Breaking

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020

Καθηγητής Κούβελης, μάς τό λέγουν ξεκάθαρα αδενοϊός χιμπατζή τό εμβόλιον. Θυμάστε όταν λέγαμε διά τή διαφορά μέ τό ζώο αυτό τής τάξης τού 1%; Βίντεο

 

Καθηγητής Κούβελης, μάς τό λέγουν ξεκάθαρα αδενοϊός χιμπατζή τό εμβόλιον. Θυμάστε όταν λέγαμε διά τή διαφορά μέ τό ζώο αυτό τής τάξης τού 1%; Βίντεο

Κάποτε κατεβήκαμε από τά δένδρα τώρα μάς ανεβάζουν σέ δένδρα αλλά όχι ελεύθερους, δένδρα μέσα σέ κλουβιά! Ένας νεοψευδοhippies hip hop έν συρματοκλωβόν hippατζιής! Θέλεις νά γίνεις χιππατζιής; Θέλεις νά γίνεις ωραίος καί νά σέ ταϊζουν; Διαφίμηση θά μάς ξεκινήσουν! Ξέρετε διατί δέν έβαλαν εμβόλια στούς hip hop hippie χώμο ατζιήδες; Διά νά μήν τό καταλάβουμε ότι εκεί θά καταντήσουμε άν τούς εισακούουμε καί εμπιστευόμεθα, ή μήπως κρυφά καί φανερά τούς έβαλαν; Άναψε έναν τσιγάρον!

Από τό βίντεο αυτό βγάζουμε πολύτιμα συμπεράσματα, τόσον διά τή δυσκολία νά ευρεθεί εμβόλιον. Όσον καί διά τόν κίνδυνον όσων υγειών πρέπει νά γίνουν πειραματόζωα, αλλά περισσότερον διά τίς υπουλίες οπού ενυπάρχουν σ’ αυτόν τό σαματά…..

Όταν δέν γνωρίζεις κάποιον πράγμα επαρκώς δέν πρέπει νά τό εμπιστεύεσαι καί πόσον μάλλον εντός τού σώματος σού. Δεύτερον όταν αυτός οπού σού τό προσφέρει έχει ιστορικόν αναξιοπιστίας, συμφεροντολογίας καί ώς κοινωνική τάξη ήτοι τών υπερπλούσιων ανήκει είς τή κάστα τών σατανιστών, ανδρενοχρωμιοαλκολικών, φιλόκακων, ιδιοτελών καί συναγωγών τής συνσπείρωσης καί συνομωσίας τροποποίησης τού γενετικού ανθρώπινου κώδικα.

Η διαφορά μάς από τόν χιπατζιή είναι μόλις 1%, μήπως μέ τό εμβόλιον αυτόν επιχειρείται η ανταλλαγή μέρος τού γενετικού μάς υλικού σέ αυτόν τής υποβαθμισμένης ευφυίας τού χιπατζιή καί όπως ήδη λέχθηκε είς τό χρωματόσωμα 8 ή έστω κάποιου άλλου;

Διότι, είπαμε! Δέν γνωρίζουμε όλα τά κόλπα μέ τήν βιογενετική επιστήμη, όπως δέν γνωρίζαμε όλα τά κόλπα μέ μία άλλη απάτη, εκείνη τού χρηματιστηρίου, τών δανείων, τών καρτοδιακοπών, τών καρτοψώνιων, τής καρτομαλακίας, τής καρτοηλιθιότητος, τής καρτοπανδέσμευσης καί καρτοτροποποίησης τής ίδιας μάς τήν γενετικής ουσίας καί ό νοών νοείτο…. Η αλληγορία δέν είναι καί τόσον αλληγορία εδώ οπού φτάσαμε!….

Η τωρυνή καί μελλοντική ωραιοποίηση ήτοι ψευδοωραιοποίηση τού εμβολίου δέν πρέπει νά κάμψει τήν καθυποψία, τήν αντίσταση, τήν επιμονή μάς σέ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΨΥΧΕΔΕΛΙΚΕΣ ΖΩΗ!….

Μάς λέγει εμμέσως πλήν σαφώς ότι προξενεί πρόβλημα είς τό νευρικόν σύνστημα, άρα τέ μάς καμμύει/κλείνει τό μάτι: ΜΗΝ ΤΟ ΒΑΛΕΤΕ!  Σέ 15 έτη θά έχει μετεξελιχθεί, άρα τό αφήνουμε όπως αφήσαμε καί άλλους ιούς, άλλωστε ουσιαστικά δέν σκοτώνει κόσμον πέραν τής ετήσιας γρίππης καί μάλιστα σέ μικρότερον βαθμόν. 

Κούρσα 183 εμβολίων νά τά μπίξουν εκεί που ξέρουν καί η Άστρα καί η Εξάστρα καί η Ξεάστρα! Κάποιοι “τυχαία” θά πεθάνουν, ακούστε τί λέγει….

Προσέχετε όμως, ίσως είναι η απόσυρση τού εμβολίου είς τό κόλπον! Σού λένε εντάξει τό αποσύρουμε, αποσούρουμε τά μετρητά καί βάζεις χάραγμα είς τό δεξιόν χέρι ή είς τό μέτωπον καί μόνον έτσι συμμετάσχεις είς τήν αγορά τού δούναι καί λαβείν, ζήτησης καί προσφοράς καί αμέσως σέ βγάζουν εκτός γηπέδου καί άντε νά ζήσεις είς τά όρη! Αλλά τουλάχιστον δέν θά είσαι τροποποιητικώς μεταλλαγμένος! «Μήν τούς υποτιμάτε, ξέρουν καί αυτή μπάλαν»…..! ! !

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου