Breaking

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

Γιατί φυλλοπετάς τά μάτια; Τί σού έχει τύχει;

 


Γιατί φυλλοπετάς τά μάτια; Τί σού έχει τύχει; Βίδεος

Όταν λές κάτι που δέν τό πιστεύεις ή δέν τό εννοείς ή σέ ενοχλεί η Ερινύα, φυλλοπετάς τά φλέβαρα… Γιατί μιτσοκμμάς μάς συνέχεια;

Επίσης όταν αντίστροφα έρχεται πειρασμός καί θέλετε νά τόν διακόψετε κλείνετε μέ δύναμη τά μάτια πρός στιγμής καί γίνεται καπνούρα…

Αλλά δέν τά ανοιγοκλείνεις όπως η κυρία παραπροεδρίνα τής «ελληνικής» χουντοδικτατορίας…

Δαιμονίστηκε μάλλον επειδή έλεγε εθνικά λόγια καί δέν τά πίστευε καί τό μυαλό συγχύστηκε, «τρελλάθηκε»….

Όσον γιά τόν Μπιλλάκο τόν Κλίνδον υπάρχει κ’ ένα άλλο βίδεο μέ αυτόν ή τόν Θάμνο/Μπούς δέν θυμάμαι οπού τόν ξυπνούν από τόν λήθαργον τής ύπνωσης πρίν τήν προετοιμασία ομιλίας… Όποιος τό εύρει πρώτος νά τό αναρτήσει ή νά μάς τό παραδώσει “ατόφιον” “χρυσόν”…. Αυτή η τελετή είναι μία από τίς αρκετές ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ!!!!

Αυτά τά επιτυγχαίνουν μέ υπνωτισμό καί σολωμοντοκλειδισμό…

Καί ό νοών νοείτο, αυτά γίνοντε κάθε βράδυ στήν στοά, βράδυ ή πρωί, …. βράδυ είναι βραδυασμένο εκεί μέσα…

Αυτές τίς βίδες τών βίδεων τίς ανάρτησε ό φίλος μού ΚΟΡΑΞ! Παρεμπιπτόντως γνωρίζετε διατί είς τήν εικόνα τής Αποκαλύψεως υφίσταται ένας αγιασμένος κόραξ; Γνωρίζετε διατί ό Ιακώβ είδε τέσσερα ζώα είς τ’ όραμα τού ήτοι έναν κόρακα, έναν λέων, έναν αητόν καί έναν άνθρωπον;

Τί συμβολίζει ό κόραξ; Τό εκέκραξα, τό κεκράζω, τό κράζω, κράζει ό κόραξ, κράζει ό προφύτης καί ό προφήτης, κράζει ό άνθρωπος. Κρά κρά κρά! Τί σημαίνει κόραξ; Η λέξη ομοιόρριζος μέ τό καράω ήτοι σπείρω καί διασπείρω, εξού καί κοράνι ή κοράνιον, ό,τι σπείρεις θά θερίσεις είπεν Ό Χριστός! Νάσαι αγαθός κόραξ! Σπείρω καί διασπείρω μέ τό κεκράζειν….

Έκ έκραξα = εκέκραξα. Κόραξ ώς συμβολισμός αγγέλου ήτοι αυτού οπού αγγέλλει ή αναγγέλει. Αυτός οπού ευαγγέλλει ή δυσαγγέλλει….

Εκέκραξα σύ Κύριε μού καί Θεέ μού….

Δέν σού θυμίζει ό κόραξ τήν κορώνα καί τόν κορώνας ιόν, τόν ιόν τής απώλειας; Τόν ιόν τής βασιλείας τού Αντίχριστου τού Ψευδόχριστου, τού Κοινόχριστου κοινόχρηστου τού Οικουμενισμού; Τής παγκοσμιοποίησης τής ισοπέδωσης όλων τών θρησκεικών διά νά αναδειχθεί ό κόραξ Αντίχριστος; Δέν είναι τυχαίον ότι ό Αντίχριστος συμβολίζεται μ’ έναν κόραξ ός σού τρυπάει τόν οφθαλμόν, είδες τήν ταινεία, ανάγνωσες;

Κοινόχριστος σημαίνει κομμουνισμός, κοινοκτημοσύνη Αντίχριστου ό Κοινόχριστος Αντίχριστος!

Καί τί κοράει ό Αντίχριστος; Κοράει σατανισμόν αντιχριστιανισμόν ψευδισμόν. Κάθε κόραξ τό βιολϊον τού!

Έναν είδος κόρακος ό κολεός ή κολιός, τόν γνωρίζεις αυτόν; ό,τι υαλλίζει τό ραμφιζει καί τό μεταφέρει είς τήν φωλέα τού, από ασημόχαρτο μέχρι χρυσόν. Καί επειδή υαλίζει ό ομμάτος σού τόν αφαιρεί, δι’ αυτού η ελληνοκυπριακή παροιμία διά τόν αευχάριστον ευεργεθέντα: «νύως/ανάγιωσε/μεγάλωσε τόν κολιόν νά βγάλει τά μάτια σού» επειδή τ’ αρέσει ό,τι υαλλίζει, δέν τόν ενδιαφέρει η Ηθική…

Αυτά έξ’ εμπνεύσει τού άρθρου τού φίλου μού τού ΚΟΡΑΞ!

Από τό κοράει καί τό ρήμα κορακάει ήτοι τό πειάσιμο καί ανακάτωμα τής τρίχας, τού μαλλιού, τών μαλλιών, τής κλωστής, τών ενδυμάτων, τών υφασμάτινων υποδημάτων σέ κλάδους, σύρματα, συρματοπλέγματα. Εκοράτζιησεν λαλούμεν….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου