Breaking

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

Ό εθισμός στά εμβόλια. Ό σαδομαζοχιστικός εθισμός στά εμβόλια. Ό ψυχολογικός εθισμός στά εμβόλια… ό κακοπρωτόγονος καί καλοπρωτόγονος…

Ό εθισμός στά εμβόλια. Ό σαδομαζοχιστικός εθισμός στά εμβόλια. Ό ψυχολογικός εθισμός στά εμβόλια… ό κακοπρωτόγονος καί καλοπρωτόγονος…

Πάντοτε πρίν κάνω γιά πρώτη φορά μία καινούργια ανακάλυψη ή προσέγγιση ή βαθειά συνειδητοποίηση, νοιώθω κάποια ήπια ανησυχία, είμαι σουλουπωμένα αφηρημένος καί γνωρίζω ότι κάτι πρωτόγνωρον επέρχεται…

Κάποιες φορές η συνειδητοποίηση ημιέρχεται γίνεται δηλαδή ημισυνειδητή καί τήν διώχνω, λέω δέν είναι δυνατόν, αλλά επιμένει… καί έν τέλει τής λέω τήν κατάλληλη στιγμή που μπορώ νά τήν εξετάσω καί νά συνζητήσω μαζύν τής: καλωσόρισε!…

Μέ δυσταγμόν αρκετόν καιρόν σκέπτομαι τήν πιθανότητα τού προπαγανδιστικού εθισμού, μήν βιάζεστε δέν είναι τό ίδιον μέ αυτόν που νομίζετε, δέν είναι πλύση εγκεφάλου, δέν είναι τηλεπηρεασμός, δέν είναι τηλεϋπνωση καί ύπνωση, εί ναί κάτι άλλον… Είναι ό συνειδητός καπριτσιόζικος εθισμός ενός ιδιαίτερου αμαρτωλού ανθρώπου… Είναι τό πάθος τού αισθησιασμού νά εκτελείς ό,τι ορίζουν «αυτοί», οί «μεγάλοι», οί κυβερνόντες», οί «λεφτάδες», οί σαδομαζοχιστές σέ άλλους «μικρότερους» σαδομαζοχιστές. Είναι μία μύηση καί τηλεμύηση. Τά όμοια έλκονται, όμοιος ομοίου αεί πελάζει καί ειδικές φερεμόνες όπως αυτές τών μυρμηγκιών καί τών ανθρώπων όταν στέλλουν ερωτικόν μήνυμα σέ κάποιον άλλο άτομο σέ μία σύναξη έκ τού σύνεγγυς, κάποιοι τίς μυρίζονται συνειδητώς, μπορώ νά τό καταφέρω όσον καί άν σού φαίνεται παράξενον από απόσταση είκοσι μέτρων, κάποιοι τίς μυρίζονται ασυνειδήτως καί υποψιάζονται ή τούς συγχύζει καί κάποιοι δέν πέρνουν χαπάρι, είτε επειδή είναι «ανάξιοι» σ’ αυτές τίς συναισθητικές λεπτομέρειες ή επειδή έκλεισαν συνειδητώς ή ασυνειδήτως τίς κάψουλες υποδοχής διότι δέν τούς ενδιαφέρει καί συνάμα τούς ενοχλεί τό θέμα όπως μέ τούς θρήσκους… Ενώ όταν τό καταλάβουν τρέχουν νά φύγουν… Κάποιοι συνειδητοποιούν αυτές τίς φερεμόνες ακόμη καί όταν κοιττάζουν πρός τήν αντίθετη κατεύθυνση. Δέν σού έχει τύχει νά περνάς μέ τό αυτοκίνητο καί νά σκέπτεσαι ή λέγεις κάτι γιά κάποιον που περιδιαβαίνεις στήν άκρη τού δρόμου καί αιφνίς νά γυρίζει νά σέ βλέπει μέ απορία;

Ό όμοιος πελάζει τού ομοίου από μεγάλη καί μικρή απόσταση… Π.χ. εάν ένας κομμουνιστής συναντήσει έναν φύσει κομμουνιστή νά μιλάει, έστω καί εάν δέν γνωρίζει τήν λέξη καί τήν ιδεολογία κομμουνισμός θά γοητευτεί. Ομοίως καί μέ κάθε άλλη ομάδα ομοίων, π.χ. ένας έκφυλλος όταν ακούει νά «φιλοσοφεί» ένας άλλος έκφυλος, ένας κίναιδος όταν ακούει νά «φιλοσοφεί» ένας άλλος κίναιδος κ.ο.κ… Αυτά όλα ευρίσκονται μέσα στά Γονίδια. Τά όμοια γονίδια έλκονται μέ τά όμοια γονίδια καί επειδή καθ’ ένας έχει διαφορετικά γονίδια, εάν έχει γονίδια μέ κάποιον άλλον έλκεται σέ συγκεκριμένα θέματα μέ κάποιον άλλον καί διαφωνείς σέ συγκεκριμένα θέματα μέ κάποιον άλλον.. Αυτό εάν τό κατανοείς είναι πολύ σημαντικόν… Μέσα τού ό καθένας ή πολλοί έχουν γονίδια πολύ κρυμμένα, αποκοιμισμένα, σέ αδράνεια… Εάν μπορέσει κάποιος γόης νά τά αφυπνίσει τότε θά κάνει πράγματα που δέν θά έκανε προηγουμένως. Βεβαίως εξαρτάται κατά πολύ εάν έχει κτίσει άμυνες άλλης τάσης καί άμυνες ηθικής…

Τί γίνεται όμως; Αντί νά σού αφυπνίσω τάσεις γονιδίων κατά μέτωπον τό κάνω μέ πλάγιον τρόπον καί χωρίς νά χρησιμοποιώ λέξεις εντροπής. Π.χ. αντί νά σού πώ γίνε πουττάνα ή κλέπτης σού λέγω ζήσε τήν ζωή σού όπως θέλεις, αυτόν είναι τό σωστόν… καί τότε απελευθερώνεσαι ώστε νά γίνεις πουττάνα ή κλέπτης καί νά περάσουν δέκα έτη δίχως νά τό πολυσυνειδητοποιήσεις…

Αντί νά σού πώ γίνει σαδομαζοχιστής τού σώματος σού, τής αξιοπρέπειας σού, τής ψυχής σού, σού λέγω κάνε εμβόλια εφ’ όρου ζωής… Παρατήρησα καθ’ όσον μιλάω μέ εμβολιασμένους ότι ανυπομονούν πότε θά κάνουν τό δεύτερον εμβόλιον καί άν τό έκαναν τούς ερωτάω εάν θά έκαναν καί τρίτον καί μέ μία συγκρατημένη παρααισθησιακή ικανοποίηση απαντούν ναί ή καί ότι θά έκαναν όσα χρειαστεί… Δηλαδή τό κάνουν γιά νά τό κάνουν, τό κάνουν γιά νά υπακούουν σάν μαζοχιστικά ζώα καί σάν αυτοσαδιστικά σκουπίδια… Μπορεί νά στά γράφω στά γρήγορα καί λαϊκούρικα όλ’ αυτά αλλά άν στά γράψω μέ όρους ψυχολογίας θά «τρελλαθείς»….

Είτε τό καταλάβει είτε όχι… Ό καταπιεσμένος σαδομαζοχισμός τούς, τούς βγαίνει μέ τά εμβόλια καί άμα πάρουν τόν κατήφορον δέν θά έχουν σταματημόν. Τώρα κατάλαβα γιατί λέγει τό Ευαγγέλιον ότι στούς έσχατους καιρούς οί αμαρτωλοί θά γίνουν πολύ αμαρτωλοί καί οί πιστοί πολύ πιστοί, δέν θά υπάρχουν φαίες/γκρίζες ζώνες, αλλά παρρησία κακού καί παρρησία καλού, παμπραξία καλού καί παμπραξία κακού, θά γίνουν όλοι πολύ ειλικρινείς καί θαραλλαίοι πρός τήν μεριά που τραβάει τό αίμα τούς όπως λέμε στήν Κύπρο, δηλαδή τά γονίδια τούς… Μία ρήση στό Παραλίμνι λέγει: «τό αίμα τού έν γεμάτο λίτα».. Λίτα είναι μία ασθένεια τών πατάτων που τίς κάνει νά σαπίζει, συγκεκριμένες ποικιλίες πατατών άν καί πολύ νόστιμες έχουν τάση γιά λίτα… καί ό νοών νοείτο!… Αυτό φαίνεται νά τό ξέρουν οί Εμβολιαστές διότι τό έχουν επίσης μέσα στό αίμα τούς…

Άς υποθέσουμε ότι κάποιος έχει τάση γιά ηθική λίτα αλλά αντί νά τόν κάνω νά σαπίσει μέ τόν κατά μέτωπον ή συνειδητόν τρόπον τόν κάνω νά σαπροποιηθεί μέ έναν πλάγιον ασυνείδητον, απροσδιόριστος καί ανεξιχνίαστον τρόπον, ούτως ώστε νά μήν υποψιαστεί κάν ότι πρέπει νά προβάλει αμυντικές δικλείδες; Πώς σού φαίνεται εάν αυτόν διεξάγεται μέ τήν πανδαιμόνια σύγχυση καί φενάκη τού κορωνοϊου ώστε νά παρεκτραπεί ηθικώς καί πνευματικώς από κάθε άποψη;

Τά όσα συμβαίνουν μέ τόν κορωνοϊόν καί τόν εμβολιασμόν είναι μία μεθοδευμένη αποσυντόνιση καί κατόπιν έλεγχος τής ψυχολογίας τών ατόμων καί τών μαζών, εκείνων όμως που τά γονίδια τούς έχουν κάποια προδιάθεση. Εάν δέν έχουν τά γονίδια προδιάθεση τότε έχει η γνώση τούς καί άν η γνώση τούς είναι η προσωποποίηση τής άγνοιας, τότε η ίδια η άγνοια καί η ίδια η άγνοια τού ότι έχεις άγνοια σέ κάνει νά αποδέχεσαι αμέσως αντί νά υποψιάζεσαι ότι κάτι βρωμάει επικύνδινα… Γιά νά καταλάβεις καλύτερα τί σού εννοώ θά σού πώ τήν εξής Τετραπιθανότητα: α) υπάρχουν άνθρωποι μέ άγνοια που εμπιστεύονται τό εμβόλιον β) υπάρχουν άνθρωποι μέ άγνοια που δέν εμπιστεύονται τό εμβόλιον γ) υπάρχουν άνθρωποι μέ γνώση που εμπιστεύονται τό εμβόλιον καί δ) υπάρχουν άνθρωποι μέ γνώση που δέν εμπιστεύονται τό εμβόλιον! Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι μέ γνώση καί άγνοια νά εμπιστεύονται καί νά μήν εμπιστεύονται τό ίδιον πράγμα ή νά συμφωνούν ανά μεταξύ τούς; Τό καταλάβες αυτόν; Από μόνον τού δημιουργεί μία σύγχυση παρόμοια μέ αυτήν τού κορώνα απάτα ζαπάτα σιώνα καί τού εμβολιασμού αυτοκαταστροφής… Τελικά ποίος άγνοιος καί ποίος γνωστικός έχει γνώση; Αυτό που έν τέλει έχει δίκαιον καί συνάμα ό άγνοιος αλλά καί ό γνωστικός που έχει άδικον δέν έχει γνώση… Μπορείς νά κατανοήσεις πόσον βαθύν είναι αυτόν; Σ’ αυτόν τόν βυθόν σέ παίζουν μέ τόν κοροϊδοϊόν…

Όταν έναν ζώον μυρίζεται τό δηλητήριον καί τό αναγνωρίζει δέν χρειάζεται νά γνωρίζει τί δηλητήριον είναι, απλά τό απορρίπτει, αυτόν είναι γνώση, πρωτόγονη γνώση, καλή γνώση… Όταν ένας άνθρωπος γνωστικός δηλητηριάζεται μέ τό ίδιο δηλητήριον τότε αυτός ό άνθρωπος δέν έχει γνώση καί συνάμα έχει πρωτόγονη άγνοια καί πρωτόγονη κακή γνώση… Στήν ζωή μού συνάντησα ανθρώπους που πάντοτε όταν έλεγαν ότι κάτι δέν ήταν καλόν είχαν πάντοτε δίκαιον έκ τών υστέρων, αλλά ποτέ δέν τό εξηγούσαν, δέν είχαν όρεξη νά τό εξηγήσουν καί δέν γνώριζαν πώς νά τό εξηγήσουν, έτσι τούς έκανα συμβούλους μού. Γνώρισα καί ανθρώπους που ό,τι υποστήριζαν έκ τών υστέρων αποδεικνύετο ενσφαλμένον κι’ άς τό εξηγούσαν μέ συναρπαστικόν τεκμηριωμένον τρόπον καί αυτούς τούς συμβουλευώμουν γιά νά διαπράξω τό αντίστροφον…

Τό δεύτερον που θά αναλύσω, είναι ότι ό «ενθουσιασμός» τών εμβολιασμένων γιά τά εμβόλια δέν είναι φυσιολογικός. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος ήταν καθύποπτος ακόμη καί σέ καιρούς που τά εμβόλια ήταν σχετικώς αξιεμπίστευτα… Κάνεις έναν εμβόλιον νά ταξειδεύσεις στήν Αφρική καί φοβάσαι μήπως σού γυρίσει σέ κάτι άλλον ή σέ βλάψει αλλού, αυτά πολύ πρίν τόν κορώνα υπουλία… Πώς είναι δυνατόν νά τά εμπιστεύεσαι τώρα;… απ’ αυτούς που σέ ξεγέλασαν οικονομικά, πατριωτικά, θρησκευτικά, ευρωπαϊκοενωμένα, γεωργικά, βιομηχανικά, τεχνολογικά, ορυκτολογικά καί άλλως πώς μέ χιλιάδες έν εξελίξει μάλιστα τρόπους; Μιλώ μαζύν σού καί δέν είσαι χαζός καί γνωρίζω τίς εξυπνάδες σού από πρώτο χέρι, ούτε είσαι τυφλωμένος από τό χρήμα, τότε τί; Είσαι Προεθισμένος Γονιδιακώς σέ Τάσεις ψυχολογικής γοητείας που συμπεριλαμβάνονται στό όλο θέατρο παραλόγου τής κορώνα σατάνα σιώνα…

Τρίτον, καί συνέχεια τού ανωτέρου, πολλοί άνθρωποι δέν εμπιστεύονται τίς διεθνείς μάρκες ταχυφαγείων, τά συνσκευασμένα τρόφιμα, αλλά εμπιστεύονται τά συνσκευασμένα εμβόλια! Πώς νά τό κρίνω αυτόν; Πού νά τό κατατάξω; Πώς νά τό εξηγήσω; Μέ κάθε βεβαιότητα στά εμβόλια υπάρχουν εκρηκτικά εθιστικά προϊόντα, τά οποία η τάση τούς θ’ αυξάνεται μέ κάθε καινούργια δόση…

Παλαιότερα σάς διηγήθηκα τήν ιστορία μίας παλαιάς αριστουργηματικής αγγλικής κινηματογραφικής ταινείας. Ένας γιατρός ήθελε νά ξεκάνει τήν γυναίκα τού, η ταινεία δέν μάς λέγει γιατί καί αυτόν είναι τό ωραίον. Η γυναίκα τού σέ κάθε γεύμα τούς έπινε αρκετόν νερόν από τό βάζον/λαουμάνον στό κέντρον τού τραπεζιού. Μία ημέρα τής έβαλε μέσα λίγη μορφίνη, η γυναίκα άμα ήπιε είχε τρομακτικούς πονοκεφάλους αλλά δέν κατάλαβε ότι ήταν από τό δροσερό νερό, τήν επομένη επανάλαβε τόν δόλον τού καί κάθε ημέρα τό ίδιον καί σιγά σιγά αύξανε τήν δόση… Μάς δείχνει τήν γυναίκα νά μισεί όλ’ ημέρα τόν άνδρα τής αλλά μέ ανυπομονησία νά τόν περιμένει τό μεσημέρι γιά νά προσποιηθεί ότι πήγαινε νά φέρει κάτι άλλον από άλλον δωμάτιον γιά νά τού δώσει τήν ευκαιρία νά τής ρίξει μορφίνη στό δροσερό αγνό νεράκι τής. Μία ημέρα δέν τής έριξε καί η γυναίκα εκνευρίστηκε συγκρατημένα. Τήν νύχτα ήταν ανήσυχη καί είχε πόνους, τήν επομένη πάλαι δέν τήν έβαλε αλλά τόν παρακάλεσε νά τήν ρίξει τό φάρμακο στό νερό τής ενώπιον τής. Είχε πιά καταλάβει πώς η μαγεία τού αισθησιασμού που ένοιωθε προερχόταν από τό φαρμακευμένο νερό τής, τό είχε καταλάβει πρίν τής κάνει τό πείραμα τής στέρησης. Γιά νά τόν πείσει τόν εκλιπαρούσε μέ οδυρμούς, παρακάλια, κλάματα, αναφιλητά… Τής είπε μά θά πεθάνεις άν συνεχίσεις. Τού είπε δέν μ’ ενδιαφέρει, σ’ αγαπώ άνδρα μού γι’ αυτό που μού πρόσφερες!!!!

Ήταν πιά εθισμένη, μαζόχα καί αυτοσαδίστρια…

Ό άνθρωπος που τά γονίδια τού εθίζονται από συγκεκριμένη γοητεία είναι ασυνείδητος πρωτόγονος, αλλά όχι πρωτόγονος όπως εκείνον τής επιβίωσης που σού λέω κάθε λίγο καί λιγάκι νά γίνεις. Αυτοασυναίσθητος καί Αυτοασυνείδητος πρωτόγονος ήτοι κακοπρωτόγονος, ενώ τό αντίστροφον ό καλοπρωτόγονος είναι εκείνος που γνωρίζει νά επιβιώνει επειδή γνωρίζει καί προγνωρίζει πώς νά απογυρίζει/αποφεύγει τούς λάκκους που οδηγούν στά απύθμενα βάραθρα ψυχής τέ καί σώματος…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…

Πιθανόν νά υπάρχει καί συνέχεια γιά περισσότερες επεξηγήσεις….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου