Breaking

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΘΕΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΖΟΦΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝΜέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Παιδί Μου ἀγαπητό,σοῦ δίδω καὶ σήμερα τὸν Λόγον Μου τὸν Ἱερὸν,Αὐτὸν ποὺ ἔρχεται ἀπὸ Ἐμᾶς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴκαὶ εἰσέρχεται στὴν δική σου τὴν ψυχή.

Ὅ,τι γράφεται ἀπὸ ἐσένα εἶναι Μόνον ἀπὸ Ἐμᾶςδιότι Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ Δύναμις ἡ Μεγάλη καὶ ἡ Ἀγαθὴκαὶ αὐτὸ ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα,

Αὐτὸ καὶ μόνον Αὐτὸ τῆς Τριαδικῆς Ἀρχῆςεἶναι τὸ Ἀγαθόν, τὸ Τέλειον, τὸ Χρησιμότατοκαὶ τὸ πλέον Ἀπαραίτητο στὸν ἄνθρωπο γιὰ τὴν ψυχή τουκαὶ γιὰ τὴν ἐπίγεια ζωή του.

Γι’ αὐτὸ βάλε το βαθειὰ μέσα στὴν δική σου τὴν καρδιὰαὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε τὴν προηγούμενη στιγμὴἀπὸ τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ γιατί εἶναι ΑΛΗΘΙΝΟΝκαὶ ἐξαιρετικὰ βοηθητικὸν γιὰ ἐτοῦτο τὸν καιρόν.

Ἔχουν δοθεῖ καὶ γραφεῖ ἀρκετὰκαὶ ἀπὸ ἄλλα τέκνα Μου ὅπου το Ἅγιο Πνεῦμα ὁμιλεῖ.Εἶναι πολὺ χρήσιμα καὶ σημαντικά,πάντα ἦταν σημαντικὰ ἀλλὰ ἐτούτη τὴν ἐποχὴποὺ εἶναι καὶ θὰ συνεχίσει νὰ εἶναι ὑπερβολικὰ σκληρή,ἔχουν ἰδιαίτερη ἀξία γιὰ τοῦ καθενὸς τὴν καρδία.

Εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητα γιατί ὅσα ἐλέχθησαν καὶ θὰ λεχθοῦνπολύ, πάρα πολὺ θὰ χρειαστοῦνγιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ καθενὸςἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιβίωσή του στὴ γῆ ἐτούτη τὴν ἐποχή.

Ἄρχισαν οἱ δύσκολοι καιροί, προσέξετε τί θὰ πῶ.Σὰν κι’ αὐτοὺς ποὺ ᾖρθανκαὶ θὰ συνεχίσουν γιὰ κάποιο διάστημα αὐτοί,θὰ εἶναι τόσο σκληροὶ καὶ ἀπάνθρωποιποὺ δὲν προϋπῆρξαν ποτὲ εἰς τὴν γῆ.

Ἡ κατάσταση θὰ δυσκολέψει πολύ,πάρα πολύ, στὸν ὑπερθετικὸ βαθμὸκαὶ δὲν θὰ ὑπάρχει βοήθεια ἀπὸ πουθενὰπαρὰ μόνον καὶ μόνον ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴκαὶ ἀπὸ τὴν Παναγία τὴν Ἁγνή.

Φυσικὰ οἱ Ἅγιοι, οἱ Μάρτυρες,οἱ Δίκαιοι καὶ ὁ Ἀγγελικὸς στρατὸςθὰ εἶναι ἐπὶ ποδὸς καὶ θὰ βοηθοῦν καὶ αὐτοὶσύμφωνα μὲ τὸ ὅτι τοὺς ἔχει δοθεῖἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Παιδιὰ Μας ἀγαπημένα,ᾖρθε ἡ ὥρα τῆς μεγαλύτερης δοκιμασίας ἀπὸ ποτέ,γι’ αὐτὸ ἐντείνετε τὴν προσπάθειά σας,καὶ ὅταν Λέγομε αὐτὸ ἐννοοῦμε τὴν προσευχὴ,ποὺ θὰ πρέπει ὅπως τὸ ἔχουμε εἰπεῖ καὶ ἄλλες φορὲς,νὰ εἶναι βαθειὰ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά σας, συνεχὴς καὶ διαρκής.

Αὐτὸ εἶναι τὸ σημαντικότεροποὺ ἔχετε νὰ κάνετε τὴν ἐποχὴ αὐτή, τὴν περίοδο αὐτή,ζητώντας ἀπὸ Ἐμᾶς νὰ σᾶς προσθέσουμεΠίστη καὶ Ἐμπιστοσύνη πρὸς Ἐμᾶς πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό,γιὰ νὰ περάσει ὅσο γίνεται ἀνεπηρέαστα ὁ δύσκολος αὐτὸς καιρός.

Αὐτὰ ποὺ λέγονται καὶ γράφονται ἐπάνω στὸ χαρτὶεἶναι Λόγια Ἀληθινά, πιστέψετε ἀπόλυτα σὲ αὐτὰγιατί αὐτὰ θὰ μεταβάλουν τὸ ἐσωτερικό σαςκαὶ θὰ σᾶς βοηθήσουν νὰ ἔρθετε δίπλα στὸν Θεό σας,ὁ ὁποῖος θὰ σᾶς προστατεύσει καὶ θὰ σᾶς βοηθήσειτὴν περίοδο αὐτὴ γιὰ νὰ τὴν διαβεῖτεὅσο ἀνώδυνα εἶναι ἐπιτρεπτὸ ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Ἔχοντας Ἐμᾶς στὴν καρδία ἔρχεται καὶ ἡ πραγματικὴ ἀνδρείαστὸ σῶμα καὶ κυρίως στὴν ψυχή σας ἀπὸ τὸν Λυτρωτή σας,τὸ ὑπογράφω αὐτὸ ἐτοῦτο τὸ λεπτό.Γι’ αὐτὸ δείξετέ Μας τὴν ἀγάπη σας μὲ τὴν ἐνάρετη ζωή σαςκαὶ Ἐμεῖς θὰ σᾶς βοηθήσουμε, θὰ τὴν ἀνταποδώσουμεμὲ τὴν μεγαλύτερη ἀγάπη Μας ἀλλὰ καὶ τὴν βοήθειά Μαςπρὸς ἐσᾶς τὰ Παιδιά Μας.

Ἐνστερνιστεῖτε καὶ ἀκολουθεῖτε ὅλας τὰς ἐντολᾶς Μας,εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητο αὐτὸ ἐτοῦτο τὸν καιρό.Ὅταν ἡ καρδιά σας καὶ τὸ σῶμα σας εἶναι καθαρὰτότε Ἔρχομαι καὶ κατοικῶ Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεός,καταλαβαίνετε τί δύναμη θὰ ὑπάρχει ἐντὸς σαςἀφοῦ θὰ Εἶμαι Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεός σας;

Θὰ εἶστε ἄτρωτοι σὲ κάθε τί,τίποτε κακὸ δὲν θὰ σᾶς πλησιάζειἀλλὰ οὔτε καὶ θὰ σᾶς τρομάζει.

Τὸ Λέγω αὐτὸ γιατί τὸ κακὸκαὶ ὁ τρόμος θὰ κυριαρχεῖἀλλὰ σὲ ἐσᾶς ἀφοῦ θὰ ἔχετε Ἐμένα τὸ ΘεὸΠροστάτη καὶ Χειραγωγὸτίποτα δὲν θὰ σᾶς πλησιάζει,τίποτα δὲν θὰ σᾶς τρομάζει,τίποτα δὲν θὰ ὑποστεῖτεἀπὸ τὰ ἄσχημα καὶ τὰ κακὰποὺ θὰ γίνονται καὶ θὰ δεῖτε.

Ἐμεῖς ἡ Τριάδα ἡ Ἁγίαθὰ Εἴμαστε ἡ Μεγάλη Προστασίαγιὰ τὰ ἀγαπημένα Μας Παιδιά,τὰ δικά Μας τὰ Παιδιὰ στὴ γῆ,ἄλλη προστασία δὲν θὰ ὑπάρχει πουθενὰὅπου κι ἐὰν τὴν ἀναζητήσει ὁ καθείς,σᾶς τὸ Ὁμολογοῦμε καὶ τὸ σφραγίζουμε ἐτούτη τὴν στιγμή.

Γι’ αὐτὸ ἀπόλυτη Πίστη καὶ Ἐμπιστοσύνηἀλλὰ καὶ Ἀγάπη πολὺ στὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴκαὶ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ ἔρθει τὸ τέλος τὸ καλό,κάλλιστο θὰ εἶναι αὐτὸ.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

oimos-athina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου