Breaking

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

Έλα νά δείς τί σού έκανε Ό Θεός μέ ψυχραιμία… Γιά νά δούμε τούς νέους όρους σαρκιστής καί ψυχιστής…

Έλα νά δείς τί σού έκανε Ό Θεός μέ ψυχραιμία… Γιά νά δούμε τούς νέους όρους σαρκιστής καί ψυχιστής…

Τό ξέρω ότι κάποτε μπορεί νά έχασες μία θέση στό δημόσιο ή στόν ιδιωτικό τομέα καί νοιώθεις αδικημένος επειδή είσαι αδικημένος…

Τό ξέρω ότι μπορεί νά ήσουν άτυχος σέ βαθμόν που νά καταλάβαινες ότι καποιος παρεμβαίνει είτε Θεός είτε διάβολος, ποτέ Ό Ένας καί πότε ό άλλος, πότε μαζύν καί πότε ξεχωριστά καί ότι οί ανατροπές στίς κάθε επιδιώξεις σού ήταν τόσον συγχρονισμένες καί καλομηχανισμένες που έλεγες, δέν είναι δυνατόν κάποιος παρεμβαίνει, κάποιος πούστης μέ μάτιασε, κάποιος μέ μάγεψε, κάποιος μέ φθονεί, κάποιος μέ καταριέται, έχει κατάρα η οικογένεια μού καί αμαρτίες γονέων καί προγονέων πληρώνουσι τέκνα καί άλλα τέτοια που νά μήν ξέρεις μέ ποίον ή ποίους ν’ αγανακτάς, αλλά ποτέ δέν σκέφθηκες ότι όλα αυτά μπορεί νά ήταν βοήθεια! Βοήθεια; Ναί χεχε μπαγάσα τυχερέ βοήθεια….!!!!!!!!!!!!!!

Διότι άν λάμβανες θέση στό δημόσιο καί καλοκάθεσου όπως καί ό κάθε συνάδελφος ή στόν ιδιωτικό τομέα ώς υπάλληλος ή επιτυχημένος επιχειρηματίας που θά λάμβανες κάθε τόσον τό γλείψιμο τών φιλοφρονήσεων γιά τίς αξιώτες σού καί τά καλούδια από κοριτσάκια ώς αγοράκια, πόρνες καί παραπόρνες, καπνά, μαστουριά, ποτά, ταξείδια, αιγλοαπαρτίες = αιγλοπάρτυς, γνωριμίες, δυνάμεις, εξουσίες καί λοιπές μαλακίες σέ τετραγωνισμένες σαρκιστικές κενόδοξες διακλαδώσεις… δέν θά μπορούσες τώρα νά πείς όχι ή ν’ αντέξεις επειδή είσαι ήδη σκληραγωγημένος καί ταπεινοποιημένος από τά κτυπήματα τής εκπαίδευσης μέσω αδικίας, στά εμβόλια, χαράγματα, ζομπύσματα, βρυκολακιάσματα… Βεβαίως μπορεί νά είσαι ψώρης αλλά νά διατηρείς τήν έπαρση σού ή νά περιμένεις τούς «καλούς κάλους» Έλ ή εξωγήινους που δέν φάνηκαν ούτε τό 1922 ούτε τό 1974 ούτε τώρα θά φανούν αλλά άν φανούν θά είναι τά καινούργια μοντέλα αυτών που σέ δουλεύουν διαστημόπλοια χαχαχαχα… Έπρεπε νά κάνω αναφορά καί σ’ εσένα τό ψωροϋπερήφανο χαζογελοιογόη χαχαχαχαχα!….

Καί τί είναι τό μελούδι στό δημόσιο καί στόν ιδιωτικό τομέα; Τί άλλο από τόν μαμωνά εβραϊστί τό χρήμα… Ό παχουλός μισθός, η παχουλή απόλαυση, καί τώρα τελευταίως τά παχουλά επιδόματα ώστε όταν θά πάς στόν αγώνα, όταν θά έρθει ώρα που ήρθε ν’ αντέξεις, όταν θά έρθει ό πόλεμος νά είσαι τής ραστώνης καί χάβας οκνηρός καί Προαπρόθυμος…

Γιά νά σέ νικήσουν σέ κάνουν σαρκιστή αυτόν δηλαδή που άμεσα ή έμμεσα, που συνειδητά ή ασυνείδητα, που συναισθητά ή ασυναίσθητα, που τό ξέρει καί κάνει πώς δέν τό ξέρει, που πιστεύει απευθείας καί μόνον στόν μαμωνά χρήμα. Που άμα έρθει ό πειρασμός νά ξεκάμει τό άχθος τού μαμωνά καί τής επιβίωσης τής σάρκας ή νά ξεκάμει τό άχθος τής δοκιμασίας καί τού αγώνα νά μήν πιστεύει στόν μαμωνά, αυτός θά προτιμήσει χωρίς περιστροφές καί αργοπορία νά ξεκάμει απ‘ επάνω τού Τόν Θεόν καί τόν ψυχισμό, μαζύ καί εγώ, δέν είναι εύκολο πράγμα αυτό γι’ αυτό νά παρακαλούμε Τόν Θεόν σέ τέτοια δοκιμή αντοχής, Πίστης, σκληραγωγίας, ψυχοδύναμης καί σωματοδύναμης νά μήν μάς φέρει…

Οί Σειρήνες ήταν έναν τσούρμο μαμωνάδες, άσχημοι μά όμορφοι από μακρυά όταν τούς άκουγες… Οί Σικελιανοί τό λένε: «τά μεγάλα τύμπανα ακούονται καλύτερα όταν άκούονται από μακρυά»….

Επειδή ό Οδυσσεύς τό γνώριζε καί ήταν ό αρχηγός τής φυλής, ό ποιμένας, ό μάγος, ό σαμάνος, ό υπερπονηρός που σάς έλεγα στό άλλο άρθρον σήμερα, ήθελε νά δεί ή μάλλον ν’ ακούσει τί διάβολο μαμωνάδες ήσαν αυτοί καί συνάμα νά μήν ελκυστεί νά πάει νά τούς βρείς. Έτσι διέταξε τά πρόβατα ή προβατά ή προβάτα τής φυλής νά εγκλείσουν τάς εισόδους τών ώτων τούς μέ μέλι καί κερί καί νά τόν δέσουν στό κατάρτι καί όσον περισσότερο φώναζε νά τόν εξαπολύσουν αυτά νά τόν πλειστοσφίγγουν, όπερ καί έγινε… Πέρασε τόν πειρασμό επειδή όπως λέμε τώρα ήταν φυλακισμένος σφραγισμένος φρουρούμενος βοηθούμενος μέ Σταυρόν, Θεία Κοινωνία, Αγιασμό, Αντίδωρο, Ταπεινοφροσύνη, Προσευχές καί Αγιομελέτη παραδειγμάτων…

Αυτό που δέν θά έκανε ένας σύγχρονος μασσώνος ή σαμάνος φρούραρχος τής φυλής επειδή δέν έχει όχι τ’ άλλα αλλά Ταπεινοφροσύνη, αλλά άμα δέν έχεις Ταπεινοφροσύνη τίποτε δέν έχεις καί μώρα όσα άλλα μέτρα λάβεις σέ ό,τι λάβεις καί δ’ ό,τι λάβεις… ή δούναι ή λάβεις γιά νά μήν δούναι ή πάρεις…

Τί ήταν λοιπόν ό Οδυσσεύς; Ένας ψυχιστής που πάλευε νά μήν είναι καί σαρκιστής ή είχε αμφότερα αλλά επειδή ή υπερπονηριά τού που λέμε καί στ’ άλλο σημερινό άρθρον επενδύθηκε στόν ψυχισμό… Καί νίκησε τούς μαμωνάδες τών Σειρήνων καί συνάμα κατασκοπεύοντας τές… Αυτά κάνουν οί μύστες ερευνητές μέ επικύνδινα στοιχεία, από τούς φίλους Τού Θεού έως τούς μάγους, μαγγάνους, σαμάνους, ποιμένες, αρχιποιμένες, φρούραρχους καί δέν μπορούμε νά παραλείψουμε τούς βαθειούς μασσώνους που είναι ψυχιστές που τείνουν πρός τόν σαρκισμό ήτοι ανάμεικτον ψυχιστού καί σαρκιστού που έν τέλει γίνονται ψευδοψυχιστές… καί κρυπτοσαρκιστές ή φανεροσαρκιστές που εκμεταλλεύονται όσον μπορούν καί όσον γνωρίζουν τόν ψυχισμό, πρώτος καί μαλακισμενότερος ό διάβολος καί η φυλή τού… εκεί πάνω στόν ουρανό καί εδώ κάτω στήν γήν….

Είμαι βέβαιος ότι ακούσατε αλλά δέν συνειδητοποιείσατε τήν σπουδαιότερη φανερή πληροφορία τού μύθου τής περιπέτειας Μαμωνοσειρήνων καί τού Οδυσσεύς… Ό Όδυσσευς ήταν μύστη αλλά καί σαρκιστής διότι έκαμε πολλά κακά, π.χ. εκκαθάρισε τούς Κίκονες στήν Θράκη καί τούς άρπαξε τίς γυναίκες μαζύν μέ τούς συντρόφους που έχουν καί αυτές τήν άγραφη τραγική περιπέτεια τούς μέ τούς συντρόφους τού Οδυσσέα καθ’ οδόν πρός τήν Ισλανδία…

Ό Οδυσσέας γνώριζε γιά τίς Σειρήνες ότι πλανούν ναυτικούς καί τούς μαμωτρώνε, τούς κάνουν μάμου που λέμε στά παιδιά… διότι η λέξη μαμωνάς που σημαίνει χρήμα εβραϊστί είναι η λέξη φαγητό, μαμά = ψωμί καί μάνα ή μάννα ή μητέρα ή μητήρ ή μητρός = μήτρα καί μή+τρία…

Γιά νά γνωρίζει πού ήσαν οί Σειρήνες καί ότι υπήρχαν καί τό όνομα τούς σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι επιβίωσαν από αυτές! Καί πώς μπορούσε νά γνωρίζει αφού όποιος πήγαινε κοντά τούς δέν είχει πιθανότητα επιβίωσης. Κατά συνέπεια, καί άλλοι ναυτικοί δέθηκαν στά κατάρτια καί άλλοι τραβούσαν κουπιά μέ κεκλεισμένα ώτα από κερί καί μέλι…

Καί συνάμα είδαν άλλα πλοία που δέν εφάρμοσαν αυτά τά μέτρα νά μήν αντέχουν στίς ωραιοφωνίες τών Σειρήνων ώστε νά κατευθύνονταν πρός τήν στεριά τής νήσου τών Σειρήνων, λέγε τράπεζες τού μανωνά, οικονομικό, δημοκρατικό ή ψευδοδημοκρατικό, κοινωνικό, εξαπατικό, παραπλανητικό, ζομποποιητικό, κράτος τών μαμωνάδων… που τώρα αφήνεις τ’ αυτιά σού ανοικτά νά σού τραγουδούν μέ μαγοωραιοφωνίες γιά εμβόλια, χαράγματα, νέες εποχές τού φιλήδονου, λάγνου, λυκνιστού, αππωμένου/επαρσιωμένου καί δήθεν αυτά συνάμα σαρκισμού καί κρατολατρισμού που αρχή έχουν τό λιλλίν = μαμωνά = αδρά αμοιβή καί σκατοκαλοπέραση τής συγχαμάρας επιπολαιότητος καί αλαζονείας… τού κάθ’ είδους καί συνδοιασμού ειδών… ήτοι τάδ’ έφη βαβυλώνα η Μεγάλη παραπολιτισμικού πολυπαραπολυτισμικού πολιτισμού ή «πολιτισμού» ή αδικοσυγχαμενοπολιτισμού… Δέν αρέσουν στούς πολιτικούς καί τούς πολιτικόπιστους αυτοί οί αληθινολέγοντες όροι… περί πολιτίκκκκκ!!!!πουστίκκκκκκκ!!!!!

Κατά συνέπεια, ό πολυμήχανος πολυπόνηρος Οδυσσεύς είχε διδασκάλους παλαιότερους καί επειδή δέν ήξερε άν θά περνούσαν άλλα πλοία μέ χαϊβάνμαμωνά ή επειδή ήθελε ούτως ή άλλως νά δοκιμαστεί καί νά πειραματιστεί χωρίς όμως νά ζημιωθεί, επειδή ήταν ερευνητής, εξεταστής, μελετητής, μύστης καί παρατηρητής, διέταξε νά δεθεί στό κατάρτι τής άνευ άλλης επιλογής παρά μόνον τής αντοχής…
Καί τώρα ερχόμαστε Στόν Θεόν….

Κυρίες καί κύριοι, εσάς που καθημερινώς έκτοτε σάς βρέχουν ανατροπές, ατυχίες, κακουχίες, αδικίες, σκεπτήκατε ότι μπορεί νά σάς έχει δέσει στό κατάρτι τού Οδυσσέα Ό Θεός; Σκεπτήκατε ότι Ό Θεός μπορεί νά γνωρίζει ότι είσαστε συνάμα σαρκιστές καί ψυχιστές καί αυτοαλληλοπαλεύεστε καθένας ώς ανθρώπινη υπόσταση καί ότι γιά νά σάς σώσει σάς καταβρέχει μέ θλίψεις, ατυχίες, ανατροπές, εξευτελισμούς, αδικές, υποταγές που δέν θέλετε ή κάνετε χωρίς νά θέλετε είτε έχετε επιλογές είτε ακόμη χειρότερα δέν έχετε επιλογές καί ότι αυτό είναι τό μέτρον Τού Θεού γιά νά σάς περάσει ψυχικώς αλώβητους από τούς σκόπελους, τά όρη καί τίς τρικυμίες τών Σειρηνομαμωνάδων;…. Καί συνάμα μαζύν σάς ή ξεχωριστά τά αμνά Τού Θεού σάν συντρόφοι Οδυσσέως σέ υποταγή που δέν δοκιμάζονται από σαρκιστικές έλξεις επειδή απλά έκλεισαν τά πάθη τούς στό αναθεματισμένο χαοσκότος τής αφάνειας καί τής υπνωτικής ανυπαρξίας μέχρι νά περάσουν από τόν κόσμο τής σάρκα στόν κόσμο τής ψυχής που σάρκα δέν μπορεί νά υπάρξει;….

Αυτοί που έχουν ανοικτά τά ώτα τούς στίς Σειρήνες καί δέν είναι δεμμένοι χάθηκαν, φαγώθηκαν…. Αυτοί που δένονται νά τίς ακούσουν είναι προφύτες που δοκιμάζονται καί μεταφέρουν σαμανικώς τίς πληροφορίες τών κακοτοπιών τού διάβας τής ανθρώπινης πολιτείας, οδού, πράξης, μελέτης, πνευματισμού… τού σαρκοψυχισμού….

Εάν μ’ ερωτούσατε σέ ποία κατάσταση βρίσκομαι θά σάς έλεγα στήν ατυχία τών ανατροπών, τού δεμμένου στό κατάρτι από Τόν Θεόν, όχι επειδή ήμουν ή είμαι προφύτης, αλλά επειδή ήξερε πώς άν μ’ άφηνε άδητον θά ήμουν ήδη φαγωμένος από τόν μαμωνά… Κάποτε τόν παρακαλούσα νά μέ σώσει έστω καί άν στό μέλλον αλλάξω, δέν τό θέλω, δέν Τόν θέλω… Νά μήν μ’ αφήσει νά ψυχοχαθώ ό,τι γνώμη καί επιθυμία άν έχω στό μέλλον…. Δηλαδή τού είπα εσύ σώσε μέ είτε θέλω είτε όχι στό μέλλον, είτε λαγκοδέρνομαι όπως ό όκταπος στά βράχια είτε όχι, όπως τριβιτζιάζετο (λύκνισμα μέ τριβή όταν κάθεσαι, είσαι δεμένος ή τρίβεται η γυναίκα στόν χορό ή άλλου στόν αγαπημένο τής…) ήτοι αγαρμποαγανακτονευρικολυκνιζόταν ό Οδυσσεύς επί καταρτίου γιά νά απελευθερωθεί νά πάει στίς μαγικές φωνές, τιμές, ευκαιρίες, διαφημίσεις, αιρέσεις, επιτυχίες, αυτοβελτιώσεις, τών Σειρήνων Μαμωνάδων… καί πέρασε ό καιρός καί άντεξε ώς τό τέλος όπως λέγει Ό Χριστός… όποιος αντέξει ώς τό τέλος θά σωθεί, όποιος τερματίσει θά σωθεί, εκείνος που προηγείται καί έν τέλει δέν τερματίσει δέν θά είναι ούτε νικητής ούτε τελευταίος αλλά υποτελευταίος διότι δέν τερμάτισε ποτέ…

Δέν είμαι διαφορετικός απ[‘εσάς ούτε σπουδαίος…. στά ίδια πελάγη κολυμπάμε, στά ίδια πάθη πολτοποιούμαστε, στούς ίδιους πόθους τριβιούμαστε, στίς ίδιες επιθυμίες συμβράζουμε, στούς ίδιους αισθησιασμούς λοιώνουμε σάν κεριά, στίς ίδιες μαλακίες βουτυρονώμαστε…
Υπάρχει ό σαρκιστής, ό ψυχιστής, ό ψευδοσακριστής καί ό ψευδοψυχιστής… Στούς ψευδοσαρκιστές θά βρείτε ανυποψίαστα μεγάλους διά Χριστόν σαλούς ή κανονικούς αγίους καί στούς ψευδοψυχιστές όλους τούς αιρετικούς καί ψευδοσωστοπνευματικούς λαοπλάνους, δημαγωγούς καί απατεώνες τών μαζών από τήν πολιτική ώς τήν θρησκεία, από τήν αυτοβελτίωση ώς τήν κοινωνική επιτυχία…

Ό μύθος τών Σειρήνων είναι γιά τούς νοήμονες παμπόνηρους υποψιαστές ευλαβούντες τήν ταπεινή γνώση τού Προσέχειν… καί όχι γιά ανοήμονες χαριεντιζόμενους γιά τίς περιπέτειες τού προγόνου… Όταν μάς γέμισαν δάνεια άν γνωρίζαμε τήν πραγματική ερμηνεία τών Σειρήνων θά αντέχαμε, θά ήταν διαφορετικά; Βεβαίως οί πολιτικοί καί «προοδευτικοί» κάθε εποχής θά έλεγαν μήν ακούτε τούς τρελλούς, στερνή μού γνώση νά σ’ είχα πρώτη…, άκουσες ξανά αυτή τήν παροιμία; Είναι αδελφή τής άλλης «κάλλιον αργά παρά ποτέ»… Δηλαδή κάλλιον νά σωθείς αργά παρά ποτέ,,, μήν εμβολιαστείς, μήν χαρακτείς, άντεξε καί θά δείς όλους τούς σαρκιστές νά καταρρέουν σάν σοκολατένιοι πύργοι μέσα σέ τεράστια ή μικροσκοπικά καζάνια… Λέτε νά έχουν κάποια σχέση οί Λευϊτες μέ τούς λέβητες;…. τροφή διά υποψία πονηρή ψυχιστική ευτυχίας… Σ’ αυτές τίς δύο λέξεις βάλε νά σκεπτείς καί τίς λαβείν καί λαυείν, λάβει ή λαύει….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου