Breaking

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Άν οί Φιλόζωοι ήσαν Φιλάνθρωποι….. Απάντηση σέ αντιέκτροπα είς τά έκτροπα τού Λυκείου Παραλιμνίου από τούς τελειόφοιτους άνδρες!Άν οί Φιλόζωοι ήσαν Φιλάνθρωποι….. Απάντηση σέ αντιέκτροπα είς τά έκτροπα τού Λυκείου Παραλιμνίου από τούς τελειόφοιτους άνδρες!

Πρίν τέσσερεις ημέρες έγινε έναν περιστατικόν οπού οί τελειόφοιτοι τού Λυκείου Παραλιμνίου εξέπληξαν τούς καθηγητές καί μαθητές τούς μέ χρήση δακρυγόνων καί ρίψη όρνιθων καί ενός κουνελιού από τόν τρίτον όροφον.

Βεβαίως οί όρνιθες δέν ψόφισαν ό κώνυκλος όμως εξέπνευσε. Άν τόν έκλεβαν διά νά τό φάνε θά είχε νόημα…. Όχι όμως νά τό καταρρίψουν διά τής κενοδοξίας. Οί όρνιθες πετάνε καί μπορούν νά επιβιώσουν άνετα είς τήν άγρια καί ημιάγρια φύση….

Η κλεψιά τούς βεβαίως είναι καταδικαστέα….. Αλλά τούς δείχνω επιείκεια επειδή είναι παιδιά…. Άλλωστε, διά νά μάθεις νά επιβιώνεις είς τήν εποχή τής μασκοφορίας καί δή τής βιολογικής δίωξης οπ’ έρχεται πρέπει νά μάθεις νά είσαι Κλέφτης καί Αρματωλός…. Φανταστείτε άν οί Κλέφτες Αντάρτες τής Επανάστασης καί Προεπανάστασης εκείνης οπού επέτυχε δέν έκλεβαν αλλά έπρεπε νά έχουν περιβόλια καί ορνιθώνες, τί σόϊ Αντάρτες θά ήσαν;…..

Κοινόν μυστικόν ότι οί Καταδρομείς καί άλλες εξειδικευμένες δυνάμεις άν δέν μάθουν νά κλέβουν τά πρός τό ζήν τής διατροφής, δέν αξίζουν διά τίποτε…. Φανταστείτε καταδρομέα νά εντρέπεται νά κλέψει όρνιθα διά νά επιβιώσει; Πώς θά τολμήσει νά κάνει τή μεγάλη ζημιά είς τόν εχθρόν; Πρέπει λοιπόν νά εξεσχισθεί η ψυχολογία τής εντροπής καί τού δυσταγμού τού!….

Όταν ήμουν στρατιώτης σέ Σύνταγμα, Τάγμα καί φυλάκια, έφευγα μέχρι καί τρείς φορές τήν ημέρα έν εποχεί Θέρους καί δή από τά φυλάκια. Είχα έναν δίκτυον παρακολούθησης, συμπερασμάτων καί ενημέρωσης μεταξύ συνστρατιωτών μού άψογον. Κάποιοι προσέδιδαν πληροφορίες έν αγνοία τούς, τούς «ψαρεύαμε», άλλοι ήσαν εντός κόλπου. Σκασιλόμουτρα μέ συγκεκριμμένα ωράρια γιά νά μήν πειαστούμε είς τά πράσα….

Μού λέγει μία ημέρα ό Ταγματάρχης μού Ανδρέας Στυλιανού ός διακρίθηκε μέ πραγματικά πυρά ό λόχος τού έναν ή δύο έτη μετά τήν τουρκική εισβολή, είς τό αεροδρόμιον Λάρνακος, όταν έναν έμφορτον μέ ειδικές δυνάμεις αεροπλάνον τής Αιγύπτου προσγειώθηκε διά νά αρπάξει έναν Σύριον κατάσκοπον κατά τούς ίδιους είς τούς Ισραηλινούς τούς οποίους πετσόκοψαν οί Κύπριοι καί αχρήστευσαν έξ’ ολοκλήρου τό μεταφορικόν αεροπλάνον: «Αυτοί που τολμούν νά τό σκάσουν θά τολμήσουν νά πολεμήσουν, ενώ αυτοί οί καθώς πρέπει θά κρυφτούν στά γραφεία. Όταν ήμουν στήν Σχολή Ευελπίδων, είχαμε μία τρύπα κάτω από τά συρματοπλέγματα καί τό σκάζαμε»…..

Έμεινα άναυδος, όχι μόνο ήξευρε ότι τό σκάζω, εντάξει τό ήξευραν καί άλλοι, όχι μόνον δέν πικαρίσθηκε νά μέ ανακαλύψει αλλά μέ συγχάρηκε κατ’ ιδίαν συνάμα. Δέν τό είπα ποτέ παρά μόνον όταν αποστρατεύτηκα. Μία άλλη φορά έκαναν ότο στόπ σέ υπεραστικό δρόμο Λιοπετρίου/Αγίας Νάπας μέ τήν στολή υπηρεσίας. Σταματάει ένα αυτοκίνητο καί τί βλέπω ό Συνταγματάρχης έξ’ Ελλάδος Κουραβέλλος, δέν θυμάμαι τό μικρό τού όνομα καί μού λέγει: «Πού πάς παιδί μού;»…. Στό σπίτι μού τού λέγω: «Μπές μέσα νά σέ πάμε». Μπαίνω καί μέ ερωτάει πώς λέγομαι, τού είπα….. Μέ παίρνει τώρα ό Συνταγματάρχης στό σπίτι μού δραπέτη μέ τή στολή υπηρεσίας, κατεβαίνω χαιρετάω καί φεύγει, εννοείται ότι ήμουν τέρας ψυχραιμία ώς νά ήταν όλα «φυσιολογικά»…. Τήν άλλη ημέρα μέ καλεί στό γραφείο τού καί αφού μ’ ερώτησε εάν θέλω καφέ, βεβαίως αρνήθηκα μέ πάσα σοβαρότητα καί συγκίνηση, μού λέγει: «γιατί τό έσκασες παιδί μού;»….

«Συνταγματάρχα μού ήρθε η φιλενάδα μού από τήν Σουηδία καί δέν άντεξα ήθελα νά τήν δώ!»…. Καί μού λέγει μέ τρόπο πολυπαραδειγματικό καί πατρικό: «Νά μήν τό ξανά κάνεις. Φύγε τώρα πήγαινε στό καθήκον σού καί άλλη φορά άμα έρθει η φιλενάδα σού νά ‘ρθείς νά μέ βρείς νά σού δώσω άδεια….». Είναι νά μέ σύ κερδίζουν τέτοιοι άνθρωποι μέ τήν ανδρεία συμπεριφορά τούς; Βεβαίως επέδειξα άριστη ευλάβεια καθότι σεβώμουν τούς αφοσιωμένους είς τήν Πατρίδα καί επειδή ήμουνα πταίκτης καί τό αντιμετώπισα μέ ψυχραιμία επιδεικνύωντας τή κατανόηση τού πταίσματος μού, τό είχε καταλάβει!

Λοιπόν είς τά διαταύτα. Βγήκε ένας φιλόζωος τί ήταν τέλος πάντων, μού είπαν είς τή τηλεόραση, ίσως έχει καί παχουλό μισθόν καί έλεγε έλεγε έλεγε κατά αυτών τών παιδιών που έκαναν αυτά τά έκτροπα από αφέλεια τή πρώτη ημέρα τού σχολικού έτους. Μεταξύ άλλων είπε: «αυτοί είναι που θά πολεμήσουν αύριο όταν κριθεί αναγκαίο γιά τήν Πατρίδα μάς;» Τό είπε μέ μένος ταύρου μού είπαν. Όταν τό άκουσα δέν άντεξα καί ήθελα νά τού δώσω μία απάντηση σάν κλωτσιά!…. αγάπης!…..

Ναί ρέ αυτοί θά πολεμήσουν όχι τά βουτυρόπαιδα, αυτοί που εκπαιδεύονται μέ ανορθόδοξη επιβίωση καί ανορθόδοξο πόλεμο, κάτι που τούς παρακινεί τό ένστικτον τούς μέ τά τόσα αίσχιστα που ακούουν ότι θέλετε νά τούς κάνετε μέ εμβόλια καί άλλα παλειοπράγματα καθημερινά, μέ τά σκάνδαλα σάς, τούς χρηματισμούς σάς καί τά λοιπά! Αυτοί θά πολεμήσουν όχι οί άλλοι μέ τή καθώς πρέπει υποκρισία τής σοβαροφάνειας!….»…..

Εάν οί ζωόφιλοι ήσαν φιλάνθρωποι καί άν οί φιλάνθρωποι είχαν τήν οργάνωση καί τό μένος τών ζωόφιλων η Πατρίδα μάς θά ήταν αληθώς ευαμυνστική καί συνσπειρωμένη!….

Οί ζωόφιλοι μέ τό νά μήν είναι τόσον φιλάνθρωποι όσον ζωόφιλοι άθελα τούς είναι υποκριτές καί ανότητοι διότι η κορωνίδα τών ζώων είναι ό άνθρωπος, πώς καί δέν τό ανακάλυψαν;….

Συνάμα ό φιλάνθρωπος ός θ’ αγαπήσει αληθώς τά ζώα θ’ αγαπήσει περισσότερον τόν άνθρωπον….

Τού φρονίμου ολίγα….

Δέν έπραξαν σωστά τά παιδιά αλλά πραύω είς τά παιδιά, τό τί θά γίνει ό καθείς είς τήν αυριανή τού ζωή εξαρτάται καί από πολλά άλλα….

Ένας φιλάνθρωπος φιλόζωος, ένας φιλόζωος φιλάνθρωπος…..

Είς τούς συγκυνηγούς μού έλεγα: «δέν σκοτώνουμε πτηνά διά χάζι κενοδοξίας αλλά διά νά τά φάμε, άν δέν τά τρώμε δέν τά πυροβολούμε, σεβασμός είς τό πνεύμα τής ζωής που προσφέρει διατήρηση ζωής!….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου