Breaking


Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

Τό μπάχαλο θά προκύψει όταν θά έρθουν όχι μία αλλά πολλές ασθένειες που δέν θεραπεύονται… Όταν δηλαδή «αυτοί» που παίζουν μέ τούς κοβίντους θά πέσουν έξω…Τό μπάχαλο θά προκύψει όταν θά έρθουν όχι μία αλλά πολλές ασθένειες που δέν θεραπεύονται… Όταν δηλαδή «αυτοί» που παίζουν μέ τούς κοβίντους θά πέσουν έξω…

Παίζουν μέ τήν φωτειά…

Έφτειαξαν τούς κοβίντους, τά εμβόλια καί τά 5G ΑΛΛΑ αυτά τά Απόβλητα τής Τεχνολογίας καί τού Πολιτισμού δίχως νά τό καταλάβουν θά γεννήσουν αιφνιδιαστικώς Απόβλητα που δέν πρόβλεψαν καί θά πέσουν έξω…

Πώς τό γνωρίζω;… Από πολλές διαφορετικές ερευνητικές παρατηρητικές όψεις…

Εμείς οί άνθρωποι όποτε εύρουμε λύσεις προκύπτουν προβλήματα μέσα από τίς λύσεις καί λύωντας τά προβλήματα τών λύσεων προκύπτουν άλλα προβλήματα καί απ’ αυτά άλλες λύσεις καί απ’ αυτές άλλα προβλήματα…

Ώστε συνεχώς νά είμαστε είς τό πρόβλημα που πρέπει νά λυθεί… διά νά δημιουργηθεί τό επόμενον πρόβλημα που θά πρέπει νά λυθεί…

Αυτόν σημαίνει ότι δέν έχουμε τίς λύσεις που νά λύουν άπαξ διαπαντός τά προβλήματα… αλλά τές λύσεις που εξουδετερώνουν προβλήματα διά νά γεννήσουν καινούργια προβλήματα…

Τούτον βεβαίως είναι η φυσική οδός τής βιωτής μάς διά επιβίωση… αλλά επισφραγίζει τήν θνητότητα μάς καί τήν θνητότητα τών λύσεων μάς ώς θνητοί, αλλά καί τών προβλημάτων μάς…

Θά γεννηθούν καινούργιες ασθένειες καί επιδημίες τέτοιες που θά πρέπει ν’ αλλάξουν τό παραμύθι τού κόβιντ καί τής λύσης εμβολίου, καί δέν θά εξεύρουν πώς…

Αλλά πότε θά συμβεί;…

Όταν ολοκληρωθεί μέχρι τέλους τό έργον τού κόβιντ ός ήρθε διά νά νικήσει μέχρι τέλους όπως αποκαλύπτεται είς τήν Αποκάλυψη είς τό 6ον κεφ. διά τόν λευκόν ιππέα/καβαλλάρη μέ τήν κορώνα/στέφανον επί κεφαλής…

Η ολοκλήρωση τού θά επισυμβεί όταν φανεί ποίοι θά συγκεντρωθούν είς τόν μέν ή δέ αυθέντη τούς… Είς Τόν Χριστόν ή τόν μαμωνά… Διότι μέχρι τώρα ήταν εύκολον νά υπηρετούμε αμφότερους ή μάλλον νά μάς υπηρετούν αμφότεροι…

Τώρα όμως καλούμαστε έκ τών πραγμάτων καί τών πεπραγμένων νά υπηρετήσουμε εμείς αυτούς οπού μάς υπηρετούσαν καί εξυπηρετούσαν, αλλά έκαστος απαιτεί νά υπηρετείται καί εξυπηρετείται μόνον ό ίδιος! Άρα θά πρέπει νά επιλέξουμε πολύ προσεκτικώς καί όποιον επιλέξουμε αυτός θά μάς μείνει, τήν αιωνιότητα τής αθανασίας ή τήν προσωρινότητα τής αυτοδιευκόλυνσης…

Αφορμή δι’ αυτόν τό άρθρον ήταν τό σχόλιον τού φίλου: A.A.A.A. 07/19/2021 @ 11:29 ΜΜ
Η λογική εξ αρχής έλεγε.. εάν ήταν παγκόσμιος αόρατος εχθρός θα ενωνόντουσαν όλοι οι “επιστήμονες και άνθρωποι” σαν μία γροθιά για να βρουν μιά λύση/ιατρικό/φάρμακο.
Όταν είναι όλοι τους στα χρηματιστήρια με τιμές που ανεβοκατεβαίνουν,…
Βέβαια ίσως το πάνε εκεί, δηλαδή να βρουνε τη μία τελική ΕΝΕΣΗ που δεν έχει καμια παρε-δώσε-ενέργεια..

Μέ απάντηση έξ’ εμού: Συμφωνώ απόλυτα μέ όσα λές, μέ κάνεις νά εκμυστηριευτώ ότι δέν ήθελα ακόμη νά φανερώσω ότι έν τέλει θά έρθει ασθένεια που δέν θά μπορούν νά θεραπεύσουν μέ όλα αυτά τά παίγνια καί πειράματα τούς καί τά λέγει ολοφάνερα είς τήν Αποκάλυψη… είς τό άρθρον:

Εκτός από τό pfizer υπάρχει καί τό pfizer mode rna… καί ύστερα μού λέτε ότι δέν είναι όλοι σκύλλοι μία γενεά… Τό κόλπον μέ τήν astra zeneca τό γνωρίζετε;….

Πότε θά εμφανιστούν οί αιφνιδιαστικές απροσδόκητοι καί ασχεδίαστοι νόσοι;…

Όταν πλέον ό καθείς αποφασίσει εάν θά χαρακτεί από τόν ηλεκτρονικόν μαμωνά ή από Τόν Θεόν../..

Θά στείλει καί Ό Θεός τούς κορωνοϊούς Τού διά νά «γελάσει» μ’ αυτούς οπου γελάνε μ’ ΕΜΑΣ καί μ’ αυτούς οπού «τούς» πίστευσαν…

Θά βασανίζονται από δαιμόνια καί παράξενα γένη, από πληγές καί έλκη έως θανάτου έν πολλοίς καί θά δαγκώνουν τίς γλώσσες «τούς» οί κορωνοϊσπάρτες καί εμβολιοσπάρτες απ’ τούς πόνους, τάδ’ έφη Αποκάλυψη…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου