Breaking

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Σημεία τών καιρών. Θεομηνύειες καί Θεομηνείες…. Ία νός

 


Σημεία τών καιρών. Θεομηνύειες καί Θεομηνείες…. Ία νός ….

Σημεία τών καιρών ζούμε καί τά ονομάζουν Ιανούς….

Θεομηνεία, μία αρχαιότατη ελληνική λέξη, η μήνη Τού Θεού….

Συνάμα η Θεομηνεία είναι καί Θεομηνύα, Μηνύματα Θεού….

Όταν γεννήθηκε Ό Χριστός τό έδειξαν τά σημεία τών καιρών, Μία Θεομηνεία καί συνάμα Θεομυνεία…. Καί Θεομηνύα….

Οί Τρείς όχι δύο ούτε τέσσερεις, Μάγοι ήρθαν από πολύ μακρυά….

Ανάγνωσαν αστρολογικώς τά σημεία, καί μέ τά μαθηματικά καθόρισαν τόν ακριβές καιρόν…..

Έναν άστρον λαμπερόον είς τόν ουρανόν….

Τό έκλαβαν ώς μήνυμα καί σταθμικόν κόμβον…..

Καί ακολούθησαν από τήν πατρίδα τούς ώς τό Ιερόν Σπήλαιον….

Τά σημεία τών καιρών εί δυνατόν νά είναι αληθινά, ψευδή, διφορούμενα, ουδέτερα = ουδέν έτερον = κενόν, μία νιρβάνα από τίποτε ή αδιάφορον….

Όσοι λέγουν πώς τά σημεία τών καιρών όπως η αστρολογία είναι ψευδή καί σατανικά σφάλλουν οικτρά….

Υπάρχουν σημεία τών καιρών από Τόν Θεόν αλλά καί από τόν Σατανά…. αληθινά καί ψευδή…. Πληροφοριακά καί παραπληροφοριακά….

Τό διαδίκτυον διανέμει καθημερινώς δισεκατομμύρια σημεία τών καιρών, κάποια είναι πληροφόριση, κάποια ημιπληροφόριση, κάποια ψεύδοπληροφόριση. Δέν σημαίνει όμως ότι αυτόν καθεαυτόν τό διαδίκτυον είναι κακόν, αλλά γίνεται διά μέσω τού κακή χρήση….

Ομοίως καί είς τά αστρολογικά σημεία τών καιρών…. Κάποια σημεία είναι από Τόν Θεόν καί κάποιες ερμηνείες προϊόντα τσαρλατάνων….

Η αστρολογία καί η αστρονομία πάντοτε ήσαν Θεομυνείες καί Θεομηνείες, ομοίως καί η Φυσική, η Εξέλιξη τού ανθρώπου καί κάθε άλλη επιστήμη….

Η χειρομαντία είναι σημείον καιρού καί σημείον χαρακτήρα, έναν άλλον Γονιδιακόν = DNA/RNA γράφημα καί έναν γράφημα τό οποίον συνάμα απεικονίζει τίς οίες θετικές, αρνητικές, ουδέτερες καί ανάμεικτες επήρρειες από τίς εκκρινόμενες ενέργειες μέσω τής αλληλοεπίδρασης τών ουράνιων σωμάτων είς τούς αστρολογικούς χάρτες!….

Ομοίως καί οία άλλη μαντεία…. Είτε είναι τώ όντι χάρτης είτε ψευδοχάρτης οπού προσέδωσε έξ’ απάτης ό διάβολος όπως π.χ. η ορνιθοσκόπιση ή κρεατοσκόπιση καί εντοσθιοσκόπιση, ίσως όμως νά είναι κανονικές μαντείες αλλά αυτοί όπου ερμηνεύουν νά επηρεάζονται από ακάθαρτα πονηρά πνεύματα…. Είπαμε είναι όπως τό διαδίκτυον, ο,τιδήποτε πιθανόν νά εύρεις….

Πρός τούς Χριστιανούς αναφέρω ότι είς τήν Παλαιά Διαθήκη γίνονταν μαντείες…. Είς τήν Καινή Διαθήκη έχουμε τά σημεία τών καιρών…. ακόμη καί διά τήν Γέννηση Τού Σωτήρος Χριστού…..

Όταν ό Ιωάννης Πρόδρομος είπε είς τούς ραββίνους ότι άν δέν υπάρχουν παιδιά τού Αβραάμ θά γίνουν οί πέτρες καί θά μαρτυρήσουν αλήθεια αυτές. Τί εννοούσε; Σημεία τών καιρών, Θεομηνείες καί Θεομυνείες = Θεομηνύματα!….

Σεισμοί, λιμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, κυκλώνες, τυφώνες, πολέμοι καί άλλοι, προφυτεύθηκαν διά νά βλαστήσουν τήν κατάλληλη εποχή, καιρόν, αιώνα, περίπτωση, περίσταση….

Όπως σπέρνεις Χειμώνα νά θερίσεις Άνοιξη/Καλοκαίρι = Θέρος….

Όπως προφυτεύεις Νοέμβριον, Δεκέμβριον, διά νά τριγύσεις βολβούς γαιόμηλων Μάρτιον….

Όπως προφυτεύεις Λογιστική διά νά γίνεις Λογιστής αργότερα….

Ό φοιτητής είναι αυτός οπού τού φυτεύοντε καί προφυτεύοντε τά ανάλογα γράμματα τής σπουδής τού….

Εξού καί τά ρήματα φοιτώ, φυτώ, φητώ, εισίν αιώνια ανήψια = εξαδέλφια….

Η ίδια η Ελληνική Γλώσσα είναι Μία Προμηνεία, Μία Προμυνεία, Μία Προφητεία, Μία Προφυτεία, Μία Προφοιτεία, Μία Θεομηνεία, Μία Θεομυνεία, Μία Θεομοινεία… Μία Θεοφοιτεία, Μία Θεόφυτεία, Μία Θεοφητεία….

Όπως λέμε έν ύψει καί ύψος αλλά συνάμα είς τή Καινή Διαθήκη συναντάμε τή λέξη ήψατο καί ψηλά αντί υψηλά αλλά καί ηψηλά….

Αλλά ζούν τά φωνήεντα…. άλλα ζούν τά φωνήεντα….

Αλλά ζούν καί άλλα ζούν τά φωνήεντα μέ τακτική ελαχίστης διαφοροποιήσεως τίς συγγενικές αδελφικές καί ανηψικές λέξεις….

Μού λέγει κάποιος πώς μιλάτε έτσι στήν Κύπρον;….

Πώς μιλάμε τού λέγω; Έχουμε τίς περισσότερες ομηρικές λέξεις καί τίς περισσότερες αρχαίες Μαρτυρίες ότι ό Όμηρος καταγόταν από τήν Σαλαμίνα τής Κύπρου…. δηλαδή τή Παλαιά Αμμόχωστον…. Γεννήθηκε εκεί έξω είς τά χωράφια, κάποιοι λένε είς τό Φρέναρος, κάποιοι είς τό Παραλίμνι….

Ό ερευνητής καί ηθοποιός Γιώργος Σοφοκλέους μού είπε ότι από τούς 500 επίσημους ποιητάρηδες τής Κύπρου δηλαδή αυτούς όπου στιχουργούν μέ ρίμες όπως τίς ραψωδίες = ράψω+ωδές = ράβω ωδές εξού καί η μουσική ράπ εκσυντόμευση τής λέξεως ραψωδία = rhapsody = rap…, κατάγονται από τά Κοκκινοχώρια καί οί υπόλοιποι σχεδόν όλοι από τήν υπόλοιπη Επαρχία τής Αμμοχώστου…. Καί συνεχίζει είναι τό γονίδιον τού Ομήρου…. Προσθέτω ότι δέν υφίσταται η οικογένεια είς τά Κοκκινοχώρια οπού νά μήν υπάρχει ένας νά μήν ραψωδεί έστω καί άν ποτέ δέν τά εκδίδει καί ποτέ δέν τά διαλαλεί δημοσίως αλλά μόνον είς τήν οικογένεια καί τούς φίλους. Πολλοί τό κάνουν από χάζι…. διασκέδαση….

Οί ποιητάρηδες συνθέτουν τά λεγόμενα τσιαττιστά…. ή ταιριαστά σέ ομοιοκαταληξία καί έμφαση φωνής θά έλεγα… Μπορούν νά διαγωνίζονται διά πολλές ημέρες ασταμάτητα, απαντώντας έκαστος είς τά πειράγματα, πικαρίσματα, κομπασμούς τού άλλου καί σβύνουν συνήθως τό τσιάττισμα μέ ομοιόμορφη «ισοπαλία»….

Δέν γνωρίζουν ότι ό τρόπος ραψωδίας τούς είναι όμοιος μέ τού Ομήρου, αυτόν τό γνωρίζουν οί διαβασμένοι….

Η λέξη τσιαττιστόν ίσως είναι από τή λέξη chat αλλά ίσως καί αυτή από μία ελληνική λέξη, κάποτε είχα σημειώσει κάπου σ’ έναν τετράδιον…. Όπως τό ινστιτούτο είναι από τήν αγγλική λέξη instidute αλλά αυτή κατάγεται από τήν ελληνική λέξη ιστήμιον όπως λέμε πάν+επί+ιστήμιον ήτοι κλάδος καί πανεπικλάδιον!…..

Μεγάλη Θεομυνεία η Ελληνική Γλώσσα, η Γλώσσα τής Σοφίας, όχι δι’ όλους έξ’ ανέκαθεν αλλά δι’ όσους εμβρυθίσουν έν μυήσει είς τά εσωθικά τής…. Η Γλώσσα τού Ευαγγελίου, διότι δέν θά αποδίδετο μέ άλλη «γλώσσα» καλύτερα Η Θεομυνεία….

Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην. Τό εξώφυλλον τού άρθρον από τό ευαγγέλιον οπού ανάφερε τούς στίχους αυτούς κατά τούς ερευνητές….

Φυτόν ουράνιον λέγει ό Ιωάννης…. Τό όνομα τού από τή λέξη Ίωνες/Ιωνία…. Φυτόν, φοιτόν, φητόν, θυμάστε; Τά είπαμε ανωτέρω!….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου