Breaking

Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021

Γίνεσαι εμβολιασμένος Διάκο μού, τήν πίστη σού ν’ αλλάξης, νά προσκυνήσεις είς τόν Βαάλ τήν εκκλησιά ν’ αφήσης;…

Γίνεσαι εμβολιασμένος Διάκο μού, τήν πίστη σού ν’ αλλάξης, νά προσκυνήσεις είς τόν Βαάλ τήν εκκλησιά ν’ αφήσης;…

Γίνεσαι εμβολιασμένος Διάκο μού, τήν πίστη σού ν’ αλλάξης, νά προσκυνήσεις είς τόν Βαάλ τήν εκκλησιά ν’ αφήσης;…

Κ’ εκείνος τ’ αποκρίθηκε και στρίφτει το μουστάκι:
«Πάτε και σεις κ’ η πίστη σας, μουρτάτες, να χαθήτε!
Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε ν’ αποθάνω.
Εγώ Βαάλ δέν προσκυνώ θερειά δέν λογαριάζω
Ενέσεις δέν θά τίς δεχτώ εμβόλια δέν βάνω
Γιατ’ έχω αρχίδια γραικικά καί πούτσα τής πατρίδας
Τήν μάνα μού δέν τήν πουλώ εμπόρια δέν κάνω.
Εγώ Βαάλ δέν προσκυνώ μασσώνους δέν θαυμάζω
Είμαι ταμένος στόν Θεό ώσπου νά βγεί η ψυχή μού,
Έχω βοτάνια γιά τροφή πηγάδια γιά τήν δίψα
Νάμαι Γραικός καί τσίτσιρος τιμή μού καί καυλί μού.
Εσείς νά πάτε στόν Βαάλ θερειά νά τρουμποπροσκυνάτε
Δαιμονισμένοι άρρωστοι τούς κώλους νά φιλάτε…
Εγώ Χριστό γεννήθηκα Χριστό θά πάρω πέρα
Όθεν απ’ τό σώμα θέ νά βγώ φίλο θά έχω Έναν!…

Οί επαναλήψεις τής ωδής γιά τόν Αθάνατον Αθανάσιον Διάκο τόν Καθηγητή τής Λευτερίας, τόν Μάγκα τού αδυσώπητου θάρρους, τόν αριστοτέχνη τής Μαρτυρίας, ΜΑΣ λένε τί μέλλει έχουμε γενέσθαι… μέ τήν γλώσσα καί τίς λέξεις μίας άλλης λεβέντικης Ελλάδος…

Γιατί οί επαναλήψεις μέ τά λόγια που αφορούν τόν Αθάνατον Μέγαν Αθανάσιον Διάκο; Ό αρχιτέκτονας βλέπει από κάθε λεπτομέρεια καί παραλλαγή τό έργον που θέλει νά επιτελεί. Έχετε δοκιμάσει τίς παραλλάγες τής κάθε μικρολεπτομέρειας στίς αριανές/πολεμικές τέχνες, στήν γραφή, στόν χορόν, στήν διαντίληψη; Ό αρχιτέκτονας τού στοχασμού μέσα από κάθε μικρή παραλλαγή καί εμπεδώνει τό νόημα μέ λέμβο τό ύψος τού σφαιρικού βάθους.

Βλέπει τήν παρακμή από τήν μασσωνία, τόν εμβολιασμό, τόν ζομπυσμό, τόν κατακτισμό, τόν βααλισμό, τόν σατανοσιωνισμό, τόν κρατικισμό, τόν θερειοπροσκυνισμό όπως τόν προδίδει γιά τό αγαθόν καλόν ΜΑΣ ό Ιωάννης τής Αποκάλυψης μέσω Τού Χριστού καί όλα αυτά είναι τό ίδιο πράμα, τό ίδιο αποτέλεσμα, η ίδια ουσία βαμμένη παραπλανητικώς μέ διάφορα ξέχωρα δήθεν χρώματα, αλλά όλοι οί δαίμονες γιά τόν ίδιο διάβολο μιλάνε… Τό ψευτορωμαίικο τού Μέγα Χριστομάρτυρα καί Εθνοϊερομάρτυρα Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού είναι τό έκτοτε 200 έτη μασσωνοκρατούμενο καί μασσωνικό ελλαδικόχωρο κράτος που διαδέχτηκε τό άλλο σατανοθερειό, τού οθωμανοτουρκικασελγισμού που ατίμαζε τούς λαούς….

Εγώ Γραικός γεννήθηκα Γραικός θέ νά πεθάνω… Πρίν διακόσια έτη η λέξη Γραικός σήμαινε καί σημαίνει ανεξεδιαλύτως Χριστιανός καί Έλληνας, Ελληνοχριστιανός καί Χριστέλληνας… Ήτοι Έλληνας μέ τήν Αληθινή Θρησκεία, Θρήσκος μέ τήν Αληθινή Γενεσογονιοδομία, μήν αλλάξεις τήν Γονιοδομή σού μέ εμβόλια τής εθελούσιας αυτοκαταστροφής σού…
Καί μήν ξεχνάς άς χαλαστεί ό ναός αλλά ποτέ τό πνεύμα μέσα σ’ αυτήν… Μήν πουλήσεις τό πνεύμα γιά νά σ’ αφήσουν τόν ναό. Μήν παραδώσεις τό περιεχόμενο γιά νά σού μείνει η ψευδοαξιοπρέπεια τού περιτυλίγματος, καί τί θά έχει μέσα αυτόν τό περιτύλιγμα; Τί άλλο από ξετσίπωτη βρυκολακιασμένη υποτηλεχειριαζόμενη ασέλγεια, απρέπεια, αλλαγή τού υποσυνείδητου καί διαταγή τού υποσυνείδητου….

Τό νά είσαι όμηρος τού θερειού καί ν’ αντέχεις καί νά μήν παραδίνεσαι ώς ψυχή, τιμή σού καί καμάρι σού, υπερμισθόν λαμβάνεις ουράνιο απ’ τά ουράνια. Είς τήν τοιαύτη περίπτωση δέν είσαι ψυχοσκλάβα ψυχή αλλά πανουράνια ελεύθερη ψυχή. Τό νά προσκυνήσεις μέ οίον τρόπο τό θερειό καί νά είσαι τηλεχειριαζόμενο παράψυχο άψυχο υπάψυχο αυτοκινητάκι ντροουνάκι τρενάκι τού θερειού θαρρείς πώς έχεις ελεύθερο σώμα μά ούτ’ ελεύθερο σώμα έχεις ούτε ελεύθερη ψυχή. Μετανόησε τώρα που είν’ η αρχή άν είσαι εμβολιασμένος καί κάνε Προσευχή τά μάγια τού Ηλεκτρονικού Τηλεχειριστηρίου σ’ εσένα νά μήν πειάνουν…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου