Breaking

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021

ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ; ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟΝ!

Κάποτε οἱ ἄνθρωποι παρατηροῦσαν τά σημεῖα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς
γῆς, γιά νά μπορέσουν νά “ψυχανεμισθοῦν”-συγχωρεῖστε μου τή λέξη,
ἀλλά εἶναι ἡ μόνη πού ἀποδίδει τό νόημα- τίς διαθέσεις τοῦ Θεοῦ. Καί
ὅταν παρατηροῦσαν κάποια σημεῖα ἀσυνήθιστα, παράξενα, ἀπειλητικά,
τά θεωροῦσαν ἔνδειξη δυσαρέσκειας τοῦ Θεοῦ, τρόμαζαν καί στρέφονταν
στήν ἐξέταση τῆς ζωῆς τους.

Θά μοῦ πεῖτε, κάποτε οἱ ἄνθρωποι ἔγραφαν καί παραμύθια μέ δράκους
καί νεράϊδες καί τά πίστευαν, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά κάνουμε κι ἐμεῖς τό
ἴδιο. Ἐμεῖς ἔχουμε προχωρήσει στίς ἐπιστῆμες καί δέν τρομάζουμε πιά ἀπό
κάποια φαινόμενα, ὅπως ἡ βροχή ἀπό φλεγόμενους μετεωρῖτες, πού ἔπεσαν
μέσα σέ κατοικημένες περιοχές στήν Ἀγγλία καί στήν Ἀμερική, ἤ ἀπό τό
περίεργο φαινόμενο τῆς ἀπόσυρσης τῆς θάλασσας, πού παρατηρήθηκε
σέ πολλές περιοχές τῆς πατρίδας μας. Αὐτά εἶναι φυσικά φαινόμενα καί
ἐξηγοῦνται καί ἐμεῖς εἴμαστε ἔξυπνοι καί μορφωμένοι ἄνθρωποι καί δέν
πιστεύουμε σέ δεισιδαιμονίες.

Ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι τήν ἐξυπνάδα μας τήν μετροῦν οἱ ὧρες
ἀποβλάκωσης μπροστά στήν τηλεόραση και ὁ θαυμασμός μας γιά ὅλους
τούς δημοσιογράφους- τηλεπερσόνες- παρουσιαστές, ἤ καί “καλλιτέχνες”
τῆς χειρίστης ὑποστάθμης, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα εἶναι οἰκεῖα σέ
ὅλα σχεδόν τά χείλη. (Ἡ συνηθισμένη καταφρονητική ἐρώτηση “ποῦ
ζεῖς;”ἀπευθύνεται σέ ὅσους “μή ἔξυπνους” τολμοῦν νά παραδεχτοῦν ὅτι
δέν ἔχουν ἀκούσει στή ζωή τους ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ φαεινοί ἀστέρες. Καί
ὅταν ἔρθει ἡ ἀπάντηση: “ζῶ στόν κόσμο μου πανευτυχής, πολλά φρύδια
σηκώνονται μέ αἰνιγματικό τρόπο!)

Ἐπίσης ξεχνᾶμε ὅτι ἡ μόρφωσή μας κρίνεται ἀπό τό πόσο καλά,
ὀρθογραφημένα καί σαφῆ εἶναι τά κείμενα πού γράφουμε. Κάντε τό
πείραμα νά προσπαθήσετε νά συντάξετε μιά παράγραφο καί… δεῖξτε
τό ἀποτέλεσμα σέ κάποιον πού ξέρει -ἐκτός τοῦ ἑαυτοῦ σας- νά σᾶς τήν
σχολιάσει!…

Ὅσο γιά τό ἄν εἴμαστε δεισιδαίμονες ἤ ὄχι, τό μαρτυροῦν οἱ μαῦρες
γάτες, τά ξύλα πού χτυπᾶμε, ὅπως καί τά μέντιουμ καί ὅλα τά παρεμφερῆ
ἐπαγγέλματα, πού κερδίζουν τή ζωή τους ἀπό τήν ἔλλειψη δεισιδαιμονίας
μας!

Ἀφοῦ, λοιπόν, καταλάβαμε καλά ὅλα ὅσα συμβαίνουν στήν
κτίση γύρω μας, εἴμαστε ἕτοιμοι νά κάνουμε τό ἑπόμενο βῆμα, δηλαδή,
νά προχωρήσουμε στήν ἀποίκηση τῶν γειτονικῶν πλανητῶν! Δηλαδή,
δέν φτάνουν οἱ συμφορές, πού προκάλεσε στήν ἀνθρωπότητα ἡ γήινη
ἀποικιοκρατία. Θά προεκτείνουμε τόν ὄλεθρό μας καί στόν οὐρανό!

Καί, ἐπειδή στόν κόσμο μας ἔχουν πληθύνει οἱ ἄνθρωποι πού
ἔχουν μαζέψει τόσο πλοῦτο, ὅσο τούς φτάνει νά ζήσουν χίλιες ζωές, καί
τόση ἀνία, ὅση τούς φτάνει καί τούς περισσεύει γιά ὅλη τους τή ζωή,
βρέθηκαν μάτια πού στράφηκαν στά “διαστημικά προγράμματα”, ὅπως
ὀνομάστηκαν. Ἔτσι, ἰδιωτικές ἑταιρεῖες τῶν περίφημων, παντοδύναμων
-κατά τή γνώμη τους- δισεκατομμυριούχων “εὐεργετῶν”, ἄρχισαν ἤδη νά
πουλᾶνε διαστημικές βόλτες, διακοπές στόν Ἄρη καί ρετιρέ στή Σελήνη!

Ὁ Elon Musk τῆς Tesla, μέ τήν ἑταιρεία του Space X, ὁRichard
Branson τῆς Virgin, μέ τήν Virgin Galactic καί ὁ Jeff Bezos τοῦ Amazon, μέ τήν Blue Origin, ἐγγυῶνται, μέ τό βάρος τῶν ὀνομάτων τους, νάἑτοιμάσουν τό δρόμο τῶν νέων ἀποίκων, οἱ ὁποῖοι, σέ ἀντίθεση μέ τούς
πρώτους πάμφτωχους ἀποίκους, πού ἔψαχναν τόπο ἐπιβίωσης, εἶναι
πάμπλουτοι, ὑποτιθέμενοι πρωτοπόροι τῆς ἀνθρώπινης κατακτητικῆς καί
καταστροφικῆς μανίας! Ἡ Blue Origin μάλιστα, ἔχει ἤδη στείλει τό 2015
τό διαστημικό “κρουαζιερόπλοιο” New Shepard σέ τροχιά, τό ὁποῖο καί
ἐπέστρεψε καί προσγειώθηκε μέ ἐπιτυχία.

Αὐτοί εἶναι τό “εὐγενέστερο” εἶδος τῆς ἀνθρωπότητας, τό ὁποῖο
ἑτοιμάζει τρόπους νά ἐπιβιώσει ἀπό τόν ἀφανισμό τοῦ πλανήτη. Σάν νέοι
Νῶε, ἀλλά φυσικά,πιό ἔξυπνοι καί πιόμορφωμένοι ἀπόἐκεῖνον, πού εἶχε τήν
ἀφέλεια νά περιμένειἀπό τό Θεό τή σωτηρία του!

Ταὐτόχρονα,μία ἄλλη ἰδιωτικήἑταιρεία, μέλος τῆςὁποίας εἶναι καί ὁ
ἄλλος “εὐεργέτης”τῆς ἀνθρωπότητας, ὁ διαβόητος Bill Gates,
χρηματοδοτεῖ ἕνα“μεγαλοφυές” πείραμα σωτηρίας τῆς γῆς: Τό
προσεχές καλοκαῖρι, στή Σουηδία, στήν ἀρκτική πόλη Kiruna, θά ἀνυψωθεῖ
12 μίλια πάνω ἀπό τήν ἀτμόσφαιρα, στήν στρατόσφαιρα, ἕνα ἀερόστατο,
τό ὁποῖο θά μεταφέρει ἐπιστημονικό ἐξοπλισμό 600 κιλῶν καί θά σκορπίσει
στή στρατόσφαιρα σκόνη κιμωλίας(!), προκειμένου νά “θαμπώσει” τόν
ἥλιο, δηλαδή νά ἀπορροφήσει μεγάλο μέρος τῆς ἀκτινοβολίας του, ὥστε νά
ἐλαττωθοῦν οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου!

Πρός τό παρόν, ἡ ποσότητα τῆς σκόνης θά εἶναι μικρή καί θα
καλύψει μόνον κάποια χιλιόμετρα -πόσα, δέν μᾶς ἀποκάλυψαν- ἀλλά, ὅταν
ἡ γῆ θά κινδυνεύει νά καεῖ ἀπό τήν ὑπερθέρμανση, τότε ἡ ποσότητα σκόνης
πού θά μᾶς προστατέψει, θά αὐξηθεῖ. Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τό πείραμα καί
ἀπό τήν προοπτική πού ἀνοίγει, ἔχει τρομάξει ἀκόμα καί ἐπιστήμονες πού
μετέχουν σέ αὐτό, ὅπως ὁ Frank Keutsh,ἕνας ἀπό τούς πρωτεργάτες του,
καθηγητής τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Harvard, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι βρίσκει
“τρομαχτική” τήν ἰδέα μιᾶς γενικῆς κλίμακας ἐπέμβασης στήν ἰσορροπία
τοῦ σύμπαντος!Βέβαια, εἶπε ἀκόμα, αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή καί ἡ ποσότητα
σκόνης θά εἶναι μικρή, ἴσα-ἴσα γιά νά συλλεγοῦν δεδομένα γιά τό πῶς θά
συμπεριφερθοῦν τά σωματίδια τῆς σκόνης στήν στρατόσφαιρα καί ἄλλες
παρόμοιες πληροφορίες, πού θα δοθοῦν στούς κομπιοῦτερς, προκειμένου
νά τά ἐπεξεργαστοῦν καί νά προβλέψουν πιθανά σενάρια. Ὡστόσο καί
γιά αὐτά ἔχει φόβους ὁ καθηγητής, γιατί πιστεύει -βάσιμα- ὅτι θά εἶναι
ὑπερβολικά αἰσιόδοξα.

Ἀλλά καί ἕνας ἄλλος καθηγητής, ὁ Stuart Haszeldine τοῦ
πανεπιστημίου τοῦἘδιμβούργου, ὑποστηρίζει, πολύ λογικά, πώς, ἄν δέν
σταματήσει ἡ ἀνθρωπότητα νά χρησιμοποιεῖ τό πετρέλαιο σάν βασική πηγή
ἐνέργειας, ἡ σκίαση τοῦ ἥλιου ὄχι μόνο δέν θά ὠφελήσει σέ τίποτα, ἀλλά θά
ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά χάσουμε τόν γαλάζιο οὐρανό πού γνωρίζουμε καί νά
ἔχουμε πάνω ἀπό τό κεφάλι μας ἕναν ἄσπρο θόλο!

Ἀλήθεια, δέν πληθαίνουν ἤδη οἱ μέρες, πού ἔχουμε πάνω ἀπό τό
κεφάλι μας ἕναν κιτρινο-μπέζ οὐράνιο θόλο, καθώς ἡ θαμπή ὁμίχλη τῆς
σκόνης ἀπό τήν Ἀφρική, σκεπάζει ὁλοένα καί πιό συχνά τόν φημισμένο
γαλάζιο οὐρανό τῆς χώρας μας; Θυμᾶται κανείς νά εἶχε δεῖ κάτι τέτοιο πρίν
30 ἤ 40 χρόνια;

Πάντως, σέ μιά θεαματική ἐπίδειξη ὑποκρισίας, οἱ ἐπιστήμονες
τοῦ πειράματος, ἀφοῦ προειδοποιήσουν γιά τίς συμφορές οἱ ὁποῖες θά
ἀκολουθήσουν μετά τίς αὐθαίρετες γεωμηχανικές ἐπεμβάσεις τους, “πετᾶνε
τό μπαλάκι”, κατά τό κοινῶς λεγόμενο, στίς μελλοντικές γενεές, λέγοντας
ὅτι ἡ ἀπόφαση ἀνήκει σέ αὐτούς! Μέ ἄλλα λόγια, ἀφοῦ καταστρέψουμε
τόν κόσμο τῶν παιδιῶν μας, ἀφοῦ τά μεγαλώσουμε χωρίς καμμία Πίστη,
καμμία ἐλπίδα, καμμία χαρά, καμμία ὀμορφιά, τότε τούς λέμε: κάντε ὅ,τι
θέλετε, δικό σας τό πρόβλημα! Ὡραῖοι, ἔ; Δοξᾶστε μας!

Πηγή Ενοριακή Ευλογία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου