Breaking

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021

Όλα τά ονόματα Πάπων συναθροίζουν 665 έτη, μέ τήν πρώτη φορά Πάπα μέ όνομα Φραγγίσκος ερχόμαστε στό 666… Δές νά καταλάβεις! Μήν τό χάσεις!

 

 

Αυτόν τό άρθρον οπού έγραψε άλλος συνερευνητής τό έχω υπόψιν έναν μήνα πλήν/σύν… Σάς υποσχέθηκα σέ άλλα άρθρα ότι θά τό παρουσιάσω. Είτε συμφωνείτε μέ όλα είτε όχι, βάσει τής λογικής τού άρθρου τού συνερευνητή, ό νύν Πάπας Φραγγίσκος είναι ό Πάπας οπού εισέρχεται είς τά 666 έτη βασιλείας τών Πάπων… έναν απόσπασμα από τό κατωτέρω άρθρον: « Έτσι το 538 μ.Χ. και οι τρεις αυτές δυνάμεις εξαλείφθηκαν και τούτο έδωσε τη δυνατότητα στον επίσκοπο της Ρώμης να ελέγχει την Ευρώπη.

Ο Ιουστινιανός εξέδωσε διάταγμα το 538 μ.Χ. το οποίο καθόριζε τον πάπα της Ρώμης ως την τελική αυθεντία τόσο σε θρησκευτικά θέματα όσο και σε κοινωνικά θέματα, πάνω και από τους βασιλείς της Ευρώπης. Το καθεστώς αυτό αποτέλεσε σύστημα διακυβέρνησης εκκλησίας-κράτους και ήταν νομοθετημένο με διάταγμα.. Μετά από 1260 χρόνια, το 1798, ενώ ο Ναπολέων επιχειρούσε να κατακτήσει την Ευρώπη, έστειλε τον Μπερτιέ, στρατηγό του, στη Ρώμη και αιχμαλώτισε τον πάπα Πίο VI. Ο Ναπολέων, με διάταγμά του, κατήργησε την παπική εξουσία και απαγόρευσε την εκλογή νέου πάπα. Ο κόσμος θεώρησε ότι η παπική εξουσία είχε πλέον πεθάνει. Έτσι βλέπουμε ότι ο προφητικός χρόνος των 1260 ετών ξεκίνησε το 538 μ.Χ. και έληξε το 1798 μ.Χ.»…

Ενδεχομένως νά ανακαλύψετε λάθη είς τήν καταμέτρηση τών αριθμίσεων τών Πάπων, αλλά θά εύρετε συγκλονιστικά στοιχεία… Συγκρίνετε τά καί δώσετε τίς παρατηρήσεις σάς… Πάντως τό όνομα Φραγγίσκος ό νύν δηλαδή είναι τό όγδοον κέρας = όνομα Πάπα μετά τούς Πίος, Λέων (έχει καί Άγιον Λέων Πάπα αναγνωρισμένον από τήν Ορθοδοξία), Γρηγόριος, Βενεδεκτίνος, Ιωάννης, Παύλος καί Φραγγίσκος τό όγδοον κέρας τού θηρίου τής Αποκάλυψης καί ό έσχατος Πάπας;!!!!

Εδώ τό άρθρον: (όταν λέγει η προφυτεία ότι ό έσχατος Πάπας θά είναι Πέτρος ίσως εννοεί ότι θά είναι σκληρόκαρδος όπως η πέτρα)

Η μελέτη αυτή βασίζεται στις προφητείες του Δανιήλ και της Αποκάλυψης. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε το 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ και τα κεφάλαια 12, 13 και 17 της Αποκάλυψης.

Πρώτα πρέπει να γίνουν κατανοητές οι αρχές με τις οποίες με τις οποίες θα ερμηνεύσουμε τα προφητικά σύμβολα. Οι αρχές αυτές βρίσκονται στο 7ο κεφ. του Δανιήλ. Στο 7ο κεφ. του Δανιήλ βλέπουμε 4 θηρία να βγαίνουν από τη θάλασσα, έναν λέοντα, μια αρκούδα, μια λεοπάρδαλη και ένα τρομερό, καταπληκτικό και ισχυρό θηρίο με 10 κέρατα. Όπως εξηγεί ο άγγελος του Κυρίου στον Δανιήλ, ο λέοντας αντιπροσωπεύει τη Βαβυλώνα, το πρώτο παγκόσμιο βασίλειο στην εποχή του Δανιήλ.

Η αρκούδα αντιπροσωπεύει τη δεύτερη παγκόσμια βασιλεία, τη Μηδοπερσία, και η λεοπάρδαλη αντιπροσωπεύει την τρίτη παγκόσμια βασιλεία , την Ελλάδα υπό τον Αλέξανδρο. Η λεοπάρδαλη έχει 4 κεφάλια τα οποία αντιπροσωπεύουν τους 4 στρατηγούς που χώρισαν την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου μετά το θάνατό του.

Προήλθαν δηλαδή μετά το θάνατο της λεοπάρδαλης. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι αυτές οι 4 κεφαλές ανήκουν στο σώμα της λεοπάρδαλης. Ήταν δηλαδή 4 έλληνες στρατηγοί του Αλεξάνδρου και όχι κάποιοι άλλοι ξένοι βασιλείς. Όταν θα πάμε στην Αποκάλυψη και δούμε τα θηρία με τις 7 κεφαλές, θα μάθουμε ότι και αυτοί οι 7 βασιλείς ανήκουν στα θηρία όπως οι 4 κεφαλές της λεοπάρδαλης αντιπροσώπευαν τους 4 στρατηγούς της ελληνικής αυτοκρατορίας. Έτσι οι 7 κεφαλές στα θηρία της Αποκάλυψης αντιπροσωπεύουν αρχηγούς ή βασιλείς του θηρίου.

Το τέταρτο θηρίο, το τρομερό, καταπληκτικό και ισχυρό θηρίο με τα 10 κέρατα αντιπροσωπεύει την ειδωλολατρική Ρώμη και είναι η 4ηπαγκόσμια αυτοκρατορία. Τα 10 κέρατα ήταν τα 10 έθνη στα οποία χωρίστηκε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα κέρατα αποτελούν αποφύσεις (προέρχονται) από το διαμελισμό της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Όταν θανατώνεται το θηρίο (παγανιστική Ρώμη) εμφανίζονται οι αποφύσεις του (10 κέρατα). Είναι σημαντικό πάλι να αντιληφθούμε ότι τα κέρατα αυτά προέρχονται από το θηρίο, διότι όταν πάμε στην Αποκάλυψη όπου βρίσκουμε τα 10 κέρατα στα θηρία της Αποκάλυψης θα καταλάβουμε ότι και αυτά αποτελούν αποφύσεις (προέρχονται) από τα αντίστοιχα θηρία.. Σημειώνουμε στο κεφ. του 7 Δανιήλ ότι τρία από τα δέκα κέρατα ξεριζώθηκαν πράγμα το οποίο θα αναλύσουμε αργότερα στην μελέτη αυτή.

Ας γυρίσουμε τώρα στο 17ο κεφ. της Αποκάλυψης ξεκινώντας από το πρώτο εδάφιο :

«Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας, και ελάλησε μετ εμού, λέγων μοι : ελθέ, θέλω σοι δείξει την κρίσιν της πόρνης της μεγάλης, της καθήμενης επι των υδάτων των πολλών˙»

Στην Αποκάλυψη κεφ.17:15 διαβάζουμε:

«Και μοι λέγει, τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη καθηται, είναι λαοί και όχλοι, και έθνη και γλώσσαι.»

Η γυναίκα στον προφητικό λόγο συμβολίζει την εκκλησία. Στο 12ο κεφάλαιο της Αποκ. περιγράφεται η πιστή εκκλησία του Θεού ως μια γυναίκα ντυμένη με τον ήλιο η οποία καταδιώκεται από τον δράκοντα (το διάβολο). Στο εδάφιο αυτό περιγράφεται μια άλλη γυναίκα (εκκλησία) η οποία χαρακτηρίζεται ως πόρνη (διότι έχει αποστατήσει από τον Θεό). Όπως θα δείξουμε στη μελέτη αυτή, πρόκειται για τη μεγαλύτερη “χριστιανική” εκκλησία στον κόσμο, την καθολική εκκλησία η οποία κάθεται πάνω σε πολλά έθνη – όχλους και λαούς.

Ο λόγος για τον οποίο ονομάζεται μεγάλη πόρνη είναι γιατί έχει υιοθετήσει πάρα πολλές ψευδοδιδασκαλίες στο δόγμα της και διότι από τη φύση της κλίνει προς αυτές τις ψευδοδιδασκαλίες προκειμένου να μην αναγκαστεί να παραδεχτεί ότι οι πάπες της έκαναν λάθη. Επιπλέον βαρύνεται και με την αλλαγή του νόμου του Θεού καθώς και με το αίμα χιλιάδων μαρτύρων που σφαγιάστηκαν από αυτή μένοντας πιστοί στο Λόγο του Θεού.

Αποκάλυψη 17:2

«μέτα της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης, και εμεθύσθησαν οι κατοικούντες την γην εκ του οίνου της πορνείας αυτής.»

Βλέπουμε τη γυναίκα να συμμαχεί με τους βασιλείς της γης. Όταν οι βασιλείς δεν την ακολουθούσαν τους αναθεμάτιζε έως ότου αυτοί μετανοούσαν ενώπιόν της. Ήταν ευκολότερο γι αυτούς να την ακολουθήσουν παρά να αντισταθούν σε αυτήν. Το κρασί συμβολίζει τα δόγματα και τις διδασκαλίες. Η γυναίκα μεθάει τους κατοίκους της γης με τις ψευδοδιδασκαλίες της.

Η καθολική εκκλησία έχει δικιά της Βίβλο στην οποία πρόσθεσε την παράδοσή της και στην οποία δίνει υψηλότερο κύρος από το Λόγο του Θεού. Η Βίβλος της προήλθε από αιγυπτιακούς κώδικες, οι οποίοι όμως είναι αποδεδειγμένο ότι είχαν αλλοιωθεί από τους συγγραφείς τους οι οποίοι δεν πίστευαν στις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Πολλές θεμελιώδεις διδασκαλίες άλλαξαν εξαιτίας των κακών αυτών αντιγράφων.

Νέα δόγματα δημιουργήθηκαν από πάπες ενώ προστέθηκαν σε αυτά πολλές παραδόσεις. Πολλές από τις ψευδοδιδασκαλίες της καθολικής εκκλησίας προήλθαν από τα Απόκρυφα, τα οποία όμως είναι ψευδεπίγραφα κείμενα, μια και περιέχουν πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με την πραγματική Βίβλο.

Αποκάλυψη 17:3

«Kαι με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον˙ και είδον γυναίκα καθήμενην επί θηρίον κόκκινον, γέμον ονομάτων βλασφημίας, έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα.»

Ο Ιωάννης επίσης είδε,

Αποκάλυψη 12:6

«Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ητοιμασμένον από του Θεού δια να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας χίλιας διακόσιας εξήκοντα.»

Επίσης στο εδ. Αποκάλυψη 12:14,

«Και εδόθησαν εις την γυναίκα δυο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, δια να πετά εις την έρημον εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρόν και καιρούς και ήμισυ καιρού, από προσώπου του όφεως˙»

Τον αριθμό των 1260 ημερών, τον συναντάμε στο βιβλίο του Δανιήλ και της Αποκάλυψης 7 φορές. Κάθε φορά που αναφέρεται ο αριθμός αυτός, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη χρονική περίοδο που εμφανίζονται το μικρό κέρας στο 7ο κεφ. του Δανιήλ και τα θηρία στα κεφ. 12 και 13 της Αποκάλυψης. Στο 7ο κεφ. του Δανιήλ έχουμε την έναρξη αυτής της περιόδου των 1260 ημερών.

Στο 7ο κεφ. του Δανιήλ ας θυμηθούμε το τρομερό και καταπληκτικό θηρίο με τα 10 κέρατα. Μάθαμε ότι το τρομερό αυτό θηρίο αντιπροσωπεύει την ειδωλολατρική Ρώμη, την τέταρτη κατά σειρά παγκόσμια αυτοκρατορία που κυριάρχησε στη γη. Το θηρίο αυτό είχε 10 κέρατα και μάθαμε ότι αυτά αντιπροσωπεύουν τα 10 έθνη που προήλθαν από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Το κεφ. 7 του Δανιήλ αναφέρει ότι 3 από αυτά ξεριζώθηκαν. Από την ιστορία γνωρίζουμε ότι τα 3 αυτά έθνη αρνήθηκαν την κυριαρχία του επισκόπου της Ρώμης πάνω τους. Τα τρία έθνη που αρνήθηκαν την κυριαρχία του επισκόπου της Ρώμης ήταν: 1. οι Βάνδαλοι, 2. οι Ερούλοι και 3. οι Οστρογότθοι. Το τρίτο έθνος εξ αυτών, οι Οστρογότθοι, τελικά υποτάχθηκαν το 538 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Έτσι το 538 μ.Χ. και οι τρεις αυτές δυνάμεις εξαλείφθηκαν και τούτο έδωσε τη δυνατότητα στον επίσκοπο της Ρώμης να ελέγχει την Ευρώπη.

Ο Ιουστινιανός εξέδωσε διάταγμα το 538 μ.Χ. το οποίο καθόριζε τον πάπα της Ρώμης ως την τελική αυθεντία τόσο σε θρησκευτικά θέματα όσο και σε κοινωνικά θέματα, πάνω και από τους βασιλείς της Ευρώπης. Το καθεστώς αυτό αποτέλεσε σύστημα διακυβέρνησης εκκλησίας-κράτους και ήταν νομοθετημένο με διάταγμα.. Μετά από 1260 χρόνια, το 1798, ενώ ο Ναπολέων επιχειρούσε να κατακτήσει την Ευρώπη, έστειλε τον Μπερτιέ, στρατηγό του, στη Ρώμη και αιχμαλώτισε τον πάπα Πίο VI.

Ο Ναπολέων, με διάταγμά του, κατήργησε την παπική εξουσία και απαγόρευσε την εκλογή νέου πάπα. Ο κόσμος θεώρησε ότι η παπική εξουσία είχε πλέον πεθάνει. Έτσι βλέπουμε ότι ο προφητικός χρόνος των 1260 ετών ξεκίνησε το 538 μ.Χ. και έληξε το 1798 μ.Χ.

Το 12ο κεφ. της Αποκάλυψης αναφέρεται δύο φορές στο χρονικό διάστημα «καιρόν, καιρούς και ήμισυ καιρού», μιά φορά όταν η γυναίκα καταφεύγει στην έρημο και μια δεύτερη φορά όταν αναφέρει τις 1260 ημέρες. Στον προφητικό λόγο της Βίβλου (βλ. Εζεκ.4:6, Αριθμ.14:34), μία ημέρα ισοδυναμεί με ένα χρόνο και άρα 1260 προφητικές ημέρες ισοδυναμούν με 1260 χρόνια. «Καιρός» για τους Ιουδαίους είναι ένα ιουδαϊκό έτος δηλαδή 360 ημέρες, «καιροί» πληθυντικός είναι 2 φορές το 360 = 720 ημέρες ενώ «ήμισυ καιρού» είναι 180 ημέρες. Άρα το άθροισμά τους είναι 360+720+180=1260.

Αποκάλυψη 17:3 «Και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον˙ και είδον γυναίκα καθήμενην επί θηρίον κόκκινον, γέμον ονομάτων βλασφημίας, έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα.».

Παρατηρούμε ότι η γυναίκα ζει την ίδια εποχή που ζει και το θηρίο εφόσον κάθεται επάνω του. Το θηρίο είναι γεμάτο από ονόματα βλασφημίας. Ο Χριστός κατηγορήθηκε ότι είναι βλάσφημος όταν είπε ότι είχε την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι το θηρίο αυτό είναι στη φύση του θρησκευτικό μια και θεωρεί ότι έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες.

Το θηρίο έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Θυμηθείτε ότι όπως είπαμε και στο 7ο κεφ. του Δανιήλ αυτές οι κεφαλές ανήκουν στο θηρίο, όπως ακριβώς στο 7ο κεφ. του Δανιήλ οι 4 κεφαλές της λεοπάρδαλης αντιπροσωπεύουν τους 4 βασιλείς ή αρχηγούς της Ελλάδας. Επομένως βλέπουμε ότι οι 7 κεφαλές του κόκκινου θηρίου είναι 7 βασιλείς ή αρχηγοί που εμφανίζονται μετά το θάνατό του θηρίου.

Καθώς θα προχωρήσουμε στη μελέτη μας θα προσδιορίσουμε την ταυτότητα του κόκκινου θηρίου. Επίσης θυμηθείτε από το 7ο κεφ. του Δανιήλ ότι τα κέρατα πάνω σε ένα θηρίο είναι αποφύσεις αυτού του θηρίου, ώστε καθώς προσδιορίζουμε το κόκκινο θηρίο αντιλαμβανόμαστε ότι τα 10 κέρατα είναι αποφύσεις του κόκκινου θηρίου.

Κατά τη διάρκεια των 1260 ετών της βασιλείας του θηρίου, ο λαός του Θεού καταφεύγει σε ερημικούς τόπους, όπου δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, προκειμένου να προστατευτεί από αυτό. Όταν ο Ιωάννης έβλεπε το όραμα της γυναίκας να κάθεται πάνω σε ένα θηρίο στην έρημο, στην πραγματικότητα έβλεπε το θηρίο από μια οπτική γωνία μετά τα 1260 χρόνια της παπικής ηγεμονίας όταν πια είχε δεχτεί το θανατηφόρο πλήγμα και είχε χάσει την εξουσία του πάνω στους λαούς (οι οποίοι συμβολίζονται με τη θάλασσα) και τώρα πια το θηρίο ήταν εκείνο που βρισκόταν στην έρημο. Το θηρίο θα παραμείνει στην έρημο αυτή μέχρις ότου εγερθεί ο όγδοος βασιλιάς, για να κάνει πάλι πόλεμο με το λαό του Θεού και το Αρνίο. Ο βασιλιάς αυτός, όπως θα δούμε στη συνέχεια, πρόκειται να έρθει πολύ σύντομα!

Αποκάλυψη 17:4 «Και η γυνή ήτο ενδεδυμένη πορφύραν και κόκκινον, και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρί αυτής χρυσούν η ποτήριον, γέμον βδελυγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής˙».

Η Αγία Γραφή μας λέει στον Ησαϊα 1:18 ότι «Ελθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος˙ εαν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών˙ εαν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον.». Το κόκκινο χρώμα αντιπροσωπεύει την αμαρτία. Ο Θεός μας εμφανίζει εδώ μια γυναίκα βουτηγμένη στην αμαρτία. Επίσης, το κόκκινο είναι το χρώμα του δράκοντα από τον οποίο το θηρίο έλαβε τη θέση, τη δύναμη και την εξουσία του.

Ας παρατηρήσουμε ότι η ενδυμασία των ιερέων της καθολικής εκκλησίας έχει τα παραπάνω χρώματα, ενώ οι εκκλησίες της είναι πάντοτε μεγαλόπρεπες, κεκοσμημένες με χρυσό και πολλά πολύτιμα αντικείμενα, εικόνες και αγάλματα μεγάλης αξίας. Η πολυτέλειά της έρχεται σε χτυπητή αντίθεση με την πρώτη εκκλησία των αποστολικών χρόνων που χαρακτηριζόταν από την απλότητα, την ταπεινότητα και που ενώ τις έλλειπαν τα χρήματα και οι στολισμοί, ήταν πλούσια στο Πνεύμα του Θεού.

Αποκάλυψη 17:5 «και επι το μέτωπον αυτής ήτο όνομα γεγραμμένον, Μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη, η μήτηρ των πορνών και των βδελυγμάτων της γης.»

Πολλές φορές, στην Αγία Γραφή ο Θεός παρομοιάζει τον λαό Του με μια γυναίκα, ενώ εκείνος είναι ο Νυμφίος. Με αυτόν τον τρόπο παρομοιάζει τη σχέση Του με τον λαό Του με τη σχέση που υπάρχει στο γάμο. Στην Αποκάλυψη βλέπουμε δύο γυναίκες, στο 12ο κεφ. βλέπουμε μια παρθένο με 12 αστέρια σαν στεφάνι και στο 17ο κεφ. βλέπουμε μια πόρνη να κάθεται πάνω σε ένα κόκκινο θηρίο που έχει 7 κεφαλές και 10 κέρατα. Την εποχή του λαού Ισραήλ, όποτε εκείνος αποστατούσε από τον Θεό, ο Θεός παρομοίαζε τον Ισραήλ με μια πόρνη και τους καλούσε να επιστρέψουν σ’ Εκείνον. Βλέπουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τη λέξη «πόρνη» για να χαρακτηρίσει το λαό Του που επαναστατεί απέναντί Του ή βρίσκεται μακριά από το θέλήμα Του. Άρα η πόρνη αντιπροσωπεύει το λαό του Θεού εν αποστασία.

Η μητέρα των πορνών που αναφέρεται εδώ είναι η μητέρα το Χριστιανισμού, η Καθολική Εκκλησία, η οποία ως μητέρα έχει και παιδία που αντιπροσωπεύουν τις προτεσταντικές εκκλησίες που δεν υπακούουν στο θέλημα του Θεού. Η εικόνα που παρουσιάζεται εδώ αναφέρεται στους καθολικούς καθώς και εκείνους τους προτεστάντες που βρίσκονται εν αποστασία.

Αποκάλυψη 17:6 «Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των αγίων, και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και ιδών αυτήν, εθαύμασα θαυμασμόν μέγαν.»

Από την Ιστορία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εκκλησία αυτή θανάτωσε εκατομμύρια χριστιανούς που διαφωνούσαν με τα δόγματά της. Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα χιλιάδες θανατώθηκαν όταν αρνήθηκαν να υπακούσουν στις εντολές της. Ο ίδιος ο πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ πρόσφατα το αναγνώρισε και ζήτησε από τον κόσμο όλο συγνώμη για τις θηριωδίες του παρελθόντος.

Αποκάλυψη 17:8 «Και μοι είπεν ο άγγελος, δια τι εθαύμασας; εγώ θέλω σοι είπει το μυστήριον της γυναικός, και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τας επτά κεφαλάς και τα δέκα κέρατα.»

Μάθαμε ότι η γυναίκα είναι η Καθολική Εκκλησία, ότι στο 7ο κεφ. του Δανιήλ τα θηρία αντιπροσωπεύουν πολιτική εξουσία – εθνότητες. Εδώ βλέπουμε ένα κόκκινο και βλάσφημο θηρίο. Η καθολική εκκλησία είναι μοναδική μεταξύ των εκκλησιών στο ότι έχει θρησκευτική και πολιτική εξουσία ταυτόχρονα.

Έτσι η γυναίκα που βαστάζεται από το θηρίο αντιπροσωπεύει την εκκλησία (ο λαός του Θεού εν αποστασία) ενώ το θηρίο αντιπροσωπεύει τον παπισμό που κυβερνά την εκκλησία. Η παπική εξουσία αποτελεί ουσιαστικά μια Μοναρχία και μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί 265 διαφορετικοί πάπες οι οποίοι χρησιμοποίησαν 79 διαφορετικά ονόματα. Κάθε επίσκοπος δηλαδή που εκλέγεται στη θέση του πάπα υιοθετεί ένα όνομα που χαρακτηρίζει την ηγεσία του. Πχ. ο πολωνός επίσκοπος Karl Woytila όταν έγινα πάπας υιοθέτησε το όνομα Ιωάννης Παύλος ΙΙ. Κατάλογος 265 παπών

i

Αποκάλυψη 17:8 «Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο …»

Ο Ιωάννης μόλις είδε την πόρνη να κάθεται επί του θηρίου στην έρημο και να θανατώνει εκατομμύρια χριστιανούς. Παράλληλα, το κείμενο αναφέρει ότι αυτό που είδε «ήτο» – στο παρελθόν δηλαδή. Ο Ιωάννης μεταφέρθηκε μπροστά στον χρόνο, μετά και από την εποχή που ο Ναπολέων με διαταγή του καθαίρεσε την παπική εξουσία το 1798. Προηγουμένως ο Ιωάννης είδε μια γυναίκα να κάθεται επί του κόκκινου θηρίου στην έρημο και αυτή η έρημος μάθαμε ότι αντιπροσώπευε τα 1260 χρόνια στα οποία κυβέρνησε ο παπισμός από το 538 μ.Χ. έως το 1798 μ.Χ.. Η εποχή αυτή αποτελεί παρελθόν και ο άγγελος λεει στον Ιωάννη ότι η εποχή αυτή «ήτο». Έτσι, η πρώτη φάση της παπικής εξουσίας τελειώνει το1798 μ.Χ..

Αποκάλυψη 17:8 «Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλλει να αναβή εκ της αβύσσου και να υπάγη εις απώλειαν˙ και θέλουσι θαυμάσει οι κατοικούντες επι της γής, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν τω βιβλίω της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον το οποίον ήτο, και δεν είναι, αν και ήναι.»

Εδώ περιγράφονται τρείς φάσεις – χρονικές περίοδοι στην ιστορία αυτού του κόκκινου θηρίου : 1. Ητο 2. Δεν είναι 3. Αν και είναι.

Η πρώτη φάση μάθαμε ότι έληξε το 1798 όταν ο Ναπολέων καθαίρεσε την παπική εξουσία. Η δεύτερη φάση που λέγεται «Δεν είναι και μέλλει να ανάβη εκ της αβύσσου» περιγράφει τη χρονική περίοδο που είναι αναγκαία ώστε το θηρίο να ανακάμψει πάλι μετά την πτώση του το 1798. Η τρίτη φάση περιγράφει το θηρίο καθώς αυτό ανακτά την εξουσία που είχε, πριν το 1798.

Αποκάλυψη 17:9,10 «Εδώ είναι ο νούς ο έχων σοφίαν. Αι επτά κεφαλαί είναι επτά όρη, όπου η γυνή κάθηται επ αυτών. Και είναι επτά βασιλείς˙ …»

Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ιωάννης βλέπει το όραμα αυτό κάπου μέσα στη χρονική περίοδο της βασιλείας των επτά βασιλέων αφού ο άγγελος του λεει ότι η πρώτη φάση της παπικής εξουσίας αποτελεί πια παρελθόν «ήτο» και άρα προκύπτει για εμάς το συμπέρασμα ότι οι 7 αυτές κεφαλές ή οι 7 βασιλείς προέκυψαν μετά το 1798. Είδαμε στο 7ο κεφ. του Δανιήλ ότι οι κεφαλές στο θηρίο είναι αρχηγοί ή βασιλείς του υπόψη θηρίου (και όχι κάποιοι άλλοι ξένοι βασιλείς). Εδώ βλέπουμε 7 κεφαλές, 7 όρη, 7 βασιλείς. Αφού η παπική εξουσία είναι μοναρχία με 265 διαφορετικούς πάπες που χρησιμοποίησαν 79 διαφορετικά κυβερνητικά ονόματα, θα πρέπει να κοιτάξουμε προς τα ονόματα αυτά, και ειδικότερα προς εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν μετά το1798. Βλέπουμε ότι μετά το 1798 υπήρξαν τα ακόλουθα ονόματα : 1. Πίος 2. Λέων 3. Γρηγόριος 4. Βενέδικτος 5. Ιωάννης 6. Παύλος 7. Ιωάννης Παύλος. Αυτά είναι τα 7 κυβερνητικά ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν από τους πάπες μετά το 1798.

Στην Αποκάλυψη 13:18 βλέπουμε ακριβώς την ίδια φράση να χρησιμοποιείται σε σχέση με τον αριθμό του θηρίου το 666. «Εδώ είναι η σοφία˙ όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου˙ διότι είναι αριθμός ανθρώπου, και ο αριθμός αυτού είναι χξς΄.»

Στο αρχαίο κείμενο αναφέρεται αντί του ρήματος λογαριάζω, το ρήμα ψηφισάτω που κυριολεκτικά σημαίνει μετράω τους ψήφους και μετά αθροίζω για να βρω το αποτέλεσμα ή αριθμώ. Η οδηγία που δίνεται εδώ είναι να λογαριάσουμε τον αριθμό του θηρίου, μετρώντας και μετά αθροίζοντας. Ένας από τους 7 βασιλείς (ομάδες παπών) ήταν ο Ιωάννης Παύλος. Προκειμένου να λογαριάσουμε τον αριθμό μιας κεφαλής του θηρίου στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να μετρήσουμε τους πάπες που πήραν αυτό το όνομα και μετά να βρούμε το άθροισμα. Έτσι έχουμε : πάπας Ιωάννης Παύλος Ι =1 και πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ =2, έτσι 1+2=3. Το 3 αντιπροσωπεύει τον αριθμό της 7ης κεφαλής του θηρίου.

Για να βρούμε τον αριθμό του θηρίου μέχρι τον πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ, θα πρέπει να μετρήσουμε όλους τους πάπες στην ιστορία που χρησιμοποίησαν τα 7 ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν μετά το 1798 και έτσι να βρούμε τον αριθμό καθεμιάς κεφαλής και μετά να αθροίσουμε τους αριθμούς αυτούς. Αν το κάνουμε αυτό θα βρούμε ότι ο αριθμός του θηρίου μέχρι τον πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ είναι 665! Το πρώτο όνομα πάπα που χρησιμοποιήθηκε μετά την αιχμαλωσία του Πίου VI και το θάνατό του το 1798 ήταν πάλι ένας Πίος, ο Πίος VII. Θα μετρήσουμε λοιπόν όλους τους πάπες που είχαν το όνομα Πίος. Στην ιστορία της καθολικής εκκλησίας ήσαν 12 πάπες που πήραν αυτό το όνομα. Έτσι ο αριθμός της 1ης κεφαλής του θηρίου είναι 1+ 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78.

Ο δεύτερος βασιλιάς ήταν ο Λέων. Υπήρξαν 13 πάπες με το όνομα αυτό και αν κάνουμε την άθροιση θα βρούμε τον αριθμό της 2ης κεφαλής του θηρίου ότι είναι 1+ 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 = 91.

Ομοίως, ο τρίτος βασιλιάς ήταν ο Γρηγόριος, ήταν 16 πάπες με το όνομα αυτό και άρα ο αριθμός της 3ης κεφαλής είναι 136.

Ο τέταρτος βασιλιάς ήταν ο Βενέδικτος, ήταν 14 πάπες με το όνομα αυτό και άρα ο αριθμός της 4ης κεφαλής είναι 105.

Ο πέμπτος βασιλιάς ήταν ο Ιωάννης, ήταν 21 πάπες με το όνομα αυτό και άρα ο αριθμός της 5ης κεφαλής είναι 231.

Ο έκτος βασιλιάς ήταν ο Παύλος, ήταν 6 πάπες με το όνομα αυτό και άρα ο αριθμός της 6ης κεφαλής είναι 21.

Ο έβδομος βασιλιάς ήταν ο Ιωάννης Παύλος, ήταν 2 πάπες με το όνομα αυτό και άρα ο αριθμός της 7ης κεφαλής είναι 3.

Συγκεντρωτικά, οι αριθμοί των 7 κεφαλών έχουν ως εξής: 1.Πίος 78, 2.Λέων 91, 3.Γρηγόριος 136, 4. Βενέδικτος 105, 5.Ιωάννης 231, 6.Παύλος 21, και Ιωάννης Παύλος 3. Ετσι λοιπόν, για να βρούμε τον αριθμό του θηρίου μέχρι τον πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ, την 7η κεφαλή, αθροίζουμε τους αριθμούς αυτούς και έχουμε: 78+91+136+105+231+21+3=665.

Αρίθμηση και Διάρκεια βασιλείας των 7 παπικών ονομάτων μετά το 1798

Όνομα πάπα Χρονολογίες βασιλείας Διάρκεια βασιλείας Αρίθμηση
Pius I 140-155 15 1
Pius II 1458-1464 6 2
Pius III 1503 1 3
Pius VI 1559-1565 6 4
Pius V 1566-1572 6 5
Pius VI 1775-1799 24 6
Pius VII 1800-1823 23 7
Pius VIII 1829-1830 1 8
Pius IX 1846-1878 32 9
Pius X 1903-1914 11 10
PIus XI 1922-1939 17 11
PIus XII 1939-1958 19 12
Σύνολα για τον Πίο 161 78
Leo I 440-461 21 1
Leo II 682-683 1 2
Leo III 795-816 21 3
Leo IV 847-855 8 4
Leo V 903 1 5
Leo VI 928 1 6
Leo VII 936-939 3 7
Leo VIII 963-964 1 8
Leo IX 1049-1054 5 9
Leo X 1513-1521 2 10
Leo XI 1605 1 11
Leo XII 1823-1829 6 12
Leo XIII 1878-1903 25 13
Σύνολα για τον Λέοντα 99 91
Gregory I 590-604 14 1
Gregory II 715-731 16 2
Gregory III 731-741 10 3
Gregory IV 827-844 17 4
Gregory V 996-999 3 5
Gregory VI 1045-1046 1 6
Gregory VII 1073-1085 12 7
Gregory VIII 1187 1 8
Gregory VIII 1227-1241 14 9
Gregory IX 1271-1276 5 10
Gregory XI 1370-1378 8 11
Gregory XII 1406-1415 9 12
Gregory XIII 1572-1585 13 13
Gregory XIV 1590-1591 1 14
Gregory XV 1621-1623 2 15
Gregory XVI 1831-1846 15 16
Σύνολα για τον Γρηγόριο 125 136
Benedict I 575-579 4 1
Benedict II 684-685 1 2
Benedict III 855-858 3 3
Benedict IV 900-903 3 4
Benedict V 964 1 5
Benedict VI 973-974 1 6
Benedict VII 974-983 9 7
Benedict VIII 1012-1024 12 8
Benedict IX 1032-1045 13 9
Benedict XI 1303-1304 1 10
Benedict XII 1334-1342 8 11
Benedict XIII 1724-1730 6 12
Benedict XIV 1740-1758 18 13
Benedict XV 1914-1922 8 14
Σύνολα για τον Βενέδικτο 88 105
John I 523-526 3 1
John II 533-535 2 2
John III 561-574 13 3
John IV 640-642 2 4
John V 685-686 1 5
John VI 701-705 4 6
John VII 705-707 2 7
John VIII 872-882 10 8
John IX 898-900 2 9
John X 914-928 14 10
John XI 931-935 4 11
John XII 955-963 8 12
John XIII 965-972 7 13
John XIV 983-984 1 14
John XV 985-996 11 15
John XVII 1003 1 16
John XVIII 1003-1009 6 17
John XIX 1024-1032 8 18
John XXI 1276-1277 1 19
John XXII 1316-1334 18 20
John XXIII 1958-1963 5 21
Σύνολα για τον Ιωάννη 122 231
Paul I 757-767 10 1
Paul II 1464-1471 7 2
Paul III 1534-1549 15 3
Paul IV 1555-1559 4 4
Paul V 1605-1621 16 5
Paul VI 1963-1978 15 6
Σύνολα για τον Παύλο 67 21
John Paul I 1978 1 1
John Paul II 1978-2005 24 2
Σύνολα για τον Ιωάννη Παύλο 25 3

Αθροίζοντας τώρα τα σύνολα των 7 ονομάτων έχουμε :

78 + 91 + 136 + 105 + 231 + 21 + 3 = 665 μέχρι τον Ιωάννη Παύλο II.

Χρειάζεται μόνο το 1 ένα για να φτάσουμε το 666. Ένας άνθρωπος με ένα νέο παπικό όνομα αρκεί για να σχηματιστεί ο αριθμός αυτός.

Τέλος βλέπουμε ότι η διάρκεια της 7ης βασιλείας του Ιωάννη Παύλου (25 χρόνια) είναι πολύ μικρότερη από των άλλων βασιλειών γεγονός που επιβεβαιώνει το εδάφιο της Αποκάλυψης 17:10 «και ειναι επτα βασιλεις οι πεντε επεσαν και ο εις ειναι ο αλλος δεν ηλθεν ετι και οταν ελθηολιγον πρεπει να μεινη»

Χρειάζεται μόνο το 1 ένα για να φτάσουμε το 666. Ένας άνθρωπος με ένα νέο παπικό όνομα αρκεί για να σχηματιστεί ο αριθμός αυτός.

Μετά τον πάπα Ιωάννη Παύλο II, εκλέχθηκε ο πάπας Βενέδικτος 16ος.

Στο τέλος της παρούσης ανάλυσης αναλύουμε την κατάσταση που που προέκυψε μετά την εμφάνιση αυτού του ονόματος

Όλες οι προηγούμενες ερμηνείες σχετικά με τον αριθμό 666, σχετίζονταν οι περισσότερες με το όνομα ή τον τίτλο κάποιου προσώπου και απέδιδαν σε κάθε γράμμα και έναν αριθμό. Ο συσχετισμός βέβαια της αλφαβήτου με τους αριθμούς ήταν βέβαια άλλος για την ελληνική γλώσσα, άλλος για την λατινική, άλλος για την αγγλική κ.ο.κ. με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα όπως σε ποια γλώσσα πρέπει να γίνει ο συσχετισμός κ.α. Ο Andreas Helwig (1572-1643) ήταν ο πρώτος ο οποίος διαπίστωσε ότι ο τίτλος Vicarious Filii Dei έβγαζε άθροισμα 666. Η ερμηνεία αυτή του Helwig βρήκε τόσο μεγάλη αντίδραση στους κόλπους του καθολικισμού που είναι αδύνατο να πείσει κανείς έναν καθολικό ότι είναι αλήθεια και όχι κάποια σύμπτωση όπως συμβαίνει με πολλά άλλα ονόματα. Όμως την παρούσα ερμηνεία κανείς καθολικός δεν μπορεί να την αμφισβητήσει διότι ο αριθμός αυτός προκύπτει από το ιστορικό παρελθόν των παπών.

Αποκάλυψη 17:10 «Και είναι επτά βασιλείς˙ οι πέντε έπεσαν, και ο εις είναι, ο άλλος δεν ήλθεν ετι, και όταν έλθη, ολίγον πρέπει να μείνη.»

Από το παραπάνω εδάφιο προκύπτει ότι ο Ιωάννης βλέπει την όραση από τη θέση εκείνου του βασιλιά για τον οποίο λέγεται ότι «ο εις είναι» δηλαδή του 6ου βασιλιά που είναι ο πάπας Παύλος. Τη χρονική στιγμή που ο Ιωάννης βλέπει την όραση οι 5 έπεσαν. Οι πέντε αυτοί βασιλείς που έπεσαν είναι ο Πίος, ο Λέων, ο Γρηγόριος, ο Βενέδικτος και ο Ιωάννης. Ο άγγελος λέει στον Ιωάννη ότι αυτοί έπεσαν, πράγμα που σημαίνει ότι τα ονόματά τους δεν πρόκειται ποτέ στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν από κανένα πάπα. Το ότι ο Ιωάννης έβλεπε το όραμα τη χρονική περίοδο του 6ου βασιλιά προκύπτει και από το γεγονός ότι μόνο ένας πάπας χρησιμοποίησε το όνομα Παύλος μετά το 1798, γι αυτό το κείμενο λεει «εις είναι». Γιατί όμως ο Ιωάννης να βλέπει την όραση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο;

Ο πάπας Παύλος ο 6ος βασιλιάς μετά το 1798, θα μείνει στην ιστορία του Βατικανού σαν ο πάπας από τον οποίο ξεκίνησε το οικουμενικό κίνημα, η προσπάθεια να επανενωθούν τα διάφορα δόγματα κάτω από την καθολική εκκλησία. Αργότερα στη μελέτη μας βλέπουμε ότι τελικά οι προτεστάντες ενώνονται με την καθολική εκκλησία για να πολεμήσουν τον λαό του Θεού στον έσχατο καιρό. Ο άγγελος λεει στον Ιωάννη ότι ο 7ος βασιλιάς μετά το 1798 δεν έχει έρθει ακόμη. Αυτός ο οποίος δεν είχε έρθει ακόμα ήταν ο 7ος βασιλιάς, ο Ιωάννης Παύλος, και πράγματι το όνομα αυτό ήταν η πρώτηφορά που θα εμφανίζονταν στην παπική ιστορία. Ακόμα, αν βρει κανείς πόσα χρόνια βασίλεψε το όνομα αυτό. Ιωάννης Παύλος, θα διαπιστώσει ότι η βασιλεία αυτή είναι κατά πολύ μικρότερη από εκείνες των άλλων 6 βασιλειών . Ο Ιωάννης Παύλος βασίλεψε 25 χρόνια ενώ η αμέσως επόμενη βασιλεία του Παύλου ήταν 67 χρόνια.

Αποκάλυψη 17:11 «Και το θηρίον το οποίον ήτο, και δεν είναι, είναι και αυτός ο όγδοος, και είναι εκ των επτά, και υπάγει εις απώλειαν.»

Ο Ιωάννης πληροφορείται ότι το θηρίο «Δεν είναι» τη στιγμή που βλέπει την όραση όμως βλέπει 7 βασιλείς κατά τη φάση «Δεν είναι» της παπικής εξουσίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεύτερης φάσης της ιστορίας του παπισμού βλέπουμε 7 ονόματα βασιλέων κατά τη βασιλεία των οποίων ο παπισμός σταδιακά ανακτά τη χαμένη ισχύ του. Ο Ιωάννης πληροφορείται εδώ ότι ο 8ος βασιλιάς μετά το 1798 είναι το θηρίο το οποίο « ήτο και δεν είναι» ,είναι δηλαδή η ίδια εξουσία που εξόντωσε στο παρελθόν τους αγίους του Θεού. Είναι ένας βασιλιάς ο οποίος στέκεται ξεχωριστά από τους υπόλοιπους 7.

Εφόσον ο αριθμός του θηρίου είναι 665 μέχρι τον Ιωάννη Παύλο ΙΙ, τον 7ο βασιλιά μετά το 1798,μένει χώρος μόνο για ένα νέο παπικό όνομα, τον άνθρωπο που θα διαδεχτεί τον πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ. Ο επόμενος πάπας, θα έχει ένα νέο παπικό όνομα που ποτέ στο παρελθόν δεν χρησιμοποιήθηκε στην ιστορία του παπισμού και έτσι ο αριθμός του θα είναι 1 με αποτέλεσμα ο αριθμός του θηρίου στον 8ο βασιλιά να είναι 665 + 1 = 666. Είναι το ίδιο το θηρίο και άρα ο αριθμός του θηρίου 666 λογαριάζεται σε αυτόν. Ο άνθρωπος αυτός θα προσπαθήσει να επαναφέρει τους διωγμούς που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα όταν εκατομμύρια χριστιανών σφαγιάστηκαν. Η καθολική εκκλησία θα δώσει τα κλειδιά της βασιλείας σε αυτόν τον 8ο βασιλιά, τον αντίχριστο, νομίζοντας ότι είναι ο Χριστός.

Αποκάλυψη 17:12,13 «Και τα δέκα κέρατα τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, οίτινες βασίλειαν δεν έλαβον έτι, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτοι έχουσι μίαν γνώμην, και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν εαυτών.»

Θυμηθείτε ότι στο 7ο κεφ. του Δανιήλ είδαμε ότι τα κέρατα είναι αποφύσεις του συγκεκριμένου θηρίου. Εδώ έχουμε ένα κόκκινο θηρίο το οποίο αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση του Βατικανού. Οι 10 αυτοί βασιλείς δεν είναι οι ίδιοι βασιλείς που είδαμε στο 7ο κεφ. του Δανιήλ δεδομένου ότι δεν απέκτησαν ακόμα βασιλεία. Και αφού το θηρίο του 17ου κεφ. της Αποκάλυψης αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας αυτοί οι 10 βασιλείς πρέπει να είναι αποφύσεις του ρωμαιοκαθολικισμού. Οι μόνες αποφύσεις της Καθολικής Εκκλησίας είναι οι Προτεστάντες. Εδώ γίνεται η πρόβλεψη ότι στον έσχατο καιρό ο προτεσταντικός κόσμος θα παραδώσει την εξουσία του στον παπισμό.

Αποκάλυψη 17:14 «Ούτοι θέλουσι πολεμήσει με το Αρνίον, και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων˙ και όσοι είναι μετ αυτού, είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί.»

Αυτοί οι 10 βασιλείς ενώνονται με την παπική δύναμη προκειμένου να πολεμήσουν το λαό του Θεού. Στο εδ. 7 του 13ου κεφ. της Αποκάλυψης έχει συντελεστεί ένας άλλος πόλεμος.

Αποκάλυψη 13:7 «Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς˙ και εδόθη εις αυτό εξουσία επι πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος.»

Αποκάλυψη 17:15 «Και μοι λέγει, τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθηται, είναι λαοί και όχλοι, και έθνη και γλώσσαι.»

Αποκάλυψη 17:16 «Και τα δέκα κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτοι θέλουσι μισήσει την πόρνην, και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένην και γυμνήν, και τας σάρκας αυτής θέλουσι φάγει, και αυτήν θέλουσι κατακαύσει εν πυρί˙»

Ο Θεός αποκαλύπτει την πλάνη της πόρνης και οι άνθρωποι βλέπουν ότι εξαπατήθηκαν από αυτήν και στρέφονται κατά της πόρνης. Εδώ έχουμε την εικόνα των ανθρώπων που θανατώνουν τους ηγέτες της πλάνης και των ψευδοδιδασκαλιών διότι τους οδήγησαν σε λάθος δρόμο και τους παρέσυραν στον όλεθρο. Οι όχλοι θα εξαγριωθούν, όπως ακριβώς έγινε και στη Γαλλική Επανάσταση όταν χιλιάδες ιερείς θανατώθηκαν στους δρόμους.

Αποκάλυψη 17:17 «διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσι την γνώμην αυτού, και να γείνωσι της αυτής γνώμης, και να δώσωσι την βασίλειαν αυτών εις το θηρίον, εωσού εκτελεσθώσιν οι λόγοι του Θεού.»

Ο αποστάτης προτεσταντισμός θα ενωθεί με την παπική εξουσία προκειμένου να κάνουν πόλεμο εναντίον του λαού του Θεού. Ο Θεός τους αφήνει να πιστέψουν ένα ψέμα έως ότου αποκαλύψει αυτές τις πλάνες της αποστασίας. Τότε όμως θα είναι πολύ αργά γι’ αυτούς και έτσι αυτοί στρέφονται εναντίον των ηγετών της αποστασίας.

Ανέφερθηκε προηγουμένως ότι το θηρίο ενώνεται με τους 10 βασιλείς για να κάνουν πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός παρουσιάζεται λεπτομερώς στο 13ο κεφ. της Αποκάλυψης.

Στο 13ο κεφ. της Αποκάλυψης βλέπουμε 2 θηρία, ένα θηρίο από τη θάλασσα με 7 κεφάλια και 10 κέρατα και ένα θηρίο από τη γη με 2 κέρατα σαν ένα αρνίο. Η ιστορική ερμηνεία που έδιναν οι προτεστάντες ήταν ότι το μικρό κέρας στο 7ο κεφ. του Δανιήλ και το θηρίο στο 13ο κεφ. της Αποκάλυψης αντιπροσώπευαν τον παπισμό.

Βλέπουμε ότι το θηρίο από τη θάλασσα με τις 7 κεφαλές και τα 10 κέρατα έμεινε για 1260 χρόνια στην εξουσία και στο εδάφιο 13:5 το θηρίο αυτό μίλησε μεγάλα λόγια εναντίον του Υψίστου και βλασφήμησε τον Θεό. Ο χρόνος που δόθηκε σε αυτό το θηρίο ήταν 42 μήνες ή 1260 χρόνια την περίοδο από 538 έως 1798 μ.Χ.

Αποκάλυψη 13:10 «Οστις φέρει εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει˙ όστις φονεύση με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φονευθή με μάχαιραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων.»

Εδώ προφητεύεται μια περίοδος κατά την οποία το θηρίο πιάνεται και πεθαίνει με μάχαιρα. Το 1798 ο Πίος VI πιάστηκε και πέθανε εξόριστος στη Γαλλία. Ο Ιωάννης Ουέσλεϊ ένας μεταρρυθμιστής που ίδρυσε την εκκλησία των Μεθοδιστών κατανόησε την προφητεία αυτή, κατάλαβε ότι η περίοδος των 1260 ετών ήταν το διάστημα 538-1798 και το 1750 έγραψε μία επιστολή στην οποία προέβλεπε ότι μια δύναμη θα έπιανε τον πάπα στη Ρώμη το 1798 και η παπική κυβέρνηση θα δεχόταν ένα σοβαρό πλήγμα με αυτή τη σύλληψη και τον θάνατο του πάπα. Προέβλεψε όμως και την επάνοδο του παπισμού στην εξουσία.

Στο επόμενο εδάφιο ο Ιωάννης περιγράφει ένα νέο θηρίο το οποίο αναδύεται από τη γη με κέρατα που μοιάζουν με αρνίου.

Αποκάλυψη 13:11 «Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γής, και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων.»

Μόλις συνελήφθη ο πάπας Πίος VI to 1798, ο Ιωάννης βλέπει μια νέα δύναμη να αναδύεται από τη γη και όχι από τη θάλασσα, δηλαδή από μια ακατοίκητη περιοχή. Το αρνίο στην Αγία Γραφή αντιπροσωπεύει τον Χριστό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ να περιγράφεται μια δύναμη που ξεπροβάλλει γύρω στο 1798, σε μια ακατοίκητη περιοχή του κόσμου και η φύση της είναι Χριστιανική. Η δύναμη αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από τις Η.Π.Α.. Το εδάφιο αυτό προλέγει ότι οι Η.Π.Α. θα μιλήσουν (θα επιβάλουν με νόμο στους κάτοικους της γης ) σαν τον δράκοντα (διάβολος).

Αποκάλυψη 13:12 «Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού, και έκαμε την γήν και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή.»

Εδώ προβλέπεται ότι οι Η.Π.Α. θα γίνουν όπως και ο παπισμός, ένας συνδυασμός εκκλησίας-κράτους όπως το παπικό σύστημα στην Ευρώπη. Προβλέπεται ακόμα ότι οι Η.Π.Α. θα επιβάλλουν τη λατρεία του παπικού θηρίου. Εφόσον το θηρίο έχει κέρατα σαν αρνίου, είναι χριστιανικό θηρίο και η λατρεία που θα επιβάλει είναι χριστιανική. Προβλέπεται δηλαδή ότι οι Η.Π.Α. θα επιβάλουν τη χριστιανική ημέρα λατρείας, την Κυριακή ενώ παράλληλα η θανατηφόρος πληγή που δέχτηκε ο παπισμός το 1798 θα θεραπευτεί. Είδαμε ότι η θεραπεία της πληγής αυτής λαμβάνει χώρα κατά τη βασιλεία του 8ου βασιλιά μετά το 1798, που θα είναι ο διάδοχος του πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ.

Αποκάλυψη 13:13 «Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πύρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού εις την γήν ενώπιον των ανθρώπων.»

Εδώ προφητεύεται ότι μεγάλα σημεία θα γίνουν από την αποστάτιδα εκκλησία ώστε να παραπλανήσουν τους ανθρώπους της γης.

Αποκάλυψη 13:14 «Και επλάνα τους κατοικούντας επι της γής, δια τα σημεία τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμη ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επι της γής να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μάχαιρας, και έζησε.»

Εδώ προφητεύεται ότι ο αποστάτης χριστιανισμός θα κάνει θαύματα προκειμένου να αποδείξει ότι ο Θεός είναι μαζί τους ενώ στην πραγματικότητα εκείνος που κάνει τα θαύματα είναι ο σατανάς για να πλανήσει την οικουμένη. Είδαμε στη μελέτη μας ότι η παπική δύναμη ανακτά τη χαμένη εξουσία της όταν οι 10 βασιλείς του 17ου κεφ. της Αποκάλυψης ενώνονται με την παπική εξουσία και ότι ο αποστάτης προτεσταντισμός θα δώσει την εξουσία και τη δύναμή του στον παπισμό ώστε να κάνουν πόλεμο στο λαό του Θεού. Επιπρόσθετα, οι Η.Π.Α. κάνουν μια εικόνα, ένα αντίγραφο του πρώτου θηρίου. Για να γίνει πραγματικότητα αυτό, θα πρέπει στις Η.Π.Α. να σχηματιστεί ένα σύστημα στενής συνεργασίας εκκλησίας και κράτους και το δημόσιο χρήμα να ξοδεύεται για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της εκκλησίας όπως ακριβώς έγινε και στην Ευρώπη υπό τον παπισμό. Σημειώστε επίσης ότι η εικόνα αυτή του θηρίου κάνει ώστε ο κόσμος να λατρεύει το θηρίο πράγμα που σημαίνει την επιβολή με νόμο της λατρείας την Κυριακή.

Αποκάλυψη 13:15 «Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου, και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι.»

Εδώ προφητεύεται ότι όποιοι αρνηθούν να προσκυνήσουν την εκκλησία και το κράτος θα θανατώνονται. Όσοι αρνηθούν να υπακούσουν στον νόμο της Κυριακής θα είναι άξιοι θανάτου.

Αποκάλυψη 13:16 «Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλούσιους και τους πτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επι της χειρός αυτών της δεξιάς, ή επί των μετώπων αυτών˙»

Στο 14ο κεφ. της Αποκάλυψης ο Θεός τοποθετεί μια σφραγίδα επάνω στα μέτωπα του λαού Του. Η σφραγίδα αυτή λέγεται, η σφραγίδα του Θεού. Το χάραγμα είναι το ακριβώς αντίθετο της σφραγίδας του Θεού. Στον λαό Ισραήλ η σφραγίδα του Θεού ήταν η τήρηση της 7ης ημέρας, του Σαββάτου, και ήταν ένα σημάδι μεταξύ του Θεού και του λαού Του. Παρατηρούμε ότι το θηρίο επιβάλει την τήρηση της Κυριακής σε όλους τους ανθρώπους, σε αντίθεση με τη σφραγίδα του Θεού που δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά.

Αποκάλυψη 13:17 «και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού.»

Η ίδια η ρωμαιοκαθολική εκκλησία δηλώνει ότι το σημείο της εξουσίας της είναι η αλλαγή της 4ης εντολής του Δεκάλογου. Οι πάπες άλλαξαν τις εντολές του Θεού. Στην ιστοσελίδα του Βατικανού αναφέρεται ότι ο Ιωάννης Παύλος ΙΙ επιθυμεί την παγκόσμια επιβολή της Κυριακής με τιμωρία των παραβατών.

Αποκάλυψη 13:18 «Εδώ είναι η σοφία˙ όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου˙ διότι είναι αριθμός ανθρώπου, και ο αριθμός αυτού είναι χξς΄.»

Είδαμε στην μελέτη μας ότι το 666 αντιπροσωπεύει τον τελευταίο επίσκοπο της Ρώμης. Κάτω από αυτόν τον 8ο βασιλιά θα αρχίσουν ξανά οι διωγμοί και προκειμένου όλοι να συμμορφωθούν με τους νόμους του κράτους , η Κυριακή θα επιβληθεί με νόμο ο οποίος θα προβλέπει σοβαρές τιμωρίες, ακόμα και τον θάνατο.

Ας πάμε στην Αποκάλυψη 11:18 «και τα έθνη ωργίσθησαν, και ήλθεν η οργή σου, και ο καιρός των νεκρών, δια να κριθώσι και να δώσης τον μισθόν είς τους δούλους σου τους προφήτας, και είς τους αγίους και είς τους φοβουμένους το όνομα σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαφθείρης τους διαφθείροντας την γήν.»

Εδώ παρουσιάζεται η εικόνα της δευτέρας παρουσίας του Χριστού για να ανταμείψει τους αγίους Του

Αποκάλυψη 11:19 «Και ηνοίχθη ο ναός του Θεού εν τω ουρανώ, και εφάνη η κιβωτός της διαθήκης αυτού εν τω ναώ αυτού˙ και έγειναν αστραπαί και φωναί και βρονταί και σεισμός και χάλαζα μεγάλη.»

Η κιβωτός της Διαθήκης έχει τις 10 εντολές. Ο Θεός εμφανίζει τον Αγιο Νόμο Του στον ουρανό κατά τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Όλοι κοιτάζουν στον ουρανό και βλέπουν την 4η εντολή. Ο Κύριος ευλόγησε την 7η ημέρα και την αγίασε. Το Σάββατο είναι η σφραγίδα του Θεού, το αντίθετο του χαράγματος του θηρίου.

Η «δυνατή φωνή» του τρίτου αγγέλου

Γνωρίζοντας ότι η προφητεία εκπληρώνεται μπροστά στα ίδια μας τα μάτια, καταλαβαίνουμε πόσο επείγον καθίσταται το προφητικό μήνυμα. Κατά το χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει την εκλογή του διαδόχου του Ιωάννη Παύλου ΙΙ, θα γίνει φανερό ότι η συγκεκριμένη προφητεία θα έχει εκπληρωθεί και έτσι η δυνατή φωνή του τρίτου αγγέλου θα πρέπει να ηχήσει. Είναι αναγκαία λοιπόν τώρα η μελέτη της προφητείας αυτής, ώστε εκείνο τον καιρό να μη χαθεί χρόνος.

Ο Χριστός έδωσε αυτήν την προφητεία, με την οποία αποκαλύπτεται ο αντίχριστος, για να δώσει παραπέρα ώθηση και ισχύ στη «δυνατή φωνή» του τρίτου αγγέλου και να καλέσει το λαό Του έξω από τη Βαβυλώνα προτού πέσουν πάνω της οι κρίσεις Του.

Τα εδάφια που σχετίζονται με τον παπικό τίτλο Vicarious Filii Dei είναι η Αποκ 13:1 και Αποκ 17:3. Η φράση αυτή είναι πράγματι μια βλασφημία που αναγράφεται, όπως λέγεται, στις τιάρες μερικών παπών. Ο τίτλος αυτός τους δίνει την εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες εδώ στη γη. Ο τίτλος αυτός προσδιορίζει γενικά τον παπισμό. Σύμφωνα όμως με άλλους, ο τίτλος αυτός δεν υφίσταται καν. Η συγκεκριμένη μελέτη όχι μόνο αποκαλύπτει την ταυτότητα του θηρίου, αλλά και το γιατί στην Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο αριθμός του ονόματός του θα είναι 666 και όχι ο αριθμός κάποιου τίτλου του (Vicarious Filii Dei). Η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί καθαρό μέτρημα 1,2,3,4..-αρίθμηση. χωρίς να μετράει γράμματα στα οποία να δίδεται, αυθαίρετα κάποιες φορές, κάποια αριθμητική τιμή.

Πως όμως προήλθε η άποψη ότι θα πρέπει να αντιστοιχίσουμε αριθμούς στα γράμματα της αλφαβήτου ώστε να βρούμε τον αριθμό του θηρίου; Στην καθολική Βίβλο Douay Rheims στο σημείο που αναφέρεται ο αριθμός 666 υπάρχει μια υποσημείωση που λεει ότι τα γράμματα αθροιζόμενα θα δώσουν τον αριθμό. Εφόσον η πηγή αυτής της δήθεν ερμηνείας προέρχεται από ένα ψευδές και αλλοιωμένο κείμενο της Γραφής, θα πρέπει κανείς αμέσως να υποψιαστεί ότι μάλλον η ερμηνεία που προτείνεται αποκλίνει από την αλήθεια. Ο «δράκοντας» έδωσε την θέση και τη δύναμή του στο «θηρίο» το οποίο υιοθέτησε αυτήν την ψευδή Γραφή.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν στον Λόγο του Θεού τις υποσημειώσεις τους. Ο σατανάς προσπαθεί να απομακρύνει τους ανθρώπους από την αλήθεια. Ώθησε πολλούς ανθρώπους να ψάχνουν μάταια για τον αντίχριστο, με αυτόν τρόπο που δεν είναι ο σωστός, μια και υπάρχουν χιλιάδες ονόματα , τίτλοι κλπ που ταιριάζουν. Πολλοί άνθρωποι έχουν ονόματα που αν λογαριάσει κανείς βγάζουν 666, όμως αυτό δε σημαίνει ότι σχετίζονται με οποιαδήποτε τρόπο με τον αντίχριστο.

Η ταυτότητα του ανθρώπου 666 και ο υπολογισμός του πρέπει να είναι ακριβής και να προκύπτει μονοσήμαντα. Τέλος πρέπει να παρατηρήσουμε ότι μέσα στα σχέδια του σατανά της παραπλάνησης όλων των ανθρώπων είναι να απομακρύνει την προσοχή του κόσμου από τον πραγματικό αντίχριστο, τον παπισμό, σε ένα πρόσωπο “κακό” που θα έρθει στο μέλλον. Επίσης προσπαθεί να απομακρύνει την προσοχή του κόσμου από το Βατικανό και να την κατευθύνει προς την παλαιά Ιερουσαλήμ και ένα ιουδαϊκό ναό που αναμένεται να χτιστεί εκεί.

Ο πάπας Βενέδικτος 16ος

Όπως προαναφέραμε χρειάζεται μόνο το 1 ένα για να φτάσουμε το 666. Ένας άνθρωπος με ένα νέο παπικό όνομα αρκεί για να σχηματιστεί ο αριθμός αυτός. Μετά τον πάπα Ιωάννη Παύλο II, εκλέχθηκε ο πάπας Βενέδικτος 16ος. Όπως είναι φανερό το «Βενέδικτος» δεν πρόκειται για νέο παπικό όνομα. Υπάρχει όμως πιθανότητα να συμβούν τα εξής δύο ενδεχόμενα :

· Κατά την ιστορία του παπισμού υπήρξαν πολλοί πάπες που κατέλαβαν με τον τρόπο αντικανονικό την παπική έδρα και έτσι αργότερα, όταν διαπιστώθηκε το γεγονός αυτό, ανακηρύχθηκαν αντίπαπες και αυτοί δεν υπολογίζονται στο άθροισμα. Στην περίπτωση αυτή, που δεν είναι τόσο πιθανή, απομένει να δούμε τον κανονικό πάπα που θα διαδεχθεί τον Ιωάννη Παύλο II.

· Το δεύτερο ενδεχόμενο, που είναι και το πιο πιθανό, βασίζεται σε μια προσεκτικότερη ματιά στα σχετιζόμενα με τον 8ο βασιλιά όπως περιγράφονται στο 11 εδάφιο του κεφαλαίου 17 : Αποκάλυψη 17:11 «Και το θηρίον το οποίον ήτο, και δεν είναι, είναι και αυτός ο όγδοος, και είναι εκ των επτά, και υπάγει εις απώλειαν.» Το εδάφιο αυτό αναφέρει ότι ο όγδοος θα είναι εκ των επτά!

Πράγματι, ο νέος Γερμανός πάπας Ratzinger επέλεξε (αρχικά) όνομα εκ των επτά (Βενέδικτος). Πώς όμως είναι δυνατόν να έχει όνομα εκ των επτά και να έχει και νέο παπικό όνομα (ώστε να φτάσει το άθροισμα στο 666); Η μόνη περίπτωση που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο είναι ο πάπας Βενέδικτος 16οςνα αποφασίσει μελλοντικά να αλλάξει το όνομά του! Στη περίπτωση αυτή το προηγούμενο του όνομα (Βενέδικτος) ακυρώνεται και μένει το νέο του όνομα.

Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται το ανωτέρω εδάφιο που μας πληροφορεί ότι ο 8ος βασιλιάς θα προέλθει από τους επτά. Τι θα μπορούσε όμως να οδηγήσει τον πάπα Βενέδικτο 16ο να αλλάξει το όνομά του; Σίγουρα ένα συνταρακτικό – κοσμοϊστορικό γεγονός. Ένα γεγονός που θα άλλαζε ενδεχομένως την ιστορία του πλανήτη. Ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί ότι ο διάβολος θα έρθει λαμβάνοντας τη μορφή του Χριστού προκειμένου να εξαπατήσει ακόμα και τους εκλεκτούς.

(Προτού κάνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να σκηνοθετήσει μια ψεύτικη εκπλήρωση των προφητειών της Αποκάλυψης που σχετίζονται με τον αντίχριστο και το χάραγμα του θηρίου, έτσι ώστε η έλευση του να γίνει πιστευτή από τους ανθρώπους και ιδιαίτερα του χριστιανούς. Ο θόρυβος που γίνεται σε όλα τα άλλα χριστιανικά δόγματα για τα εμφυτευόμενα τσιπάκια ότι δήθεν είναι το χάραγμα του θηρίου δεν είναι παρά ένα μέρος του σχεδίου του για να παραπλανήσει την ανθρωπότητα. Το πραγματικό χάραγμα του θηρίου γνωρίζουμε πιο θα είναι. Θα είναι το αντίθετο της σφραγίδας του Θεού .

Μέσα στους κόλπους της καθολικής εκκλησίας υπάρχουν πλήθος «προφητειών» που λένε ότι ο «αντίχριστος» (που εκείνοι περιμένουν) θα καταλάβει την παπική έδρα με τρόπο πραξικοπηματικό (antipope of history) και έτσι ο νόμιμα εκλεγμένος πάπας θα αναγκαστεί να φύγει για ένα διάστημα από τη Ρώμη. (Revolution in Rome) Εν συνεχεία, ο «χριστός» έρχεται κάνει πόλεμο με τον «αντίχριστο», ευλογεί τον νόμιμο πάπα και εγκαθιδρύει τη χιλιετή βασιλεία του επί της γης.

Περιμένουν δε στην καθολική εκκλησία το όνομα του τελευταίου πάπα να είναι Πέτρος 2ος (!) μια και θα οδηγήσει την εκκλησία την περίοδο του «χριστού» και του «αντιχρίστου». (St. Malachy Prophecy of the Popes) Αυτό συμβαίνει διότι θεωρούν τον Πέτρο, τον μαθητή του Κυρίου, ως τον πρώτο πάπα και ιδρυτή της καθολικής εκκλησίας. Κάτι τέτοιο είναι προφανές βέβαια ότι δεν ισχύει. Είναι πιθανόν λοιπόν κάτι τέτοιο να συμβεί την περίοδο της βασίλειας του Βενέδικτου του 16ου. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται ο Βενέδικτος ο 16ος, εκπληρώνοντας τις αντίστοιχες προφητείες της καθολικής εκκλησίας, να αλλάξει το όνομά του σε Πέτρος 2ος, που βέβαια θα είναι ένα νέο παπικό όνομα μια και ο μαθητής του Χριστού ουδέποτε έγινε πάπας της Ρώμης. Θα δούμε όμως τελικά πως θα εξελιχθούν τα γεγονότα …)

https://www.iellada.gr/thriskeia/ti-einai-o-arithmos-toy-thirioy-666-oi-8-vasileis-toy-17oy-kef-tis-apokalypsis
Ο Κύριος να μας ευλογήσει στην πορεία μας με τον Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου