Breaking

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020

Μ’ αυτό που θά δείς καί νεκρός νά είσαι θά σού ανοίξει τά μάτια

 


Μ’ αυτό που θά δείς καί νεκρός νά είσαι θά σού ανοίξει τά μάτια

Θά προτιμούσες νά σού διοχετεύσουν τό εμβόλιον συνεμβόλιον σύνμειγμα αλλόκοτων πολυδραστικών ουσιών ή νά είσαι είς τήν θέση τού ανθρώπου τού Ναγκόρνο Καραμπάχ;

Πρόσεξε τί θ’ απαντήσεις διότι τό έναν από τά δύο ίσως εμπεριέχει αμφότερα!

Τώρά, εάν σέ κατακτήσει ό Οθωμανός ή σιώνα κορώνα απευθείας καί όχι μέσω τού Οθωμανός οπού τό ίδιον τραγικόν κατάντημα είναι πάλαι, πρώτα σέ κάνει Ναγκόρνο Καραμπάχ οδεινηρή ήττα καί ύστερα σού συμπίξει τό συνεμβόλιον ώς συμβόλαιον εφόρου ψυχικής καί ορμονολογικής ζωής, άλλη υπόθεση τήν οποία πάλαι δέν πρέπει ευοικειοθελώς νά δεχθείς. Εάν έρθεις σέ τέτοια κατάσταση πάλαιψε μήν τό δεχθείς, τό πολύ πολύ νά γίνεις καί Μάρτυρας καί από Τραγικός νά είσαι Ευυπερτυχερός!

Άς τό επαναναλύσουμε όμως….

400 έτη οθωμανικής δουλείας δέν κατάφεραν νά σέ ξεκάνουν καί δέν αρκεί αυτόν βγήκες καί νικητής από πάνω όπως τό λάδι στήν κανδύλα μέ τό νερό εκεί π’ ανάβεις τό κερί τής Παρηγοριάς καί τής Προσευχής, όπως έκανες δηλαδή 400 έτη, καί έν τέλει φύτρωσε, όπως εκείνα τά είδη φοινικόδενδρα οπού χρειάζονται μέχρι καί 40 έτη γιά νά φυτρώσει ό σπόρος τούς! Αλλά ΦΥ ΤΡΩΝΕΙ όπως λέμε φύ+τρία, Τριάς, Αγίας Τριάς!

Εάν δεχθείς αντί Ναγκόρνο Καραμπάχ ήτοι ξανά κατοχή 400 οθωμανικά έτη, τότε ό σπόρος σού ιδιότροπε φόινιξ δέν θά βλαστήσει ούτε σέ 40 ούτε σέ 4 ούτε σέ 404 έτη! Διότι θά σού τόν ξεράνουν, θά τόν στειρώνουν!

Ακόμη καί σέ έκρηξη ατομικής βόμβας ΕΝΑΣ από ΕΜΑΣ θά επιβιώσει, καί ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΣ κ.ο.κ., όπως καί τού φοίνιξ ό ιδιόρρυθμος αργοποροφύτρωτος σπόρος! Άμα όμως πάρουν παγανιά κυνηγίου όλους τούς φοίνικες καί τούς στειρώσουν τότε ούτε σέ 4444 έτη δέν θά ξανά φυτρώσουν τά διάσπορα κοκκώδη χύματα τού! Τετέλεσθαι ή Deadέλεσθαι!

Εάν ό νεοπαρακομμουνισμός τού Ναγκόρνο Καραμπάχ δέν θά έχει ποτέ μέσα εμβόλια πάσας αποξήρανσης μέλλοντος ανθρώπου, οί Αρμένιοι εκεί θά Δοξολογούν Τόν Πλάστη μάς διά τήν προστασία οπού τούς παρείχε μέσα από τήν παραϋπεραστιστική κατοχή οπού τούς παρακέρασε!

Έλεγα ότι εάν η Κύπρος δέν ήτο υπό αγγλική κατοχή τό 1922 μ.Χ. θά σφάζετο από τούς Τούρκους, τής ήταν ευλογία αθόρυβη καί αφανή η αγγλικούρα τότες! Δέν σημαίνει ισχύει σέ κάθε περίπτωση…

Διάφοροι Ορθόδοξοι Λαοί συμπεριλαμβανομένων τών Αρμενίων ίσως εξαφανίζοντο πλήρως εάν δέν τούς κατάβαλλε ό κομμουνισμός!

Οί σιώνες κορώνες οίδαν ότι ό κομμουνισμός ναί μέν κατέκλεισε τίς Εκκλησίες καί τίς αγορές αλλά δέν τούς διάβρωσε η σιώνα αμερικανιά, καί τότε έβαλαν τό κότζιαμ Κορμαπτσιάκο νά εισφέρει εωσφορικώς τήν περεστρόϊκα = αλλαγή!

Η Ρωσσία έγινε υπερδύναμη οπλικής τεχνολογίας μέσω τής σιωνιστικής σκλαβιάς τής ήτοι τής σιώνας κομμουνίστικας!

Βλέπετε ότι ισχύει η ρήση τού προφύτου μάς ότι άθελα τούς οί Σιώνες Κατάρες κάνουν τό έργον Τού Θεού! Τουλάχιστον σέ πολλές περιπτώσεις καί δή εκεί οπού ασυρματείται Προσευχή!

Εάν η Κύπρος ήταν ακόμη «χειρότερα» ή χειρότερα κομμουνιστική τότε μέχρι τό 1989 μ.Χ. δέν θά φοβόταν τουρκική εισβολή! Καί οί έντοποι ψευδότουρκοι μωαμεθανοί Ελληνοκύπριοι ίσως είχαν ξεχάσει κάθε τουρκική τούς επαφή μαζύν μέ τήν μωαμεθανική τούς επαφή, αφού ώς επί τώ πλείστον ήσαν Κρυπτοχριστιανοί, δηλαδή τό είχαν σαράκι ότι κάποτε αρνήθηκαν Τόν Χριστόν διά νά σώσουν τά κεφάλια τούς, ή τό μάλιν = περιουσίαν τούς ή τάς θυγατέρας τών. Δέν είναι τυχαίον οπού τά πλείστα «τουρκοκυπριακά» χωριά έχουν ονόματα Αγίων Τού Χριστού! Εμπαικτικώς επέλεγαν οί Τούρκοι νά εξισλαμίζουν χωριά μέ ονόματα Αγίων π.χ. Άγιος Συμεών άμα τή αποτυχία τής Συνεπαναστάσεως τού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού έν έτει 1821 μ.Χ…

Εάν η Ελλάδα, η Τουρκία καί η Κύπρος ήταν κομμουνιστικές δέν θά γινόταν ούτε η Μικρασσιατική Καταστροφή ούτε η τουρκική εισβολή τού 1974 μ.Χ.. μέχρι τήν πτώση τού κομμουνισμού!

Συνεπώς, άμα έρχεται μία κατοχή νά μετράμε όχι μόνον τί μάς φέρνει αλλά καί από τί μάς προστατεύει.

Οίδε η Ρωσσία πώς οί Αρμένιοι κινδυνεύουν από Αζέρους, Τούρκους καί άλλους καί έκτισε ειρήνη ή «ειρήνη», συνάμα ελέγχει έστω έν μέρει τήν Τουρκία, διατηρεί τό διάπλους τής μέσω Ελλήσποντου δίχως φασαρίες καί έν μέρει μεταξύ Ελλάδος/Κύπρου καί Τουρκίας.

Συνάμα αποδυναμώνει τήν επιρροή πέριξ τής καί σέ αυτές τίς χώρες από τήν αμερικάνα πολυπουττάνα σιώνα πολυσιώνα σκ@atoκορώνα. Τώρα εάν η Ρωσσία είναι δάκτυλος τής σιώνας ή γίνει μέ τήν αλλαγή κυβερνητικής φρουράς ή άθελα τής τούδε ή είς τό εξής, άλλη υπόθεση οπού πρέπει νά μελετήσωμεν άλλον πρόγραμμα. Τέτοια έχει η γαιοστρατηγική…

Ουσιαστικώς η Τουρκία όπου «συνεταιρεύει» μέ τήν Ρωσσία χάνει έδαφος αλλά δέν τό κατανοεί…, σέ βάθος χρόνου θά τήν κάνει μικρή… ή θά αναγκαστεί η σιώνα καρπαζοκορώνα νά τήν κάνει μικρή… ή διατί όχι αμφότεροι;…

Παίζοντε διάφορα,,..

Εντούτοις, τό νά παίζεται η σιώνα εμβολιόνα είναι ό,τι χειρότερα διά τά όντα καί δή τά υποτίθεται νοήμονα όντα…

Η Τουρκία έχει περικυκλωθεί από ρωσσικά «συνεταιρικά» όπλα! Εκεί καί όπου η Τουρκία θέλει νά κάνει ατόφια ισχύν η Ρωσσία τής προτείνει «χείρα φιλίας» σμικτής κοκτελιούσας «συνεταιρικής» «ισχύς»…

Καί γνωρίζεις ότι άμα συνεταιρεύσεις μέ τόν μαφιόζο κινδυνεύεις περισσότερον εσύ από τήν προστασία τού παρά ό αμέτοχος γείτονας.

Σέ τέτοιες περιπτώσεις κανονίζεις νά είσαι πάντοτε χρήσιμος διότι δέν υπάρχει μέση λύση/κατάσταση, άμα καί όταν δέν είσαι χρήσιμος είς τόν ισχυρότερον σού συμμαφιόζος είσαι αμέσως περιττός, εμπόδιον καί επικύνδινος!

Η Ρωσσία τό γνωρίζει έστω ασυνείδητα, η Τουρκία τό παίζει τό ημιάπτερον πουλίν τής αλλά μπορεί νά καταλήξει έν εκπλήξει είς τόν κ@λον τής!

Η Ρωσσία γνωρίζει ότι νά μήν χάνεσαι από τούς φίλους σού ήτοι Αρμενία, Σερβία, Ελλάδα, Κύπρον, Συρία, Λιβύη κ.α., αλλά νά είσαι κολλητός μέ τούς εχθρούς σού.

Ή! Όταν ό εχθρός σού απειλεί τούς φίλους σού γίνε κολλητός μέ τόν εχθρόν τούς. Διότι εχθρός τών φίλων σού σημαίνει καί εχθρός σού, άσε που δέν στό λέγει επειδή δέν έχει τό μέγεθος ό πύθων εχθρός σού ωσάν ανακόντα νά αξαμώσει τό μέγεθος σού γιά νά σέ ρουφήξει!

Όταν είσαι κολλητός μέ τόν εχθρόν σού φιλικά, καθορίζεις εάν έχεις σύνεση τό μέγεθος τού, τόν εγκέφαλον τού καί τό υπογάστριον τού. βαστάς δηλαδή καμμιά πεντακοσαριά διαφορετικά καί αφανόσχημα κλαδευτήρια!

Φύτευσες έναν ωραίον δένδρον αλλά άμα ίδες ότι θά σού ανασηκώσει τά μάρμαρα τής οικίας σού τό ξεφύτρωσες ή τό κλάδεψες εγκαίρως μικρόν, περιποιημένον καί εύμορφον βεβαίως βεβαίως. Έχεις μία αγαστή συνεταιρική σχέση μαζύν τού!

Λοιπόν, η ένεση τού εμβολίου, δέν είναι κλαδευτήρ, δέν είναι μπαρμπέρης όπως αυτός τού 2013 μ.Χ. είς τήν Κύπρον, είναι μπαμπέσιης, ούτε τρίχα θά σ’ αφήσει ούτε πνοή!

Καλύτερα νά πάς στόν κουρέα παρά νά πάς στόν σφαγέα! Χαχαχα! Εκτός εάν ό κουρέας γίνει μέ τό ξυράφι λαιμοσφαγέας! Χαχαχα!

Κούρεμα τριχών ναί κούρεμα λαιμού ουχί!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου