Breaking

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Ισότητα των φύλων: Στις τελευταίες θέσεις η Ελλάδα – Σε τουλάχιστον 60 χρόνια η ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη

Με βαθμολογία 67,9 στα 100, η ​​ΕΕ απέχει τουλάχιστον 60 χρόνια από το να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων, εάν διατηρηθεί ο τρέχων ρυθμός. Ο τελευταίος Δείκτης Ισότητας των Φύλων δείχνει ότι η ΕΕ βελτιώνεται κατά μόλις μισό βαθμό κάθε χρόνο. Αυτήν την περιορισμένη πρόοδο έρχεται τώρα να επιβραδύνει περαιτέρω η πανδημία του κορωνοϊού. Όλα αυτά σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων (EIGE).

Σχετικά με το Δείκτη Ισότητας Φύλων

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων μετρά την πρόοδο της ισότητας των φύλων στην ΕΕ με την πάροδο του χρόνου. Κάθε χρόνο, δίνει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της βαθμολογία από 1 έως 100, όπου η βαθμολογία 100 σημαίνει πλήρη ισότητα. Οι βαθμολογίες βασίζονται στα κενά μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τα επίπεδα επίτευξης χωρίζονται σε έξι βασικούς τομείς: εργασία, χρήμα, γνώση, χρόνος, δύναμη και υγεία και τους υποτομείς τους. Ο δείκτης δίνει ορατότητα σε τομείς που χρειάζονται βελτίωση, παρέχοντας μια λεπτομερή ανάλυση σε επίπεδο ΕΕ και κράτους μέλους για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Η αξιολόγηση γίνεται τόσο μεμονωμένα στα κράτη μέλη όσο και συγκεντρωτικά ως ευρωπαϊκό σύνολο. Έτσι, τα τελευταία στοιχεία διαμορφώνουν το σκηνικό των χωρών, όπως φαίνεται παρακάτω.

  • Η Σουηδία, η Δανία και η Γαλλία διατηρούν τις πρώτες θέσεις τους.
  • Τα βραβεία για τις περισσότερες βελτιώσεις κατακτούν η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Μάλτα.
  • Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις 52,2 πόντους. 

Ο διαχωρισμός ως ανασταλτικός παράγοντας προόδου

Όπως δημοσιεύει η ιστοσελίδα maxmag.gr, eνα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που συγκρατούν την ισότητα των φύλων είναι ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση και την εργασία. Αυτό σημαίνει συγκέντρωση γυναικών ή ανδρών σε ορισμένα θέματα ή θέσεις εργασίας. Έγιναν προσπάθειες αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος, όπως ειδικές πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση των γυναικών να σπουδάσουν στην επιστήμη. Παρ’ όλα αυτά, ο διαχωρισμός αυξήθηκε πραγματικά από το 2010. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες κάνουν την περισσότερη μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας. «Περισσότερες γυναίκες φροντίζουν παιδιά, εγγόνια, ηλικιωμένους και/ή ανθρώπους με αναπηρίες καθημερινά για 1 ώρα ή και περισσότερο σε σύγκριση με τους άνδρες», επισημαίνεται στην έκθεση. Είναι ενδιαφέρον ότι και στην εργασία που οργανώνεται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών αναπαράγονται παραδοσιακές ανισότητες μεταξύ των φύλων, όπως το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων και τον διαχωρισμό. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη λογισμικού θεωρείται παραδοσιακό πεδίο για τους άνδρες ή/και στην παράδοση φαγητού, ενώ οι γυναίκες εργάζονται περισσότερο σε διαδικτυακές μεταφράσεις ή οικιακές υπηρεσίες.

Ο αντίκτυπος της COVID-19 στην κατάσταση

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η διευθύντρια του EIGE, Κάρλιεν Σίλε: «Η πανδημία του νέου κορωνοϊού θέτει σοβαρή απειλή στην πρόοδο της ισότητας των φύλων, την οποία δεν έχουμε τα περιθώρια να αντέξουμε».

Συγκεκριμένα, ο SARS-CoV-2 φαίνεται να έχει ήδη αυξήσει την πίεση στο σπίτι για τις γυναίκες. Οι τελευταίες επιβαρύνθηκαν με περισσότερες ευθύνες όσον αφορά την φροντίδα, το καθάρισμα και το μαγείρεμα, που έπρεπε να γίνει για τα εκατομμύρια των οικογενειών που περιορίστηκαν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των lockdown. Οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης έπληξαν κυρίως εργασιακούς χώρους γυναικών, όπως τον τομέα της μέριμνας, της εστίασης και της εκπαίδευσης. Παράλληλα, το κλείσιμο σχολείων και υπηρεσιών φροντίδας έχει επίσης έναν πιθανώς δυσανάλογο αντίκτυπο στις εργαζόμενες μητέρες. Απόρροια αυτών, η απασχόληση των γυναικών να σημειώνει πιο απότομη μείωση από αυτήν που είχε με την ύφεση του 2008, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση. Επιπλέον, εξακολουθούν να κάνουν την περισσότερη από τη δουλειά που δεν πληρώνεται στο σπίτι και έτσι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο οικονομικό κίνδυνο από τους άνδρες λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. 

«Καθώς το παρόν και το μέλλον μας γίνονται ολοένα και περισσότερο ψηφιακά, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια καταλαμβάνουν το μερίδιο που δικαιούνται σε αυτόν τον τομέα και ενθαρρύνονται να συμβάλλουν προς την ανάπτυξή του», τόνισε η Ελένα Ντάλι, η Επίτροπος της ΕΕ για την Ισότητα.

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στο άρθρο αυτό:

Σε τουλάχιστον 60 χρόνια η ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη. Ανακτήθηκε από https://www.cnn.gr (22/10/2020) .

Gender Equality Index 2020: Can we wait 60 more years? Ανακτήθηκε από https://eige.europa.eu/ (22/10/2020).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου