Breaking

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

Γιά νά χάσεις τήν παράδοση σού πρέπει νά εξελιχθείς. Γιά νά σού εμπεδωθεί μία καινούργια παράδοση πρέπει νά χάσεις τήν προηγούμενη…

Γιά νά χάσεις τήν παράδοση σού πρέπει νά εξελιχθείς. Γιά νά σού εμπεδωθεί μία καινούργια παράδοση πρέπει νά χάσεις τήν προηγούμενη…

Έβλεπα μία αμερικάνικη ταινεία γιά τήν εξέλιξη τής δεκαετίας τού 1970 η οποία άρχισε νά εμφανίζεται από τά μέσα τού 1950…

Ώς τότε η κοινωνία, αμερικάνικη, ευρωπαϊκή, ελληνική, τουρκική καί άλλες, ήταν βασισμένη στήν τιμή καί στό ρητόν η τιμή τιμήν δέν έχει… Γιά ν’ αλλάξει αυτό έπρεπε η τιμή νά χάσει τήν τιμήν τής καί νά αποκτήσει τιμήν μαμωνά…

Όταν σού έλεγε η Τιμή τιμήν δέν έχει, εννούσε μέ τήν λέξη Τιμήν τήν Τιμήν τής ψυχής, τής αξιοπρέπειας, τής καθώς πρέπει προκοπής… Καί όταν σού έλεγε τιμήν δέν έχει εννοούσε τήν τιμήν τού μαμωνά/χρήματος…

Γιά νά αποκτήσει τιμήν μαμωνά η Τιμή τής ψυχής, τής θρησκείας, τής πατρίδας, τής οικογένειας, τής παρθενίας τής κορασιάς… έπρεπε νά τροποποιήσουν τόν τρόπον ζωής σού ώστε νά καταφρονηθούν οί ώς τότε χριστιανικές, ψυχικές, σωματικές, απαραβίαστες καί απαράβατες αρχές… Έπρεπε μέ τήν μουσική νά κάνεις τό κοράσιον καί τό αρρένιον νά επαναστατήσουν καί νά γαμιούνται χωρίς φειδώ, η αποκτήνωση τής χριστιανικής νεολαίας που λένε τά πρωτόκολλα τής σιώνας… Μέ μουσική, μαστούρα, ποτά καί μιμητισμόν πρός τούς πρώτους εξελιγμένους που κοροϊδευαν καί απομόνωναν ώς χαζούς όσους πρόσεχαν τίς Τίμες καί τίς αρχές τούς, σιγά σιγά άλλαξαν σχεδόν τούς πάντες καί η παράδοση έφυγε, αντικατιστώντας τήν μία άνευ προηγουμένου ελευθεριότητα κτηνώδους απόλαυσης καί κατόπιν από τά μέσα τού 1980 αυτήν τήν ελευθεριότητα συνόδευε επαυξητικώς αργά σταθερά ό καταναλωτισμός καί η προσαύξηση τών νόμων από τά κράτη που αφαιρούσαν σταδιακώς τίς ελευθερίες που παραχώρησαν μέσω τών εξελίξεων καί όσες υπήρχαν από πρίν ώς θεμελιώδεις καί έκ τών ών ούκ άνευ, μαζύν μ’ αυτές αφαιρούν έκτοτε καί τά έκ τών ών ούκ άνευ δικαιώματα…

Μέχρι τίς αρχές τής δεκαετίας τού 1980 θυμάμαι ότι η Τιμή τής γυναικός, τής θυγατέρας, τής αδελφής, τής μάνας, στήν Κύπρο, ήταν υπόθεση άν θικτεί φόνου… Μετά μάς εξέλιξαν έστω έσχατους καί μάς έκαναν όπως όλους. Η παρθενία δέν έχει καμμία Τιμή ενώ προηγουμένως ό γαμβρός αγόραζε όσα όσα τήν παρθένα όχι τήν πλούσια καί άν κανείς έπαιρνε πλούσια μή παρθένα από πόλη όλοι γνώριζαν ότι γιά τά τότε δεδομένα γιά νά τό τολμούσε ήταν κάθαρμα που δέν κόβεται από τίς καταλαλιές τών περίγυρων τού καί έτσι αποδεκνυώταν κατόπιν, κάθαρμα… Κάποιοι που τώρα διαβάζουν αυτά θά ξενίζοντε επειδή δέν τά έζησαν, αλλά αυτή ήταν η Χριστιανική Παράδοση τών Ελλήνων, κάτι που δέν υπάρχει πλέον καί φαίνεται παράξενη, όπως θά φαίνεται παράξενη η αφήγηση τών Αρχών ανθρώπων πρίν τήν μετάλλαξη τής Γονιοδομής/DNA στό μέλλον… Κατάλαβες γιατί σού τό συγκρίνω; Διότι άμα αλλάξεις δέν καταλάβεις τήν αξία αυτού που είχες ή που θά είχες εάν ήσουν όπως ήσουν πρίν αλλάξεις ή πρίν αλλάξουν οί γονείς σού καί η οικογένεια που γεννήθηκες…

Αυτά που τώρα σού λέω είναι ό μεγαλύτερος εχθρός τών «σιωνιστών»… διότι δέν μπορούσαν νά σέ κάνουν μεταλλαγμένον, κάθαρμα, ρεζίλη τής ατιμίας, έτοιμον νά εμβολιαστείς μέ εμβόλία που ξυλώνουν τά πρωτογενή αυτοστοιχεία σού ή καί προσωπικά αυτοδεδομένα σού ήτοι τήν Γονιοδομή σού, τό υποσυναίσθητο σού, τό υποσυνείδητο σού…

Η εποχή τής φιλελευθερίας ήταν μεταβατική περίδος ξεχαρβάλωσης καί έν τέλει ποδοπάτησης καί αυτοποδοπάτησης τών προσωπικών καθώς πρέπει αξιών, αρχών, αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού, καλοσύνης καί μή εκμετάλλευσης ούτε τού πτωχού ούτε μίας παραδουλεύτρας κοπελίτσας, γιά νά σέ πάρουν στόν κυριολεκτικό σατανισμό… Βεβαίως έκτροπα υπήρχαν πάντοτε καί δή από τούς πλούσιους, ισχυρούς, πολιτικούς, ακόλλαστους κάθε εποχής, αλλά υπήρχε μία ισορροπία αντίδρασης από τούς λαούς καί μία προσοχή… Γι’ αυτό έλεγαν: «πρόσεχε τά ρούχα σού νά έχεις τά μισά»… Άν τά προσέχεις τήν Ηθική σού θά έχεις τήν ήμιση/μισή, εάν δέν τήν προσέχεις δέν θά έχεις ούτε τήν ήμιση καί μάλιστα θά ξεχαρβαλωθείς ακόμη περισσότερο καί παλαιότερα θά μού έλεγες ότι δέν υπάρχει πάρα κάτω καί όμως τώρα αποδεικνύεται ότι υπάρχει… Είναι ό μεταλλαγμένος μετάνθρωπος, δηλαδή τό τέλος τού ανθρώπου όπως τόν γνωρίζουμε καί άνθρωπος είναι αυτόν που γνωρίζουμε όχι αυτόν που θέλουν νά μάς κάνουν μέ τό ζόρι…

Καί καλό νά σέ κάνουν διά μεταλλαγής μέ τό ζόρι σάν τούς λύκους καί τούς λέοντες τής Κίρκης καί τού Ησαϊα 11 αργότερα δέν έχει αξία διότι είσαι καλός μέ φάρμακα επιβολής καί όχι μέ φάρμακα αυτόβουλης θέλησης καί απόφασης. Νά γιατί Ό Θεός σού προσχώρησε Ελευθερία καί νά τί είναι η Ελευθερία, τίποτε απ’ ό,τι νομίζετε ήτοι πρόσβαση σέ απολαύσεις, ανεξαρτησία λόγω χρήματος, μέθες από ναρκωτικά καί οινοπνευματώδη… Ελευθερία είναι τό αυτοαπαραβίαστον τής αυτοβούλησης καί αυτοθελίας… Βεβαίως όταν σέ πιέζουν νά μεταλλαχθείς εάν τό δεχθείς μέ αυτοπαραβιάζεις τήν αυτοβουλία σού εάν δέν θέλεις όντως νά μεταλλαχθείς διά τής αυτοθελίας σού νά αποφύγεις συγκρούσεις, προσκρούσεις, μόχθους, δυστυχίες, ένδειες, αδημονίες, αβεβαιότητες, κακουχίες καί αγωνίες γιά τό μέλλον σού, στήν μάχη μέ τούς ισχυρούς που θέλουν νά σέ μεταλλάξουν παντοιοτρόπως…

Σού λένε ή θ’ αλλάξεις καί μεταλλάξεις τό είναι σού ή θά καταστραφείς, ανελείς, αποθάνεις, φονευθείς, αποκτηνωθήσαι… Μέ άλλα λόγια Μεταλλαγή ή Θάνατος αντί τού Ελευθερία ή Θάνατος. Καταλάβεις πόσον ύπουλον είναι;

Στό Ελευθερία ή Θάνατος είναι απαίτηση τού Ελεύθερου νά ζήσει είτε ελεύθερος είτε ν’ αποθάνει. Στό Μεταλλαγή ή Θάνατος είναι απαίτηση καί τυραννία τού κράτους καί τού διαχειριστή τών κρατών ήτοι τού θηρίου είτε νά μεταλλαχθείς είτε νά αποθάνεις… Σού λέγει δηλαδή τέλος στήν απαίτηση σού γιά ελευθερία, είτε θά είσαι μεταλλαγμένος απαξιωμένος καί αυτοαπαξιωμένος από κάθε υπαρξιακή καί μετυπαρξιακή αρχή καί Ηθική είτε θά θανατωθείς…

Υπάρχουν κάποιοι Χριστιανικοί ύμνοι καί δηλώσεις τής Ορθόδοξης Εκκλησίας που καταριόνται καί προφυτεύουν ότι τό τέλος τής ελευθερίας καί η αρχή όλων τών δεινών τής κακοποίησης τής ψυχής καί τής ασέβειας προέρχονται από τό Κράτος, θά προσπαθήσω νά εύρω μερικά καί νά τά παραθέσω σέ άλλο άρθρον… Τό Κράτος δέν συμβάδιζε ποτέ μέ τήν Θρησκεία, τήν Ψυχή, τήν Ελευθερία… Γι’ αυτό Ό Χριστός απάντησε όταν τόν ερώτησαν οί κρατιστόφιλοι σατανιστές ραββίνοι άν πρέπει νά δίδουν φόρους είς τόν Καίσαρα, τά τού Καίσαρος τώ καίσαρι καί τά Τού Θεού Τώ Θεώ… Ήταν μία ειρωνεία διά τά μάταια πράγματα τού Κράτους, τού Καίσαρος, τού βασιλείου που πάντοτε καταπολεμάει τήν ψυχή… Εξού καί ό σατανάς έδειξε είς Τόν Χριστόν έν ριπή οφθαλμού όλα τά βασίλεια τού κόσμου ότι τά ελέγχει καί τού τά έταξε εάν Ό Υιός Τού Θεού υποτασσόταν στόν διάβολο, πόσον αφελές, πρόστυχη καί αδιάντροπη είναι η κακία… νά κάνει πρόταση εξαγορασμού είς Τόν Ατίμητον Χριστόν, ώ τής άπειρης ύβρης καί βλασφημίας… Εξού καί η παροιμία: «όποιος δέν εντρέπεται ό κόσμος είναι δικός τού», ό κόσμος, αυτός ό κόσμος που Ό Χριστός λέγει δέν είναι έκ τού κόσμου τούτου… Αλλά τού άϋλου κόσμου, κτιστού καί Άκτιστου, ειδικώς Τού Άκτιστου που έκτισε τόν άϋλον καί υλικόν κτιστόν κόσμον…

Όταν σέ τίποτε δέν υπάρχει τιμή = τί+μη = τί μή διαπραγματεύομαι… τότε ό κόσμος είναι ήδη μεταλλαγμένος καί προχωράει πρός τήν υπερμεταλλαγή ήτοι τήν γονιδιακή μεταλλαγή αφού ούτε σ’ αυτόν έχει τήν αρχήν Μή ήτοι Τί Μή πράττω καί διαπραγματεύομαι… Κατά συνέπεια, όταν σκέπτεσαι νά μεταλλαγείς διά νά συνεχίσεις νά ψευδοζείς διαπραγματεύεσαι πόρνη αρχιπόρνη ψυχή τήν Τιμήν τής Ψυχής… Τής Άκτιστης Ψυχής καί Τριψυχής καί τής ψυχής σού….

Όποιος απωλαίσει τήν τιμήν τού απωλαίνει τήν ψυχήν τού καί όποιος απώλαισε τήν ψυχήν τού έκ προηγουμένου ήδη απώλαισε τήν ψυχήν τού… Μπορείς νά καταλάβεις ότι κάποιος απώλαισε τήν τιμήν τού από τό νά διακρίνεις ότι απώλαισε τήν εντροπήν τού… Ό αδιάντροπος είναι ό χανοτίμης καί χανοψύχης… Είναι αυτός που εάν έχει τίς ευκαιρίες καί είναι απελευθερωμένος από βλακείες δρά άνευ ηθικών αναστολών…. Ενώ ό άλλος αδιάντροπος διατηρεί κάποιες αρχές ή ψευδοαρχές λόγω κοσμικών συνήθως κώδικων τιμής… αλλά δέν βλέπει ότι όπως καί ό εγκληματίας δέν έχει Θεού καί ψυχών Θεού κώδικαν τιμής…

Ηθική είναι ό κώδικας τιμής τής εντροπής μέσα από τά τικτίματα τής αναστάτωσης, τής αγωνίας, τού βάρους τής ενοχής, τής ταραχής τής τύψης, τής Συνειδήσεως…

Ό εξελιγμένος ήταν πάντοτε ό παλειάτσος τής τιμής… Εάν τό τέλος τού ανθρώπου είναι τώρα καί ώς εδώ… άς μείνουμε οί άνθρωποι εδώ καί άς αφήσουμε τούς εξελιγμένους νά τραβήξουν τόν απάνθρωπο καί εξαπανθρωπσμένο διαβολόδρομο τούς…

Εξέλιξη = έκ+ελιγμός = ελίσσομαι… ελιξήριον = έλιξ = έλικας = Γονιοδομή είναι τρείς Έλικες, δύο εμφανείς καί ένας αόρατος ήτοι η βαρύτητα ώς ενέργεια μεταξύ τών καί δή Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός ανά μεταξύ τούς… Κατά συνέπεια, εξελίσσομαι σημαίνει αλλάζω, μετατρέπω, τροποποιήω, αναθεωρώ, μεταβάλλω, μετατροποποιώ τούς έλικες τής Γονιοδομής… καί τών Κληρονομικών Αρχών… δηλαδή γίνομαι κάτι άλλον, είτε καλόν, είτε κακόν, είτε ουδέτερον, είτε ανάμεικτον βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος… Γι’ αυτό πάντοτε έλεγα δέν έχει σημασία εάν εξελίσσεσαι ή οπισθοδρομείς αλλά εάν εξελίσσεσαι ή οπισθοδρομείς πρός τό καλό… Είτε εμπρός πάεις είτε πίσω σημασία έχει νά πάεις είς τό καλό καί εδώ φαίνεται ότι όπου καί άν πάεις σημασία έχει σέ τί Αρχές πάεις καί φωτοδεσμομηχανικώς/κβαντομηχανικώς εδώ αποδεικνύεται τό άχρονον τού τί είσαι ή μεταείσαι ή μεταγίνεσαι… Εξού καί ό Σωκράτης είπε ένας καλός άνθρωπος δέν έχει νά φοβηθεί τίποτε ούτε νεκρός ούτε ζωντανός… Βλέπουμε λοιπόν τήν συνέχεια τής αξίας τής καλοσύνης είτε ζείς ή περνάς απέναντι στήν άλλη ζωή μετά θάνατον, καί υπονοεί ότι ένας κακός πρέπει νά φοβάται καί νεκρός καί ζωντανός…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου