Breaking

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Νά γιατί η μασσωνική «Ελλάδα» έκανε συμφωνία ταξειδοεμβολιασμού ειδικώς μέ Κύπρο, Ισραήλ καί Σερβία… Ο ΤΟΛΜΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΑ!

 


Νά γιατί η μασσωνική «Ελλάδα» έκανε συμφωνία ταξειδοεμβολιασμού ειδικώς μέ Κύπρο, Ισραήλ καί Σερβία… Ο ΤΟΛΜΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΑ!

Είναι προφανές! Θέλουν νά αποκόψουν τούς ανά μεταξύ δεσμούς τών Ορθόδοξων Χριστιανών μέ ψυχή καθαρή δηλαδή ανεμβολίαστη! Καί επειδή γνωρίζουν ότι κάποιοι θά υποκύψουν διά νά μπορούν νά επισκεφθούν τίς αγαπημένες Συνορθόδοξες Χώρες τούς καί συνάμα γιά νά ΜΑΣ εμπαίζουν ότι Χριστιανοί καί Ορθόδοξοι δέν μπορούν νά συναναστρέφονται εάν κατάγονται από διαφορετικές χώρες χωρίς νά μολύνουν τίς ψυχές τούς μέ εμβόλια τού σατανά…

Συνάμα αποκόπτουν τούς Ορθόδοξους Χριστιανούς από Τούς Αγίους Τόπους καί Τόν Ναόν Τής Αναστάσεως! Τό Πάσχα πλησιάζει ή θά προσκυνήσεις χεσμένος μέ τά υγρά σκατά τού σατανά ή δέν θά προσκυνήσεις είς Τόν Ναόν τής Αναστάσεως!

Μέ υπεράνθρωπες προσπάθειες Ελληνοκύπριοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί παρά τίς δυσκολίες κατάφεραν νά στείλουν τρόφιμα σέ Μοναστήρια Τών Αγίων Τόπων! Οί Μοναχοί λιμοκτονούν, οί Μωαμεθανοί αρπάσσουν τά κτήματα τών Μοναστηριών, οί Εβραίοι τρίβουν τάς χείρας από χαρά, συνάμα δέχονται διαφόρων ειδών επιθέσιες, ύβρεις, βλασφημίες. Μεγάλος ό Μισθός τούς αδελφοί μού, τούς εαυτούς σάς νά λυπάστε, αυτοί παθαίνουν τά Πάθη Τού Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά θά λάβετε μεγάλον ουράνιον μισθόν εάν τούς βοηθείσετε, εάν τούς συναρωγήσετε… Δέν ήθελα νά αναφερθώ είς τό θέμα διά νά μήν τό πάρουν είδηση οί εχθροί αλλά πλέον κορυφώθηκε καί μέ δυσκολία θά δεχθούν οί εβραϊκές αρχές νά σταλούν είς τούς Μοναχούς πλέον τρόφιμα αλλά Ό Θεός είναι Μεγάλος! Δέν θ’ αργήσει η Ημέρα νά Μαρτυρήσουν διά σφαγής, άλλωστε είς τό φρέαρ τού Ιακώβ ό Μοναχός Ιουστίνος απειλείται όπως σκοτώθηκε καί ό Άγιος Φιλούμενος από μαινόμενον σατανοεβραϊκόν πλήθος…

Θέλουν οπίσω τό φρέαρ τού Ιακώβ εκεί οπού καλή Σαμαρείτισσα η πρώτη Αποστόλισσα η οποία ήρχισε τό αποστολικόν τής έργον πρίν τήν Αγία Ευδομάδα πρόσφερε ύδωρ είς Τόν Χριστόν. Πρόκειται διά τήν έπειτα καλουμένη Αγία Φωτεινή… Καί όπως πολλοί δέν γνωρίζουν ότι η Καλή Σαμαρείτισσα είναι ή εντεύθεν Αγία Φωτεινή, δέν γνωρίζουν ότι η σοφή Υπατία η οποία επρόκειτο νά βαπτισθεί Χριστιανή, η οποία είχε πολλούς Χριστιανούς μαθητές καί ήταν μαθήτρια Τού Χριστού, κατακρεουργήθηκε από άθεον πλήθος ήτοι σατανοεβραίους αλλά χρεώθηκε είς τούς Χριστιανούς, όπως γίνεται έκτοτε, καί ποτέ δέν εκδόθηκε τό βιβλίον αμερικάνου ερευνητή ό οποίος φέρνει είς τό φώς πολλά ισχυρά στοιχεία ότι η σοφή γυναίκα συμπίπτει μέ τήν εποχή, τήν φήμη καί τήν πόλη τής Αγίας Αικατερίνης οπού αποστόμωσε τούς ειδωλολάτρες σοφούς καί τούς απέδειξε ότι οί Αρχαίοι Έλληνες σοφοί είχαν τό ίδιον πνεύμα Ηθικής μέ Τόν Χριστόν καί έν τέλει έγιναν Χριστιανοί καί Μαρτύρησαν όλοι τούς….

Όσον διά τίς από κοινού αποφάσεις τών μασσωνικών «Ελλάδος», «Κύπρου», «Σερβίας» καί «Ισραήλ» διότι τό Ισραήλ καί η Σιών είναι Τού Χριστού, σκοπός είναι νά εμβολιαστούν όλοι μέ τό Χάραγμα καί ακόμη κάποιοι απορούν εάν είναι αυτόν ή έστω όχι τόσον κακόν όσον τό Χάραγμα!….

Εμείς «τούς» γράφουμε είς τ’ @ρχίδια τού σατανά «τούς» καί Παρακαλούμε Θεέ μού μήν μ’ αφήσεις νά εμβολιαστώ! Ο ΤΟΛΜΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΝΙΚΑ!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου