Breaking

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021

Τό είπαμε ότι θά πιέσουν εάν αποτύχει τό εμβόλιον. Ό Μήτσος τής Τάκης είς τήν αντεπίθεση μέ QR ΧΑΡΤΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ!

 


Τό είπαμε ότι θά πιέσουν εάν αποτύχει τό εμβόλιον. Ό Μήτσος τής Τάκης είς τήν αντεπίθεση μέ QR ΧΑΡΤΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ!

Θά σέ πιέζουν εσαεί… ν’ Αντέχεις εσαεί…

Τό έχω παρατηρήσει μέσα από δεκάδες χιλιάδες αναγνώσεις Ιστορίας. Πάντοτε ό ισχυρός πιέζει τόν ανίσχυρον οικονομικώς καί σέ μέσα..
Δέν έχει νά χάσει τίποτε εάν σέ πιέζει, δέν τού στοιχίζει τίποτε, δέν τό κάνει ό ίδιος αλλά οί πεπληρωμένοι έξ’ ΗΜΩΝ μέσω εταιρειών, οργανισμών καί κρατικών ή/καί διεθνών οργανισμών…

Τό διασκεδάζει ωσάν νά παίζει κόλπον (γκόλφ), αυτός είναι τό μπαστούνι ήτοι τό πέος καί σύ ό κόλπος…

Συνεπώς άμα τό γνωρίζεις αυτόν νά παραμένεις παρθένος είς τίς αισχρές, πρόστυχες, ασελγείς, εξευτελιστικές, εγκληματικές, φονικές προτάσεις τού. Δέν είναι τόσον δύσκολον όσον σού φαίνεται εάν καί εφόσον τό συνηθείσεις ότι αυτόν τό παροικονομικόν παίγνιον διαδραματίζεται έξ’ ανέκαθεν είς όλους τούς αιώνες… Τό χωνεύεις καί τό Αντέχεις, είναι έκ τών ΩΝ ΟΥΚ ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ…

Μήν τό παίρνεις κατάκαρδα, Μάθε νά τό Απολαμβάνεις νά μήν τόν αφήνεις νά σέ νικάει… Μέ ταπεινοφροσύνη διότι η αλαζονεία αποδεδειγμένα είναι ό βλακότερος σύμβουλος… Ό Αρχαίος παππούς σού άμα τόν μελετήσει τέτοιον θά τόν ιχνηλατήσεις, όπως σού λέγω νά κάνεις… ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΜΗΝΑ!

Εάν θά πάμε είς τήν «άβυσσον» θά τούς πάρουμε μαζύν ΜΑΣ είς τήν άβυσσον… τήν κόλλαση, τό έρεβος τής ψυχής, αφού «αυτοί» επιμένουν νά ΜΑΣ θέλουν καταστρεμμένους, αλλά καί σύ μήν συνωμοτείς μαζύν «τούς» άθελα σού ή ηθελημένα σού ή αυτοπροσποιούμενος ότι δήθεν δέν Καταλαβαίνεις! Καταλαβαίνεις καί Καλοκαταλαβαίνεις… τί εννοώ…

Είσαι τό αρνί μέσα στήν ζούγκλα κάνε τήν βοσκοτόπι…

Πώς; Υπάρχουν τρόποι αρκεί νά προϋπάρχει η Διάθεσις…

Τό QR = Quick Responce = Γρήγορη Ανταπόκριση σ’ όσους τούς κάνουν τά χαττήρια νά γίνουν ζώα «τούς», νά προχωρούν κάθε φορά έναν βήμα ομπρός είς τό νά γίνουν πληροσκλάβοι «τούς» είναι η πρόταση τού Μήτσου τού Ομβραιούχ!

Ό άλλος Ομβραιώχ ό Τζιέφρυ Μινέϊκο Ψευδοπαπανδρέου φωνάσκιζε we want a new world order. Ξέχασες; Μά είσαι αμνημόνευτον χρυσόψαρον;
Πώς καί φωνασκίζουν δύο «Έλληνες» πολιτικοί υπέρ τής νέας σατανικής συναγωγικής αταξίας;

Διά νά φαίνεται ότι η «Ελλάδα» έχει λόγον καί νά χαίρεται όστις έκ τών Χαζέλληνων καί «Χαζέλληνων»… Αφού όποτε ΜΑΣ επευφημούν οί ξένοι αμέσως μετά ΜΑΣ κατεβάζουν καί μετά ΜΑΣ παίρνουν τά τσιαττάλια/παντελόνια ή διχάλια… ή διχαλωτά ποδοφορέματα…

Τό γνωρίζουν, τό έμαθαν από τόν προπαππίδην τόν Αισωπίδην! Μά τί ωραία που τραγουδάς είπ’ ό αλώπηξ είς τόν κόραξ καί μέ τό κρά κράξ κρούξου έπεσε από τό στόμα τού κ’ έχασε τό Κρέας! Γονίδια βλέπετε τού Κρέοντα…

Όποτε ΣΑΣ επευφημούν νά υπερπολλαπλασιάζεται τά Μέτρα Αμύνης καί Αντεπίθεσης…
Ό λύκος θέλ’ αρνί καί ό κακός καλόν…

Ό ισχυρός θέλ’ αδύνατον! Είσαι! Εάν Αντέχεις είσαι Ισχυρότερος από τόν ισχυρόν…

Η Αντοχή είναι η ύψιστη ανωτέρα Μυστική Ψυχική Αρετή! Μάθε νά τήν απολαμβάνεις, νά τήν διασκεδάζεις, νά τήν δοξάζεις, νά ευχαριστείς Τόν Κύριον οπού Ζεί διά νά σού τήν παραχωρεί, άμα εννοείται δέν είσαι αλάζονας τής ματαιόδοξης δήθεν αυτοδυναμίας οπού νικάει νικάει καί έν τέλει χάνει καί τ’ αυγά καί τά καλάθια. Καί τήν ψυχήν καί τήν ζωήν…

Ό κουφός δέν είναι φίλαυτος. Ό Φίλαυτος σκοτώνεται μέ τά ωραία λόγια… Εάν ό κόραξ ήταν κωφός δέν θ’ άκουε τόν αλώπηξ καί εάν ήταν άγλωσσος δέν θά είχε λόγον κάν νά τόν ακούσει… Κάποια πλεονεκτήματα προδιαγράφουν τήν καταστροφή τού ανθρώπου εάν δέν μάθει νά τά χαλιναγωγεί. Ό εύμορφος καταναλώνεται σέ εξευτελιστικά μάταια… Μάθε νά μήν χρησιμοποιείς διά τής ασωφροσύνης καί ασυνεσίας σού τήν δύναμη σού εναντίον σού καί εάν δέν τό μάθεις ενωρίς κάλλιον αργά, μπορεί νά Προλάβεις Ψυχή!

Ανάγνωσα σήμερα ότι ό Μπιλλάκος ό δαιμονάκος τής Πύλης τής Κόλλασης πρότεινε νά ταϊζει φθηνότερα τούς εμβολιασμένους… καί, είς τό μέλλον σάς τό προδιαγράφω ό τσιγγούνης θά προτείνει δωρεάν τροφήν, είδες κτήνος (ιδιόκτητον ζώον) νά μήν ταϊζεται δωρεάν; Χαχαχαχα…

Άμα σ’ έχει θά σέ ταϊζει δωρεάν άμα δέν σ’ έχει θά σέ χρεώνει δυνατά καί ακριβά…

Είναι Πανάκριβη βλάκα η Ελευθερία… Νά ξέρεις πώς όσον ακριβότερα τήν πληρώνεις τόσον ακριβότερη καί περισσότερη τήν Έχεις…

Νά μήν τό Ξεχνάς Ποτέ, Ή είσαι Ελεύθερος καί Βασανισμένος Ή σκλάβος καί τάϊσμένος…
Τά ζόμπυ δέν πεινάνε ποτέ… απλά βρυκολακιάζουν.

Κόποις κτώνται τ’ αγαθά… Τό ακριβότερον όλων αγαθόν η Ελευθερία, Κατάκοπος θά τήν Έχεις Πάντοτε…

Εντός μάνδρας θά έχεις συνσύτια.., χάπια, εμβόλια, ενέσεις, φάρμακα, ψεκάσματα, σφαξίματα.., μεταλλάξεις διά νά παράγεις περισσότερον Κρέας…

Είς τής Ελευθερίας τ’ ατένισμα θά είσαι Πάντοτε Πεινασμένος… Όπως τόν ανικανοποίητον έρωταν, όπως τήν Οδύσσεια οπού Ουδέποτε τελειώνει… Φαντάσου νά Ήσουν έκτοτε τού Οδυσσέα Περιπλανόμενος πρός τήν Ηθάκη Ιθάκη Υθάκη… Καί αυτή εάν χάθηκε καί δέν τήν ευρίσκεις καί Όμως Συνεχίζεις, Μάθε πώς μέσα Σού τήν Έχεις καί κρύβεσαι διά νά μήν σού τήν πάρουν, νά μήν χαθεί μήδε η ίδια μήδ’ Εσύ…

Θά σού προσφέρουν δωρεάν φαγητόν, δωρεάν πορνεία, δωρεάν ταξείδια, δωρεάν χρήματα, δωρεάν τά πάντα αρκεί νά εμβολιαστείς καί ύστερα τί σημασία θά έχει τό δωρεάν; Αφού θά ενδομυχοαυτομεταφραστείς σέ Υπερσκλάβον! Καί τίποτε απ’ όσα σού πρόσφεραν δέν θά έχει σημασία ούτε θά σού τά παραχωρούν πλέον…

Διότι άμα ξεράνει η βήλλα/πέος σού, άμα γίνεις στείρος, άμα γίνεις ζόμπυ, άμα γίνεις ημίφυτον συνειδητόν, άμα γίνεις ζοππόβορτος, δέν θά έχεις όρεξη διά τίποτε ούτε θά νοιώθεις τίποτε όχι μόνον σωματικώς αλλά καί πνευματικώς…

Είσαι τής μάνδρας ή τού κόπου;…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου