Breaking

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021

Μάς λείπει η Αγαθανδρεία! Τί είναι Αγαθανδρεία γνωρίζουμε;….

Μάς λείπει η Αγαθανδρεία! Τί είναι Αγαθανδρεία γνωρίζουμε;….

Ό όρισμός τών διαβημάτων τού Δυτικού Πολιτισμού κατά σειράν: αδικώ σέ, κλέβω σέ, θαύω σέ, κατηγορώ σέ….

Διακατέχεται από κακανδρεία, ιδιοτελανδρεία, ψευδανδρεία, λειψανδρεία, δειλανδρεία….
Αυτά έχουν εμποτιστεί ώς φόροι καί φάροι τιμής καί σ’ ΕΜΑΣ!….

Αγαθανδρεία, αγαθανδρείματα… Παλαιότερα λέγαμε ότι τά αρσενικά παιδιά κάνουν ανδραγαθήματα ή μιμούνται τά ανδραγαθήματα… Πρόκειται διά εκείνη τήν Πίστη καί εμπιστοσύνη πρός τήν οικογένεια…. μέσα από τήν Υπερπρόθυμη διάθεση νά βοηθήσουν, αρωγήσουν, θυσιαστούν διά τ’ αδέλφια τούς καί τήν οικογένεια τούς….

Από τήν εποχή τών κομμάτων εξαφανίστηκε σχεδόν παντελώς η Ανδραγαθεία, η οποία μεταξύ άλλων ρετσινοποιήθηκε ώς βλακεία καί ουτοπία ή παραουτοπία…

Ένας χώρος δίχως Αγαθάνδρες σαπίζει… από δεκάδες νοσικές αιτίες… Ό κομματισμός ήταν πάντοτε η πρώτη αιτία, μαζύν μέ τήν δυτικόφερτη κενοδοξία καί ματαιοδοξία… Οί πλείστοι άνθρωποι γερνάνε μέ ή χωρίς διπλώματα καί τίτλους καί δέν έχουν ιδέα ποίες είναι οί κυριολεκτικές έννοιες καί αισθήσεις τής κενοδοξίας καί τής ματαιοδοξίας…

Ό δυτικός νόθος, μπάσταρδος, συγχαμερός παραπολιτικός καί παραπολιτιστικός παραπολιτισμός διαλαλεί διάφορες πλανερές καί εξαπατητικές παραϊδεολογίες επανεκκίνησης… Η Επανεκκίνηση η οποία ΜΑΣ χρειάζεται καί ΜΑΣ συμφέρει είναι αυτή είς τήν επάνοδον, τήν πλήρην φόρτιση ή καί επαναφόρτιση τής Ανδραγαθείας… τής οποίας η προέκταση φθάνει μέχρι τήν Αγιότητα καί έναν βήμαν πρίν έως τήν Ηρωϊκότητα άνευ ιδιοτελούς υστεροβουλίας…

Ό δυτικός νόθος ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέ ταχύτητα εισάγει νέες μορφές ή ψευδοαναμορφωμένες διαμορφώσεις τού εκτρώματος καί αυτοεκτρώματος τού «άλλαξε ό Μανωλιός καί φόρεσε τά ρούχα τού αλλιώς» καί κάθε φορά διά νά εμπιστευτείς τήν φαντακτερή ή μή επαναφόρτιση τής προπαγάνδας τού, επικαλείται πομπώδη ψευδογενναία προγράμματα καί λογίδια….

Ειπώθηκε ότι λαός ός λησμονάει τήν Ιστορία τού χάνεται από τήν Ιστορία καί αληθεύει, αλλά διά νά γίνει αυτόν πρέπει ό λαός αυτός νά έχει ήδη αντικαταστήσει τήν Ανδράγαθη Αυτοσυνειδητότητα τού… Αναγνώθει καί μιμείται π.χ. τόν δυτικόν νόθον αντί τόν Έλληνα γνήσιον καί επιλεκτή τής σωφροσύνης, τής σύνεσης, τής αλήθειας, τού δικαίου, τής αγάπης, τής ετοιμότητος διά υποστήριξη τού συνόλου τών Ανδράγαθων…

Όποτε υφίσταται Λειψανδραγαθεία οί μερικοί Ανδράγαθοι παραγκωνίζονται, περιθωριοποιούνται, ψευδοπαραξενοποιούνται, καταδιώκονται, εξαλείφονται από τό προσκήνιον διότι τούτον συμφέρει είς τούς κάκανδρους ή καί δειλοκάκανδρους…. οίτινες είναι έναν σώμα μία ψευδοψυχή πάντοτε εναντίον τού Δικαίου!…

Η Ανδραγαθεία είναι η έν πράξει εφαρμογή τής αίσθησης τής Φιλοτιμίας, τόσον η Ανδραγαθεία όσον καί η Φιλοτομία δέν υπάρχουν είς τά λεξιλόγια τών δυτικών νόθων καί ίσως σέ καμμία γλώσσα καί φυλετική δικαιοσυνική πολυεννοιολογική λεξοπλασία καί νοηματολογία…. συναισθήσεως τού δίκαιου καθήκοντος καί τής Προπηγαίας καλοσύνης…

Είσαι σέ τόσα ποσοστά Ανδράγαθος όσα δέν είσαι σέ κακία, ματαιοδοξία καί κενοδοξία, εύκολα μετρήσιμα πράγματα, αρκεί νά γνωρίζεις σέ επάρκειαν τές εξισώσεις τών εννοιών ανδραγαθεία, κενοδοξία, κακία, ματαιοδοξία… καί φιλοτιμία….

Τό δικαίωμα νά ψηφίζεις υποτίθεται ότι είναι προτέρημα τού πολιτισμού τής δημοκρατίας, αλλά εάν εσύ δέν φιλοτιμείς τόν δίκαιον, ουσιαστικώς δέν έχεις τό δικαίωμα νά ψηφίζεις έστω καί εάν αυτόν δήθεν δέν μπορεί ν’ αποδεικτεί. Ένας λαός μέ τούς πάντες νά ψηφίζουν καί νά ψηφίζουν μέ γνώμονα ανανδράγαθον, δέν τιμάει τόν πολιτισμόν ή άν προτιμάτε τόν Πολιτισμόν τού Δικαίου καί τήν Δικαιοκρατία…, κατά συνέπεια η ψήφος σού είναι άκυρη καί έναν σύνολον Ανδράγαθων έχει τό κάθε δικαίωμα νά τήν αναιρεί μυστικά ή φανερά όπως η νοθεία πραγματεύεται καί ποιεί μυστικά ή φανερά υπό τόν μανδύα τής ψευδονομιμότητος, τής παρανομίας καί τού Νόθου ή μάλλον Κακονόθου Νόμου!!!!

Μάς ζώσανε τά φίδια… καί πρέπει νά ξεζωθούμε Αμέσως!!!! Πρέπει νά ξεπεζεύσουμε από τούς εκπαιδευμένους καί πανυπάκουους είς “αυτούς” ίππους καί νά προχωρήσουμε μέ τά πόδια, τούς όνους καί τούς ίππους ΜΑΣ εάν έχουμε ή όποτε έχουμε… Καλύτερα μέ πρόθυμο γαείδαρο παρά μέ ατίθασο άλογο…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου