Breaking

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021

Σύγκριση τού Coven of Sisters μέ τό The Hamburg Sudrome καί αποκρυπτογράφηση ποίοι έκαναν καί ποίοι κάνουν τήν «Ιερά» Εξέταση! Συγκλονιστικόν! Μαύρη Μαγεία, Γουρούνια Κάρτας Ιλλουμινάντων…

Σύγκριση τού Coven of Sisters μέ τό The Hamburg Sudrome καί αποκρυπτογράφηση ποίοι έκαναν καί ποίοι κάνουν τήν «Ιερά» Εξέταση! Συγκλονιστικόν! Μαύρη Μαγεία, Γουρούνια Κάρτας Ιλλουμινάντων…

γουρούνια κίτρινα = Μογγολικά έθνη, γουρούνια φαία/μελανά = Μαύρα έθνη, γουρούνα ερυθρά = λευκά ερυθριάζοντα έθνη….

Αληθινή ιστορία, Χώρα τών Βάσκων 1609 μ.Χ. Coven σημαίνει σύναξη μαγισσών. Μία καλή ή «καλή» πρωϊα κάποιες γυναίκες συλλαμβάνονται μέ τήν κατηγορία τής μαγείας καί επίκλησης τού Εωσφόρου.(Οί Βάσκοι είναι μία πολύ καθαρή ελληνική εθνότητα, τό όνομα τούς είναι παραφθορά τής λέξεως Βοσκοί καί εσχάτως ανακάλυψα ότι μάλλον οί πλείστοι μεταναστεύσαντες είς τήν Αργυράν Χώραν = Αργεντινήν είναι βασκικής καταγωγής, διαθέτω βιβλίον μέ αναφορά σέ δεκάδες ισπανογαλατικές ελληνικές φυλές, δηλαδή όλες όσες υπήρχαν πρίν τήν βίαιη εξόντωση ή συνένωση τούς από τούς Ρωμαίους κυρίως).

Ό «Ιερο»εξεταστής μαγεύεται από τήν υποτιθέμενη μάγισσα. Η ταινεία εμφανίζει υποψίες ότι οί γυναίκες είναι αθώες καί ότι γιά νά κερδίσουν χρόνο πρέπει νά προκαλέσουν τήν περιέργεια τού «Ιερο»εξεταστή νά τίς παρακολουθήσει σέ μία στημένη μαγική τελετή μέχρι νά γυρίσουν από τό πελαγίσιο ψάρεμα οί άνδρες τούς καί νά τίς σώσουν. Η επινόησσα αυτής τής ιδέας συνάμα λέγει στόν εξεταστή ότι αυτή μάγεψε τίς άλλες καί νά μήν τούς κάνει κακό. Έν τέλει γίνεται η τελετή μέ τίς γυναίκες αλυσοδεμένες, τό σκάζουν προσωρινώς καί παγιδεύονται στήν άκρη ενός κρεμνού. Έναν τραγούδι από δύο άλλες γυναίκες που λέγει ότι πετάνε σάν γλάροι όταν έρχεται η παλίρροια τίς κάνει νά πηδήξουν από τόν κρεμνό; Ό σκηνοθέτης τό αφήνει σ’ εμάς. Ό εξεταστής μαγευμένος λέγει: «πέταξαν»…

Εάν δείτε τήν ταινεία θά καταλάβετε κάποιοι ίσως κάτι που δέν κατάλαβε ούτε ό σεναριογράφος. Όλοι ήταν επηρεασμένοι από τόν διάβολο νά κάνουν συγκεκριμένα πράγματα καί νά έχουν συγκεκριμένη σκληρή καρδιά. Η γυναίκα που αυτοδηλώνει αρχιμάγισσα περιγράφει τόν Εωσφόρο μέ τήν ίδια τήν εμφάνιση τού «ιεροεξεταστή» ενώπιον τού «ιεροεξεταστού», ήτοι μέ μαύρα μαλλιά, μαύρα, ρούχα, ανοιχτά μάτια…, ό οποίος κατόπιν συμμετέχει στήν μαγική τελετή. Ό γραφιάς καί σκιτσογράφος συνεφέρνει τόν «ιεροεξεταστή» τακτικώς αλλά έν τέλει γοητεύεται επίσης.

Ό νεαρός μοναχός θέλει τήν καταδίκη τών μαγισσών στήν πυρά, επιδεικνύωντας ασπλαγχνία. Οί μάγισσσες είναι μάγισσες ή έν τέλει δαιμονίζονται, ανάμεσα τούς έναν κορίτσι οπού από άγνοια ή μαγική επίγωση λέγει πρίν πέσουν από τόν κρεμνόν μέ χαρά: «θά πετάξουμε;»…. Οί άλλες δύο γυναίκες έχουν ένοχα κακά μυστικά καί χαιρεκακία; Έν τέλει ό Εωσφόρος κάνει τίς γυναίκες νά αυτοκτονήσουν, ενώ άν καίγονταν στήν πυρά φωνάζοντας τήν αθωότητα τούς θά γινόντουσαν μαρτύρισσες καί θά σώζονταν οί ψυχές τούς, αυτόν τό έσχατο ίσως δέν τό είδε ό σεναριογράφος καί τυχαίως προέκυψε.

Βλέπουμε δηλαδή έναν εωσφορικό θέατρο παραλόγου απ’ όλες τίς πλευρές, τόν Εωσφόρο σέ ξεχωριστό καί διαφορετικό ρόλο σέ κάθε ψυχή, σέ κάθε πρωταγωνιστή τής υπόθεσης. Δέν ξέρουμε ποίος είναι ό κακός αλλά ξέρουμε ότι όλοι ασπάζονται τήν αμαρτία καί τό κακό προωθείται… Ανάμεσα σ’ αυτούς όπως καί τώρα μέ τόν κορώνα σιώνα οί τότε σπαθάτοι αστυνομικοί, όλοι καί ό καθένας τούς στόν ρόλο τού…

Η ψευδοϊερά εξέταση ήταν πάντοτε μία σατανική καταδίωξη που αντί νά προωθεί τήν χριστιανιακή αγάπη καταπολεμούσε τούς Χριστιανούς μέ γελοίες ψευδοδικαιολογίες άν καί κάποιες φορές καταδικάζονταν καί πραγματικές μάγισσες ή μαινάδες γιά νά φαίνεται αληθοφανής η σατανική εξέταση. Μέ όσα ζούμε στίς ημέρες μέ τά εμβόλια, τίς μάσκες, τίς ταχύες διαγνώσεις, όσα θά δείτε στήν ταινεία καί όσα προλέγονται στό Σύνδρομον τού Αμβούργου καί τά γουρούνια τής κάρτας τών ιλλουμινάντων, θά καταλάβετε ότι πίσω από τήν ψευδοϊερά εξέταση ήσαν οί τότε καί τούδε ιλλουμινάντοι καί ό λόγος είναι προφανής.

Όπως λένε στό 4ον κεφ. τό οποίον παρουσίασα δύο φορές τουλάχιστον προσφάτως, άν αφήσουν τούς ανθρώπους ανενόχλητους θά ζούν ειρηνικώς καί ήρεμως υπό τήν καθοδήγηση τών εκάτερων ιερέων αρχηγών κάθε θρησκείας. Αυτόν προφανώς τό παρατήρησαν στούς περασμένους αιώνες καί ενδεχομένως π.Χ…

Πρέπει λοιπόν όπως λένε νά τούς σκανδαλίζουν. Συμπεραίνουμε λοιπόν καί γνωρίζουμε ότι οί Χριστιανοί τής Ευρώπης ζούσαν ειρηνικώς καί ευτυχισμένοι γιά αρκετούς αιώνες, όταν αιφνίς όλα άλλαξαν άρδην μέ προφάσεις μαγικών τελετών καί άλλων ψευδοδικαιολογιών όπως σήμερα γιά τόν κορωνοϊό. Μπορούμε μέ βεβαιότητα νά δηλώσουμε ότι αιώνες πρίν τήν ψευδοϊεράν εξέταση υπήρχαν περισσότεροι μάγοι αλλά δέν έφταναν στό σημείον νά τούς καίνε ζωντανούς. Δεύτερον, στόχος τής ψευδοϊεράς εξέτασης ήταν ώς επί τώ πλείστον οί γυναίκες, τίς οποίες ήθελαν νά ωθήσουν σ’ έναν πρώιμον φεμινισμό, μία επανάσταση εναντίον τής Καθολικής Εκκλησίας, διότι ήσαν προσκολλημένες καί σέ μεγάλον βαθμόν προκομμένες καί αφιερωμένες στούς άνδρες τούς…

Εάν επαναστατούσαν ερωτικώς οί γυναίκες, από μίσος εναντίον τών ψευδοϊερατικών εξετάσεων τής Καθολικής Εκκλησίας, θά ήταν πανεύκολον νά παρασύρουν τό ανδρικόν φύλον στήν πορνεία, αφού ώς γνωστόν οί άνδρες συγκρατούνται λιγότερον στό κάλεσμα τής γυναίκας παρά τό αντίστροφον. Πράγμα τό οποίον δυστυχώς επιτεύχθην. Οί γυναίκες απίστησαν πρός τόν Χριστιανισμό καί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.

Παράλληλα έφεραν τήν επανάσταση τών πεφωτεισμένων τής αντιχριστιανικής ελευθερίας, οί ίδιοι που ήσαν πίσω από τήν ψευδοϊεράν εξέταση ήτοι οί ιλλουμινάντοι καί παράλληλα έφεραν τήν ψευδοδίωξη τών εβραίων όπως καί στόν Β΄ΠΠ ώστε νά μετακινούνται, ν’ αλλάζουν τά ήθη καί μέσα από διάφορες μεθοδευμένες σκανδαλίσεις νά διαστρέφουν τούς Χριστιανούς…

Επειδή η Ιστορία μεθοδευμένα γράφεται από αυτούς καί τά παπαγαλάκια τούς γράφτηκε έτσι ώστε νά φαίνεται πταίχτης ό Χριστιανισμός. Είχα γράψει αναρίθμητες φορές στό φέισμπουκ ότι εάν ερχόταν κάποιος μετά από 200 έτη καί έβλεπε τί έγινε στήν Ελλάδα, στήν Κύπρο, στήν Ευρώπη τίς τελευταίες δεκαετίες από τούς πολιτικούς θά μπορούσε κάλλιστα νά κατηγορήσει τούς Χριστιανούς, διότι «επισήμως» αυτοί όλοι είναι γεγραμμένοι ώς Χριστιανοί, ακόμη καί ό ρόθτσιηλντ Χριστιανός γεγράφεται στήν Βικυπαίδεια ήτοι τήν παιδεία τής βίκυς… Ομοίως οί «Χριστιανοί» τού Μεσαίωνα έκαμαν τήν ψευδοϊεράν εξέταση… Όσον Χριστιανοί είναι σήμερα στήν Ευρώπη τόσον Χριστιανοί ήσαν τότες οί μασσωνοσατανιστές ψευδοϊεροεξεταστές, τού φρονίμου ολίγα, ό νοών νοείτο, ουδέν άλλον σχόλιον…

Στήν θέαση τού Σύνδρομου τού Αμβούργου από τόν φίλον Ιωάννη Τασούλλα, θά σταθώ στά εξής παρατηρήσιμα…. Αναφέρονται οί αριθμοί 11, 23 = 34, 16 = 50, ό αριθμός 114, ό αριθμός 50 ξανά… ήτοι όλοι μαζύν 214. Επίσης πειραματικώς οί 11, 23, 16 μπορούμε νά πούμε ότι προγραμματίζουν κάτι γιά τίς 16/11/2023… (Επανανθυμίζω τήν ταινεία που παρουσίασα songbird που αναφέρει τήν καταστροφή τής Ελλάδος από τόν covid-23 τό έτος 2023, ψάξετε τό!) Δεύτερον, η λέξη Hamburg σημαίνει η πόλις τού χάμ τό οποίον είναι χοιρινόν κρέας! Γουρούνια ΜΑΣ αποκαλούν ΕΜΑΣ τούς Χριστιανούς καί Έλληνες οί σατανιστές εβραίοι…

Υπάρχει η κάρτα τών ιλλουμινάντων μέ γουρούνια που τρώνε τά λεφτά κυριολεκτικώς ώστε νά καταχρεωθούν. Μέ μυστηριακόν τρόπον αναφέρεται η λέξη Gordian που σημαίνει Γόρδιος ήτοι Γόρδιος Δεσμός που δέν έχει λύση, όπως καί τώρα που η ψευδοπανδημία δέν έχει λύση, εκτός άν τήν κόψουμε σάν Μεγάλοι Αλέξανδροι διά τής βίας έξ’ ημών! Τυχαία επειδή εσκεμμενοεπαληθεύουν όσα προλέγουν, η χειρότερη εταιρεία ξεπουλήματος τών Ελληνοκυπριακών περιουσιών από δάνεια είναι η Gordian καί έχουν γεμίσει τά μέσα μαζικής δικτύωσης καί τίς επιγραφές στούς δρόμους μέ τήν αίσχιστη επιγραφή Go Gordian.

Θά πρέπει νά πώ ότι στό παρελθόν υπήρχε ξενοδοχείο καί άλλες εταιρείες μέ αυτόν τό όνομα που πάντοτε μισούσα, ενώ η έν λόγω εταιρεία ονομαζόταν κατ’ αρχάς «Απόλλων» συμβολίζοντας τήν λέξη «Απολλύων» τής Αποκάλυψης ήτοι τόν άγγελον τής αβύσσου Αββαδών = αββάς = πατήρ εβραϊστί καί τό δών = αδών = άδης ήτοι πατήρ τού άδη, αλλά γράφεται πλέον Αβαδδών ήτοι αναγραμματιστί δύο δέλτα αντί δύο βήτα… ενώ τυχαίως τό Απολλύων πάλιν δίφθογγο αλλά γάμμα…

Προσπαθείστε νά δείτε τόν συμβολισμόν στήν λέξη Ham+burg, οπού burg σημαίνει πόλις επειδή αρχικώς πάρθηκε από τήν λέξη πύργος οπου εσσώκλειε πόλιν… Θά ΜΑΣ κάνουν κιμά χάμ ΜΑΣ δηλώνουν καί τό χάμπουρκ ή χάμπουργκερ/hamburger syndrome είναι γεγονός παγκοσμίως ώς φαγητό τών μάζων καί παρασυμβολίζουν ότι θά γίνουν οί μάζες χάμπουργκερ τών ιλλουμινάντων ψευδοσιωνιστών μασσωνοσατανιστών!!!! Είναι πασιφανές γιά όποιον έχει εμβαθύνει στόν μυστικισμό τών συμβολισμών «τούς» από τήν ψευδοκορώνα ψευδοσιώνα μέχρι ο,τιδήποτε άλλον… Τυχαία νομίζετε επέλεξαν τό σύνδρομον νά γίνεται στήν πόλη Χάμπουργκ+έρ; Οπού έρ = έρα = era = εποχή ήτοι πύργος τού χάμ εποχή καί όπου πύργος είναι οί ίδιοι «αυτοί» που κάνουν αυτά τά αίσχιστα καί ζούν σέ παλάτια στήν Γηραία Αλβιώνα καί αλλαχού…

Συνάμα η λέξη syndrome δέν είναι σύνδρομον κατ’ αρχάς αλλά συνδρομή, όπως γράφετο παλαιότερα στά ελληνικά βιβλία, αλλά αφού οί Ευρωπαίοι τό πρόφεραν σύνδρομ τό είπαμε καί τό γράψαμε κ’ εμείς σύνδρομον, εντούτοις, γνωρίζουν ότι είναι συνδρομή καί συνδρομή σημαίνει ό δρόμος που ακολουθούν όλοι καί έν γένει τόν εμβολιασμόν τότες στήν ταινεία τού 1979 μ.Χ. καί τώρα στήν σατανοκορώνα «τούς»….

Αλλά γιατί συμβαίνουν όλ’ αυτά; Ποία η ομοιότητα αυτών τών δύο ταινειών μέ τά όσα συμβαίνουν σήμερα μέ τούς κορωνοαπατεώνες; Όπως καί στήν ταινεία coven of sisters καί στήν συνδρομή τού Χάμ μπούρκ έρ όλοι ΜΑΣ παίζουμε έναν ρόλον εωσφορικό!

Είμαστε αμετανόητοι, ασελγείς, βλάσφημοι, κίναιδοι, ανόμαλοι, ψεύτες, απατεώνες, κλέπτες κ.α. όπως Προλέγει η Αποκάλυψις καί παρόλες τίς πληγές που στέλλει Ό Θεός γιά νά συνετειστούμε δέν Μετανοούμε! Η Νέα «Ιερά» Εξέταση είναι ό κορωνοϊός καί τά επακόλουθα τού από τούς ίδιους αρχισατανιστές που Ό Θεός επέτρεψε ώς μάστιγα νά ΜΑΣ συνετείσει ή νά χαθούμε. Δεκαετίες οί νέοι αγίοι ΜΑΣ συνστήνουν Μετάνοια αλλά ΕΜΕΙΣ αντί νά τραβήξουμε πρός τήν σύνεση καί τήν προκοπή θέλουμε νά φύγει ό κόβιντ όφις γιά νά πάμε στούς δικούς ΜΑΣ αμαρτωλούς όφεις καί ποία η διαφορά αφού όλοι οί αμαρτωλοί όφεις είναι τού σατανά! Θριαμβευτική επαλήθευση τής Αποκαλύψεως Τού Χριστού!

Από τό 1979 μέχρι τό 2021 πέρασαν 42 έτη, άν βάλουμε ακόμη 4 έτη πειραματικώς γιά νά φτάσουμε στόν σημαντικό αριθμό 46, τόν οποίον αναφέρω τακτικώς στήν αριθμολογία καί έχει σχέση μέ τά 46 χρωματοσώματα εκάτερου ανθρώπινου οργανισμού καί που θέλουν ν’ αλλάξουν μέ τά εμβόλια τότε φτάνουμε στό έτος 2025 μ.Χ… Είχα πάντοτε πειραματικώς ότι από τά μέσα τού 2022 ήτοι 2022,5+3,5 έτη θηρίων = 2026 μ.Χ… μπορεί;… Ή από τό 2025+3,5=2028,5 μ.Χ…

Στήν συνδρομή τού χάμ μπούργκ/πύργου έρ/έρα/χρονολογία/εποχή βλέπουμε νά πηγαίνουν νά αρπάσσουν τούς ανεμβολίαστους οί εμβολιασμένοι γιά νά τούς εμβολιάσουν, κατόπιν θά αναλάβει η τεχνολογία 5G στήν σύχρονη εποχή… μαζύν μέ ό,τι μπορεί νά κάνει μέσα από τίς τεχνολιγίες τών εμβολίων όπως πομποί, μικροψήγματα, τηλεϋπνωση καί τηλεκατευθυντήρια εντολή, δηλητήρια, προξένηση ασθενειών από τίς μπαταρίες τών πομπών σέ μέγεθος αιμοπεταλλίων κ.α. που αναφέραμε κατά καιρούς…

Η απαγωγή τών ανεμβολίαστων από τούς εμβολιασμένους γιά νά τούς εμβολιάσουν προλέγει ότι οί πλείστοι θά εμβολιαστούν καί θά καταδιωχθούν οί Χριστιανοί 3,5 έτη, ενώ όσοι είναι εμβολιασμένοι δέν θά μπορούν νά ξεφύγουν πιά, ούτε ν’ αρνηθούν τό προσκύνημα τής εικόνας τού θηρίου… Η εωσφορική συνωμοσία σέ όλον τής τό σατανομεγαλείον…

Τό κοριτσάκι τού χάμ μπούργκ έρ λέγει ότι είναι υγειής καί τής απαντάει ό σύγχρονος «ιεροεξεταστής» που είναι τόσον Χριστιανός όσον καί ό μεσαιωνικός «ιεροξεταστής» καί πού τό ξέρεις ότι είσαι υγειής; Θά μού πείτε ότι είναι τυχαίον; Στήν ταινεία «η σύναξη τών μαγισσών», όταν η «αρχιμάγισσα» λέγει πώς δέν είναι μάγισσα καί ότι δέν είναι δαιμονόληπτη τής λέγει καί πού τό ξέρεις; Που ξέρεις ότι τό τραγούδι που τραγουδάτε δέν επικαλείται τόν εωσφόρο; Η παράνοια σέ όλον τής τό μεγαλείον, αλλά μήπως έν τέλει τόν καλούσε καί τόν καλεί, έν αγνοία τών ανθρώπων τής ασύνστολης αμαρτίας καί οί συνειδητοι «ιερείς» τού εωοσφόρου ερωτούν τότες καί τώρα «καί πού τό ξέρεις;» αφού οί ίδιοι διά τού εωσφόρου γνωρίζουν εάν κάποιος άλλος είναι έστω έν αγνοία τού δαιμοκατευθυνόμενος!; Τροφή γιά σκέψη….

Οί συμπτώσεις αυτών τών δύο ταινειών καί τής κάρτας τών γουρουνιών τών ιλλουμινάντων σατανιστών δέν είναι τυχαίες, ό διάβολος έβαλε τό χέρι τού, αλλά καί Ό Θεός επίσης γιά νά δείξει τήν αλήθεια δι’ όσους θά μπορέσουν νά λάβουν τά αληθινά αποδεικτικά μηνύματα… Γλώσσα λανθάνουσα λέγει τήν αλήθεια λέγει η παροιμία, άν συμβαίνει είναι λόγω συχνοτήτων, ομοίως καί συγκρίσεις καί συμπτώσεις «λανθάνουσες» καί τυχαίες πάλιν λέγουν τήν αλήθεια επειδή είναι επίσης συχνότητες…
Η συνδρομή τού χάμ μπούργκ έρ συμπίπτει μέ τά πρωτόκολλα σιών ότι θά σπέρνουν ασθένειες μέσω εμβολίων στό μέλλον… κεφ. 10 πρότελευταία παράγραφος.

Κάποιος αναφέρει ότι βάζεις έναν ποντικό μέσα σ’ έναν κλουβί καί τού σμικρύνεις τό κλουβί συνεχώς, ενώ συνάμα τόν δηλητηριάζεις μέ μόλυβδος (τυχαία ομοιάζει μέ τό μολώνω = σκεπάζω μέ χώματα κάτι καί τό μολύνω) υδράργυρο, από τότες που ξεφυσούσαν καπνοϋδράργυρους στίς δισκοθήκες, ώς τά αεροψεκάσματα καί τώρα ΜΑΣ λένε έκτοτε ότι υπάρχουν υδράργυροι στά εμβόλια καί συνεχώς θά αυξάνεται η δόση καί δι’ αυτής η ανθυγειινή δόνηση, μαζύν μέ λάμπες led = Light-Emitting Diode = Διόδος εκπομπής φωτός, δηλαδή μέσω τών μπαταριών τών μικροψηγμάτων που γεμίζουν αυτομάτως από τό σώμα καί θά επανεκπέμπονται στό σώμα… προκαλόντας ανθυγειινή παθογενές αντίδραση…. σύν καί άλλα που ανακάλυψαν έκτοτες… Θά αναβοσβύνουν εσωτερικώς τά μικροψήγματα ώστε νά προξενεί εσωτερικόν συγκλονισμόν/στρές αλλά καί απ’έξω μέ τά μηνύματα διακίνσης, κατ’ οίκον περιορισμόν τόν χειμώνα καί ψευδοελευθερία τό καλοκαίρι, άς είναι καλά η λογοτεχνία τής Αντίστασης που φέρνει αντοχή… Κανονικά ιλλουμιναντοναζιστικά βασανιστήρια, τυχαίον που η ταινεία γυρίστηκε στήν Γερμανία καί δή στό χάμπουργκ έρ;…

Άρα η συνδρομή τού χάμ μπούργκ έρ ΜΑΣ λέγει ότι θά ΜΑΣ ψεκάζουν συνεχώς μέ αυξημένες δόσεις δηλητηρίων, θά στριμώχνουν στούς κατ’ οίκον περιορισμούς κάνωντας ΜΑΣ κατ’ οίκον ισοβίτες φυλακισμένους καί συνάμα μέ φώτα από μέσα καί άλλες φωτοαντιδράσεις ήτοι πυροαντιδράσεις μέσω 5G καί άλλα, μία ημέρα θά ξεκάνουν τούς καταναλωτικούς υλόφρονες ανθρωποποντικούς όπως ΜΑΣ ονομάζουν καί όπως είμαστε αλλά είναι καί οί ίδιοι… Μετάνοια καί Προσευχή!

Έν τέλει θά πώ ότι είμαι πεπεισμένος από παρατηρήσεις που πρός τό παρόν δέν θά αναφέρω ότι κάνουν μαύρες μαγείες γιά νά επιτύχουν τούς σκοπούς τούς. Ό πρόεδρος Μαγκαφούλης τής Τανζανίας καί ένας άλλος που δέν άφησε νά περάσουν οί ταχύρυθμες διαγνώσεις στίς αφρικάνικες χώρες τούς πέθαναν αιφνιδιαστικά, όπως ό Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος Ελλάδος, ό Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ό Γ΄Κύπρου, ό πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος τής Κύπρου, ό πρόεδρος Τσάβες καί άλλοι ηγέτες πότε αιφνιδίως πότε από καρκίνο καί όλοι ήσαν αντίθετοι τών νεοταξιτών ιλλουμινάντων «ιεροξεταστών» τυράννων….

Εάν δέν εμβολιαστείς, εάν δέν δεχθείς τό εσωτερτικόν χάραγμα δι’ εμβολίου καί τό εξωτερικόν στό μέτωπον ή τήν δεξιάν χείρα, θά περάσεις από «ιεράν» μασσωνική εξέταση, νά τό έχεις υπόψιν ό,τι καί άν πιστεύεις τώρα…

Στό τέλος τής ταινείας η συνδρομή τού χάμ πούργκ έρ ακούγεται μία αλαζονική κραυγή ολόφυρτης επιτυχίας πανηγυρισμού, όπως αυτήν που λογαριάζουν άμα ΜΑΣ ξεκάνουν!…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου