Breaking

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020

Εμβόλιον δι’ όλες τίς χρήσεις: ευνουχισμός! Προστάτεψε τόν ανδρισμόν καί τόν γυναικισμόν σού!….. ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩΘΕΝ!

Απλά σκέψουν τήν προέκταση νά είσαι τέτοιος…. Ένας εξευτελισμένος δούλος θά προτιμούσες τόν θάνατον επειδή είναι συνώνυμος μέ τήν ελευθερία όταν υπάρχει σκλαβιά…. Καλύτερα μιάς ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή στά εμφυτεύματα του μικροψήγματος Χαραγμένος…..

Εμβόλιον δι’ όλες τίς χρήσεις: ευνουχισμός! Προστάτεψε τόν ανδρισμόν καί τόν γυναικισμόν σού!….. ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩΘΕΝ!

Ό κορωνοϊός διά τούς αρχισιωνιστές είναι ό συμβολισμός, πραγματικότητα καί η άφρενη διαδοχική αμαξοστοιχεία η οποία οδηγεί είς τό στέμμα, τήν κορώνα τού Αντίχριστου….

Μέ τό εμβόλιον θά σού κάνουν εσσωτερικόν ευνουχισμόν, δηλαδή ευνούχιση έκ τών έσωθεν….

Τό εμβόλιον κατά τού κορωνοϊού είναι τό σουηδικόν κλειδί» τών μαστόρων…. Κλειδί δι’ όλες τίς χρήσεις…. Τό πολυκλειδί, τό σουηδικόν κλειδί τού σατανισμού διά τών Κλειδιών τού Σολομώντα αλλά από τά μέσα πρός τά έξω…. Τό τηλεχειριστήριον τού τί θά είσαι μονίμως, προσωρινώς ή ανά πάσα στιγμή….

 Προστάτεψε τόν ανδρισμόν σού ώς άνδρας καί τόν γυναικισμόν σού ώς γυναίκα….           Ακόμη καί εάν έχεις διαστροφικές ερωτικές πράξεις αυτές θά ξεράνουν διά τού εμβολίου…. Θά σέ μουσιήζουν (ελληνοκυπριαστί ευνουχίζουν, δέν ηύρα ακόμη από πού προέρχεται καί διαφθάρηκε η λέξη, καθότι η λέξη ευνούχος είναι «εξευγενισμένη» όπως είναι «εξευγενισμένη η λέξη «παιδόφιλος» διά τόν παιδοβιαστήν…..).

Ακόμη καί οί Μοναχοί δέν εφάρμοζαν ποτέ ευνουχισμόν…. Πολεμούσαν τήν σάρκα μέ εργασία καί Προσευχή, μέ κούραση καί εκκλησιασμόν Λατρείας Τού Τριαδικού Θεού…. Τά ίδια γίνονται τουλάχιστον είς τίς πλείστες τών άλλων θρησκειών….

Διατί δέν επιλέγεται ό ευνουχισμός είς τούς Μοναχούς;…. Διότι είναι ακρωτηριασμός, σακάτευμα, καταστροφή τής σάρκας καί όχι ευθυγράμμιση τής, διαρρύθμιση τής μέ τά ανώτερα φίλτρα τής πνευματικότητος…. Τήν Λατρεία Τού Άκτιστου Θεού!…..

Ό ευνουχισμός παραλύει καί σβύνει μονίμως τό πρώτον τσάκρα, τό πρώτον ενεργειακόν κέντρον, είναι αλήθεια, καί νά μήν παρεξηγείτε τά ενεργειακά κέντρα, άλλον άν κάποιοι τά θεοποιούν…. Τά αιθερικά κέντρα άλλως πώς καλούμενα, δημιουργήθηκαν από Τόν Χριστόν, από Τόν Θεόν….

Η κουνταλίνη, η δύναμη τού πρώτου αιθερικού κέντρου αποτελεί τήν πηγή τής θέλησης…. Καί αυτός ός θέλει ν’ αγιάσει χρειάζεται εφόρμηση θέλησης…. Μέ τήν καταστροφή τής γίνεται ένας ζωόβιος = ζόμπυ = έναν ρομπότ όπως αυτόν οπού πολλοί θαυμάζουν χωρίς ίχνος προσωπικής θέλησης παρά μόνον συγκεκριμμένου προγραμματισμού! Θέλετε νά γίνετε τά ρομποτάκια τούς;…..

Η κουνταλίνη (Ίσως δέν είναι τυχαίον οπού ελληνοκυπριαστί η λέξη ωθώ, σπρώχνω λέγεται καί κουντώ! Τροφή δι’ έρευνα!) μετατρέπεται ή καί καθοδηγείται από τόν άνθρωπον ός απόκτησε αυτοκυβέρνηση, αυτοθέληση, αυτοκατεύθυνση…. Η Επιστήμη τής Μυστικής Ψυχολογίας τά είπε αυτά αλλά εξεφάνισαν τά βιβλία, κάποιοι τά έχουν. Νά εξεύρατε πόλεμον καί συμφορές οπού προξένησαν οί γνωστοί κάποιοι σέ ψυχολόγους ειλικρινείς καί δή Γερμανούς…. Όπως ό Βίλχελμ Ντίλταϋ, πιθανόν νά μήν εύρετε σοβαρές πληροφορίες είς τό διαδίκτυον, αυτά τά εξαφάνισαν, μόνον σέ βιβλία τού 20ου αιώνος μ.Χ. θά τά συναντήσετε….

Η κουνταλίνη είναι η δύναμη η οποία σέ κουντάει = ωθάει πρός τήν επίτευξην, τήν οίαν επίτευξην, καλή, κακή, ουδέτερη, ανάμεικτη καί δή τήν αναδιαμόρφωση, αναπροσανατόλιση, αναπρογραμμάτιση, αναπροσδιόριση καί αναδιαρρύθμιση τής οίας σταδιοδρομίας σού ή τής  γενικής σταδιοδρομίας ή πολυσταδιοδρομίας σού…. Πολύ σοβαρή υπόθεση….

Ό ευνούχος απωλαίνει τήν καρδία τής κουνταλίνης τού…. Γίνεται έναν σώμα δίχως φλόγα…. Μία στάκτη μετά τήν πύρινη λαίλαπα ή φλόγα τού σώματος δι’ ο,τιδήποτε…. έναν σβύσιμον, ένας σβύγγος….

Οί Τούρκοι ευνούχιζαν αγόρια καί μεγαλύτερους σέ ηλικία άνδρες καί τούς εκμεταλλεύονταν σέ διάφορες εργασίες, περιποιήσεις καί τακτοποιήσεις τού ανακτόρου συμπεριλαμβανομένου καί τού χαρεμιού καί έν τέλει διά τήν χρήσιν τούς σέ κιναιδικές = ομοφυλογαμικές ασελγήσεις….

Παρατηρήστε τά ευνουχισμένα/μουσιησμένα ζώα σάς, τούς λείπει η φλόγα τής αυτοαξιοπρέπειας, τής αυτοπροσδιόρισης…. Ό ευνουχισμός είναι ό κυριολεκτικός ουδετερισμός τού φύλου….

Δέν θέλαμε νά περιαναφερθούμε σέ κραδασμούς καί δονήσεις αλλά ό πόλεμος είναι πολύ μεγάλος καί πρέπει νά αγγίξουμε αυτόν τό μεγάλον κρυφόν όπλον, έστω καί επιφανειακώς…..

Διά τούς ευνουχισμού κατασταλάσσει κάθε τρικυμία, κάθε κύμα, κάθε δόνηση καί κραδασμός τής φλόγας τής ζωής….

Φανταστείτε μία ατάραχη θάλασσα, χωρίς κύματα, δίχως ανέμους, άνευ ταραχής, χωρίς τό δικαίωμα καί τήν ικανότητα, νά κινήσεις μέ τό δάκτυλον τό ύδωρ καί αυτόν νά στείλει τούς μικροκραδασμούς τού σέ όλους τούς ωκεανούς, ναί φτάνουν σέ όλους τούς ωκεανούς έστω καί άν  αυτοί οί μικροκραδασμοί συναντήσουν καθ’ οδόν σ’ αυτήν τήν πορεία χίλια μύρια κύματα όπως λέγει η τραγική ωδή μακρυά απ’ τ’ Άϊ Βαλί….

Αυτόν ισχύει κυριολεκτικά σέ χαμηλούς κυματισμούς τής φύσης αλλά καί είς τούς υψηλούς υψικάμινους βαθμούς τής πνευματικότητος, δηλαδή παντού, σέ κάθε επίπεδον καί υποεπίπεδον…..

Ποίος σάς είπε αυτά τά πράγματα… Ποία επιστήμη σάς αποκάλυψε ότι οί μικροκραδασμοί δέν επηρεάζονται από τούς μεγαλύτερους κραδασμούς αλλά περνούν από μέσα τούς καί παραδίδουν τίς δονήσεις τούς ενώ συνάμα εισπράττουν από τούς άλλους μικρότερους καί μεγαλύτερους κραδασμούς δονήσεις;…. Ενώ συνάμα συγκρατούν τίς ταυτότητες τούς καί συνάμα μεταβάλλονται σέ άλλες ενώσεις χυμικής συγκραδασμικής συνάθροισης, σύνθεσης, συναρμόνισης, σύγκρουσης, συνστάθμισης…. Αυτή η αλήθεια είναι έναν βήμα πέρα από τήν κβαντομηχανική = φωτοδεσμομηχανική διότι είναι υποφωτοδεσμομηχανική συνάρτηση, κατάρτιση, ανάρτηση, διάρτηση…. μία ισχυρή φυσική μαγεία σ’ όλον τό μεγαλείον τής…. Νά διατί τίποτε δέν χάνεται καί τό καθετί έχει τά ίχνη τού καί τά αποτυπώματα τού όλα είς τά Ακασικά = Αχασικά Αρχεία…. Νά διατί δέν χάνεται ούτε στιγμή τής πράξης, τής σκέψης, τής πρόθεσης σού…. Ούτε χάνεται κανέναν ίχνος τής αμαρτίας, τής μετάνοιας, τής εξομολόγησης, τής αγιότητος σού….. Τίποτε δέν χάνεται τίποτε δέν ξεχνιέται….

Τό Σύμπαν, τό Άπειρον είναι μία υπεραχανής νύχτα καί ημέρα πανδαιμόνιου ανάρτησης τής τροχαίας τής υπερμικροδονητικής υπερμικροκραδαίνουσης Λογικής καί όσον μικραίνει τόσον ισχυροτέρα είναι….. Καί όσον μικραίνει τόσον μακραίνει, τό ξανά λέγω αυτόν: «καί όσον μικραίνει τόσον μακραίνει»…..

Ό Μοναχός δέν ευνουχίζεται, εννοώ δέν αυτοευνουχίζεται…. Παλεύει μέ τήν σάρκα νά τής αλλάξει λογική…. νά τήν κατευθύνει πρός Τόν Θεόν, τήν κουνταλίνη νά συναρτηθεί μέ τό αιθερικόν κέντρον τής κορωνίδος τής κεφαλής, αλλά εδώ υπάρχει παγίδα… Εδώ σταίνει ό διάβολος τήν μεγάλη φάκα…. Μήν υπερηφανευτείς, μήν διασκορπίσεις τήν ενέργεια σέ πολλές δυνάμεις = θεότητες, αλλά μόνον είς Τώ Ακτίστω Αγαθώ…. Τήν Άκτιστη Άλειπτη Δικαιοσύνη…. Τήν Αόριστη Απεριόριστη Άναρχη Ηθική Ηθάκη τής Αγάπης…. Τά ενεργειακά κέντρα θά σκορπιστούν καί θά παραπλανηθούν εάν η Προσευχή δέν είναι τίποτε άλλον παρά επίκληση Τού Άκτιστου Τριαδικού Ώντος νά έρθη καί νά κατευθύνει Εκείνον εσένα είς Εκείνον καί όχι ν’ αφήσει εσένα νά κατευθύνει τό εσένα είς Εκείνον, διότι ουδείς άξιος τής αυτοθέωσης…. Ό,τι καί άν γνωρίζει, ό,τι κόλπα καί άν εξεύρει…. Τά κόλπα, είναι τά συγκόλπα (σύν+κόλπα) τής αυταπάτης καί τής υποασυνείδητης είς τήν «καλύτερη» τών περιπτώσεων καί χειρότερη όμως επειδή δέν ευαναγνωρίζεται τής υπερηφάνειας….

Στείλε κραδασμούς Προσευχής…. Ό άνθρωπος δέν πρέπει νά ευνουχιστεί. Θά σέ κάνουν ζωόβιον, θά σέ εξευτελίζουν… Άλλους θά τούς κάνουν μηχανές τού έρωτα τών οργίων καί άλλους εργαλεία, εξαρτήματα, θύματα, αναλώσιμα υλικά αυτών τών οργίων καί δή γενικότερως ήτοι ευνούχους = αχρηστόφλογους….

Θά συνεχίσουμε μέ τούς κραδασμούς καί τίς δονήσεις….πάντοτε τό κάναμε….

Φυσικός ευνουχισμός στούς παιδεραστές, μέ τά εμβόλια θά ευνουχίζουν όλους ή μάλλον όσους θέλουν, ίδε τήν δυνατότητα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου