Breaking

Σάββατο, 24 Απριλίου 2021

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΑΔΕ – ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΑΔΕ – ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μαρτίου 30, 2021

Ο ελληνικός λαός αποφάσισε στο δημοψήφισμα του 2015 ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η απόφασή του αυτή έχει ισχύ άρθρου Συντάγματος.


Η ααδε δημιουργήθηκε ενάντια στη βούληση του ελληνικού λαού που αποτελεί το θεμέλιο του πολιτεύματος και άρα είναι ΑΚΥΡΗ η δημιουργία της ως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ και οι υπάλληλοι της βαρύνονται με σωρεία ποινικών αδικημάτων.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΑΔΕ

 

Οι εφοριακοί διαπράττουν τα εγκλήματα της Εσχάτης Προδοσίας με την παραβίαση του Συντάγματος και υποπίπτουν και σε ένα σωρό άλλες παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα

 

Στοιχεία που το αποδεικνύουν

 

Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα. (Προεδρικό Διάταγμα 38/2015)

Πηγή     ΦΕΚ 63 Α / 28-06-2015

Προκηρύσσουμε

δημοψήφισμα για την 5η Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή, προκειμένου ο Ελληνικός Λαός να αποφανθεί δια της άμεσης και ελεύθερης έκφρασης της βούλησής του επί του ακόλουθου ερωτήματος:

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.».

ΑΡΑ     

το δημοψήφισμα του 2015 έγινε για ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ

 

Αποτελέσματα δημοψηφίσματος 2015

Πηγή     http://ekloges-prev.singularlogic.eu/r2015/e/public/index.html#{%22cls%22:%22main%22,%22params%22:{}}

Επικράτεια 13-08-2015 10:22

Εγγεγραμμένοι             9.914.244

Ενσωμάτωση                 100,00 %

Ψήφισαν                        62,15 %

Άκυρα/Λευκά               5,80 %

ΟΧΙ                                     61,31%

ΝΑΙ                                    38,69 %

ΑΡΑ     

έλαβε μέρος το 62,15% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους και το 61,31% είπε ΟΧΙ στην αποδοχή και των δύο μερών του σχεδίου συμφωνίας.

 

Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος (Νόμος 4023/2011)

Πηγή     ΦΕΚ 220 Α / 24-10-2011

Άρθρο 16– Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος

 1. Το αποτέλεσμα δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα είναι δεσμευτικό, όταν στην ψηφοφορία λάβει μέρος τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) όσων έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους.

ΑΡΑ     

το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2015 είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ

 

Σύνταγμα της Ελλάδος

Πηγή     ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019

Άρθρο 1 – Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος

 1. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
 2. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

και

Σύνταγμα της Ελλάδος

Πηγή     ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019

Άρθρο 52 – Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης

H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Νόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής.

ΑΡΑ     

το δημοψήφισμα διεξήχθη σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και είναι αυτονόητο ότι η απόφαση της Λαϊκής ετυμηγορίας, δηλαδή η αποτύπωση της Λαϊκής κυριαρχίας που αποτελεί και θεμέλιο του πολιτεύματος, είναι δεσμευτική έναντι κάθε άλλης και συνεπώς έχει συνταγματική ισχύ και δεν δύναται να αμφισβητηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο νομικού σχολιασμού

 

Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και για τη συνέχεια αυτού (ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

Πηγή     https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/oe092-22-4277.pdf

Μεταρρυθμίσεις φορολογικής διοίκησης

Προκειμένου να αλλάξουν αυτές οι πρακτικές και να βελτιωθεί η κουλτούρα πληρωμής φόρων, η κυβέρνηση δεσμεύεται απαρέγκλιτα να μην θεσπίσει νέες ρυθμίσεις για την καταβολή δόσεων ή άλλη αμνηστία ή άλλες μορφές διακανονισμού, ούτε να επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις.

Οι Αρχές θα:

 • Θεσπίσουν νομοθεσία για την εγκαθίδρυση μιας ανεξάρτητης φορολογικής και τελωνειακής αρχής, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική ως το τέλος του Ιουνίου 2016 και θα ενσωματώσει όλο το προσωπικό και τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα φορολογικά και τελωνειακά έσοδα, συμπεριλαμβανόμενου και του Σ∆ΟΕ. Ως τον Οκτώβριο του 2015, θα διοριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο και θα θεσπιστεί κατά προτεραιότητα παράγωγη νομοθεσία σχετικά με το νόμο για την αυτόνομη αρχή φορολογικής διοίκησης

Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα.

Hellenic Republic, Ministry of Foreign Affairs, Translation Service, Athens.

Service de Traduction du Ministère des Affaires Etrangères de la République Hellénique, Athènes.

 

ΑΡΑ     

ο λαός είπε ΟΧΙ στις «Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού» δηλαδή στην κάθε πρόταση και άρα και στην εγκαθίδρυση ανεξάρτητης φορολογικής και τελωνειακής αρχής με ισχύ άρθρου Συντάγματος

 

Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Νόμος 4389/2016)

Πηγή     ΦΕΚ 94 Α /27-05-2016

Άρθρο 1 – Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

ΑΡΑ     

η κυβέρνηση και η Βουλή νομοθέτησαν ΕΝΑΝΤΙΑ στη λαϊκή βούληση/εντολή.

 

Σύνταγμα της Ελλάδος

Πηγή     ΦΕΚ 211 Α /24-12-2019

Άρθρο 120 – Ακροτελεύτια διάταξη

 1. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
 2. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία

Άρθρο 87: (Ανεξαρτησία των δικαστών)

 1. Oι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους (που συμφωνούν με αυτό όπως σαφέστατα αναφέρεται στα άρθρα 120Σ §2 και 93Σ §4) και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.

Άρθρο 93: (Διακρίσεις των Δικαστηρίων)

 1. Tα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.

ΑΡΑ     

ΟΛΟΙ οι Έλληνες είναι υποχρεωμένοι να ΜΗΝ υπακούν σε αντισυνταγματικούς νόμους και ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ και άρα η δημιουργία της ΑΑΔΕ όντας ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ είναι ΑΚΥΡΗ.

ΑΡΑ     

όποιος (και ΚΥΡΙΩΣ οι δικαστές και οι κρατικοί λειτουργοί) ΔΕΝ αντιστέκεται και εφαρμόζει νόμους ΕΝΑΝΤΙΑ στο Σύνταγμα είναι ΣΥΝΕΡΓΟΣ στην κατάλυση της δημοκρατίας.

 

Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Πηγή     ΦΕΚ 95 Α / 11-06-2019

Άρθρο 13 – Έννοια όρων του Κώδικα

Στον Κώδικα οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται με την εξής σημασία:

α) Υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

β) Οικείοι είναι όσοι συνδέονται με δεσμό νόμιμης συγγένειας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι ανάδοχοι γονείς και τα ανάδοχα τέκνα, οι επίτροποι ή επιμελητές του υπαίτιου και όσοι βρίσκονται υπό την επιτροπεία ή επιμέλεια του υπαιτίου, οι σύζυγοι, οι συμβιούντες με σταθερή συμβίωση ή με σύμφωνο συμβίωσης, οι μνηστευμένοι, οι αδερφοί και οι σύζυγοί τους ή οι συμβιούντες ως ανωτέρω με αυτούς και οι μνηστήρες των αδερφών, ακόμη κι αν ο γάμος, η συμβίωση ή η μνηστεία έχουν λυθεί.

γ) Έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία όπως και κάθε σημείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. Έγγραφο είναι και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή αναπαραγωγή στοιχείων που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφόσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία.

ε) Κατ’ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο υπαίτιος με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός του υπαιτίου για πορισμό εισοδήματος.

στ) Πληροφοριακό σύστημα είναι συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μία ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την ομάδα συσκευών με σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρηση των συσκευών αυτών.

ζ) Ψηφιακά δεδομένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από πληροφοριακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος που παρέχει τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα να εκτελέσει μια λειτουργία.

Άρθρο 14 – Έννοια της αξιόποινης πράξης

 1. Έγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή σε εκείνον που την τέλεσε, η οποία τιμωρείται από τον νόμο.
 2. Στις διατάξεις των ποινικών νόμων ο όρος «πράξη» περιλαμβάνει και τις παραλείψεις.

Άρθρο 15 – Έγκλημα που τελείται με παράλειψη

 1. Όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβεί σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση πηγάζει από νόμο, σύμβαση ή προηγούμενη επικίνδυνη ενέργεια του υπαιτίου.

Άρθρο 21 – Προσταγή

 1. Δεν είναι άδικη η πράξη την οποία κάποιος επιχειρεί για να εκτελέσει προσταγή που του έδωσε, σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, η αρμόδια αρχή, αν ο νόμος δεν επιτρέπει στον αποδέκτη της προσταγής να εξετάσει αν είναι νόμιμη ή όχι. Στην περίπτωση αυτή ως αυτουργός τιμωρείται εκείνος που έδωσε την προσταγή.
 2. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται αν η προσταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη.

και

Σύνταγμα της Ελλάδος

Πηγή     https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-107/

Άρθρο 103 – Δημόσιοι υπάλληλοι

 1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.

Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ – Νόμος 3528/2007

Πηγή     ΦΕΚ 26 Α / 09-02-2007

Άρθρο 25 Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

 1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.
 2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.
 3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή……

ΑΡΑ     

ο υπάλληλος ως πολίτης αλλά πολύ περισσότερο ως όργανο του κράτους είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εντολές ΕΚΤΟΣ από τις ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ διότι τότε φέρει ο ΙΔΙΟΣ εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της παρανομίας.

 

Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Πηγή     ΦΕΚ 95 Α / 11-06-2019

Άρθρο 27 – Δόλος

 1. Με δόλο (με πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά τον νόμο απαρτίζουν την έννοια της αξιόποινης πράξης, καθώς και όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται.

Άρθρο 45 – Συναυτουργοί

Αν δύο ή περισσότεροι πραγμάτωσαν από κοινού, εν όλω ή εν μέρει, τα στοιχεία της περιγραφόμενης στον νόμο αξιόποινης πράξης, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός.

Άρθρο 46 – Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας

 1. Με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε.
 2. Όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει κάποιο έγκλημα, με σκοπό να τον καταλάβει ενώ αποπειράται να τελέσει το έγκλημα ή ενώ επιχειρεί αξιόποινη προπαρασκευαστική του πράξη και με τη θέληση να τον ανακόψει από την αποπεράτωση του εγκλήματος, τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού μειωμένη στο μισό.

Άρθρο 47 – Συνεργός

Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, πρόσφερε με πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξης που διέπραξε, τιμωρείται με μειωμένη ποινή (άρθρο 83). Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει την ποινή του αυτουργού, αν ο υπαίτιος προσφέρει άμεση συνδρομή κατά την τέλεση και στην εκτέλεση της πράξης, θέτοντας το αντικείμενο της προσβολής στη διάθεση του φυσικού αυτουργού.

Άρθρο 68 – Δήμευση

 1. Αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που είναι προϊόντα κακουργήματος ή πλημμελήματος το οποίο πηγάζει από δόλο, καθώς και το τίμημά τους, και όσα αποκτήθηκαν με αυτά αμέσως ή εμμέσως, επίσης και αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης μπορούν να δημευθούν αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από τους συμμετόχους. Αν τα παραπάνω αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία έχουν αναμειχθεί με περιουσία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε δήμευση μέχρι την καθορισμένη αξία των αναμειχθέντων αντικειμένων.

Άρθρο 98 – Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση

 1. Αν περισσότερες από μία πράξεις του ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, το δικαστήριο μπορεί, αντί να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 96 Α παρ. 1, να επιβάλει μία και μόνο ποινή, για την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων.
 2. Η αξία του αντικειμένου της πράξης και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ’ εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος λαμβάνονται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσμα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πράξης προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία του αντικειμένου και την συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα με το έγκλημα επήλθε ή σκοπήθηκε.

ΑΡΑ     

πρόκειται περί ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΞΙΟΠΟΙΝΕΣ πράξεις και επειδή ο υπάλληλος γνωρίζει τα περιστατικά (άγνοια νόμου δε νοείται), ενεργεί με ΔΟΛΟ.
Με τις ίδιες κατηγορίες και δόλο βαρύνονται και όσοι μετέχουν με διαφόρους τρόπους στις εγκληματικές πράξεις και οι περιουσίες που αποκτήθηκαν από και κατά τη διάρκεια της παράνομης δράσης (μισθός, μπόνους, κλπ) μπορεί να δημευτούν.

Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Πηγή     ΦΕΚ 95 Α / 11-06-2019

Άρθρο 175 – Αντιποίηση

 1. Όποιος με πρόθεση αντιποιείται την άσκηση κάποιας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

ΑΡΑ     

η άσκηση λειτουργιών του Υπουργείου Οικονομικών από ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ οντότητα είναι ποινικό αδίκημα.

 

 

 

Άλλα αδικήματα τα οποία βαρύνουν τους υπαλλήλους

Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Πηγή     ΦΕΚ 95 Α / 11-06-2019

Άρθρο 187 – Εγκληματική οργάνωση

Άρθρο 187α – Τρομοκρατικές πράξεις – Τρομοκρατική οργάνωση

Άρθρο 207 – Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής

Άρθρο 216 – Πλαστογραφία ή νοθεία εγγράφων

Άρθρο 217 – Πλαστογραφία πιστοποιητικών

Άρθρο 220 – Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

Άρθρο 222 – Υπεξαγωγή εγγράφων

Άρθρο 232 – Παρασιώπηση εγκλημάτων

Άρθρο 242 – Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.

Άρθρο 244 – Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου

Άρθρο 252 – Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου

Άρθρο 254 – Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης

Άρθρο 259 – Παράβαση καθήκοντος

Άρθρο 292β – Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

Άρθρο 370 – Παραβίαση απορρήτου εγγράφων

Άρθρο 370β-γ-δ Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα

Άρθρο 385 – Εκβίαση

Άρθρο 386 – Απάτη

Άρθρο 390 – Απιστία

Άρθρο 394 – Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019)

Πηγή     ΦΕΚ 96 Α / 11-06-2019

Άρθρο 275 – Στα αυτόφωρα εγκλήματα

 1. Προκειμένου για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα οι ανακριτικοί υπάλληλοι του άρθρου 31, καθώς και κάθε αστυνομικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το δικαίωμα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279 του κώδικα για την άμεση προσαγωγή του στον εισαγγελέα.

ΑΡΑ     

Αν ο δημόσιος υπάλληλος παραβιάζει το Σύνταγμα και πίπτει σε αυτόφωρα εγκλήματα, σε ΚΑΘΕ πολίτης νομιμοποιείται να τον συλλάβει και να τον οδηγήσει στον Εισαγγελέα/Αυτόφωρο για να δικαστεί επί τόπου (στην περίπτωση που αυτός αρνηθεί να ακολουθήσει τον πολίτη στα δικαστήρια)

 

Έγγραφα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου