Breaking

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021

Φουμάρω Πρωτόκολλα Σιών. Λέω νά σέ μαστουρώσω μέ τό σκληρόν αυτόν διεγερτικόν διότι τό ιδικόν σού σ’ έχει μαλθακώσει πλήρως! Τρίτη Δόση….

 

Φουμάρω Πρωτόκολλα Σιών. Λέω νά σέ μαστουρώσω μέ τό σκληρόν αυτόν διεγερτικόν διότι τό ιδικόν σού σ’ έχει μαλθακώσει πλήρως!. Πρώτη Δόση…..

Φουμάρω Πρωτόκολλα Σιών. Λέω νά σέ μαστουρώσω μέ τό σκληρόν αυτόν διεγερτικόν διότι τό ιδικόν σού σ’ έχει μαλθακώσει πλήρως! Μέρος 2

Θ’ αρχίσω μέ κάποια αποσπάσματα καί μετά θά προχωρήσω είς ισχυράν υπερβολικήν δόσιν, τόσην ώστε νά Αφυπνισθείς καί Πεφωτεισθείς Πλήρως ή νά πνεύσει τά λοίσθια… τά οία λοίσθια… Δέν σ’ Αντέχω πιά μέ τόση βλακεία εάν τήν έχεις αλλά σ’ αγαπώ… Εντούτοις δέν είναι η βλακεία σού οπού μ’ ενοχλεί αλλά η φανερή ή υποκριτική Ιδιοτέλεια σού, η οποία θά κάψει κ’ ΕΜΑΣ καί ΕΣΑΣ, καί ΕΜΑΣ καί ΕΣΕΝΑ…

Τρίτη Παράνομη Δόση:

Τώρα πού ‘σαί λοιώμα είς τήν πέκρικη μαστούρα, σού εκμυστηριεύομαι νά μήν νομίζεις ότι πίνω μόνον αυτήν τήν μαστούρα, πίνω καί άλλες καθαρές… πολύ καθαρότερες, αλλά δέν θά τίς αντέξεις… Δόση δόση νά συνηθείσεις… νά εθιστείς, είς τήν καθαρή…. τήν παράνομη απ’ αυτόν τόν άνομον καμένο κοσμάκη….

Κατάλαβες τώρα διατί ωμιλείς μέ μασσώνον καί είναι είς τόν «κόσμον» «τού» ή διότι είσαι μασσώνος έστω θεσακήδις ή πλουτοκράτης ουσιατικώς είσαι είς τόν «κόσμον» «σού»; Επειδή περνάς καί ίσως περάσεις «καλά» όπως είδες ήπιες ρούφηξες είς τήν δεύτερη δόση… αλλά εώς πότε; Καί άμ’ αποθάνεις; Εκεί σού τό λέγω αρχίζουν τά βάσσανα, εκεί νά δείς νοθευμένη μαστούρα μέρα νύχτα μέρα νύχτα… μέχρι τά μπούνια…

Κατάλαβες τώρα διατί ανακατώνω τίς λέξεις; Διατί ανακατώνω τίς γλώσσες; Διότι όσον μαστουρώνεις θά αντιλαμβάνεσαι καί Διαντιλαμβάνεσαι άλλα πράγματα, άλλους κόσμους, άλλους υποκόσμους… Θά ιδείς τήν Βαβυλώνα…, τόν Πύργον τής από τήν ανάποδη, δηλαδή από τήν ευθεία…

Νόησες τώρα ότι ό εξωγενής εξωτερικός μασσώνος ή μασσωνάκιας όπως λαίμε ή λέμε γραικύλος ή γραικυλάκιας είναι ό Βιτρινάκιας; Χαχαχα.. ό Καλύψάκιας μωρέ….

Διότι άν αυτός ό Βιτρινάκιας έβλεπε αυτά… οπού βλέπεις εσύ τώρα ένας είς τούς εκατόν έστω θά λύσσαζε καί θά Αντί+Μετώπιζε, καί από τότε οπού σού φόρεσαν τήν μασσωνία άμεσα ή έμμεσα…, ένας είς τούς εκατόν θά σήμαινε ότι δέν θά ΕΙΜΑΣΤΑΝ εδώ αλλά μέσω αυτών τών μασσώνων οπού δέν θά ήσαν είς τήν Βιτρίνα καί τό θεαθήναι, τό επιχειρείν καί κερδίζειν καί εξουσιάζειν καί θεσηκίζειν…. θά ήταν πολύ οπίσω η μασσωναρία καί η λοτταρία τής δέν θά ήταν ώδε! Αλλά μακρυά είς τήν Δευτέρα ή καί Τρίτη κατηγορία τού πρωταθλήματος, ίσως δέ γάρ από τίς πολλές υποβαθμίσεις νά πήγαινε είς τό Αγροτικόν Πρωτάθλημα, τήν Καταχρέωση, τήν Αδιαφορία, τήν Παραδοχή τής Ήττας καί τήν Διάλυση…

Δέν έγιναν όμως όλα αυτά… διότι η Μυστικότητα καί η Κάλυψη ήταν η βλακώδης πλουτοεξουσιοκρατία τής Βιτρίνας… Μέ άλλα λόγια σέ λαδώνω μέ χρήμα καί εξουσία διά νά Παραμένεις Τυφλός καί νά κάνω «εγώ» τήν δουλειά μού πίσω απ’ εσένα καί δι’ εσένα όπως τήν γουστάρω καί χωρίς νά τήν καταλαβαίνεις μήτ’ εσύ μήτ’ όμοιος σού Χριστιανός, Παραχριστιανός, αλλόθρησκος καί όστις νομίζει ότι ανήκει σέ ιδεολογία οπού δέν είναι Βιτρίνα «μού»….

Δι’ αυτό πειάνουν τό πρωτάθλημα κάθε χρόνον καί εσύ ακόμη ψάχνεις δέν ψάχνεις ή ξεψαχνίζεις καί σκάβεις νά εύρεις τούς παίκτες «τούς»….

Θά στούς φανερώσω εγώ, παίκτες «τούς» είσαι εσύ καί εκείνος οπού ψηφίζεις καί η ιδελογία η κούφια νότα νοθεία που καπνοπαρακαπνίζεις….

Παίζεις δι’ «αυτούς», σ’ εμπαίζουν, εσύ σκοτώνεσαι είς τό γήπεδον καί αυτοί κερδίζουν όλα τά στημένα στοιχήματα… Κατάλαβες διατί Κάποτε σού έγραψα ότι θά σ’ αγοράσουν; Σέ δανείζουν διά νά σ’ αγοράσουν καί μετά διά νά σέ καθησυχάσουν ώσπου νά είναι έτοιμες οί πάλες νά σέ σφάξουν σέ κάνουν αδήλωτον κομμουνιστή επιδοματία… Πάρε επίδομα αλλά είς τό στόμα θά είναι γλυκόν καί είς τόν στόμαχον πικρόν όπως λέγει ό Ιωάννης τής Αποκάλυψης!…

Εσένα πάλαι που λαμβάνεις τό χρήμα καί τήν εξουσία από τίς διασυνδέσεις σού μέσω «αυτών» καί μέ πρακτόρους άλλους «αυτών», έγνοια σού καί η Υπεμάφια σού τό έχει φυλάμενο = φυλαγμένο… τό τί θά πάθεις καϋμένε ΧΑΣΟΨΥΧΗ!!!!///…. Θά σού καταργήσουν τό μετρητόν χρηματάκι θά σού κάνουν αεριστό κλασμένο ηλεκτρονάκι καί θά σού τό Καταργήσουν τό Πίστευμα σού στίς τραπεζούλες σού καί θά γίνεις πρόσφυγας από τήν Τραπεζούντα που τήν λένε Τρανζσπόρτ καί χαίρεσαι επειδή τήν δέρνει στό γήπεδον τήν χαζοκερκίδας ό Ολυμπιακός ενώ σού παίρνουν τό σπίτι ρέ, ξύπνα ραγιά… ξύπνα… Ειρωνεία τής τύχης ραγιάς σημαίνει βασιλεύς καί επειδή ζείς ωσάν βασιλεύς αμέριμνος μέ αρβανιτοχαβά… θά πάθεις όπως ό Λουδοβίκος ΙΣΤ = 16ος ός είπε: “Είμαι αθώος κύριοι καί εύχομαι τουλάχιστον τό αίμα μου νά σφραγίσει τήν ευτυχία τών Γάλλων” καί η Μαρία Αντουανέττα τού (η οποία είδε έναν πολύ δυσσοίωνον όνειρον μία νύχθα πρίν τήν σφαγήν τής), κσύπνα «ραγιά» καί γίνου ραγιάς…. ρήγας, ρουάς, ρόης… κρητηκιστί… καί κυπριαστί…

Μόλις τελειώσει τό σχέδιον καί κλείσει τό φίδι τής συναγωγής τού σατανά, ό ουροβόρος ναί… έ ρέ τί κραυγή σφαγμένης απελπισίας, αγανάκτησης, αδιέξοδου καί αηδίας έχει νά πέσει επάνω σού Καί δέν σέ φτάνει αυτόν δέν λογαριάζεις καί δέν μεριμνάς ψευτόμαγκα ούτε γιά τήν καϋμένη τήν ψυχούλα σού…

Σού πέφτουν βαρετές ή ανιαρές οί τρείς πρώτες δόσεις;

Άν σέ πειάνει ή δέν σέ πειάνει έχει καί τό καλό τού καί τό κακό τού διότι Πάντοτε έχουμε Τετραπιθανότητα… Εξ’ αρτάται πώς σέ πειάνει ή πώς δέν σέ πειάνει… Διότι άν δέν σέ πειάνει από τήν κακή ή σέ πειάνει από τήν κακή, τίποτε δέν σφάξαμε τίποτε δέν κάναμε, μηδέν από μηδενός ίσον μηδέν, μηδέν είς τό πηλίκον καί θά καεί τό ψυχοπελεκούδι….όν!on….off!αφ’…..

Αράχνες μαύρες έπονται/έρχονται καί σύ τραβάς ζόρι κη κουρουφ’έξαλλη μαλλακκία…ν!

Δυστυχώς εγκλωβιστήκαμε είς τόν πλανήτη γήν ή… θά τόν κάνουμε σπίτι ΜΑΣ ή δέν πρέπει νά τόν κάνουμε συντάφον ΜΑΣ…

Πού νά έρθουν οί εξωγήινοι μωρέ εδώ μέ τέτοια άγρια θηρία… Μακρυά είπαν ή/οί άλιενς απ’ αυτά τά ανήμερα φίδια…

Φούμαρε κάνει καλό ή «καλό»…. βάλε καί ταινεία διά νά σέ ρουφοδιδάσκει αντί νά τήν κατασκοπεύεις, επειδή ακόμη δέν ΕΜΑΘΕΣ νά ελέγχεις μέ τήν Συνείδηση τήν Υποσυνείδηση καί μέ τήν Συναίσθηση τήν Υποσυναίσθηση…

Μεταξύ ΜΑΣ άμα πάρεις καλή φούντα εάν δέν τήν οδηγήσεις θά σ’ οδηγήσει, θά σέ τουμπάρει, τόσα έτη που οδηγείς φερράρι δέν τό Κατάλαβες πώς εάν δέν είσαι τό τιμόνι η φερράρι θά είναι ό τάφος σού;…. Όποιος καπνίζει (ανάβει φωτιά) δέν σημαίνει ξέρει νά μαγειρεύει (όποιος καπνίζει νομίζει μαγειρεύει λέγει η παροιμία) καί όποιος βαστάει τιμόνι δέν σημαίνει ότι ξέρει νά οδηγεί…

Όσον διά αυτήν τήν απλοποιημένη καθαρευουσούλλα που εκδόθηκε τό σατανοσιωνιστικό μανιφέστο…., είναι χαριτωμένη διότι εξηγεί καί ξηγέται στήν τρίχα…., όχι τής ψευτομαγκιάς αλλά τής βαθύτερης κατανόησης….

Φαντάστου νά μαστουρώνεις καί νά διαβάζεις Καθαρεύουσα χαχαχα, θά διάβαινες άλλα μονοπάτια, μαστούρη ξέρω ότι μέ Καταλαβαίνεις…, μαστούρα καί ξερό ψωμί έ;…

Άλλο λαθροτυχαίον κι’ αυτόν, νά γράφεται η αυτοπαραδοχή τού μυστικού μασσωνισμού είς τήν σελίδα τών 72… δαιμονίων… τού σολομωνοκλειδισμού….

Είναι αλήθεια ότι τό 72 είναι ιερόν… αλλά από τούς φαύλους τού σατανά γίνεται αντιερόν… καί τά κλειδιά από ιερά αντιερώθηκαν…
Η Βαβυλώνα ήπιε πολλή νοθευμένη καί δή πολλές διαφορετικές νοθευμένες έγιναν από τήν νοθευμένη, ούτως ώστε στόν καθένα η επήρρεια νά γίνει διαφορετική καί η κάθε λέξη διά τόν καθένα νά σημαίνει άλλο νόημα…

Η φάρσα αυτής δέν σάς θυμίζει τήν Παρακβαντομηχανική Τέχνη τού παντονοσοϊκού κορωνοκοροϊδοϊοβακτηριδιασμού;…. Εδώ είναι έτσι σ’ έναν μέτρον παρά πέρα γιουβέτσι, δύο μέτρα απάνω άλλως πώς καί στήν φαντασία τού θλιμμένου παραζαλισμένου δειλου κοτέτσι τυλιγμένο σέ κοκορέτσι σουρελαστικού Μύλου! Μέσα στό υπάρχον ακόμη μυαλόν/μυελόν/μύς+αντιστασικόν;….

Ένας σκλάβος από τίς νοθευμένες καί παρανοθευμένες μαστούρες ποτίζεται μέ ψευδαισθήσεις ότι θά ελευθερωθεί καί έχει παραισθήσεις ψευδοελευθερίας. Η ελπίδα είναι η τελευταία εποχή τού σκλάβου πρίν τόν θάνατον τού!

Συνετή ελπίδα είναι όταν λαμβάνεις τά μέτρα σού καί τά αντίμετρα είς τά «μέτρα» «τούς», άν μή τί άλλο ΜΗΝ χάσεις τήν ψυχήν σού…. Εσύ πάς κατά διαόλου καί ακόμη ελπίζεις στόν οίκτον τού διαβόλου…!

Ό Χριστός καί ό διάβολος είπαν τό ίδιον πράγμα… Ό Χριστός είπε ό,τι σού ζητήσουν δώσε τό, γιατί τό είπε; Γιά νά σώσεις μέ Φιλοκαλία καί Φιλαλληλεγγύη τήν ψυχήν σού. Ό διάβολος σού λέγει θά σού δώσω τά όλα αρκεί νά μού δώσεις τήν ψυχήν σού, δέν στό λέγει αλλά μέ αυτά οπού σού δίνει στήν παίρνει χωρίς νά τό καταλάβεις. Είναι όπως στήν τράπεζα σού δίνει τό χρήμα γιά νά σού πάρει τήν ψυχή… Νά σού αρπάξει κάθε απ’ τόν ήλιον μοίρα γιά εσένα…

Ό ένας σού δίνει αφιλοκερδώς ή διά τό ψυχοκέρδος ήτοι τήν ψυχοσωτηρία καί ό άλλος σού δίνει διά νά σέ υπερχρεώσει μ’ εμπράγματα βάρη ψυχαπώλειας…

Η υστερόβουλη δωρεά είναι χειρότερη καί επικυνδινότερη αρρωστημένη τσιγγουνιά/φειδωλότητα, άλλωστε δέν στόπανε ότι ότι τσιγγούν είς τά τουρκικά σημαίνει «τζιούις = ιουδαίος»…. Δέν τό λέγ’ εγώ τό λέν οί Τούρκοι…

Κάνε αποτοξύνωση από τίς νοθευμένες πάρε τήν Καθαρή καί πέρασε από τούς θανάτους είς τούς ουρανούς ανόθευτος, ατρόμητος, άτρωτος, αζούρωτος/αλέρωτος, Καθαρός ουρανός αστραπές δέν φοβάται… Καθ’ αρός = καθ’ αίρω = καθ’ αίρεση άρω = κάθ’ άρση…. σήκωσε κάθε βάρος καί πέταξε τό είς τόν αιγιαλόν «τούς» νά «τούς» πνίξει τό άνευ ηθικής καί ανθρωπιάς κακόν «τούς»…

Κόψε καί Πρόκοψε…, από τίς νοθευμένες πάρε Καθαρτικόν….! χωρίς όμως ύπουλον συντηρητικόν αποσυντήρησης τής Αλήθειας…
Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου