Breaking

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2021

Κάποιοι αριθμοί βγαίνουν, κατά πόσον θά επαληθευτούν ίδωμεν! Μέσα τού 2022 μ.Χ.

 

Κάποιοι αριθμοί βγαίνουν, κατά πόσον θά επαληθευτούν ίδωμεν! Μέσα τού 2022 μ.Χ.

Κάποιοι λογαριασμοί βγαίνουν καί έβγαιναν καί πρίν από δεκαετίες, τώρα κατά πόσον θά επαληθευτούν μέ μικρή απόκλιση ή ακρίβειαν ίδωμεν ή εάν δέν θά επαληθευτούν κάτι τό οποίον απ’ ό,τι φαίνεται δέν θά συμβεί…

Βάζουμε ώς σημείον αντιεκκίνησις τό 2061 μ.Χ. έναν σημείον καιρού οπού θά έρθει ό κομήτης Χάλλεϋ…

2061-36 έτη Εξαδάκτυλου ήτοι άλλον σημείον αντιεκκίσηνις καί συλλογαριασμού = 2025 μ.Χ…
Εάν ό Εξαδάκτυλος έρθει όπως καί εάν έρθει καί ό,τι καί εάν είναι τό 2025 καί αφού θά έρθει μετά τό θηρίον/Αντίχριστον όπως καί εάν έρθει καί ό,τι καί εάν είναι «άνθρωπος» ή μηχανή ελέγχου μέ πομπούς/μικροψήγματα είς τά σώματα καί αφού τό θηρίον θά βασιλεύσει 3,5 έτη, τότε 2025-3,5= 2021.5 θά αρχίσει η βασιλεία τού χαράγματος/εμβολιασμού μαζύν καί θά τελειώσει τό 2025… Ό αριθμός 2021.5 σημαίνει τόν Ιούνιον σύν/πλήν τού 2022 μ.Χ. θά γίνει εξαναγκαστικόν διά ψευδονόμου τό χάραγμα… Εσείς νομίζετε ότι είναι απίθανον υπό τάς περιστάσεις σήμερον 30/12/2020 μ.Χ.;….

Μέ τήν φόραν οπού πήραν διά εμβολιασμόν όλων δέν είναι απίθανον εάν δέν αντισταθούμε σέ ενάμισυ έτος νά έχουμε εξαναγκαστικόν χάραγμαν…. Όσον δι’ όσους έλεγαν έξ’ αρχής ότι θά κάνει πολλά καλά τό θηρίον 3,5 έτη καί τά δεύτερα 3,5 έτη θά κάνει τά αίσχιστα αυτόν δέν προδιαγράφεται τουλάχιστον από τήν Αποκάλυψη ούτε από τά δεδομένα δρώμενα… Παρά μόνον η Αποκάλυψη αναφέρει 3,5 πλήρους κακίας καί κατακλείσιμον τού Ιερού Ναού Τής Αναστάσεως Τού Σωτήρος είς τά Ιεροσόλυμα όπου διά 3,5 καί ολίγον περισσότερον έτη δέν θά θυμιατίζεται Ό Ναός!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Τί σημαίνει καλόν νέον έτος; Βρέχει ουράνιον μισθόν μήν βαστάτε ομβρέλα!
Καλόν τό νέον έτος 2021 μ.Χ. εύχομαι σ’ όλους! Αλλά τί καλόν θά φέρει; Γνωρίζω τί ΜΑΣ επιφυλάσσει η συναγωγή τού σατανά κατά συνέπεια καλόν δέν θά φέρει αυτή, αφού αυτή έχει τήν εξουσία τού κόσμου τούτου διά τού αρχηγού τής σατανά… Η κοροϊδία οπού άρχισε από τόν σκοπίμως εξαπλωμένον κορωνοϊόν θά συνεχιστεί καί στόχος τής είναι ό εμβολιασμός ό οποίος θά φέρει χίλια μύρια καταστρεψίματα…

Συνεπώς η ευχή μού καλόν νέον έτος νά έχετε, εξυπακούει καί εξυπάκουε πάντοτε μισθόν ψυχοσωτηρίας!…

Ό Θεός διά τής πίεσης οπού ασκεί ό σατανάς είς τήν ελευθερία καί τά δικαιώματα ΜΑΣ καί διά τής συρρίκνωσης τής ελευθερίας καί τών δικαιωμάτων ΜΑΣ μέ υπεραιδές τρόπον ημέρα μετά τήν ημέρα ΜΑΣ δοκιμάζει σέ χυτήριον ινά ιδεί ποίοι εισίν οί αληθινοί Χριστιανοί, ποίοι οί αληθινοί ανθρώποι, ποίοι οί σεβόμενοι τής ανεξαρτησίας οπού ΜΑΣ προίκισε!…

Θά ΜΑΣ αφήσει μόνους διά νά αποφασίσουμε μόνοι εάν είμαστε άνθρωποι ή κατά βούληση σκλάβοι… Τό έχει προφυτεύσει καί ό,τι προφυτεύεται μήν αυταπατάσθε ποτέ δέν εξεπροφυτεύεται, αργά ή γρήγορα επαληθεύεται καί γίνεται…

Μόνοι ΜΑΣ θ’ αποφασίσουμε σέ τί καί πού θά καταλήξει η ψυχή ΜΑΣ! Μόνοι ΜΑΣ μελετήσαμε ή δέν μελετήσαμε Τήν Αγία Γραφή, μόνοι ΜΑΣ ερευνήσαμε τήν Αποκάλυψη ή απολαμβάναμε είς τόν καναπέ τό ποδόσφαιρον ή τά προγράμματα ψευδοψυχαγωγικής αποβλάκωσης! Μόνοι ΜΑΣ δέν θυσιάσαμε έστω μία ώρα τήν εβδομάδα σέ έρευνα… καί μόνοι ΜΑΣ πνιγίκαμε εάν πνιγούμε… Μόνος σού θά σωθείς καί μόνος σού θά χαθείς! Μόνος σού επέλεξες Τόν Θεόν ή τόν διάβολον καί αυτή η μονική δοκιμασία υπερελευθερίας θά κορυφωθεί! Η επιλογή σού θά είναι καταλυτική τόσον διά τήν ψυχήν σού όσον καί διά τίς γενεές οπού επέρχονται!…

Η Ομολογία καί η σατανοαρνησηκυρία σέ δύσβατους χαλεπούς καιρούς γεμίζει τίς αποθήκες τών ουράνιων μισθών, τά Ακασικά/Α+χασικά Αρχεία!

Λοιπόν, πρόσεξε ότι βρέχει ευκαιρίες Ομολογίας καί Μαρτυρίας υπέρ Χριστού, εάν τίς αρπάξεις θά γίνεις πολύ Πλούσιος, εάν δέν τίς αρπάξεις θά αποθάνεις ΨΥΧΟΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΟΣ!!!!

Καλόν νέον έτος, μέχρι τό έτος 2022 μ.Χ. θά γίνουν όλα καταναγκαστικά, άλλα άμεσα καί άλλα έμμεσα, κανόνισε μέ σύνεση καί σωφροσύνη τό μέλλον σού, τό μέλλον σού είναι τό μέλλον τής ψυχής σού!

Στοιχιματίζω μαζύν σού ότι δέν θά χάσω σ’ αυτήν τήν πρόβλεψη. Ή θά παλαίψεις μέχρι θανάτου διά τήν ψυχήν σού, τήν μεγαλύτερη πατρίδα σού, τήν αυτοπατρίδα σού, ή θά τήν παραδώσεις δι’ έναν κομμάτιον άρτου καί διά νά αποφύγεις νά κοπιάζεις καί ν’ αλλάξεις τρόπον κοσμικής ζωής. Στοιχιματίζω μαζύν σού ότι τό δίλημμα αυτόν θά έρθει σ’ εσένα πολύ σύντομα ώς δίκοπον υπερκοπτερόν μαχαίρι! Όταν τά λέγαμε αυτά πρίν από δεκαετίες ίσως δέν τά καταλάβαινες, ίσως έλεγες θά τά ζήσουν τά εγγόνια σού, αλλά τώρα ευρίσκονται μέσα είς τό σπίτι σού καί εάν συνεχίσεις τήν δειλία δι’ εμβολιασμού μέσα είς τόν ναόν τής ψυχής σού ήτοι τό σώμα σού!

Κουτέ αξιολογείς καί εκτιμείς τόν ναόν μέ μεγαλύτερη αξία έξ’ όσης τήν ζωήν μέσα είς τόν ναόν ήτοι τήν ψυχήν!…

Λοιπόν, οσονουπώ θά έχεις νά επιλέξεις σέ μία στιγμή Ελευθερία Ψυχής ή Θάνατον Ψυχής! Σφύρα τού κ’ έρχεται…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου