Breaking

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021

Η τανεία KINGSMAN 2 σού λέγει ότι θά σού βάλουν μικροψήγμα μέ τό ψευδοτέστ κορωνοϊού καί μέ τό εμβόλιον! Πάμε νά δούμε;

 

Η τανεία KINGSMAN 2 σού λέγει ότι θά σού βάλουν μικροψήγμα μέ τό ψευδοτέστ κορωνοϊού καί μέ τό εμβόλιον! Πάμε νά δούμε;

Πρώτον οί ταινείες αυτές είναι γεμάτες συμβολισμούς, θά αναφέρω μερικούς αλλά μπορεί καί νά επανέλθω, συνεπώς μήν χάσετε επεισόδια διότι μπορεί νά βλάψουν σοβαρά καί τελεσίδικα τήν ψυχήν, τήν ελευθερία, τά δικαώματα σάς… Όταν λέγω μπορεί νά επανέλθω εννοώ, ότι επειδή ακολουθώ τήν ροήν τών γεγονότων συχνάκις δέν έχω τόν χρόνον νά ασχοληθώ μέ κάτι οπού θά έπρεπε, διότι πρέπει νά επιλέγω καί νά κρίνω ό,τι είναι είς τήν επικαιρότητα ή περισσότερον συμβατόν δι’ αρθρογραφία ανά ημέρα… Ευχαριστώ!

Καλύτερα νά ξανά δείτε τίς ταινείες μέ τήν ματιά που σάς προτείνω… Είς τήν ταινεία 2 μία υποκοσμική γυναίκα προωθεί παραλλαγή ηρωϊνής λέγε κορωνοϊού καί μετά τού εμβολίου/φαρμάκου λέγε σημερινόν εμβόλιον χεχέ…

Τό σύμβολον τούς είναι έναν πεσμένον «Κ» οπού μάς κάνει έναν V τού τεκτονισμού ήτοι ανάποδον Λ τών Ελλήνων…

Ό πράκτωρ βάζει έναν μικροψήγμα μέ χειρόκτιον/γάντιν μέσα είς τό μουνί μίας πουττάνας! Κατάλαβες κάτι; Τί στόμα τί μουνί; Στόματα αμφότερα, συνεπώς εσύ κάνεις τέστ ή λαμβάνεις υγροστερεά ήτοι υγρά καί στερεά μόρια εμβολίου; Είπαμε υποτίθεται είσαι προχωρημένος καί κατανοείς! Βάζει σ’ άλλ’ παρτίδα ανιχνευτή σέ ουίσκυ… ξέχασα, τό δέρμα είναι γεμάτον πόρους ήτοι στόματα καί κάθε βελόνα ενέσεως είναι έναν πέος εντός ενός κόλπου… όσα μικροψήγματα θέλει περνάει…

Πάμε πάρακει;…

Ένας ιός ή βακτηρίδιον μολύνει τούς ανθρώπους, δείχνει νά μεγαλώνει τίς φλέβες ώς νά έχει ό άρρωστος παμφλεβίτιδα… Σού δείχνει εμβόλια καί αντιεμβόλια χεχεχε! Θά παίρνεις καί δέν θά ξεδιψάς, τό έναν κακόν θά φέρνει τό άλλον, τό έναν φάρμακον θά χρειάζεται τό άλλον, ένας φαύλος κύκλος ώσπου νά εξοντωθείς καί συνάμα νά παραδωθείς, εννοείται ότι έχουν τά αντίδοτα τών φιδιών αυτών αλλά γιά όποιον «τούς» αρέσει…

Σού δείχνει μυστικά προγράμματα σέ Αγγλία, Αμερική, Ιταλία καί μυστικούς πράκτορες τής σιώνα κορώνα από Αγγλία καί Αμερική, σ’ όλες τίς αμερικάνικες ταινείες, νικητές μεταξύ Άγλλων καί Αμερικανών πρακτόρων είναι οί Άγγλοι! Τυχαίον; Χεχεχε! Η βασίλισσα τής κακίας είναι τό σύμβολον ή αρχισιώνα κορώνα πρίν τήν σιώνα κορώνα… τής συναγωγής τού σατανά…

Οί μολυσμένοι βάζονται ώς ζώα σέ πολυκατοικίες κλουβιά, εκεί καί η βασίλισσα τής Νορβηγίας χεχε! Τήν έχουν είς τά πράσα όπως κάθ’ άλλον βασιλέα οπού έγινε βασιλέας υπό σιώνας κορώνας… Σάς θυμίζει μήπως τήν φάρμα τών ζώων τού Γεώργιου Όργουελ 1984;… Όλοι δουλεύουν καί δουλεύονται από τόν άγνωστον γνωστόν σ’ ΕΜΑΣ «μεγάλον αδελφόν» τού Όργουελ που σού τόν έκαναν τηλεπαίγνιον διά νά τόν χωνέψεις πρίν τόν καταπιείς καί νά τόν καταπιείς αφότου τόν χωνέψεις, πιές μία πέψη κόλα αλλά δέν θά σού περάσει… δέν περνάει ποτέ. Τέλος!

Όπως κάθε ταινεία τούς οί «καλοί» πράκτορες είναι ψυχροί εκτελεστές, σκοτώνουν καί μετά πίνουν ουίσκυ ωσάν νά έφαγαν οπτόν αρνί…

Υπάρχει μία πουττάνα η οποία ομοιάζει τής «μαντόνας» τής οποίας έδωσαν αυτόν τό «καλλιτεχνικόν όνομα» διά νά προσβάλλει τήν Μαντόνα = Κυρία τών Ιταλών ήτοι Τήν Παναγία ΜΑΣ! Συνεπώς έκτοτες, όποτε λές «μαντόνα» θυμάσαι τήν πουττάνα που πίνει αίμα μωρών διά νά λάβει ανδρόχρωμα αντί Τήν Άμωμην Κυρία Παναγία ΜΑΣ, κατάλαβες τήν ασέβεια, τήν ασέλγεια, τό δούλευμα τού υποσυνείδητου καί υποσυναίσθητου σού δι’ αντικατάστσης τών συμβόλων Τής Παρθένου Γεννήτριας μέ τήν αρχιπουττάνα τής συναγωγής τού σατανά;…

Λοιπόν, αυτή η πουττάν τής ταινείας έχει ταχυφαγείον καί κιματοποιίον, βάζει μέσα έναν άνθρωπον καί τό κάνει χάμπουρκερ! Η απόλυτη αμερικάνικη καμπάνια σταδιοδρομία, τό απόλυτον σύμβολον υλοφροσύνης τού κερατά..! Αυτή η πουττάνα η οποία ομοιάζει μέ τήν πουττανο«μαντόνα» τρώγει ανθρωπόκρεας όπως οί μασητές καί πότε παιδιών καί ανδροχρώματος! Κατάλαβεεεες τί σού λέγω;

Ότι άμα σέ εξοφλήσουν μέ τά εμβόλια τά παιδιά σού καί τά εγγόνια σού οπού τώρα σού λένε δέν θά εμβολιαστούν, θά είναι καθαρά διά νά πίνουν ανδροχρώμιον. Όσα εξεσκαρταριστούν θά αποβλακώνονται μέ κατάλληλα εμβόλια! Ξέρετε πόσες διαφορετικές ενέσεις καί βελόνες έχουν; Χαχαχα! Η Πανδώρα τού Βελονισμού!

Στό Κκεντάκυ κρύβουν πολλά… όπλα… είναι γνωστόν… Μετά αυτός αυτός που χάνει τήν μνήμη τού ό Άγγλος πηγαίνει σέ μία χριστιανική εκκλησία καί τούς πετσοκόβει κάνοντας τούς ζόμπυ = ζωόβιους, εμβολιάκι τό συνθηματάκι καί πάλιν…

Παγκόσμιος συναγερμός διά πανδημία καί έν τέλει τό εμβόλιον φάρμακον. Πώς λέγεται η ταινεία; Βασιλέως Ανήρ = ΚINGS MAN! Είναι ράπτες καί τί κάνουν οί μασσωνάκηδες; Ράβουν απάτες, πολιτικές, κόλπα, ώστε εσύ «καλό» μού παιδί νά εμβολιαστείς! Πού εδράζουν; Είς τήν Βαβυλώνα τήν μεγάλη τού Βόρρειου Ημισφαιρίου τό Λόντον!

Έν Νορβηγίδα γή τί υπάρχει; Θυμάσαι πρίν καμπόσα έτη που έγινε έναν υπερκρησφύγετον υπό τίς σκατοευλογίες τού Μπίλλυ δε Γκέϋ τού «φιλάνθρωπου» οπού μέσα φύλαξαν όλοι οί αρχισιωνιστές Γονιδίωμα απ’ όλες τίς φυλές τών ζώων, φυτών, ανθρώπων, ορυκτών, συνταγών, βιβλίων καί βάλε; Εννοείται ότι κάθε πληροφορία διαδικτύτου καταλήγει εκεί είς νορβηγίδα γήν εντός χιώνος πάγου! Διότι προστατεύει ό πάγος από τήν ραδιενέργεια, ιούς καί βιοχυμικούς οπλικούς ψεκασμούς όπως αυτούς οπού ψέκασαν τήν Γονιοδομή καί τήν εγκεφαλική εκπαίδευση τού Μήτσου τής Τάτζιης/Τάκκης/Κάκης! Εάν χρειαστεί αφού θά τά κάνουν λίμπα λίαν συντόμως θά προσφύγουν εκεί ακόμη καί 100 έτη καί μετά θά έχουν απαλλαγεί απ’ ΕΜΑΣ!

Kings Man σημαίνει συνταυτοχρόνως τού βασιλέως ό ανήρ αλλά καί τών βασιλέων ό ανήρ, όπως ορίζει η Αποκάλυψις Χριστού είς Ιώννην συγγενήν Τού! Συνάμα σού λέγει ότι όλοι οί βασιλιάδες τού κόσμου αυτού συνωμοτούν εναντίον σού καί σύ χαίρεσαι καί λυπάσαι διά τήν τάδε ή τινά σκατοβασίλισσα χαχαχαχα! Ό μάν = ανήρ τών βασιλέων είναι ό μπίγκ μπράδερ = ό μεγάλος αδελφός, τό Αντιχριανάκι! Ή Αντιχριστιαρνάκι χεχε!

Τό εμβόλιον έχει τρία στάδια παράλυσης! Λές νά παραλύσεις από τό εμβόλιον όπως η νορβηγίδα βασιλοπούλα;…

Η κακιά μάγισσα ψευδομαντόνα τής ταινείας 2 παρουσιάζεται είς τά κινούμενα σχέδια 10 λεπτών περίπου I pet goat ii είναι αυτή η γρηά είς τό κάστρον μέ τό βρεγμένον μέ κοστωμένον αίμα βρακί… ψάξε τό!… σού τό επαναλαμβάνουν συνεπώς! Ποία είναι αυτή η κακιά μάγισσα; Η βαβυλώνα η μεγάλη τής Αποκάλυψης, η βασίλισσα, η δημοκρατία; Χεχε, όλες μαζύν καί άλλες συνάμα η οικονομία η οποία ψοφάει καί σύ είσαι μέσα τής ήδη μαγγωμένος μέ τό μαγικό δελτίον τής ήτοι τό χρηματάκι «κύριε» «τάκι»…

Μέσα είς τήν ταινεία καί ό αρχιππουστ@ρ@ς έλτον τζιών, ό αγαπημένος τών βασιλιάδων, τό πρότυπον π@@στ@λείπει ό Μάρτης από τήν «σαρακοστή»;… Τεχνητή νοημοσύνη αγάλματα που σκοτώνουν κατά τό 13ον κεφ. τής Αποκάλυψης, ήτοι δύο ντόπερμαν ήτοι κολοβά σκυλιά μεταλλικά. Υπερόπλα τής απάνω τρέλλας καί βάλε… μασσωνικόν πάτωμα μελανόλευκων τετραγώνων, ερυθρόλευκον χρώμα τό μαγαζί ήτοι λευκά καί ερυθρά αιμοσφαίρια, χαλάνε αρχαία, σφαιροκωρινοβολία = μπόουλινγκ καί ό,τι άλλον παχουλόν καί ανθυυγειινόν θέλει τό υποσύναισθητον νά συντριβεί καί νά συνευθυγραμμιστεί μαζύν «τούς», θά χορτάσεις από υποσυναίσθητα μηνύμα, μπορεί καί νά σκάσεις από τό προίξιμον… Ό ένας ηλεκτρομεταλλικός κύων καλείται Μπένυ καί ΜΑΣ θυμίζει τό έταιρον ήμισυ τού έλτον τζιών τόν μπένυ χίλλ χαχαχα! Όσοι τό ξεύρουν… κωμικός ήταν χαχαχα… ομοπροτίμητος μέ τόν έλτον…

Οί κίνγκςμάν είναι ράπτες, ράβουν κοστούμια μασσωνικά όμορφα ντελικάτα, όπως αυτά είς τό Ιn Shadow a secret Odyssey οπού γίνοντε σκόνη καί θρύψαλα Κορκολή άμα τή αφίξει τού Αντιχριστάρνιου όπως γράφει διά τούς μαζζώνους τά πρωτόκολλα σιών… όταν θά έχουν καταλάβει ότι εξαπατήθηκαν από τήν σιώνα κορώνα… Η πουττάνα ψευδομαντόνα τής ταινείας αποθαίνει από τό ίδιον τής τό ιικόν δημιούργημα, αυτή είναι η επιστημονική κοινότητα όπου αφού έκανε ό,τι ήθελε η σιώνα κορώνα εκτελείται καί η ίδια καί όπως λέγει ό θεός τού κορανίου μέ τήν λέξη ακρωνύμιων τζιαμί οπού ό άγγελος τής καταστροφής λαμβάνει τήν εντολή νά καταστρέψει όσα έκανε ό θεός τού καί έν τέλει ό θεός τού τού λέγει τώρα αυτοκαταστράφου νά παραμείνω μόνος μού, ό όφις ό ουροβόρων τών ψευδοσιωνιστών σέ παραλλαγή τής οργάνωσης τών μωχαμεθανισμός χεχεχε! Βαρέθηκα τά υπόλοιπα ίσως τήν άλλη φορά… εσύ έν τώ μεταξύ βάλε νούν μέ τό εμβόλιον, εντάξει;…
Σέ κάθε ταινεία τά ίδια λένε είς τό υποσυναίσθητον καί υποσυνείδητον σού μέ άλλη σειρά καί συνθήματα εικόνων ώπου νά μήν γνωρίζει άλλη «αλήθεια» τό καϋμένο τούτο δίδυμο!… Τόν κόσμον τής ταινείας σώζουν εμβόλια τά οποία μεταφέρουν μή επανδρωμένα ελικόπτερα/ντρόουνς είς τούς φυλακισμένους σέ κλωβούς, όλο εκεί σέ πέρνουν καί σέ φέρνουν… Σού δείχνουν καί τήν κρυωνική άρα γέ θά ξυπνήσει κι’ άλλος εκτός από τόν Μάο τον αρχίκακον κινέζο που σκότωσε ώς πολιτικός τούς περισσότερους ανθρώπους;;;;… Βρέ μπάς καί η σιώνα κορώνα ελέγχεται από τήν μυστική Γώγ καί Μαγώγ Κίνα ή επειδή είναι ψευδοσιωνιστές κινέζοι που διδάκτηκαν κρυφά ώς γνωστόν; Τέλος συνεδριάζουν σέ αίθουσες μέ ολογράμματα οί μπαγάσες, δέν άφησαν μπουγάδα γιά μπουγάδα τού μυαλού σού χαχαχα!

Ό Άγγλος αντίχριστος λαμβάνει γιά νύμφη τήν νορβηγίδα πριγκήπισσα, βρέ κάτι αποκαλύψεις ό κίνγκς μάαααν !!!! δύο βέρες δύο αλληλοεισερχόμενα σύνολα σέ μία παλάμη… τά οποία είναι σέ σχήμα κύκλου τά αλληλοεισερχόμενα τρίγωνα ήτοι εξάλφα, ό παπαγγλικανός μούγκα, νυμφεύονται μόνοι τούς… Η ομβρέλλα πάντοτε προστατευτική από κάθ’ είδος βροχής… όλ’ αυτά μέσα δές τά… άμα θέλεις…

Καί αφού σώζουν τόν κόσμον διά «τούς» εαυτούς «τούς» έζησαν αυτοί καλά κ’ ΕΜΕΙΣ χειρότερα ή ποτέ ξανά… συνεχίζονται τά επεισόδια μέ άλλα αποκαλυπτικά μήν τά χάνεις…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου