Breaking

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

Χριστιανέ…. Νά τό περιμένεις νά έρθει Τώ Αγίω Φωτί έν Ελλάδι καί Κύπρω από εμβολιασμένον! Αυτόν θέλουν εάν τό επιτρέψουν… Διότι οσονουπώ κλείνει ό Ναός τής Αναστάσεως όπως προφυτεύθηκε από τόν Δανιήλ καί σύ ακόμη κοιμάσαι καί αμφιβάλλεις;

Χριστιανέ…. Νά τό περιμένεις νά έρθει Τώ Αγίω Φωτί έν Ελλάδι καί Κύπρω από εμβολιασμένον! Αυτόν θέλουν εάν τό επιτρέψουν… Διότι οσονουπώ κλείνει ό Ναός τής Αναστάσεως όπως προφυτεύθηκε από τόν Δανιήλ καί σύ ακόμη κοιμάσαι καί αμφιβάλλεις;

Σύντομα έρχεται τό Πάσχα τών Χριστιανών, η Ανάσταση τού Σωτήρος καί ό Ναός τής Αναστάσεως ευρίσκεται είς τό Ισραήλ/Εισραήλ…

Όποιος δέν εμβολιαστεί δέν θά μπορεί νά πάει στόν Ναόν τής Αναστάσεως νά γιορτάσει τήν Ανάσταση! Εάν εμβολιαστεί καί πάει τότε περιπαίζει Τόν Χριστόν καί ουσιαστικώς αυτοπεριπαίζει τήν ψυχήν τού αφού θά φέρει τό χάραγμα… Συνεπώς, καλύτερα νά μήν πάει νά εκκλησιαστεί άν πρέπει νά εμβολιαστεί…

Μήν σάς παραξενεύσει εάν Τώ Αγίω Φωτί τό φέρει έν Ελλάδι καί έν Κύπρω Αρχιεπίσκοπος, Επίσκοπος καί άλλοι κληρικοί… Μπορεί καί νά είναι ήδη προετοιμασμένον νά τό φέρει ό Πατριάρχης καί ώ τής πλάνης…
Τό ξύλωμα τού Χριστιανισμού από τούς υιούς τού σατανά γίνεται από τήν πηγή τού Χριστιανισμού, Τούς Αγίους Τόπους, οπού θά γίνουν έρημοι τόποι όπως προφυτεύει ό Δανιήλ… Ποίον άλλον μέρος θά επέλεγε πρώτον νά ρημάξει ό διάβολος;

Σάς τά λέγω χύμα αποστηθισμένα… καί σείς πηγαίνετε νά τά ελέγξετε, θά επανέλθουμε μέ εδάφια, άν καί τά πλείστα τά έχω αναφέρει προσφάτως σέ διάφορα άρθρα…

Ό Δανιήλ λέγει ότι θά κλείσει ό ναός! Ποίος νάος ερωτάω; Σάς είχα πεί κατ’ επανάληψη ότι εννοεί τόν Ναόν τής Αναστάσεως! Θά κλείσει 1335 ημέρες, ενώ μετά από δύο μήνες θά έρθει ό Χαραγματίας… ήτοι 1260 ημέρες…

Στήν αρχή δέν θά δικαιούσαι νά εισέρχεσαι στόν Ναόν ανεμβολίαστον καί ύστερα θά μείνει λέγει χωρίς θυμίασμα 1260 ημέρες ή 42 μήνες ή 3,5 έτη… τώρα άν είναι 1260 έτη… όποιος αντέξει έτι καλύτερη αγιότητα διά τήν ψυχή τού διότι πολλοί θά πούνε: «δέν βαριέσαι»… πολύ καιρός… μπορεί καί νά κάναμε λάθος που είμασταν Χριστιανοί ή οί προφυτείες μάς….

Τό είχαμε γράψει πρό πολλού ότι πρώτους θά σφραγίσει τούς πρώτους δικούς τού ό Αντίχριστος, ήτοι τούς Εβραίους. Τό είχαμε γράψει ότι η Αποκάλυψη αναφέρεται σέ αυτούς που θά λένε ότι είναι Ιουδαίοι αλλά δέν θά είναι καί ψεύδονται, εκείνοι που διοικούν επί γής τήν συναγωγή τού σατανά, στό κεφ. 3 στήν Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας…
Τούς πρώτους δικούς τού δέν θά τούς δηλητηριάσει μέ τά εμβόλια αλλά θά μπορεί νά τούς σκοτώσει κατόπιν διά τών πομπών οπού θά φέρουν μέσα τούς από τά εμβόλια καί δή τής συχνότητες από τά ΧΑΑΡΠ καί άλλα μαραφέτια, οπού όλα μαζύν τά λένε 5G αλλά είναι πολλά άλλα… Είχαμε γράψει ότι οί Ρώσσοι από τήν δεκαετία τού 1940 μ.Χ. είχαν σκοτώσει μέ καρδιακή ανακοπή μικροψηγματοποιημένους από μεγάλη απόσταση, είχαν από τότε ανακαλύψει συχνότητες καί ακτίνες ηλεκτρομαγνητικής μικροκυματικής εκπομπής έστω καί άν δέν τά έλεγαν πέμπτης γενεάς = 5G… Τότες ήταν τό 2G σέ σχετική γνωστή διάδοση στό κοινό…

Αφού εμβολιαστούν όλοι θά μπεί στό σώμα τούς μετά μικροψήγμα ελέγχου τού κορωνοϊού καί τότε τό χάραγμα ολοκληρώθηκε. Μετά έρχεται καί τό χάραγμα σέ μέτωπο ή δεξιά χείρα γιά νά μήν μπορείς νά κάνεις τό Σταυρόν σού. Είναι χειρότερο νά τό έχεις στό δεξί χέρι διότι μέ αυτόν μπορείς νά κάνεις τό Σταυρόν σού χωρίς νά συμπεριλαμβάνεις τό μέτωπο εάν φέρει χάραγμα, π.χ. κάνεις τόν Σταυρόν σού στό σημείον τής καρδιάς…

Μέ αφορμή τήν ψευδοπανδημία, θά σού πούνε πρέπει νά πληρώνουμε έξ’ αποστάσεως μέ ασφάλεια, τάξη, υγεία, ειρήνη καί αυτόν μπορεί νά γίνει μόνον εάν επάνω σού φέρεις τό μικροψήγμα ηλεκτρονικής πληρωμής…

Όταν έρθει τό βδέλυγμα τής Ερημώσεως τού Ναού τής Αναστάσεως ήτοι τής τοποθεσίας τής Αναστάσεως, ό Δανιήλ λέγει νά φύγετε στά όρη όσοι ευρίσκεστε στά Ιεροσόλυμα καί εννοείται αμέσως μετά σέ όλες τίς χώρες που αυτόν θά τηρηθεί αμέσως μετά…

Κάποιος είπε ότι απόρριψαν στήν Ε.Ε.Ε. τήν πρόταση τού Μήτσου τής Τάκης γιά πράσινο πασοκικό νεοψευδοοικολογικό αντικορωνοϊκό διαβατήριο καί μετά τό έφεραν επειδή ζήλευαν, χαχαχα. Όχι, πάντοτε όταν πρόκειται νά επιβάλουν κάτι τό συνζητούν μεταξύ τούς οί μασσώνοι καί κάποιοι τό απορρίπτουν καί ύστερα τό επιβάλλουν, γιά νά φαίνεται γιά τό θεαθήναι τών βλάκων ότι υφίσταται δημοκρατική διαφωνία, ενώ όλ’ αυτά τά κάνουν γιά νά μήν υποψιαστείς ότι υπάρχει δέν υπάρχει δημοκρατία καί διαφωνία, αλλά στημένη παράσταση ψευδοδιαφωνίας καί ύστερα άμα εφησυχάσουν τά υποσυνείδητα επιβάλλουν τήν οία αφαίρεση δικαιωμάτων καί ελευθεριών….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου