Breaking

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021

Οί διαφορές Χριστιανισμού καί Εβραιοχριστιανισμού! Υπάρχει Εβραιοχριστιανισμός; Μήπως γνωρίζετε τόν Ελληνοεβραϊκόν Πολιτισμόν;

Οί διαφορές Χριστιανισμού καί Εβραιοχριστιανισμού! Υπάρχει Εβραιοχριστιανισμός; Μήπως γνωρίζετε τόν Ελληνοεβραϊκόν Πολιτισμόν;

Ό όρος Εβραιοχριστιανισμός είναι επινόημα ομολογουμένων Αντίχριστων, άθεων καί βαρυά άρρωστων κομμουνιστών οπού δέν έχουν ίχνος αγάπης αλλά μόνον μίσος έναντι Τού Χριστού, έστω ώς επί τώ πλείστον! Προσθέθηκε όμως καί μία Δεξιά γρόγορα σ’ αυτήν τήν σύν+κλίκα, καί όλη η σύν+κλίκα είναι υποκατευθυνόμενη έν αγνοία τών οπαδών από τήν ίδια μυστική εταιρεία εντός τής οποία δέν λείπουν οί Εβραιοσιωνιστές όπως δέν λείπει ό Μάρτης από τήν Σαρακοστή!

Αυτοί οπού επινόησαν τόν όρον Εβραιοχριστιανισμός δέν γνωρίζουν τόν Χριστιανισμόν καί συνάμα τόν μισούν, πώς είναι δυνατόν κάποιος ό οποίος δέν γνωρίζει τόν Χριστιανισμόν νά ορίσει τήν διαφορά τού από τόν Εβραιοχριστιανισμόν;

Ένας ισχυρισμός τούς είναι ότι οί Εβραιοχριστιανοί ασχολούνται μέ τήν Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ό ισχυρισμός είναι ένας διακριτισμός/ρατσισμός αβάσιμος καί ακραίος χωρίς υπόβαθρον. Αφού οί προφυτείες διά Τόν Χριστόν ΜΑΣ έρχονται από τήν Παλαιά Διαθήκη αλλά καί από τήν Αρχαία Ελλάδα, πώς είναι δυνατόν νά αποκόψουμε τήν Προϊστορία από τήν Ιστορία ώς πρός τόν Χριστιανισμόν; Ακόμη καί οί γονείς Τής Παναγίας είναι πρόσωπα τής Παλαιάς Διαθήκης! Η Παλαιά Διαθήκη τελειώνει ουσιαστικώς τό 33 μ.Χ. καί η Καινή Διαθήκη αρχίζει τό ίδιον έτος άμα Τή Αναστάσει Τού Χριστού! Δηλαδή Ό Χριστός έζησε καί είς τήν Παλαιά καί είς τήν Καινή Διαθήκη…

Αυτοί οπού ΜΑΣ λένε Εβραιοχριστιανούς μέ τό πρόσχημα ότι αναγνώθουμε, εξετάζουμε, σκάβουμε, μελετάμε, εξερευνούμε τήν Παλαιά Διαθήκη, έχουν συμπλέγματα κατωτερότητος ή ψευδοσυμπλέγματα κατωτερότητος μέ τούς Εβραίους τής Παλαιάς Διαθήκης αλλά όχι μέ τούς Εβραίους τής σύγχρονης εποχής! Αφού πολλοί απ’ αυτούς αγαπάνε ότι αγαπάνε καί οί Εβραίοι, κάνουν ό,τι κάνουν καί οί Εβραίοι, επικαλούνται αντιχριστιανικά λόγια καί λόγια κατά Τού Χριστού από τούς σύγχρονους Εβραίους, ψωνίζουν από τούς σύγχρονους Εβραίους χωρίς φειδώ, αγαπάνε τά προϊόντα καί τούς τρόπους ζωής οπού προωθούν οί Εβραίοι μέσω τού όψιμου κεφαλαιοκρατισμού/καπιταλισμού καί αγαπούν, ψηφίζουν, υποστηρίζουν, πληρώνονται καί είναι κοπαδοί κομμάτων τού σατανοσιωνισμού!

Π.χ. είναι Αριστεροί, Κομμουνιστές, Παρακομμουνιστές, Αναρχικοί, Δεξιοί, Κεντρώοι, Οικολόγοι, Φεμινιστές, Πουστιστές, Υλόφρονες, όπως οί σύγχρονοι Εβραίοι καί έχουν ινδάλματα «ηθοποιούς»/υποκριτές, ωδιστές/τραγουδιστές καί άλλα είδωλα σύγχρονους Εβραίους. Σέ ανύποπτον χρόνον αλλά καί σέ ενύποπτον χρόνον σέ έναν ερωτηματολόγιον καί απλή συνζήτηση θά «ξεβράκωνα» τόν κάθ’ έναν δήθεν Αντιεβραίον μέ έναν σωρόν εβραϊκές αγάπες, τάσεις, ερωτεύσεις, αγκαλίτσες καί φιλάκια, προτιμήσεις, ινδάλματα, ιδέες, «ήθη» καί έθιμα…

Τουτέστιν, πρίν ΜΑΣ κατηγορήσουν ΕΜΑΣ Εβραιοχριστιανούς τούς συνιστώ ό αναμάρτητος πρώτος βαλλέτω λίθον… δωράκι από Τόν Χριστόν τής Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης! Η αλήθεια είναι τό ερώτημα ποίος πλέον άνθρωπος άν τώ παγκόσμιω δέν έχει επιρροές από τούς Έλληνες καί τούς Εβραίους; Ουδείς! Συμπεριλαμβανομένων τών Ελλήνων από τούς Εβραίους καί τών Εβραίων από τούς Έλληνες! Αυτά οπού αποκαλούν σύγχρονον πολιτισμόν είναι ό Ελληνοεβραϊκός Πολιτισμός! Όστις ισχυριστεί τό αντίστροφον θά κάνει τά πούρα τής αλήθειας νά σκάσουν απ’ τά γέλια μέ τήν γελοιότητα τού… Μπορώ νά παραθέσω 30 εκατομμύρια παραδείγματα αλλά δέν θά τό κάνω, είναι περιττόν, περιμένω νά τό Ανακαλύψετε, αυτόν τό δεδομένον οπού ποτέ άλλος άνθρωπος δέν αναφέρθηκε! Χαχαχα….

Πάμε καί πάρακατω, πάντοτε μέ Ελληνικότροπη Φιλοσοφία… ! οκ;

Ό Χριστός είπε δέν μπορείτε νά υπηρετείτε δύο αυθέντες/αφέντες, Εμένα καί τόν μαμμωνά, ή Εμένα θά περιπαίζετε ή τόν μαμμωνά… Η λαϊκή ρήση λέγει: «όποιος λειτουργεί δύο εκκλησίες τής μία γελά/ξεγελά τής»…. Βλέπετε αναφέρομαι καί σέ λόγια μού καί σέ λόγια άλλων συνεχώς καί υπάρχει μία συνεχής αλληλεπίδραση τών ανθρώπων τής ευφυίας, διότι ευφυία άμα τήν καταλάβετε πρωτίστως σημαίνει ταπεινή παραδοχή τής σοφίας τού άλλου καί συνταυτόχρονα εξεζητημένη ψυχολογική έρευνα τού είδους τής σοφίας τού καθενός, οπού σέ κάποιον θέμα μπορεί νά είναι ολόσωστη καί σέ κάποιον άλλον γελοία καί ολολανθασμένη… Ουδείς αλάνθαστος, ουδείς αναμάρτητος, ουδείς τέλειος…

Ό μαμμωνάς είναι ό θεός τού άμμου ήτοι μάμμου, μάνα, μάννα, τής τροφής, τής ύλης. Καί είς τόν υπέρτατον βαθμόν τής αλλά καί συνήθως ό θεός τού χρήματος, ήτοι ό Παραδόπιστος θεός! Ό Χριστός κατηγόρησε τόν Παραδόπιστον θεόν. Μήπως δέν υπήρχαν παραδόπιστοι αρχαίοι καί σύγχρονοι Εβραίοι καί αρχαίοι καί σύγχρονοι Έλληνες; Ρώσσοι, Χιλιανοί, Περουβιανοί, Νεογουινεοπαπουανοί, Γερμανοί, Αμερικανοί, Κομμουνιστές, Χριστιανοί, Δεξιοί, Αντίχριστοι, άθεοι, θρήσκοι κ.ο.κ.; χαχαχα! Τουτέστιν, υπάρχουν Παραδόπιστοι σέ κάθε θρησκεία, κλίκα, αναρχία, ιδεολογία κ.ο.κ… Όλοι αυτοί είναι Μαμμωνόπιστοι, συνεπώς άν οί Εβραίοι είναι Μαμμωνόπιστοι τότε κάθε Παραδόπιστος τής υφηλίου είναι Εβραίος κατά εκείνους οπού επινόησαν τόν ψευδόρον Εβραιοχριστιανισμός! Χαχαψαχα… Ό Χριστός πάντως δέν τούς αποκάλεψε Εβραίους τούς Εβραίους Παραδόπιστους αλλά Μαμμωνόπιστους!…

Πάμε νά δούμε άλλες ομοιότητες Αρχαίων Ελλήνων καί Αρχαίων Εβραίων…

Γάμοι συγγενών ακόμη καί πρώτου βαθμού συνέβαιναν τακτικώς είς τούς Έλληνες, η Ιστορία είναι γεμάτη από περιστατικά καί αναφορές. Τέτοιοι γάμοι αναφέρονται καί είς τούς Αρχαίους Εβραίους αλλά πολύ ολιγότεροι, αλλά είς τούς σύγχρονους Εβραίους είναι περισσότεροι καί είς τούς σύγχρονους Έλληνες σπανιότατοι. Άρα τέ υπάρχει ομοιότητα αιμομειξίας Ελλήνων καί Εβραίων! Χαχαχα. Εντούτοις, οί κατήγοροι τών Εβραίων Έλληνες Αντίχριστοι συγχαίνονται τίς αιμομειξίες τών Αρχαίων Εβραίων αλλά όχι τίς αιμομειξίες τών Αρχαίων Ελλήνων χαχαχα. Αυτή η διάκριση είναι ρατσιστική καί άδικη, παγαπότικη, αφιλοσόφιτη καί ανενάρετη! Είναι ώς νά κατηγορείς τόν έναν άδικον αλλά νά φημίζει τόν άλλον άδικον, είναι ώς νά δικαιώνεις τόν έναν κλέπτη αλλά νά καταδικάζει τόν άλλον κλέπτη, δύο μέτρα καί δύο σταθμά καί τό δύο μέτρα καί δύο σταθμά σημαίνει μόνον έναν πράγμα είς τά φιλοσοφικά ελληνικά: αδικία, αδικοκρισία, αδικοκρατία καί ώς τέτοιος είσαι άδικος καί αδικοφόρος!…

Αλλά τί άλλαξε τούς Έλληνες, τί ήταν αυτόν οπού τούς έκανε νά σταματήσουν τίς αιμομειξίες; Ό Χριστός! Η Θρησκεία Τού Χριστού! Καί διατί δέν άλλαξαν οί σύγχρονοι Εβραίοι ώστε οί ισχυρές οικογένειες τών πλουτοκρατών οπού ΜΑΣ μαστίζουν νά νυμφεύονται συνεχώς ανά μεταξύ τούς διά νά παραμένει η ράτσα «καθαρή»; Τό ότι δέν πίστευσαν είς Τόν Χριστόν! Άρα τέ σοφιοστολόγοι Αντίχριστοι, εάν η σύγχρονη Ελλάδα δέν μαστίζεται μέ αιμομειξία όπως η Αρχαία Ελλάδα, τό οφείλει σ’ αυτόν οπού κατηγορείτε, Τόν Χριστόν καί τό Δόγμα Τού Χριστιανισμού!… Κατά συνέπεια, όταν κατηγοράτε τούς Αρχαίους Εβραίους άθελα σάς Συγκατηγοράτε καί τούς Αρχαίους Έλληνες καί άθελα σάς ευφημίζετε Τόν Χριστόν καί Τόν Χριστιανισμόν!…

Δόξα φέρνει τό θάρρος, αλλά πρίν τήν δόξα μπορεί νά έρθει η ό θάνατος, αλλά τίποτε δέν νικάει τήν ορθή δόξα, ούτε ό θάνατος, τάδ’ έφη Ορθοδοξία!

Πάμε πάρακατω… βαθειά…

Κάποτε διάβασα σ’ έναν περιοδικόν πρίν τό διαδίκτυον, διότι υπήρχε καί αυτή η εποχή, όπως κάποτε ίσως νά λέμε υπήρχε εποχή πρίν τόν κορώνα σατάνα σιώνα καί τό εμβόλιον χάραγμα…, μέ ειρωνεία καί σαρκασμόν από έναν Αντίχριστον ότι δέν αναφέρνεται η λέξη αγάπη είς τά αρχαία ελληνικά βιβλία καί ιδιαιτέρως είς τούς τραγικούς ποιητές περισσότερες από τρείς τέσσερεις περιπτώσεις. Όπως καί είς τήν προαναφερόμενη περίπτωση μέ τήν αιμομειξία, οί τυφλοί Αντίχριστοι ανόητοι σοφιστοειδές δέν καταλάβουν ποτέ πότε κατηγορούν τούς εαυτούς τούς καί όμως υπάρχουν ανθρώποι που τούς ακολουθούν δυστυχώς καί έχουν πέσει αιωνίως είς τήν γενική απώλεια…

Βρέ ηλίθιοι όταν λέτε ότι οί Αρχαίοι Έλληνες δέν αναφέρουν συχνά τήν λέξη αγάπη, τούς κατηγορείτε καί μάλιστα αφόρητα, ότι δέν γνώριζαν τήν αγάπη. Καί συνάμα ήτοι έκ τών προτέρων κατηγορείτε τήν έννοια καί τήν αξία τής αγάπης! πώς μπορείς νά είσαι υπερήφανος επειδή περιφρονείς τήν αγάπη, δέν γνωρίζεις τήν αγάπη, μισείς τήν αγάπη, αλλά συνάμα θέλεις νά λέγεσαι καλός, ηγέτης, άνθρωπος που θά βγάλει τούς άλλους από τό σκότος; χαχαχα!

Καί στό κάτω κάτω γής γραφής δέν αγαπήσατε ποτέ ώς άνδρες γυναίκες καί ώς γυναίκες άνδρες; Χαχαχα! Συνεπώς κατηγορείτε εκείνον που αγαπάτε ήτοι τήν αγάπη, τό ότι αγαπάτε κάποιον άλλον! Καί δέν αγαπάτε τά παιδιά σάς; Χαχαχα, έστω; Αλλά ξέρω τί κάνετε, επειδή Ό Χριστός μίλησε γιά αγάπη εσείς προσπαθήσετε νά ρεζιλέψετε τήν αγάπη ώς αδυναμία καί λέξη άνευ αξίας, ενώ συνάμα καί εσείς αποζητείτε τήν αγάπη από τούς οικείους σάς καί όποιους σάς αγαπούν, εάν είστε ικανοί πλέον γιά τέτοιο πράγμα… Φάσκετε καί Αντιφάσκετε επειδή είσαστε πορωμένοι Αντίχριστοι Κομματικοί καί μέ αυτόν τόν τρόπον γίνεστε ολοένα περισσότερο πιόνια τού διαβόλου, που ομολογουμένως πολλοί απ’ εσάς παραδέχεστε μέ αναρτήσεις καί προφορικές δηλώσεις σάς! Πάει κι’ αυτόν πάμε πάρακατω…

Τί έκανε Ό Χριστός; Πήρε τήν αγάπη καί τήν προέκτεινε είς τό άκρον άωτον καί απόδειξε ότι είναι τό ομορφότερο, δυνατότερο, αθανατότερο πράγμα που υπάρχει καί ότι μόνον αυτό υπάρχει καί ό,τι ή όστις δέν είναι ωσάν αυτό υπάρχει αλλά δέν υπάρχει καί μεταθάνατον θά υπάρχει αιωνίως στήν ανυπαρξία…

Αντί νά σού πεί αγάπα μόνον τά παιδιά σού, τούς γονείς σού, τήν γυναίκα σού, τούς αγαπόντες σέ, τούς φίλους σού, σού είπε αγάπα τούς πάντες μηδενός εξαιρουμένου, μή εξαιρουμένου φίλου ή εχθρού, χαχαχαχα… Καί τρέχα γύρευε νά Τόν πειάσεις, χαχαχα, αφού η δήλωση αυτή καί μόνον σέ κάνει φώς, σέ κάνει νά τρέχεις μέ ταχύτητα που νά βλέπει τό φώς τό κορνιακτό σού, σέ κάνει άπειστο, καί άμα είσαι άπειαστος πώς νά σέ πειάσει μωρέ ό σατανάς;

Χαχαχα….χαχαχα…. χαχαχαχαχα…. Σού μπιξε τήν αγάπη καί σ’ έκανε σκόνη… διαλυμένη ανύπαρκτη σκόνη…

Καί γιατί σού τό είπε αυτόν Ό Χριστός; Διότι άμα αγαπάς μέ σύνορα, μέ φρένα, μέ όρους, μέ όρια, δέν αγαπάς, αλλά προτιμάς ό,τι σού συμφέρει καί ό,τι εθιστικώς προτιμάς, χαχαχαχα…

Όταν αγαπάς ό,τι σού συμφέρει καί ό,τι προτιμάς καί ό,τι είναι άδικο έστω καί άν συναγαπάς καί τό δίκαιο, δέν είσαι δίκαιος! Τό πειάνεις αυτό; Γιά νά είσαι δίκαιος πρέπει ν’ αγαπάς ό,τι δέν σού συμφέρει, ό,τι δέν προτιμάς καί συνάμα νά μήν είναι άδικο, χαχαχα… Εδώ μ’ αυτή τήν Εξίσωση δέν χάνεις [ποτέ είσαι Άχανος! Ήτοι Αχανής καί Αχανές ταξειδιώτης… καί μόνιμος Πολίτης!…

Εάν αγαπάς ό,τι δέν σού συμφέρει καί ό,τι δέν προτιμάς αλλά ταυτόχρονα δέν κρίνεται δίκαιο αυτό μέ τίς αρετές τής Δικαιοσύνης, τότε αδικείς…

Η Εξίσωση αυτή λέγεται αυταπάρνηση αλλά τί αυταπάρνηση; Διότι τό νά αρνείσαι τόν εαυτόν σού συνεπάγεται νά είσαι αυτόχειρας καί αυτόν είναι αδικία καί αυτοαδικία… Εδώ δυσκολεύουν τά πράγματα…

Η αυταπάρνηση αυτή δέν είναι αυταπάρνηση τής ζωής σού, δέν είναι αυταπάρνηση τής ψυχής σού, δέν είναι αυταπάρνηση τού δικαίου! Χαχαχα… Αλλά αυταπάρνηση τού θελήματος σού, αλλά όχι διά χάριν οίου άλλου θελήματος, αλλά διά χάριν καί Ακολουθία Τού Θείου Θελήματος!…

Δέν αρνείσαι τό θνητόν βρωτόν θέλημα σού διά νά κάνεις τά χαττήρια οίου άλλου θνητοβρωτού αλλά γιά νά κάνεις τά χαττήρια εκείνου που σ’ έκανε καί εκείνου που σέ Δικαιούται, ναί σέ Δικαιούται, όπως εσύ δικαιούσαι τό σπίτι, τήν περιουσία καί τό ρομπότι που έκτισες, χαχαχα… Εκείνου που σ’ έκαμε καί που μπορεί νά σέ σώσει άμα Θέλει, διότι μόνον Εκείνος που σ’ έκτισε μπορεί νά σέ σώσει, πάρε καί μία ρουφηξιά από τήν ελληνοκυπριακή παροιμία: «εγιώ σ’ έχτισα φούρνε μού εγιώ θά σέ χαλάσω…»… Μόνον όστις σ’ έκτισε μπορεί νά σέ χαλάσει… Αλλά γιά ποίο χάλασμα μιλάμε; Γιά τό ψυχικό χάλασμα, αλλά καί τό σωματικό, από Εκείνον που σ’ έκτισε βγαίνει ή επιτρέπεται η απόφαση νά χαλαστείς…

Αλλά πώς αποφασίζει Εκείνος που σ’ έκτισε άν θά σέ σώσει, άν θά σέ χαλάσει, άν θά σ’ αφήσει νά χαλαστείς ή αυτοχαλαστείς, άν θά σ’ αφήσει ν’ ακολουθήσεις ή πειαστείς από άλλον; Νομίζεις ότι δέν έχει Μετρητή Λογιστικής; Νομίζεις ότι απλά επιλέγει μέ πλήρη αφηρημάδα ποίος θά πάει στό καζάνι καί ποίος στό χορτάρι τού γορίλλα; Νομίζεις ότι είναι ανθρωποφάγος Ζουλουανός;…

Η απόφαση τού είναι μία, μέ βάση τό δίκαιο. Δίκαιο άνευ αγάπης δέν υπάρχει. Γιατί; Διότι άμα δέν αγαπάς, σύντομα θά τό ανακαλύψεις. Πώς; Θά πάψεις ν’ αγαπάς καί νά κάνεις τά χαττήρια τής αγάπης! Όταν δέν αγαπάς θά τό καταλάβεις, αργά ή σύντομα δηλαδή σύντομα ή λίγο αργότερα θά τραβήξεις κουπί γιά τό συμφέρον σού, ολοσχερώς ή μέ βαθμίδες στήν πολυεπίπεδη απεξάρτηση από τήν αγάπη…

Ό άνθρωπος που αγαπά μπορεί νά υβρίζει, μπορεί νά δυσανασχετεί αλλά πάντοτε κάνει τά χαττήρια τής αγάπης καί εκνευρίζεται συχνάκις, αναλόγως καί τού επιπέδου, τού τόπου διαμονής καί τής αδικίας που παθαίνει γιά τήν «βλακεία» τού… Ό άνθρωπος που δέν αγαπά λέγει τό ρητό: «η αγάπη είναι μέσα στά σκατά»… βεβαίως αυτόν τό λέγει καί τό είπε πρώτος ό άνθρωπος που αγαπά, διότι απογοητεύτηκε, αγανάκτησε, αηδίασε, συγχάθηκε, γιά τήν τόση αχαριστία, μίσος, απανθρωπιά, ζημιά, που έπαθε αγαπώντας καί τίς πλείστες φορές α[π’ εκείνους π’ αγαπά… Μά η αξία τής αγάπης είναι η δύναμη τής, ν’ αγαπάς χωρίς νά σ’ αγαπούν. Άν αγαπάς επειδή σ’ αγαπούν έχεις φιλία όχι αγάπη…

Τέτοιες έννοιες δέν είχαν στήν αρχαιότητα, γι’ αυτό ήταν σπάνια έως καθόλου αναφέρσιμη σέ διάφορους λαούς… Διότι η προέκταση τής αγάπης προπαρεμποδίζετο από τόν εγωισμό καί ό εγωισμός προκύπτει από τόν εαυτόν τού σαρκίου όχι από τόν εαυτόν τού ανθρώπου ώς τρισυπόστατη ύπαρξη ψυχής, νού καί ζωής… Ό εγωισμός στήν αρχαιότητα καί τώρα σού έκοβε τήν αγάπη διότι σέ έκανε νά νοιώθεις βλάκας… Επειδή όσοι δέν γνωρίζουν τήν προέκταση τής αγάπης δέν γνωρίζουν τίποτε γιά τήν αγάπη, εμπιστεύονται αυτό που γνωρίζουν ήτοι τήν προσωπικότητα τής άγνοιας δηλοί τόν εγωισμό… Ό Εγωισμός είναι η αποικία τού σατανά σέ κάθε οντότητα, σέ κάθε άνθρωπο, σέ κάθε ψυχική δοκιμασία μέσα στό σαρκίον… Ποίος έσπασε αυτά τά σύνορα, ποίος διεύρυνε τήν όραση, ποίος άνοιξε τά παράθυρα πέραν τού θαλάμου ψυχοδηλητηριασμού τής ψυχής; Ό Χριστός, ποίος άλλος;…

Γι’ αυτό είπε, γνωρίσετε τήν αλήθεια καί θά σάς ελευθερώσει, μπορούσε νά πεί ή μπορεί καί νά είπε συνάμα γνωρίσετε τήν αγάπη καί θά σάς ελευθερώσει. Διότι αλήθεια καί αγάπη είναι συνώνυμα καί αυτά τά δύο συνώνυμα τής ελευθερίας. αλλά αυτά τά τρία δέν θά ήταν τίποτε εάν δέν ήσαν προσυνώνυμα τής δικαιοσύνης. Όχι αυτής που δήθεν είναι δικαιοσύνη καί φέρει τό όνομα τής καί τό προσβάλλει, αλλά αυτής που ΕΙΝΑΙ η δικαιοσύνη!…

Ποίος πέθανε από αγάπη; Ποίος πέθανε από μή άρνηση τής αγάπης; ποίος πέθανε διά χάριν τής αγάπης; Δέν γνωρίζω κανέναν άλλον, εκτός από Τόν Χριστόν καί δι’ όσους απόθαναν γιά Τόν Χριστόν διότι πεθαίνω γιά Τόν Χριστόν σημαίνει πεθαίνω γιά τήν αγάπη, αυτόν είναι που δέν καταλαβαίνουν όσοι δέν αγαπούν ανιδιοτελώς, χωρίς σύνορα, χωρίς όρια. Δέν μπορείς νά αγαπάς μέ όρια, ή αγαπάς ή δέν αγαπάς. Δέν υπάρχει λίγο καί πολύ στήν αγάπη, κι’ άν σώζεσαι έστω καί άν δέν αγαπάς πολύ, έστω καί άν δέν αγαπάς χωρίς όρια, είναι επειδή η αγάπη που σέ σώζει δηλαδή Ό Χριστός σού δείχνει επιείκεια!

Καί ξέρεις τόν καλύτερο λόγο που σού δείχνει επιείκεια; Επειδή κλαίς, δηλώνεις καί παραδέχεσαι στό Δικαστήριον Τού πρίν πεθάνεις ότι δέν αγαπάς, ότι είσαι ανάξιος ν’ αγαπάς καί ώς έκ τούτου έν δικαίω ανάξιος αγάπης… Αυτό σέ σώζει! Η αυτοπαραδοχή τής αδυναμίας, τής απροθεσίας, τής αθελησίας ν’ αγαπάς… Σέ σώζει ότι πηγαίνεις εσύ στό Δικαστήριον τού έκ τών προτέρων, πρίν νά πάει ό αντίγορος σατανάς νά δηλώσεις ότι ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΣ καί είσαι άξιος καταδίκης! Καί ξέρεις γιατί σέ σώζει αυτόν; Διότι μ’ αυτόν καί γιά νά κάνεις αυτόν είσαι καί γίνεσαι περισσότερο δίκαιος. Καί άμα είσαι δίκαιος σημαίνει αγαπάς έστω καί άν φαινομενικώς δέν μπορείς νά εκφραστείς καί εκδηλωθείς μέ αγάπη, διότι ασθενείς από τά αμέτρητα συμπλέγματα π[αραμπηγμάτων τού εγωισμού…!

Ό δίκαιος είναι μία άλλη μορφή αγάπης καί η αγάπη μία άλλη μορφή δικαίου. Όταν αγαπάς ή είσαι δίκαιος δέν γίνεται νά είσαι ψυχοσκλάβος, είσαι ελεύθερος καί ξέρεις γιατί; Διότι γνωρίζεις τήν αλήθεια… Πώς είναι δυνατόν νά είσαι ελεύθερος όταν περιορίζεσαι από τά συμφέροντα στήν κρίση, στήν πράξη, στήν σκέψη, στήν καθημερινή εργασία, στήν κάθε κίνηση, μέθοδον, αντίδραση; Όταν είσαι κυριευμένος από τά συμφέροντα τής ύλης ή βλέπεις τά συμφέροντα τής ψυχής μέ τόν ίδιο φακό που βλέπεις τά συμφέροντα τής ύλης, πράγμα γελοίο, πώς είναι δυνατόν νά είσαι ελεύθερος; Ασπούμε ότι ανήκεις σ’ ένα κόμμα ή εταιρεία, πληρώνεσαι από τό κόμμα, πλουτίζεις από τό κόμμα, δοξάζεσαι από τό κόμμα, ορκίστηκες στό κόμμα.

Είσαι σκλαβωμένος στά συμφέροντα, πώς είναι δυνατόν νά πείς τήν δεδομένη στιγμή τό κόμμα αυτόν είναι κακό, άδικο, βρώμικο; Αφού θά νοιώθεις άδικος επειδή πρόδωσες τό κόμμα που σέ έκανε κλάσης «άνθρωπο»… Τό κόμμα μ[πορεί νά είναι ιδέα, εταιρεία, άποψη, ιδεολογία, ομάδα, καί ο,τιδήποτε άλλο… δέν είναι όμως αγάπη, διότι η αγάπη δέν βλέπει τό συγκεκριμένο συμφέρον κάθε κόμματος αλλά τό συμφέρον τού συνόλου! Πές μού μέ ποίο άλλο τρόπο μπορείς νά εξυπηρετήσεις τό σύνολον άν όχι μέ τήν αγάπη; Καί μέ ποίο άλλο τρόπο μπορείς νά αποδεχθείς τήν ζημιά τού προσωπικού σαρκικού συμφέροντος παρά μόνον μέ τήν έννοια τής αγάπης!

Αλλά γιατί ν’ αγαπάς άν δέν σέ συμφέρει; Είναι κι’ αυτό μία ερώτηση. Ποίος σού είπε ότι μπορείς ν’ αγαπάς μέ γνώμονα τό συμφέρον; Εάν αγαπάς είναι επειδή δέν υπολογίζεις συμφέρον. Αυτός που θ’ αγαπούσε περισσότερο απ’ όλους καί περισσότερο Τόν Θεόν απ’ όλους είναι αυτός που θ’ αγαπούσε χωρίς τήν υστεροβουλία τής ψυχικής σωτηρίας αλλά ταυτοχρόνως θά παρακαλούσε Τόν Θεόν νά μήν τόν αφήσει νά πάσει στούς διαβόλους φοβούμενος τά κάστια που θά τού κάνουν καί επειδή δέν αντέχοντε ούτε είναι ανόμαλος φιλήδονος γιά νά τά θέλει…

Λές δηλαδή Στόν Θεόν δέν αξίζω τόν Παράδεισο ούτε όμως προτιμώ τήν κόλλαση επειδή είμαι αδύνατος καί αυτόν είναι δήλωση υπερταπεινότητος, άρα τέ κάνε μέ ανύπαρκτον σάν νά μήν υπήρξα ποτέ.
Γνωρίζεις κανέναν που πέθανε γιά τήν αγάπη δηλώνοντας τήν λέξη αυτή; Όχι διότι ήταν σχεδόν άγνωστη καί πάντοτε όπως καί τώρα Υπερπαράξενη. Γνωρίζω ανθρώπους που πέθαναν γιά τήν καλοσύνη, τήν πρόοδον, τήν αρετή, αλλά όχι γιά τήν αγάπη, έστω καί άν ουσιαστικώς γι’ αυτήν πέθαναν, διότι πέθαναν γιά τό δίκαιο έστω καί άν είχαν ατέλειες. Θέλεις νά σού πώ μερικούς, δηλαδή σχεδόν όλους; Ό Σωκράτης καί οί Μάρτυρες καί προφύτες τής Παλαιάς Διαθήκης, αυτοί είναι που πέθαναν π.Χ. γιά τήν αγάπη. Αλλά πρώτη φορά συνειδητός θάνατος γιά τήν αγάπη υπό τήν έννοια τής αγάπης είναι Τού Χριστού! Πώς είναι δυνατόν νά μήν είναι Αυτός που παραχώρησε τήν αγάπη καί στούς άλλους πρό Αυτού;

Νά ξέρετε πώς πρίν κάνει κάτι Ό Θεός στέλλει τούς αντιπροσώπους υπηρέτες Τού. Πρίν λάβει σάρκα καί οστά Ό Χριστός έστειλε πολλούς σέ διάφορες φυλές διαφόρων εθνών ανά τή υφήλιω… Τί νόμιζες δηλαδή; Ότι ήταν καί είναι Εγιωιστής καί ότι δέν θά έστελλε ποτέ κανένα νά ειδοποιήσει καί εξηγήσει στούς ανθρώπους γιά νά παρουσιαστεί Ό Ίδιος νά κάνει τόν καμπόσον; Μά υπάρχει περίπτωση Ό Θεός που δέν έχει ανάγκες νά είναι εγωιστής; Γιά σκέψου!

Στούς σοφούς Αθηναίους έστειλε τόν Σωκράτη γιά νά ξεστραβώσουν τήν τύφλα τού συμφέροντος, τού εγωισμού, τής υπερηφάνειας, τήν ίδια εποχή που έστελλε στούς Εβραίους προφύτες καί στήν Ινδία τόν Βούδα ενδεχομένως καί τόν Λάο Τσούν στήν Κίνα ενδεχομένως καί σ’ άλλους λαούς άλλους μικρούς σέ κάθε γειτονιά καί υψηλής πολιτικής αλήθειας γιά κάθε έθνος… Δέν ήλθε ούτε αργά ούτε γρήγορα λένε οί Πατέρες τής Εκκλησίας Ό Χριστός, καί όντως πρίν έλθει έκαμε μία μικρή παγκοσμιοποίηση αγάπης, όταν ήλθε έφερε τήν παγκοσμιοποίηση τής έννοιας τής αγάπης καί όταν θά ξανά έλθει θά κρίνει μέσω αυτής τής έννοιας αλλά υπό τήν μορφή τού δικαίου.

Σ’ αρέσει πολύ η ιστορία τού Σωκράτη μέ τό σπήλαιον καί ότι οί άνθρωποι βλέπουν τήν σκιά τής πραγματικότητος, δηλαδή τής αλήθειας πίσω από τήν πραγματικότητα, αλλά ποτέ δέν έκρινες μέ τήν αγαπημένη τού λέξη ήτοι τήν αρετή ποία είναι η σκιά καί ποίον τό φώς που ανάφερνε ό Σωκράτης. Μέ βεβαιότητα δέν ήταν η σκιά καί τό φώς που γνωρίζεις αλλά μία άλλη σκιά καί ένα άλλο φώς.

Ενώ ταυτόχρονα η απάτη π.χ. τού κορωνοϊού είναι μία σκιά που σού κόβει τό φώς, δηλαδή συνάδει καί ταιριάζει σέ αναρίθμητες περιπτώσεις. Αλλά ώς πρωτότυπο σκιά εννοεί τίς κοσμικές έγνοιες, ιδεολογίες, άγνοιες. Τά περισσότερα πράγματα άμα δέν τά είδες ποτέ όπως είναι στήν πραγματικότητα όταν δείς τήν σκιά τούς μπροστά σού ενώ αυτά είναι πίσω σού δέν θά τά αναγνωρίσεις ποτέ, διότι η σκιά δέν μπορεί νά αποδώσει τίς μορφές ούτε τήν τρισδιάστατη προοπτική σ’ έναν πέτρινο τείχο.

Βλέπεις καλικάτζιαρους ενώ είναι κάτι άλλο, βλέπεις επιφανειακά αυτές είναι οί σκιές ενώ στό βάθος είναι άλλα πράγματα, βλέπεις τό μαύρο στόν λευκό ή καφετί πέτρινο τείχο αλλά όχι τά άλλα χρώματα καί τό βάθος τής προοπτικής τού χώρου, βλέπεις έναν κινηματογράφο βουβό καί μαυρόασπρο που αντί νά σού δείχνει τήν πραγματικότητα στήν αλλοιώνει καί άν δέν είδες τίποτε άλλο απ’ αυτό θά πιστεύεις μόνον αυτό. Μόνον μέ τήν υποψίας θά γυρίσεις πρός τά πίσω ήτοι στό παρελθόν καί θά εξέλθεις από τό βουβό σκιερό σπήλαιο.

Κανένας δέν πέθανε γιά τήν αγάπη, μόνον Ό Χριστός. Όταν ό Πόντιος Πιλάτος καί ό Ηρώδης κάπως έκαναν κάτι γιά νά Τόν σώσουν, νά φανεί δηλαδή λίγο άδικος, λίγο διπλομμάτης, λίγο εναλλακτικός, έστω προσωρινώς, νά ελιχθεί, νά κλωστεί, Αυτός δέν τό έκανε…

Δέν αρνήθηκε τήν αγάπη γιά τό δίκαιο τής αλήθειας επειδή ήταν ελεύθερος από κάθε υλόφρονη μαγνητική τροχαιά συχνότητας. Ό άλλος που γνωρίζουμε τό όνομα τού είναι ό Σωκράτης που δέν δραπέτευσε από αγάπη γιά τήν αλήθεια στήν ελευθερία τού δικαίου. Καί ένας μαθητής τού ό Εύαθλος, κάπως ξεχασμένος αλλά ακολούθησε τά ίχνη τού Σωκράτη, αυτός ήταν μάρτυρας τού Σωκράτη καί μάρτυρας Τού Θεού έν μέρει τουλάχιστον. Τί ονόματα! Σωκράτης καί Εύαθλος! Ομολογουμένως οί αρχαίοι συγγραφείς ενδεχομένως ονομάτιζαν στά βιβλία τούς αληθινούς ανθρώπους που είχαν βαπτιστεί μέ άλλα ονόματα αλλά διακρίθηκαν μέ άλλα ονόματα, όχι όλους αλλά πολλούς, ειδικώς αυτούς τής αρετής, ή σ’ άλλες περιπτώσεις τό όνομα τούς προανταποκρινόταν στήν κατοπινή αξία, δράση, σοφία, τής ζωής τούς. Ό Σωκράτης κρατεί τά σώ = σώα… καί ό Εύαθλος ό καλός ενάρετος πνευματικός αθλητής.

Η μοναδική κακή έννοια Εβραιοχριστιανισμού είναι όταν κάποιος Χριστιανός όσον Χριστιανός είναι, θεωρεί πώς δέν αποδόθηκε σωστή κουβέντα από οίον αρχαίον ή σύγχρονο άνθρωπο, πέραν Τού Χριστού από τούς προφύτες τής Παλαιάς Διαθήκης καί τούς Πατέρες κληρικούς τής κάθε μ.Χ. εποχής. Αλλά μήπως δέν έχουν τήν ίδια νοοτροπία οί Αντίχριστοι πρός τούς προφύτες καί τούς Πατέρες;

Δηλαδή στήν περίπτωση αυτή ό κομματικός φανατισμός κάθε θρησκείας, ιδεολογίας, νοοτροπίας, σκαρτάρει τούς σοφούς απ’ άλλα δόγματα καί ιδεολογίες, χωρίς νά σημείνει ότι πρέπει νά παραδεχθεί ότι στό σύνολον τού ό σοφός από άλλη ομάδα είναι πάσσωστος καί δή στό δόγμα… Άλλωστε, εάν κανείς άνθρωπος εκτός από Χριστιανό καί προφύτη δέν είπε ποτέ αλήθεια καί δέν έχει γνώση, τότε γιατί αυτός ό παρωπιδωμένος εμπιστεύεται σύγχρονο αλλόθρησκο ή άθεο γιατρό καί γιατί εμπιστεύεται τούς Αντίχριστους συνωμότες τού κορωνοϊούς; Από τήν άλλη γιατί ό Αντίχριστος πιστεύει ότι όσα είπαν οί προφύτες καί οί Χριστιανοί είναι ενσφαλμένα αλλά εμπιστεύονται Χριστιανούς γιατρούς, μηχανικούς, ιθύνοντες; Εάν κατάλαβες καλά σού λέγω πώς σοφία μπορείς νά πάρεις από ανθρώπους κάθε θρησκείας, ιδελογίας, ηθών, αλλά αλήθεια, δίκαιο, αγάπη καί ελευθερία μόνον από Τόν Θεόν!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου