Breaking

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Είμαι στό Τέλος τού έργου καί σάς βλέπω νά έρχεστε…. Μέρος 2

Είμαι στό Τέλος τού έργου καί σάς βλέπω νά έρχεστε…. Μέρος 2

Δέν ξέρω άν πρέπει νά λυπάμαι όσους πέθαναν από τά εμβόλια… καί δή εκείνους που ενώ ενημερώθηκαν ή ενώ είναι σπουδασμένοι δέν μπήκαν στόν κόπο νά ενημερωθούν καί νά αντέξουν λίγο ακόμη καί κάθε φορά όλοι μαζύν λίγο ακόμη καί στύλον στύλον άνεση καί βήμα τώ βήματι νά μήν τούς κάνουμε τό χαττήρι…, αλλά άνοιξαν τήν αυλαία τού Άδη, τού Τάρταρου, τής Αβύσσου τής Κόλλασης…

Ό Κωστάκης Τζιοβάννης στόν Αγώνα τής Ε.Ο.Κ.Α. έκανε ελεύθερη κατάδυση πέραν τών εκατόν μέτρων γιά νά ανασύρει από τό βυθόν εκρηκτικά από γερμανικό υποβρύχιο ώστε νά χρησιμοποιηθούν εναντίον τών Εγγλέζων… Πώς τό έκανε; Μέ λίγα λόγια έδεσε ανάποδους κουβάδες σέ σχοινί καί καθώς κατέβαινε καί μετά ανέβαινε έκανε στάσεις μπίγωντας τήν μουτσούνα τού μέσα στόν κουβά ανανεώνωντας τό οξυγόνο στούς πνεύμονες τού. Ήταν έναν υπερπαράτολμπο επιχείρημα στόν μεγαλόκολπον Αμμοχώστου που έκαμε μόνος τού καί μέ πάσα μυστικότητα γιά νά τροφοδοτήσει μέ επιτυχία τήν Ε.Ο.Κ.Α. μέ ισχυρά εκρηκτικά… Οί Άγγλοι ερευνώντας τές εκρήξεις, πίστευσαν ότι υποβοηθούσαν τήν Ε.Ο.Κ.Α. οί Γερμανοί καί εξεπλάγησαν, καθότι αναγνώρισαν τό ιδιαίτερο εκρηκτικό μείγμα ώς ευρεσυτεχνία μέ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γερμανικής προελεύσεως…

Γιατί στά λέγω αυτά; Γιά νά σάς δείξω τό μέγεθος τής θέλησης καί τής τόλμης κάποιων ανθρώπων που η Ιστορία ΜΑΣ αγνόησε λατρεύωντας γιά ήρωες κινούμενα σχέδια, πούστηδες, τραγουδηστές, υποκριτές, πολιτικούς, λαοπλάνους, δημαγωγούς, μαρκεττίστες ή καί μάγους τής λογιστικοποίησης τών εθνών, τών φυλών, τών λαών, τών θρησκειών, τών ιδεωδών, καί όλα αυτά μ’ ένα όνομα «τό αμερικάνικο όνειρο»…. Πώς είναι δυνατόν νά μήν πληρώσεις όταν αντί νά θαυμάζεις ανθρώπους σάν τόν Κωστάκη καί νά λατρεύεις Τώ Αγίω Πνεύματι έν τοίς Αγίοις Αυτού, θαυμάζεις καί λατρεύεις συγχαμένους από τήν Αέναη Αθάνατη Ηθική Υπόσταση; Τά κινούμενα σχέδια σάς καί όσοι είσαστε συγκινούμενα συνσχέδια θά καταρρεύσετε ωσάν χάρτινα ηλίθια κατασκευάσματα πολύ σύντομα, διότι όλ’ αυτά είναι ποιήματα τής Παμπυλώνας τής μεγάλης…

Στέκομαι στό Τέλος τού έργου καί σάς βλέπω νά έρχεστε… Εκεί γιά περίεργον ή ψευδοπερίεργον λόγον συμπίπτουν η Αποκάλυψη καί τά Πρωτόκολλα τής Σατανοσιών… Τά δεύτερα φαίνεται πώς έν μέρει ακολουθούν τήν πρώτη καί η πρώτη επιβεβαιώνεται μέ όσα κάνει η Σατανοσιών αλλά καί ό κάθε άλλος απωλαιμένος καθημερινώς…

Θά παλαίψουμε αλλά θά νικηθούμε… αυτό είναι δεδομένο… αλλά άν δέν παλαίψουμε θά νικηθούμε ψυχικώς, αυτό είναι δεδομένο…

Τίποτε δέν θά καταφέρουμε… από τό νά χάσουμε χρόνο…, νά υποκύψουμε καί προσαρμοστούμε στόν σατανά αμέσως ή κατόπιν…. ή, νά υπομείνουμε τήν προέλαση τού θηρίου, είτε μέσα απ’ αυτή ΜΑΣ εύρει ό θάνατος από οία αντιστασιακή ή φυσική αιτία είτε όχι…

Νά θυμάσαι ότι θά επαληθευτώ… Πρόσεξε καλά τί σού λέγω… Δέν μπορείς νά νικήσεις έναν θηρίον που μία από τές οργανώσεις τού έχει χίλιες στρατιωτικές βάσεις σέ όλον τόν κόσμον όπως τό ΝΑΤΟ σύν τούς τοπικούς στρατούς, τούς τοπικούς πολιτικούς, τούς τοπικούς καί διεθνείς τραπεζίτες, τούς ανά τόπους πράκτορες καί μισθωτούς μισθοφόρους ανά τώ παγκόσμιω. Σχεδόν όλος ό κόσμος άμεσα ή έμμεσα εργάζεται γιά «αυτούς», είτε «τούς» λατρεύει, είτε αδιαφορεί, είτε τούς μισεί! Κάποτε λέγαμε: «δέν θά σώσεις εσύ τόν κόσμο»… Τώρα ισχύει απόλυτα… Μπορείς όμως νά σώσεις τήν ψυχή σού… Καί νά βοηθήσεις νά σωθούν ψυχές καί άλλων… Τά κράτη, σχεδόν όλα τά κράτη είναι εναντίον σού, εναντίον κάθε Αντιστασιακού κατά τής σατανοπροελάσεως…

Μπορείς νά σωθείς μέ μερικούς καί νά συνεπιβιώνεις όσον αντέξεις καί κάποιοι θ’ αντέξουν καί θά γίνουν η μαγιά γιά μία καινούργια αθώα ηθική γενεά…

Σέ προσεχή άρθρα, ελπίζω νά υπάρξει ό χρόνος γιά νά δείξουμε πώς η Αποκάλυψη καί τά Πρωτόκολλα τής Σατανοσιών συμπίπτουν από αντίθετες πορείες καί συνάπτουν τό Τέλος τού έργου τού κόσμου τής Φθοράς…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου