Breaking

Τρίτη, 4 Μαΐου 2021

Τά Κινούμενα Σχέδια τών Σοφοσατανιστών τής Ψευδοσιών….

Τά Κινούμενα Σχέδια τών Σοφοσατανιστών τής Ψευδοσιών….

Έχουμε εμφύλιον πόλεμον…

Έχουμε παγκόσμιον πόλεμον….

Έχουμε ελληνοτουρκικόν πόλεμον….

Έχουμε οικονομικόν πόλεμον….

Έχουμε θρησκευτικόν πόλεμον….

Έχουμε επιβιωτικόν πόλεμον…

Έχουμε πόλεμον τί είναι κανονικόν καί τί δέν είναι κανονικόν…

Έχουμε πόλεμον περί τού τί είναι σωστόν καί τί είναι λάθος! Πότε είναι σωστόν τό τάδε σωστόν καί τάδε λάθος καί πότε είναι λάθος τό τάδε σωστόν καί τάδε λάθος, όπως βλέπετε η Τετραπιθανότητα είναι πάντοτε παρούσα…

Εκζητούμενον από τούς Τρελλοσοφοσατανοσιωνιστές είναι είτε νά αποβλακωθούμε είτε νά τρελλαθούμε… Ό,τι καί νά συμβεί τούς συμφέρει αλλά πιστέψετε μέ τό πρώτον τού συμφέρει περισσότερον…. Εκζητούμενον είναι ν’ αντέξουμε αλλά καί αυτόν μία κουβέντα είναι…

Άμα σέ μαυλοκανιονιοβολούν καθημερινώς καί τό έχεις νά είσαι καί ηλίθιος πού νά πάεις νά σταθείς;… Καί όμως τό θαύμα είναι νά πάεις νά σταθείς είς τήν Θρησεία, εκεί οπού πάντοτε οί εξευτελισμένοι καί αυτοεξευτελισμένοι… εγκληματίες καί βλάκες χλεύαζαν…

Κάποτε είπα σ’ όλους αυτούς καί νά είναι οπισθοδρομική η θρησκεία κάτι τό οποίον δέν ισχυεί διότι είναι υπερδιαχρονική, σχηματίζει άν μή τί άλλον σταθερότητα… Τόρα/τώρα τρώτε τίς μαλακίες τού συνστήματος τής εξέλιξης που χλεύαζε μαζύν μ’ εσάς τά χαζά… τήν ΘΡΗΣΚΕΙΑ…

Κάποτε κάποιος έγραψε βιβλίον μέ τ’ όνομα ζητείται ελπίς, τώρα όμως φάνηκε ότι πάντοτε τό πρόβλημα ήταν τό βιβλίον ζητείτε Λογική!…

Μία παροιμία λέγει πώς εάν δέν σέ συγχύζουν κάποιες φορές τά πράγματα σημαίνει πώς δέν τά καταλαβαίνεις… Αυτήν τήν παροιμία οί βλακομαλάκες δέν τήν κατανοούν, φαίνεται μεγάλη επιστημονική μαλακία… καί όμως κρύβει τήν μεγαλύτερη αλήθεια… Εάν δέν έχεις απορίες σημαίνει ότι είσαι αποβλακωμένον ζώον καί δή κτήνος ήτοι είς συνειδητή ή ασυνείδητη, λεγχθέντα ή αλεγχθέντα κτημονύνη άλλου οπού ίσως δέν γνωρίζεις κάν τήν ύπαρξη καί τ’ όνομα… Έαν δέν έχεις απορίες, εάν δέν βλέπεις τό μυστήριον, τήν έλλειψη πληροφορίας είς τίς λεπτομέρειες ή τά χονδροειδή πραγχθέντα, εάν δέν μυρίζεσαι τήν βρωμιά, σημαίνει δέν καταλαβαίνεις τήν ύπαρξη τούς καί τήν έλλειψη σέ κάθε κρίκον πληροφοριών, αλήθειας, πράξης, διεξέλιξης… Έναν άλλον ρητόν συμπληρώνει: «πολλή ησυχία κάτι μάς διαφεύγει»… Συμπληρώνω τό εξής, πολλή σύγχυση κάτι στηνοπαίζεται τό οποίον δέν τό πειάνουμε ή άν τό πειάνουμε δέν τό θεωρούμε ώς τό σπουδαιότερον…

Μία άλλη σπουδαία σικελιανή παροιμία λέγει: «Υπάρχουν 2.598.960 συνδοιασμοί στό πόκερ-αλλά εσύ κάθε φορά μόνον έναν. Τό ωραίον είναι ότι δέν χρειάζεται νά έχεις τόν καλύτερον συνδοιασμόν γιά νά κερδίσεις»… Τό διατί κάθισαν οί μαφιόζοι τής χαρτούρας, τής τραμπουλοχαρτούρας καί τού λοιπού εγκλήματος νά μετρήσουν τούς συνδοιασμούς σκέπτου τό μόνος σού… Πάρε τό αγάπη διά τήν επιστήμη… Όταν εσύ πανηγύριζες επειδή η ΝΑΣΑ προσλαμβάνει καινούργιον παικταρά Έλληνα καί σού έλεγα πρίν δεκαετίες, αντί νά χαίρεσαι νά κλαίς, διότι συντρέχουν τήν γνώση σού μέ τήν αρχαία γνώση οπού τούς έδωσες καί μέ γνώση άλλων διά νά εύρουν τίς λύσεις νά καταστρέψουν τήν χώρα σού δηλαδή εσένα, τό τί βρυσίδι μού έριχνες καί χλεύη καί ότι είμαι οπισθοδρομικός δέν λέγεται, φάε εμπροσθοφυλακή γενοκτονικοχωροφυλακή τώρα, χαχαχαχα… Αλλά έχεις τό κρίμα μού, όσον τό έχεις διότι κ’ εγώ έδινα καί δίνω καί έχω τό κρίμα σού. Αλλά τώρα είς τά έσχατα δέν έχω άλλη επιλογή, πρέπει νά δώσω όπως δίνουν κι’ άλλοι διά νά αφυπνιστείς καί ν’ αντέξεις…

Τί νομίζεις ότι έκανε η ΝΑΣΑ; Σ’ εξαγόραζε μέ χρήμα καί μέ κενοδοξία ψευδοτιμής διά τήν χώρα καί τό πρόσωπον σού καί σύναγε όλους τούς συνδοιασμούς, τούς 2.598.960 συνδοιασμούς είς τό Πόκερ τής Γενοκτονίας σού…

Συνδοιάζεται μέ όλους τούς διάσημους αριθμούς μάς… 2598960/24=108.290… 2598960/36=72.193.3333333….. 2598960/72=36.096,6666666…. 2598960/144=18.048,333333…. 2598960/108=24.064,4444444…. 2598960/96=27.072,5…. 2598960/48=54.145….. 2598960/54=48.128,8888…. 2598960/64=40.608,75…. 2598960/33=78.756,36363636…. 2598960/77=33.75272727272…. Βλέπουμε ότι σέ όσους υπάρχουν δεκαδικοί εκτός τών δύο έσχατων είναι επανάληψη τού ίδιου αριθμού καί είς τούς δύο έσχατους επανάληψη τού 72 καί τού 36 οπού 36Χ2=72….

Δέν θά εμβαθύνουμε είς τούς αριθμούς καί άρυθμους καί πώς προκύπτουν. Παίζεται μέ 54 χαρτιά ήτοι 9Χ6=54 καί 9+6=15=6 καί 54=9 καί 6+9=15=6…. 96+54=150=6…

96+69 (αναριθμιστί)=165 καί 54+45 (αναριθμιστίή αναρυθμιστί)=99+165=264/24=11… καί 264/12=22… Έστω 22 είναι τά κεφ. τής Αποκάλυψης…

2598960=39… 2598960/39=66.640=22!!!! (2598960/12=185.640) Καί 66640/22=3.029,0909090909… 66640/24= μπορείτε νά διαιρέσετε αυτόν τόν αριθμόν μέ όλους τούς σημαδιακούς οπού αναφέραμε ανωτέρω…

Υπάρχουν πολλές παραλλάγες είς τά κινούμενα σχέδια τών πρωτόκολλων τής σατανοσιών εναντίον σού, όπως είς τό πόκερ μερικές παραλλαγές είναι Omaha, 7 Card Stud, 5 Card Stud, 5 Card Draw, Omaha Hi/Lo, αλλά το πιο δημοφιλές απ’ όλα είναι το Texas Hold ’em. Αντιλαμβάνεσαι ότι σέ παίζουν πολυτρόπως καί Πολυτρόμως… Καί τά ίδια τά πρωτόκολλα τής σατανοσιών είναι ένας τρόπος τού Σατανόποκερ… Είτε παίκτης είσαι, είτε χαρτί, είτε θεατής γοητευμένος, είτε στοιχημάτουρος, τήν ίδια ζημιά θά πάθεις από άλλων χρωμάτων, σχημάτων, μορφών, παραμυθιού σατανοϊξόβεργα….

Επειδή αναφερθήκα είς τό γεγονός ότι άμα δέν σέ συγχύζουν τά πράγματα δέν τά καταλαβαίνεις, πάντοτε μέ σύγχυζε τό γεγονός ότι ό άνθρωπος είναι ηλίθιος βλάκας αλλά φαίνεται ή νομίζει ό ίδιος ότι είναι μέγας… Τό ότι δέν προσδιορίζω μέ ακρίβεια, ίσως καί νά τό έχω κάνει, ότι ό άνθρωπος είναι ηλίθιος αλλά δέν φαίνεται ηλίθιος καί συνάμα φαίνεται εξυπνότερος από τά ζώα καί τά φυτά, σημαίνει ότι μάς λείπει κάποια γνώση… Η γνώση τής βαθειάς αυτογνωσίας…

Βασικά, ό,τι πιστεύσει νομίζει ότι είναι η αλήθεια, ασχέτως εάν είναι ή όχι, ασχέτως εάν τυχαία λαχαία επέλεξε, διάλεξε, προσέπεσε είς τήν αλήθεια όπως λαχαία κερδίζει από τό λαχείον ή τόν τζόγον καί νοιώθει σπουδαίος μέ τήν έννοια τού έξυπνου καί όσον περισσότερον τό νομίζει τούτον, τόσον περισσότερον ανόητος είναι έστω καί άν είναι κοσμικώς πανεπιτυχημένος, «πανευτυχής» καί πανεκατομμυριούχος… Έχεις τό υπερμικροσκόπιον υπερπαρατηρήσεως διά νά καταλάβεις αυτόν;….

Ό άνθρωπος οπού πιστεύει καί δέν ερευνά πιστεύει τυφλά, ό,τι καί άν πιστεύει καί έστω καί άν πιστεύει είς τό αντίστροφον τής πίστης ήτοι έστω καί άν πιστεύει είς τήν αντιπίστη… Εάν ερευνήσει όμως καί δέν εξεύρει νά ερευνά αντικειμενικώς καί πώς νά ερευνάει, τότε δέν θά μάθει τήν αλήθεια είτε διά τής παραέρευνας καί τής πλανοέρευνας τού αφήσει τήν οία πίστη τού είτε τήν ενισχύσει… Συνάμα μπορεί νά ερευνά ενσφαλμένως καί νά ενισχύσει τήν αληθινή πίστη καί νά ερευνά σωστώς καί νά τήν χάσει… Καλώς ορίσατε είς τήν φωτοδεσμομηχανική/κβαντομηχανική τών Εντυπώσεων… = έν+τυπώνω…./μαί….

(Εδώ παίζουν πόκερ όλοι οί σφαγείς σού…, ανόμαλοι, τρομοκράτες σού… πραγματικοί καί ψεύτικοι. Είς τήν εικόνα εξωφύλλου παίζουν κάτι σατανάδες, ένας ημιδιπρόσωπος καί μέ δύο διαφορετικά χέρια, είς τήν άλλη παίζουν δαίμονες διαφόρων εποχών από τό χώρον τής πραγματικότητος όπως αυτός μέ τό υψηλόν σκιάδιον καί δαίμονες ψευδοεξωγήινου που σού πλάσαραν είς τά μυαλά, αλλά ό μπάξ μπάνυ ό πονηράκιας, ό συμβολίζων καί τό πότη τού ανδροχρώματος καί αλλού οί σκύλλοι οί κυνικοί…)

Η σατάνα σιώνα κατάρα, σέ νικάει επί τού γεγονότος ότι σέ βάζει νά παίζεις παρτίδες παιγνίων οπού δέν γνωρίζεις αλλά σέ πείθει ότι γνωρίζεις μέ διάφορους τρόπους ώστε μόνον εάν είσαι αληθώς Ελευθεροευφυής καί όχι ελευθεροτέκτονας, νά καταλάβεις ότι δέν εξεύρεις πώς παίζεται τό παίγνιον καί μαθαίνεις μόνον πώς παίζεται καί διατί παίζεται μόλις πειαστείς είς τό εγκίστριον/αγγκίστρι τού, άν καταλάβεις… διότι υπάρχει περίπτωση νά μήν καταλάβεις… Παίζεις πόκερ χωρίς νά τό γνωρίζεις νομίζοντας ότι παίζοντας άλλο χαρτοπαίγνιον ή άν τό γνωρίζεις νομίζεις ότι γνωρίζεις πώς παίζεται…. Συνάμα σέ βάζουν σ’ έναν λαβύρινθον καί νομίζεις επειδή έτσι σού είπαν ότι υπάρχει μόνον μία έξοδος καί ότι τό παιχνίδι παίζεται έντιμα καί η κάθε ατιμία είναι εντός παιγνίου, αλλά σού διαφεύγει ότι υπάρχουν εκατοντάδες άλλες μυστικές εξόδοι/εισόδοι καί ότι η μοναδική δι’ εσένα έξοδος κλείνει χωρίς νά αφήνει ίχνη, άλλοτε αφήνοντας ίχνη, ανοίγει όποτε θέλουν καί αλλάζει θέση εισόδου/εξόδου όποτε καί δι’ όσον θέλουν… Ό λαβύρινθος τούς ανήκει καί ό χειρότερος υπολαβύρινθος είναι αυτός τής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης άνευ μετρητού καί καρτικού/χαρτικού χρήματος οπού όλα θά είναι εικονικά, ένας λαβύρινθος οπού θ’ αλλάζει θέση, μορφές, εισόδους/εξόδους κατά τό δοκούν τού προγραμματιστή… Εάν γίνεις καραγκιοζάκι μέσα σ’ έναν ηλεκτρονικόν παίγνιον, τότε ό,τι πάθεις σ’ άξιζε… Θά ζήσεις αιωνίως εκεί μέσα είς τό μάνδριξ τής ηλεκτρονικής κόλλασης… η οποία θά σέ πάρει κατ’ ευθείαν είς τήν ψυχική κόλλαση…

Καλύτερα Νεκρός καί Ελεύθερος καί Φυσικός παρά ζωντανός εικονικός χαχαχα….

Από τήν στιγμή οπού δέχθηκες νά παίξεις πόκερ δέχθηκες νά παίξεις μπλόφα, μούφα, απάτη… Καί μία άλλη σικελιανή παροιμοία λέγει: “Εάν δέν εντοπίσεις τό κορόϊδο από τήν πρώτη στιγμή που κάθεσαι στό τραπέζι τότε είσαι σύ”… Εάν εντοπίσεις τό κορόϊδο από τήν πρώτη στιγμή που κάθεσαι στό τραπέζι καί δέν είσαι στό κόλπο, τότε πάλιν είσαι σύ, ή υπάρχει περίπτωση νά βάπτισαν άλλον κορόϊδο γιά νά γίνεις εσύ τό κορόϊδο… Εάν είσαι τό κορόϊδο αλλά δέν εμπλέκεσαι σέ συνωμοσίες εναντίον άλλων δήθεν ή όντως κορόϊδων, τότε κάνε ήτοι προσποιήθου τό κορόϊδο καί κάνε τήν μέ ελαφρά πηδηματάκια νά μήν σέ πάρουν είδηση, τό γρηγορότερο που μπορείς, μπορεί νά πρέπει νά πάρει χρόνο αυτό… Τό ότι μπορεί νά είναι όλοι κορόϊδα στό τραπέζι (ό,τι καί άν παίζεις ή συνζητάς) τό σκέφθηκες; Βάζουν τό ένα κορόϊδο ή τά μέν κορόϊδα νά επωφεληθούν τοιουτοτρόπως είς βάρος τού άλλου ή άλλων… Καί συνεχώς ξεπαστρεύουν όλα τά κορόϊδα μέ τήν σειρά, τόν τρόπο καί τόν τρόμο που τούς αρμόζει σέ θέση, ιδιοσυγκρασία, ισχύν, πλούτο… Αυτή είναι η Τέχνη τού Διαβόλου, η Τέχνη τών Σατανοσιωνιστών… Η Τέχνη τού Διαβόλου είναι τό Πόκερ ή Πολυπόκερ που εσύ παίζεις… Όταν παίζεις σέ κοροϊδεύει τό παιχνίδι… κοροϊδεύει ακόμη καί τόν πάγκο που εισπράττει… Εάν δέν τό καταλάβεις αυτό τότε δέν κατάλαβες σέ τί παίγνιο παίζεις, παίζεσαι καί εμπαίζεσαι… πώς θά σωθείς;… Υπάρχει έναν μυστικό εάν δέν παίξεις καί δέν παιχτείς καί Νεκρός θά σωθείς…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου