ανθρωπότητας από τά δίκτυα μίας ουροβόρας παγκόσμιας πλεκτάνης…..
Σ’ έναν μήνα θά τά κλείσουν όλα μέ σκληρότερα μέτρα. Πάρτε τρόφιμα μακράς διαρκείας γιά μεγάλο διάστημα…. Φυλάξετε φάρμακα, όπλα, καύσιμα, είδη υγειινής…. Τό επόμενο βήμα θά γίνει μέ τέτοιον τρόπο ούτως ώστε νά μάς λείψουν βασικά προϊόντα που έχουμε θέσει στήν καθημερινότητα μάς, είπε….
Γνωρίζει ονόματα καί συνεργασίες βρώμικης δουλειάς…. Η απειλή επικρέμεται τής κεφαλής όλων τών αγωνιστών καί είναι στιγματισμένοι από έναν παγκόσμιον σύνστημα κατατρόπωσης τής ανθρωπότητας δίχως όρια καί εξαιρέσεις…. Οί ηλίθιοι γελάνε καί αυτό δείχνει ότι είναι περισσότερον απροετοίμαστοι…. Σχηματίστε ομάδες μέ ανθρώπους ομοαντίληπτους καί έντιμους…. Αυτοί που γελάνε μέ κακία καί από συμφέρον στίς δύσκολες στιγμές δέν θά δυστάσουν νά σάς κάνουν κακό καί νά σάς κλέψουν….. είπε!…..
Όσοι άκουσαν άκουσαν…. Σ’ αυτόν τόν πόλεμο δέν θά είμαστε όλοι μαζύν, ποτέ δέν είμασταν όλοι μαζύν, κάνω έκκληση σ’ εκείνους που κατανοούν σέ βάθος τί λέγω….
Κρατείστε τήν Πίστη σάς είς Τόν Χριστόν καί τήν Εντιμότητα αλλά παράλληλα μήν επιτρέψετε σέ κανέναν νά σάς βλάψει τό δικαιούστε εντίμως….
Η Νέα Εικόνα τού τί είναι κανονικόν θά είναι η διλέξη Πλήρης Κατάρρευσις… Καί Φωτιά….
Στήν ύπαιθρον θά επιβιώσετε καλύτερα άν έχετε στέγη καί απόκρυψη…. Οί Χριστιανοί ενισχύστε τά Μοναστήρια, προσφύγετε σ’ αυτά καί νά γνωρίζετε ότι οί γύρω σάς που θά έχουν κατακλύσει τά Μοναστήρια θά είναι ευσεβείς διά νά μήν οργισθεί Ό Θεός, από ανθρώπους που μπορεί νά εύρουν καταφύγια σ’ αυτά αλλά ταυτόχρονα από μέσα τούς νά βλασφημούν. Άλλο δέν πιστεύω, άλλο δυσπιστώ καί άλλο καθυβρίζω…. Πρέπει νά είστε μέ ανθρώπους που δέν έχουν άτιμες, ανόμαλες καί διαστροφικές ορμές πρός εσάς, τά παιδιά σάς, τούς Μοναχούς, τούς αγίους…. Μπορεί νά σάς φαίνοντε παράξενα αλλά αυτά έχουν ξανά συμβεί σέ προηγούμενους αλληλοημέτερους καί ετερόεθνους πολέμους…. Φυλάξετε τά ρούχα σάς γιά νά έχετε τουλάχιστον τά ήμισυ….
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
Σύντομα ουδεμία είδηση δέν θά έχει σημασία παρά μόνον η πάλη….
Τό παραμύθι τού τζίτζικα καί τού μύρμηγκα σύντομα θά είναι επίκαιρον όσον ποτέ άλλοτε….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου