Breaking

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020

Τό Madtricks είναι μία νέα μορφή τρέλλας που μάχονται νά εμπεδώσουν στό μυαλό σού. Μία εικονική φαντασιόπληκτη ψευδοπραγματικότητα. Δείτε τήν διαφορά τής πραγματικότητας….


Ό ομβρελλόμαλλος, καθότι η ιταλική λέξη ομπρέλλα είναι από τήν ελληνική ομβρέλλα = όμβρια = όμβρια ύδατα/νερά = ό υετός = η βροχή…. 

Αυτός είναι έξω από τά madtricks τής ΝΤΠ…. Είναι σέ άλλα madtricks δέν είναι σέ ανοποιητικά κόλπα = matrix/madtricks, ποίος ξέρει; Πάντως η ΝΤΠ κατάλαβε ότι καθένας ζή στήν “κοσμάρα” τού = Madticks τού καί έβαλε σκοπόν νά μάς βάλει είς τά δικά τής madtricks, όχι ευχαριστώ δέν είμαι φίλος, δέν θά πάρω. Πάντως ό άνθρωπος αυτός μιά χαρά φαίνεται καί ζή στήν δική τού μή βρυκολώδη κοσμάρα καί προστατεύετε από τίς καταιγίδες συνάμα… Είναι ελεύθερος μέ δικό τού “μάτριξ” άν έχει καί δέν έχει ανάγκη τού μάτριξ τής ΝΤΠ = όλοι στό ίδιο μάτριξ…. μέ χάραγμα στά γονίδια γιά νά τόν κάνουν ό,τι θέλουν. Προστατέψετε τήν προσωπικότητα σάς, τήν ελευθερία σάς, σεβαστείτε τούς άλλους. Προστατέψετε τουλάχιστον άν σάς αρέσει η τρέλλα τό δικό σάς “μάτριξ” έναντι τού γενικού ηλεκτρονικού βρυκολακομάτριξ…..

Τό Madtricks είναι μία νέα μορφή τρέλλας που μάχονται νά εμπεδώσουν στό μυαλό σού. Μία εικονική φαντασιόπληκτη ψευδοπραγματικότητα. Δείτε τήν διαφορά τής πραγματικότητας….

Γνωρίζωντας τήν αγάπη τών καμπαλιστών καί τής οργάνωσης τού ΝΤΠ γιά κωδικοποιήσεις καί παρακωδικοποιήσεις, κάτι τό οποίον μπορεί νά κάνει οποιοσδήποτε καί πολλοί τό έχουν κάνει γιά καλούς ή κακούς σκοπούς, γιά «πλάκα» καί γιά ανάμεικτους σκοπούς, σάς αναλύουμε τήν απλή κωδικοποίηση τής λέξης Matrix…..

Στήν θέση τού d έβαλαν τό t καί τήν λέξη tricks τήν έγραψαν trix όπως  τό τζιέγκιγκς γράφεται καί τζιέγκιξ…. Τό τζιάσκον γράφεται βάσει τής γλώσσας μάς τζιάξον…. Τά mad tricks δηλαδή τά κόλπα γιά τούς τρελλούς καί τούς ανόητους τούς τά έδωσαν matrix…. Τέλειωσε καί τό μάτριξ ή μάτρικς, τό εξεδιαλύναμε, μήν τό πιστεύετε καί θά είστε μία χαρά, αυτόν σάς έλειπε τώρα, μέσα στόν χαλασμόν τού κόσμου νά αφήνεστε στά εικονικά φαντασιόπληκτα δίκτυα μίας ταινείας καί δή στών παγίδων που σάς στήνει…. Άν υπήρχε θά τό γνωρίζατε καί πρίν τήν ταινεία….

Η Αποκάλυψη προειδοποιεί γιά τά mad tricks, τής μηχανές, τού απομηχανής θεού (όπως συνήθιζαν στίς ενθέατρες τραγωδίες, αλλά εκεί ήξεραν ότι είναι φακκίρικο κόλπον, ήταν ένα τέχνασμα επί σκηνής, που τό πήραν μέ τήν τεχνολογία οί Αμερικάνοι καί κάθε άλλοι καί μάς τό έκαναν εικονική πραγματικότητα = ψευδοπραγματικότητα καί τό πήραν κάποιοι στά σοβαρά!) = ολογραφικό σύμπαν!….

Τί νά σημαίνει άραγε αυτός ό όρος;… Τί νά σημαίνει ολογραφικό σύμπαν;…. Ό,τι σημαίνει βεβαίως καί blue beam κυανές ακτίνες καί παρεπιμπτόντως Κυάνου Ρήβς…. άστο αυτό άν δέν σού αρέσει, έχει όμως τήν σημασία τούς, αφού μέ αυτούς τούς συνσχετισμούς επεκτείνουν τήν πλεκτάνη τής παραφροσύνης τών ανόητων κόλπων = mad tricks/trixs… Τό ολογραφικό σύμπαν είναι ένας όρος γιά τό ολογραφικό σχεδιάγραμμα τής ηλεκτρονικής ψευδοπραγματιστικής προπαγάνδας…. μία ψευδαίσθηση…. «Τά φαινόμενα απατούν» νά εκτιμάται τά παλειά ρητά, τά ρητάς τής Παλαιάς = Πραγματικής Τάξης Διά Θεού Πραγμάτων….

Εσύ δέν πρέπει νά ερευνάς άν ισχύουν εσύ πρέπει νά ερευνάς ώς ειδικός αστυνομικός ός ανακαλύπτει τίς απάτες, τίς πλάνες, τίς ψευδαισθήσεις καί ψευδοπραγματικότητες τίς οποίες στήνουν καί δέν θά χάσεις ποτέ, ούτε θά χαθείς….. Κάθε λίγο καί λιγάκι ρίχνουν καί κάτι απ’ αυτά τά καμπαλιστικά εξαπατικά κόλπα… Εσύ ερευνάς καί προχωράς, αυτοί τό ξέρουν, δημιουργούν ψευδοσυνοχή φαντασιοπληξίας καί σέ πείθουν…

Η έρευνα είναι φώς αλλά η έρευνα μέ αχαλίνωτες αρχές καί άγνοια που νομίζεις γιά υπεργνώση σκοτώνει! Η περιέργεια σκοτώνει λέγει τό παλειό ρητόν…. Καί πρόσεξε τί θά σκοτωθεί πάνω σού, διότι άν είναι η ψυχή τότε τώ όντι πασσκοτώθηκες….

Η ομηρική λέξη σκοτώνω σημαίνει στέλλω κάποιον στό σκότος, δηλαδή στόν τάφο κάτω από τό χώμα… καί κατά προέκταση στήν κόλλαση άν σκοτωθεί η ψυχή, δι’ όσους πιστεύουν….

Τά φαντασμαγορικά καί μηχανοκολπικά φώτα τού σκότους είνα πλεκτάνες που σκοπό έχουν νά σέ σκοτώσουν…. Πρόσεχε!….

Όσον περιεργάζεσαι τά φαντασμαγορικά φωτοσκότη τών μάτριξ καί άλλων παραπλήσιων εξαπατήσεων, στίς οποίες συμμετέχουν από αστροφυσικούς έως πολιτικούς καί από τραγουδιστές ώς ιδρυτές νεοεπαγγελμάτων, εισέρχεσαι όπως τόν σκάρο στήν σκαρκά = κιούρτο…. ύστερα σ’ ανεβάζει ό ψαράς στήν επιφάνεια τής θάλασσας, τοποθετεί τήν σκαρκά στόν βράχο καί επανέρχεσαι στήν πραγματικότητα τής πραγματικοτητας αλλά πειασμένος πλέον, έτοιμος νά σέ φάνε ή νά σέ χώσουν σάν σκοτωμένος στό βάθος τής γής….

Δημιούργησαν μία εικονική ψευδοπραγματικότητα η οποία είναι χειρότερη από τήν ψευδοπραγματικότητα τών συχνών χρηστών παραισθησιογόνων, αλλοιογόνων, αλλοιωσιοεγκεφαλογόνων καί ψευδαισθησιογόνων ουσιών…. Αυτοί συνήθως γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα είναι άλλη αλλά έχουν δυστυχώς καταπειαστεί σέ μία άλλη «πραγματικότητα» αυτή τών ναρκών τών ναρκωτικών τής ψευδοπραγματικότητος καί μάχονται, κλαίνε, αγωνίζονται, αλλά συνήθως παραμένουν παγιδευμένοι εκεί μέσα, εντούτοις, άμα δέν παραδεχθείς τόν εγκλωβισμόν τής απάτης δέν σέ νίκησε πλήρως….

Σέ συνάρτηση ναρκωτικά, ψευδοϊδέες, πίστη σέ ψευδοόντα καί ψευδαισθήσεις τής ψευδοπραγματικότητος είναι ό,τι χειρότερο τής παραισθησιακής καί ψευδαισθησιακής παραφροσύνης….

Γνωρίζουν οί καμπαλιστές ότι επειδή ό χρήστης ψευδαισθησιογόνων γνωρίζει ότι η «πραγματικότητα» που θά πάει διά τής χρήσης δέν είναι αληθινή, τότε δέν τήν πιστεύει ή δέν τήν πιστεύει πλήρως….

Αποφάνθηκαν πώς άν επιδώσουν σέ έναν χρήστη ναρκωτικά τής νηφαλιότητος πείθωντας τόν ότι αυτά είναι η πραγματικότητα τότε τόν οδηγούν στήν ασυνείδητη εμπιστοσύνη τής ψευδοπραγματικότητος καί τόν κερδίζουν ή καί τόν κάνουν ό,τι θέλουν ή καί τόν αχρηστοποιούν καί κοίται ακίνδυνος πρός αυτούς όσον καί άν ό ίδιος νομίζει πώς τούς είναι μεγάλος κίνδυνος. Μεγάλος κίνδυνος γιά τούς πέριξ τού μπορεί, γιά τούς ίδιους όχι, κανονικό ταραχοποιό καί αποθραυστικό τής συνοχής τής συνετής κοινωνίας στρατιωτάκι τούς είναι καί τού έχουν εκτίμηση – 0….

Άν πάρεις ένα μωρό καί τού μάθεις τίς εξαπατήσεις τού mad tricks από μικρό, από τούς γονείς, τούς γείτονες, τά σχολεία, πάει τό τέλειωσες τό παιδάκι, διότι τού εμφύτευσες τήν τρέλλα σέ κατάσταση νηφαλιότητος… καί τήν αποδέχθηκε ώς πραγματικότητα…. Μπορείς άν θές νά τό φέρεις σέ κατάσταση αγριωπού πρωτόγονου ημιάνθρωπου…. Μπορεί νά είσαι Έλληνας καί νά σέ εκβαρβαρίσουν πλήρως, αυτό σού κάνουν δηλαδή τώρα….

Αυτό που γίνεται δηλαδή είναι πώς ό,τι μάθεις σέ κατάσταση νηφαλιότητος ώς σωστόν δέν βγαίνει ή βγαίνει δυσκολότερα παρά ό,τι μάθεις ώς πραγματικότητα σέ κατάσταση μέθης, έκστασης, αλλοίωσης τής πραγματικότητος υπό τήν επήρρεια ψευδαισθησιογόνων ουσιών, διότι επαναλαμβάνω στήν δεύτερη περίπτωση όταν επανέλθεις θά αποδεχθείς τήν πραγματικότητα ώς πραγματικότητα, καθότι έτσι τήν γνώριζες από πρίν καί επειδή γνώριζες ότι τά χαπάκια, τά μανιτάρια, τά φάρμακα, τά μεσκαλινάκια που πήρες θά σ’ οδηγούσαν «σ’ έναν άλλον κόσμον προσωρινώς»….

Στήν περίπτωση τών εκλωλοποιών = τρελλών κόλπων σ’ αλλάζουν σιγά σιγά μέ τήν υποπαραμυθολογία εντός υποσυναίσθησης καί υποσυνείδησης, εκεί που θέλουν νά καταμπίξουν τό εμφύτευμα)…. καί τήν αποδέχεσαι σταδιακώς ανά διάφορα ποσοστά ώσπου νά σέ τρελλάνουν μιάς κ’ έξω πλήρως….

Πού νά δείτε ακόμη νά δεχθείτε τά μικροψήγματα μέσα σάς, όταν θά σάς αποστέλλουν τόνους από madticks καί ό εγκέφαλος σάς θά είναι έναν φυτόν που ζή στήν κοσμάρα τής φρίκης που τού δημιουργούν, χάνωντας τήν επαφή μέ τόν πραγματικό έξω καί έσω κόσμον…..

Η θεραπεία λοιπόν στά τρελλά κόλπα είναι η επιστροφή στήν πραγματικότητα.. From madtricks to come to reality = come buck to reality…..

Γιά νά καταλάβετε, ό χορός είναι μία μερική, 1% μέχρι 3% έξαρση = έξοδος = εξωτερίκευση από τήν πραγματικότητα καί ουσιαστικώς μία προέκταση τής πραγματικότητος όπως η στρατόσφαιρα είναι προέκταση τής γής…. Μία εκτόνωση = έκ+τόνωση καί είναι φυσιολογική. Βεβαίως, κάποιοι διά τής έκστασης τού χορού (η μουσική, όχι οποιαδήποτε δήθεν μουσική, είναι εκμαγειοποίηση τής πραγματικότητος) = έκ+στάση = έξοδος από τήν στάση, την στατικότητα, τήν θέση που ευρίσκεσαι προχωρούν αναλόγως αισθησιακής νοημοσύνης σέ μεγαλύτερα ποσοστά, π.χ. 10%, 15%, 30%!…. Αλλά προσοχή δέν μπορείτε νά τό κάνετε όλοι αυτόν επειδή οί συγκεκριμμένοι έχουν μεγάλη βαρύτητα καί συνάμα αντιβαρύτητα, δέν γίνεται νά έχεις μεγαλύτερη αντιβαρύτητα από τήν βαρύτητα σού, διότι η αντιβαρύτητα είναι η βαρύτητα σέ αντίστροφη πορεία!….

Κατά συνέπεια, αυτοί οί σαμάνοι, οί χορευτές, οί εκστασιαστές, γνωρίζουν υποσυναισθήτως πότε, πώς καί πού νά επιστρέψουν ήτοι στήν θέση τούς…. Καθότι, μονομιάς επαναντιστρέφουν τήν αντιβαρύτητα τούς ξανά σέ βαρύτητα καί επιστρέφουν…. Καί στήν κανονική ζωή μπορεί νά τούς δείτε τούς βαρετότερους ή «βαρετότερους» καί δή ανιαρότερους ανθρώπους, αλλά πού νά ΞΕΡΑΤΕ!!!!….. (αυτά ώς μέρη μυήσεως γνωστών καί άγνωστων σάς Μυστηρίας τής αρχαιότητος, έν Ελλάδι καί αλλού…., ό Μύστης πρέπει νά έχει μεγάλη βαρύτητα κι’ άς πίνει τ’ αμίλητο νερό όταν δέν εκστασιάζεται)……

Μαζύν μέ τήν έκσταση συνδέεται από απληστία μάλλον παρά ό,τι δή ποτέ άλλον…. ή ανάγκη, η μαγεία από υπερπρωτόγονης εποχής…. Αλλά η μαγεία γιά νά λειτουργήσει στόν χορό συνοδεύεται μέ παραισθησιογόνα καί ψευδαισθησιογόνα καταπότια!… καί μαζύν μέ τίς επωδές εκτοξεύονται… Κατεβαίνουν σέ κάποιους καί τά δαιμόνια καί γίνεται «τό έλα νά δείς τό πάρτυ = απαρτία»…. τής διέκστασης τής συνέκστασης χορού, ναρκωτικών/διεγερτικών, μαγείας καί γιά κάποιους τά δαιμόνια… αυτή είναι η σούπα/σούππα = ζούππ γερμανιστί, σούππ/soup αγγλιστί = ζωμός ελληνιστί…. ό Ζωμός τής Έκστασης!….

Βεβαίως αυτοί όπως είπαμε γνωρίζουν ότι όλα είναι παροδικά…. όχι όπως τό μάτριξ!…. που πιστεύεις τίς ψευδαισθήσεις γιά πραγματικότητα….

Νά σάς πώ καί τό άλλο, τό μυστικό! Οί γνήσιοι εκστασιαστές δέν είναι φιλήδονοι καί δέν εισέρχονται ούτε πράττουν τελετές σαρκικών οργίων!

Δέν γνωρίζετε γιατί;…. Έ τότε δέν υπήρξατε ποτέ Εκστασιαστές!….

Διότι, η έκσταση είναι έξαρση ψυχής, ενώ η φιλαγνεία καί η φιληδονία μέ όλα τά ακραία ανήθικα έκτροπα τής είναι σαρκικός αισθησιασμός όχι ψυχοπνευματικός αισθησιασμός!…. Νά τό μυστικόν!….

Οί Εκστασιαστές δέν είναι φορτωμένοι μέ τροφές…. έχουν χωνέψει, έχουν φάει λίγο καί έχουν περάσει ώρες πρίν τήν έκσταση. Τό σώμα τούς δέν είναι ούτε παχύ, ούτε πολύ ισχνό συνήθως καί δέν είναι γυμνασμένοι, όχι δέν είναι η γυμναστική μέ τά προισμένα μπράτσα δέν βοηθά τό μυαλό στήν έκσταση, διότι αυτόν έχει βαρύτητα σέ υλόφρονη κατάσταση…. Όχι πώς είναι κακό, εξηγώ τό πώς…. Υπάρχουν καί άλλα. Οί Εκσταστιαστές όχι μόνον δέν κάνουν ερωτικά όργια αλλά καί εγκρατή φυσιολογικό έρωτα…. Όλα αυτά παίζουν ρόλον, είναι θέμα ηθικής άν θά χαθείς στήν έκσταση ή όχι, σέ όλες τίς σαμανικές καί αρχαίες τελετές….

Η καθαρή έκσταση είναι επικοινωνία μέ τό Θείον, ή μέ απατεώνες δαίμονες….

Στήν έξαρση τής σωστής θρησκείας έρχονται αγγέλοι….

Οί μυροφόρες όταν αντίκρυσαν τόν άγγελο στόν τάφο Τού Χριστού επήλθαν σ’ έκσταση…. Τ’ άφησε κι’ αυτόν τό Ευαγγέλιο, δι’ όσους γνωρίζουν, υπερλακωνικά, διότι γνωρίζουν οί Χαριτωμένοι, ότι γιά αλλού τούς στέλνεις καί αλλού πάνε οί αδαείς, εννοώ οί μή έχοντες τήν μύηση, τά βιώματα, τήν φιλοσοφική διαλογή τής λεπτεπίλετης διαφοράς….

Ό Παράδεισος είναι μία ζωή ήπιας έκστασης…. μία αγαλλίαση έν αγλαοτήτι….

Η αγαλλίαση είναι τό μέτρον άριστον τής λέξης έκστασης…. Οί αγιασμένοι Μοναχοί που τούς βλέπουν οί άλλοι μέ τήν Χάριν που εκπέμπουν χωρίς νά πούν λέξη, είναι η αγαλλιασμένη αγλαή έκσταση. Η πληρότητα Τής Χάριτος Τού Δώρου Τού Αγίου Πνεύματος. Μία πρόγευση γιά τό τί περιμένει τήν ψυχή μετά τόν διαχωρισμό τής από τό σαρκίον…..

Καί όσοι εμπλέκτηκαν είς τά δίκτυα τού οιουνδήποτε madtricks = ανοητοποιητικών κόλπων καί θέλουν άς επαναλαμβάνουν πολλές φορές τήν ημέρα: «Κύριε Ιησού Χριστέ Ό Θεός ελέησον μέ τόν παναμαρτωλόν» ή μέ οιανδήποτε άλλη κατασταλτική ταπεινή λέξη στό τέλος…..

Διότι είπαμε όση βαρύτητα τόση αντιβαρύτητα έχει η ψυχή…. 

Η ταπεινοφροσύνη είναι υπερβαρύτητα η οποία έν παραδείσω θά είναι υπεραντιβαρύτητα ευφραινούς αγλαούς αγαλλιάσεως….

Δι’ όσους θέλουν…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου