Breaking

Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

Ψευδοπροφύτης Βαάλ/Βήλ/Μπήλ Γκέϋτς τό 4ον κύμα θά σάς πείσει όλους. Προφύτης: Τά κύματα δέν σταματούν ποτέ… Εδώ γελάμε ό DNAΙΗΛ είδε καί μάς προφυτεύει τόν Big Brother… Μέρος 3

Ψευδοπροφύτης Βαάλ/Βήλ/Μπήλ Γκέϋτς τό 4ον κύμα θά σάς πείσει όλους. Προφύτης: Τά κύματα δέν σταματούν ποτέ… Εδώ γελάμε ό DNAΙΗΛ είδε καί μάς προφυτεύει τόν Big Brother… Μέρος 3

Ό Ψευδοπροφύτης Βήλ Γκέϋτς δηλαδή καί γκέϋ καί έϊτς μάς ενημέρωσε ότι τό 4ον κύμα θά μάς πείσει όλους επειδή τό 4ον κύμα θά μάς κάνει κιμά όλους… Καί ό γλειώδης μπουλάς ό «δικός» μάς λέει νά βάλουμε καί τρίτο,… καί τέτρτο καί βάλε βάλε… αυτός στραβώνει καί πουλά καί σύ βλέπε κι’ αγόραζε… θά σέ ξεκάνει…

Τά κύματα τής θάλασσας δέν σταματάνε ποτέ! Δηλαδή μετά τό 4ον νά περιμένουμε τό 5ον, τό 6ον, τό 7ον κ.ο.κ… Μεγάλη προφυτεία έ;… Ισχυρότερη από τού Βήλ… ή Leave… Gates!…

Τώρα εξηγείται διατί τό πρώτον θηρίον θά εξέλθει από τήν θάλασσα, επειδή θά φέρνει κύματα ασθενειών καί ψευδοασθενειών καί διά τών ψευδασθενειών θά σού εμβολιάζει πραγματοασθένειες…
Ποίος είναι ό Βήλ; Ήταν ένας διαβολοθεός τών Βαβυλώνιων που έκανε σκόνη μέ τόν τρόπον τού ό Δανιήλ… Άμα εξετάσεις τό όνομα τί Βήλ ή Βύλ τί Βαβύλ, Βαβέλ = Βαβυλ+ωνία!… Συνάμα στήν γλώσσα τών Βαβυλώνιων η λέξη σημαίνει η πύλη τού θεού… Ασσυροβαβυλωνιστί είναι μπαμπ (όπως λέμε pub = bublic place = βαβυλωνία, τυχαίον;) Ηλί όπως λέμε πόρτα τού Ηλί/Θεού, Ηλί Ηλί λαμά σαβαχθανί…;

Πάμε όμως νά τό δούμε κι’ αλλιώς σύμφωνα μέ τίς διάφορες προφορές τής λέξεως αυτής…
Μπαμπυλών = μπαμ+πυλών! Ήτοι τό μπάμ ήτοι η έκρηξη καί ό καταιγισμός τών πυλών; Αλλά ποίων πυλών; Τού δαιμονισμού! Καί ποίος δαιμονισμός δέν άνθισε εκεί; Αρκεί νά ενημερωθείς!…
Τώρα θά δούμε γιά ακόμη μία φορά ότι όλες οί λέξεις προέρχονται από τά ελληνικά… Λοιπόν, μπάμ/bang είναι η λέξη βάν ή βά+πυλών = βαπυλών όπως λέμε βάμπαϊρ πυλών, αλλά άς τό δούμε καί πάρακατω…

(ό βήλος πύλας είναι ό διάβολος γράφει η γερμανική εφημερίδα, https://www.theregister.com/2001/05/01/bill_gates_is_the_devil/)

Είναι η σύνθεση πάν+πυλών = Πάμπυλων = Μ+πάμ+πυλών = Μπάμπυλών… Ήτοι παντών πυλών… η πόλις Πάμπυλων καί τώρα υπάρχει η Παμπυλών/Βαβυλών η μεγάλη που είναι ό σύγχρονος υπερπαναχαλίνωτος δαιμονοπολιτισμός μάς…

Τώρα κατάλαβες, όλα τά μάγια… από τήν Πάμπυλων κατέβηκαν… ή Πάνπυλων…

Καί τώρα τό Κερασάκι στό Κερατάκι ώπα τού ώπα σού…

Ό θεός τούς που ρεζίλεψε ό Δανιήλ = DNAIHL έν δουλεία Ισραηλιτών είς τήν Πάνπυλων, εκεί που μαθήτευσαν στά δαιμονικά οί ραββίνοι έν καιρώ Χριστού ήτοι κάποιοι προγόνοι τούς, όχι όλοι καί λάτρευαν κρυφίως υπό τού ναού τού Σολομώντος τόν Βαάλ, ήταν ό Βήλ…

Ό Βήλ καί ό Δράκων διηγείται ό Δανιήλ, θά τά δείξουμε σύντομα αναλύωντας τά εδάφια, επειδή τώρα θά μακρυγορήσουμε αλλού, έτσι παραμένουμε εδώ…

Ό Μπήλ Γκέυτς είναι ό Βήλ Γκέυτς καί Γκέυτς σημαίνει Πύλες, νά τά μάς! Ό Βήλ τών Πυλών ή τών Πάν Πυλών ήτοι ό Βήλ ό Πανπυλών όπως λέμε πρό τών πυλών, κατάλαβες τώρα; Ή θέλεις κι’ άλλα;…

Ό Βήλ ήταν καί είναι ό θεός τών Πάνπυλων καί τώρα ό Ψευδοπροφύτης, ό Βήλ Πυλών (Bill Gates ή Βήλ Γάτες επειδή είναι «γάτα» ή γάτα) έρχεται μέ τό κωδικό όνομα ξανά, είναι ό αντιπρόσωπος τού Βήλ τού δαίμων…

Πρίν προχωρήσουμε θυμίζουμε ότι βήλος είναι ό πούτσος ελληνοκυπριαστί… αλλά καί αρχαιοελληνιστί, όπως αυτός ό διονυσιακός είς τήν Δήλον! Η Δήλος καί όπως οί Φρύγες καί Βρύγες, ό Κύριος καί Σιών ή Ζιών έτσι καί η Δήλος = ό Δήλος = ό Βήλος! Απλά πραγματάκια… κοπελάκια…

Άλλωστε, τό άλλαζαν τό γραμματάκι γιά νά υπονοείται τό κουκλάκι… όπως κάνουμε κ’ εφ’ ημερών μέ τά μπαράκια… ή βαράκια… από τό βάρος = μπάρος = μπάρ = bar = βάρ… επειδή ό στύλος αυτός βαστάει τό βάρος… Ό δέ Βάκχος = Μπάκχος = Μπαχομέθ = Μπανκ = bang = Μπάν+πυλών… Τά δέ άλλα περί Βάκχου τά είπαμε σ’ άλλα άρθρα…

Ό Βήλ ή Βήλος Πύλας ήτοι οί Πύλες που θά διαρρυκτούν διά τού Βήλου έχει καί τήν Μικροσοφτική που ουσιαστικά είναι η μητέρα όλων τών ηλεκτρονικών υπολογιστών μεγάλου καί μικρού μεγέθους μέ ή χωρίς κατεμπιστευματοδοχία… καί δέν τά λέμε έξω αυτά… αλλά τά βλέπουμε ότι σιγά σιγά μάς λέγει ότι έχει μετοχές σ’ όλες…

Θυμάστε είχα πεί καί όντως αληθεύει ότι ομοιάζει μέ τόν βάτραχον τού μάππετ σιόου = muppet show από τό 1974 μ.Χ.,, εκεί υπάρχει κι’ όλη η φάρμα τών ζώων καί μίς ππίκκυ η γουρουνίτσα ή γυναίκα λές Βαβυλώνα η μεγάλη;… Τί σημαίνει μάππετ; Η κούπα, ό μάπας/μάππας, λέμε στήν Κύπρο παίζω μάππα ή πάμε νά δούμε τήν μάππαν = ποδόσφαιρον, χαχαχα… Η επίδειξη διά τούς μάπες… καί ό νοών καταλαβαινήτω…. Μάς έκαναν όλους καί μάς κάνουν μάπες… Ζούμε τόν πολιτισμό τής Μάπας… = Αποβλάκωσης καί Αποχαύνωσης…

Ό βάτραχος στό μάππτε σιόου ομοιάζει μέ τόν Βήλον Πύλαν κατά τό ελληνικότερον ή μπήλ γκέυτς… Στήν Αποκάλυψη γίνεται λόγος γιά τρείς βατράχους που είναι τρία ακάθαρτα δαιμόνια που θά βγαίνουν από τά στόματα, τών δύο θηρίων καί τού ψευδοπροφύτου… Ό Βήλ ήταν ό ένας θεός ό άλλος ήταν ό Δράκων είς τήν Πανπυλών… Ό Δράκος είναι έκ Κίνας καί συνάμα ερυθρός όπως ό ρόθτσιλύκος… Άν κατάλαβες καλά μπήκε στό σπίτι σού φίδι, λύκος καί γελοτοποιός…

Η Μικροσοφτική κατά τό ελληνικότερον είναι Μικρομαλακή, μά μάς τό λέξει ευθαρσώς έξ’ αρχής θά είναι μικρόν καί σόφτ/μαλακόν τό βηλίδιον = πεϊδιον = πουτσίδιον = εμβόλιον = μικροψηγματάκι που θέλει νά σού βάλει καί θά είναι πολλά θραύσματα γιά νά κολλάει καί μαγνήτης.. στήν οπή τής ένεσης…Κόλλάνε ή δέν κολλάνε όλα;…

Μήπως δέν ήταν η εξυπνάδα τού που τόν έκαμε μικροσοφτιστή καί μικροσοφιστή, αλλά στημένη προσυνεννόηση; Εσείς τί άρα λέτε τί άρα διάβαζετε;…

Πάμε νά δούμε ξανά τόν Δανιήλ. Λοιπόν αυτά που λένε ό Δανιήλ καί άλλοι προφύτες θά έρθουν μέ τόση «φυσικότητα» λόγω διαδοχικής ραγδαίας ύπνωσης που θά νοιώθετε ότι δέν είναι σπουδαίον πράμα καί ότι αυτοί που τά είπαν τότες έζησαν καί ζούν σήμερα. Όντως ζούν αλλά όχι μέ τόν τρόπο που νομίζετε… Προσπαθήστε νά αποφύγετε περαιτέρω αποκτήνωση = ζομπυσμό… Εντός παρενθέσεων η γνώμη μού μέ βάση τήν λογική… Τό κεφ. 7 θά τό ξανά δούμε ολόκληρο…

Δαν. 7,20 καὶ περὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ τῶν δέκα τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἑτέρου τοῦ ἀναβάντος καὶ ἐκτινάξαντος τῶν προτέρων τρία, κέρας ἐκεῖνο, ᾧ οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ μείζων τῶν λοιπῶν.
Δαν. 7,20 Εζητούσα πληροφορίας δια τα δέκα κέρατα, που υπήρχον εις την κεφαλήν του, και δια το άλλο κέρας, που εφύτρωσε και το οποίον εξερρίζωσε και επέταξεν στο έδαφος τα προηγούμενα τρία· δια το κέρατον εκείνο, το οποίον είχεν οφθαλμούς και στόμα που μεγολαυχούσε και αλαζονεύετο η δε εμφάνισίς του ήτο μεγαλύτερα κι περισσότερον εντυπωσιακή από την των άλλων κεράτων.

Δαν. 7,21 ἐθεώρουν καὶ τὸ κέρας ἐκεῖνο ἐποίει πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ ἴσχυσε πρὸς αὐτούς,
Δαν. 7,21 Εβλεπα μετά προσοχής και είδον, ότι το κέρατον εκείνο έκαμε πόλεμον εναντίον των ανθρώπων του Θεού και τους ενίκησε.

Δαν. 7,22 ἕως οὗ ἦλθεν ὁ παλαιὸς ἡμερῶν καὶ τὸ κρίμα ἔδωκεν ἁγίοις Ὑψίστου, καὶ ὁ καιρὸς ἔφθασε καὶ τὴν βασιλείαν κατέσχον οἱ ἅγιοι.
Δαν. 7,22 Μέχρις ότου ήλθεν ο παλαιός των ημερών, ο προαιώνιος Θεός, ο οποίος έδωσε την νίκην στους αγίους ανθρώπους του Υψίστου. Και έτσι έφθασεν ο καιρός, κατά τον οποίον οι άγιοι κατέλαβον την βασιλείαν.

Δαν. 7,23 καὶ εἶπε· τὸ θηρίον τὸ τέταρτον, βασιλεία τετάρτη ἔσται ἐν τῇ γῇ, ἥτις ὑπερέξει πάσας τὰς βασιλείας καὶ καταφάγεται πᾶσαν τὴν γῆν καὶ συμπατήσει αὐτὴν καὶ κατακόψει. (Όπως είδαμε τί συμπίπτει μέ τό 7,10 καί τούς 101,000,000/999=101,101.1011 αγγέλους, καί ό αριθμός αυτός 7 άσσοι αριθμολογικώς, εδώ βλέπουμε τόν αριθμόν 7,23…

Ήτοι από τόν Δεκέμβριον τού 2019 όταν πρωτοεκδηλώθηκε ό κορωνοϊός στήν Ουχάν ούχι χάν/βασιλεύς, μέχρι τόν έβδομον μήνα τού 2023 είναι 3,5 (1260 ημέρες) σύν 30 ημέρες ήτοι 1290 ημέρες Δανιήλ σέ άλλον εδάφιον καί λέγει καί ακόμη 45 ήτοι 1335, πάντως συμπίπτει. Λέγει ότι θά συμπατήσει καί κατακόψει αυτήν μέ τά εμβόλια, επιβολές καταστροφής οικονομίας, ψυχολογικά καί άλλα προβλήματα. Λέγει ότι θά υπερέξει ‘υπέρ6 καί υπέρ έξη/6 = εθισμός όπως π.χ. από εμβόλια καί πολλαπλές επιπτώσεις’ πάσαν άλλη βασιλεία μέ τά κόπλα τού καί θά τήν καταφάγει. Είναι τό τέταρτον θηρίον καί ό Βήλ/Μπήλ Γκέϋτς μάς είπε ότι τό τέταρτον κύμα θά πείσει τούς πάντες. Ό Θεός τούς κάνει νά μάς δίνουν πληροφορίες άλλως πώς, όπως π.χ. μέ τούς αριθμούς κεφ. καί εδαφίων. Δύο εξάρια ανωτέρω καί έναν η αίξ/αίγα ίσον τρία εξάρια, από τό αίξ έγινε τό σέξ/σαίξ καί ό τράγος σατανάς Βαχομέθ = Βακχομέθ όπως ό Αντίοχος μέ τόν κισσόν τού ήταν ό πρώτος σφραγιστής σέ μέτωπα Ιουδαίων = Μπαχομέθ = Βακχομέθης, περί τής λέξεως βάκχου τά αναλύσαμε).

Δαν. 7,23 Μου είπε λοιπόν· Το τέταρτον θηρίον είναι η τετάρτη βασιλεία επάνω εις την γην, η οποία από απόψεως δυνάμεως και αγριότητος θα υπερέχη από τας άλλας βασιλείας. Θα καταφάγη όλην την οικουμένην, θα ποδοπατήση και θα κατακόψη αυτήν.

Δαν. 7,24 καὶ τὰ δέκα κέρατα αὐτοῦ, δέκα βασιλεῖς ἀναστήσονται, καὶ ὀπίσω αὐτῶν ἀναστήσεται ἕτερος, ὃς ὑπεροίσει κακοῖς πάντας τοὺς ἔμπροσθεν, καὶ τρεῖς βασιλεῖς ταπεινώσει· (Αυτά τά λέγει αργότερα ό Ιωάννης στήν Αποκάλυψη. ό έτερος ός θά έχει οφθαλμούς επί τού κέρατου τού είναι ό Μεγάλος Αδελφός = Big Brother στήν φάρμα τών ζώων τού Γεώργιου Όργουελ στό βιβλίον 1984, δηλαδή αυτός που θά παρακολουθεί τά πάντα μέ δορυφόρους, εικονληπτικές μηχανές, ηλεκτρονικά συνστήματα, μικροψήγματα σέ χέρια, πόδια, μέτωπα, Γονιοδομές/DNA καί μάς τά λέγει ό προφύτης DNAIEL, νά πώς έφερε διά τών ονομάτων πού δώσαμε σέ μόρια καί τεχνολογίες κάποιες Αποκαλύψεις έκ Θεού. Ό έτερος θά ταπεινώσει τρία βασίλεια ήτοι τρείς χώρες, π.χ. τήν Ρωσσία, Κίνα, Ιαπωνία;).

Δαν. 7,24 Τα δέκα κέρατα του θηρίου αυτού συμβολίζουν τους δέκα βασιλείς, που θα εμφανισθούν. Κατόπιν από αυτούς θα εμφανισθή ένας άλλος, ο οποίος θα ξεπεράση όλους τους προηγηθέντας εις έργα κακά και ολέθρια, τους δε τρεις βασιλείς θα κτυπήση και θα εξευτελιση.

Δαν. 7,25 καὶ λόγους πρὸς τὸν Ὕψιστον λαλήσει καὶ τοὺς ἁγίους Ὑψίστου παλαιώσει καὶ ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον. καὶ δοθήσεται ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἕως καιροῦ καὶ καιρῶν καὶ ἥμισυ καιροῦ. (Αυτός ό έτερος θά σκεφθεί νά αλλοιώσει τά κλίματα τού καιρού καί θά έχει βασιλεία έναν καιρόν = έτος καί δύο καιρούς καί ήμισυ καιρόν ήτοι 3,5 έτη ή 42 μήνας ή 1260 ημέρας όπως λέγει καί αλλού ό Δανιήλ καί αργότερα ό Ιωάννης στήν Αποκάλυψη. Βεβαίως αυτά μάλλον θά γίνουν μόλις τήν κρίση διά τού κορωνοϊού καί εμβολίου παραλάβει η επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού καί χαράγματος αναγνώρισης επί τώ μετώπω ή δεξιά χείρα)…

Δαν. 7,25 Αυτός θα εκσφενδονίση λόγους αλαζονικούς και υβριστικούς εναντίον του Υψίστου Θεού. Θα καταδιώξη και θα αχρηστεύση τους αγίους του Υψίστου Θεού. Θα σχεδιάση να αλλάξη τους καιρούς και τον νόμον του Θεού, να δημιουργήση νέαν τάξιν πραγμάτων. Μέχρις ωρισμένου καιρού θα παραχωρηθή εις αυτόν μία τέτοια εξουσία.

Δαν. 7,26 καὶ τὸ κριτήριον καθίσει καὶ τὴν ἀρχὴν μεταστήσουσι τοῦ ἀφανίσαι καὶ τοῦ ἀπολέσαι ἕως τέλους. (Τό κριτήριον είναι Ό Τριαδικός Θεός καί τά 4 ζώα υπό τάς διαταγάς Τού καί οί 24 πρεσβύτεροι όπως αναφέρει περιληπτικώς η Αποκάλυψη).

Δαν. 7,26 Κατόπιν όμως το κριτήριον του Θεού θα καθίση και οι άγγελοι του Θεού θα αφαιρέσουν την εξουσίαν του, θα τον εξαφανίσουν και θα τον εξολοθρεύσουν εξ ολοκλήρου.

Δαν. 7,27 καὶ ἡ βασιλεία καὶ ἡ ἐξουσία καὶ ἡ μεγαλωσύνη τῶν βασιλέων τῶν ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ἐδόθη ἁγίοις Ὑψίστου, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ βασιλεία αἰώνιος, καὶ πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ αὐτῷ δουλεύσουσι καὶ ὑπακούσονται. (Εδώ μπορούμε νά πούμε ότι θά έρθη καί η εποχή τού Εξαδάκτυλου καί ύστερα η Θεία Κρίση καί η Νέα Ιερουσαλήμ όπως αναφέρει η Αποκάλυψη καί άλλες προφυτείες).
Δαν. 7,27 Επειτα η βασιλεία και η εξουσία και το μεγαλείον των βασιλέων, όλων όσοι ευρίσκονται κάτω από τον ουρανόν, θα δοθή στους αγίους του Υψιστου Θεού. Η βασιλεία αυτού είναι βασιλεία αιωνία. Ολαι αι αρχαί θα τον υπηρετούν και θα υπακούουν εις αυτόν.

Δαν. 7,28 ἕως ὧδε τὸ πέρας τοῦ λόγου. ἐγὼ Δανιήλ, οἱ διαλογισμοί μου ἐπὶ πολὺ συνετάρασσόν με, καὶ ἡ μορφή μου ἠλλοιώθη ἐπ᾿ ἐμοί, καὶ τὸ ῥῆμα ἐν τῇ καρδίᾳ μου διετήρησα. (Διατί ηλλοιώθη η μορφή τού; Τί μάς αποκαλύπτει εδώ; Ότι τό πνεύμα τού συνδέθηκε καί έτρεξε πέραν τής ταχύτητος τού φωτός καί πήγε είς τό μέλλον, ενώ συνάμα αφίχθην Τώ Αγίω Πνεύματι έν αυτόν).
Δαν. 7,28 Εδώ παίρνει πέρας ο λόγος. Εγώ, ο Δανιήλ, επιβεβαιώνω και υπογράφω αυτά. Οι διαλογισμοί μου επί πολύ διάστημα χρόνου με συνετάρασσαν και η όψις του προσώπου μου ήλλαξεν επάνω μου. Αλλά τα αποκαλυπτικά αυτά οράματα και λόγια τα διετήρησα πιστώς μέσα εις την καρδίαν μου”.

https://www.theregister.com/2001/05/01/bill_gates_is_the_devil/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου