Breaking

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

Θά σέ πάω λίγο πιό πέρα, λίγο όχι πολύ, διότι τό πολύ μπορεί νά μήν τό δεχτείς…

Θά σέ πάω λίγο πιό πέρα, λίγο όχι πολύ, διότι τό πολύ μπορεί νά μήν τό δεχτείς…

Αναρωτιώμουνα γιατί έφυγα από τό χέζεις μπούκ! Ενώ ήξερα γιατί καί έβλεπα τόν εαυτόν μού νά σκυνθρωπάζει, όχι επειδή μέ αηδίαζε αλλά επειδή ήξερε τί έκανα καί ότι ήξερα τί έκανα…, δυστυχώς ή ευτυχώς…

Ή αυτοδυστυχοευτυχώς… καί δυστυχοευτυχώς μέ ευτυχοδυστυχώς…

Ήξερα ότι κάποιοι δέν έπρεπε νά ακούσουν τήν πληροφορία μού…, αλλά επειδή δέν επιθυμούσα νά είμαι βέβαιος έκανα τήν ερώτηση σ’ εμένα γιά νά παρατηρήσω εάν έρχεται άλλη φωνή από μέσα μού μέ άλλη καί διαφορετική απάντηση, είτε αυτή προέρχεται από εμένα, είτε από πονηρά πνεύματα καί συχνότητες, είτε από Τόν Θεόν!… Κάθε φορά που έκανα τήν ερώτηση η απάντηση ήταν έντονη άκρα σιωπή, σιωπή ενισχυμένη απ’ όταν δέν έκανα ερώτηση ή ήμουν αφηρημένος ή έκανα άλλη ερώτηση…

Τό σημάδι ήταν ότι δέν επιτρέπετο άλλη φωνή νά μιλήσει… η απάντηση ήταν σαφής… Η πληροφορία σού δέν πρέπει νά δοθεί σέ κάποιους καί δέν θά δοθεί ό,τι καί άν βρέξει ή κατεβάσει η γνώμη σού… καί η διάδραση σού…

Τό αποδέχτηκα μέ λύπη αλλά δέν μέ ικανοποιούσε καί αμφέβαλλα παρότι ήξερα πώς δέν έσφαλλα…
Όταν δίνεις μία πληροφορία, Ό Θεός δέν Θέλει νά τήν ακούσουν κάποιοι, άλλοι Θέλει νά τήν ακούσουν καί νά μήν τήν πιστέψουν καί άλλοι νά τήν ακούσουν καί νά τήν πιστέψουν, ενώ γιά άλλους νά πιστούν από άλλες πληροφορίες που δέν λές ή δέν άκουσαν απ’ εσένα αλλά από άλλους…

Εκεί που αποτυγχαίνεις νά δώσεις τήν αληθινή πληροφορία είναι εκεί που Θέλει νά επιτύχει κάτι άλλον Ό Θεός…

Όταν ακούς κάτι από αλήθεια καί δέν τό εφαρμόζεις όταν θά επαληθευτεί γίνεσαι συναυτομάτως ένοχος τής μή εφαρμογής! Όταν δέν ακούς είναι γιατί Ό Θεός δέν Θέλει νά σωθείς ή νά χαθείς όχι από ιδιοτελή καί αφηρημένη όρεξη Τού αλλά από δίκαιον Τού!… Ό Χριστός είπε ότι Ό Πατέρας Τού δέν αφήνει τούς κακόδοξους καί φιλόκακους νά Τόν Καταλάβουν διότι θά έρθουν κοντά Τού καί θ’ αναγκαστεί νά τούς σώσει!…. Συνεπώς επέλεξε νά μήν τούς σώσει, αλλά αυτό δέν τό επέλεξε από αδικίας έργα καί ημέραι αλλά από δικαίου κρίση καί προκρίση…

Ποίους όμως Ό Θεός δέν Θέλει νά Τόν Καταλάβουν; Αυτούς που ήδη είναι χαραγμένοι μέ κάποιον τρόπον σέ κάθε εποχή τής Ιστορίας μέ τό σημάδι τής χαρακιάς τού διαβόλου…

Αυτό τό σημάδι χαρακιάς μπορεί νά προέρχεται από μία ολόκληρη Ιστορία εγκλήματος, ασέλγειας, βλασφημίας, αδικίας, ή… από μία μικρούλλικη μικρούτσικη μικροσκεψία… ή μικροεπισκεψία που είχε τόσον έντονον δόλον,υπουλία καί περισυγκεκαλυμμένη/καμοφλαρισμένη κακία που δέν φαντάζεσαι… Μία μικρή σκέψη μπορεί νά σού χαλάσει τό Σύμπαν σού… Καί μία καλούτσικη νά χτίσει δεκάδες Υπερσύμπαντα…

Μπορεί νά συμπαθήσει έναν κακό καί μισήσει έναν καλόν… Μέσα από μία απειροελάχιστη εμβαλλόμενη λεπτομέρεια… Π.χ. μπορεί νά είσαι πολύ καλός αλλά νά χαιρεκάκισες υπερστιγμιαίως γιά τήν μιζέρια ενός άλλου που ούτε σ’ έβλαψε ούτε είχε σκοπό νά σέ βλάψει ή άν σέ έβλαψε κάπως μέ κάποιον τρόπο που εσύ θεωρείς βλάβη αλλά μπορεί νά μήν είναι, χάρηκες μέ τήν καρδιά σού γιά τήν μιζέρια τού…

Μπορείς νά γελάσεις μέ τόν γελοτοποιόν καί δέν λαμβάνεις αμαρτία γι’ αυτή καθευατή τήν περιγελεία σού, επειδή είναι τό επάγγελμα σού καί σύ ό θεατής καί ακροατής τού καί ανάγεται στό ουδέτερον καί πότε στό ανάμεικτο τής Τετραπιθανότητος. Δέν αποκλείεται νά ανάγεται στό καλό ή κακό αναλόγως άλλων συνστοχειών συναισθηματοσυνειδητών παραμέτρεων καρδίας καί νού…

Μπορεί νά γελάσεις μέ τόν κακό εχθρό τής ανθρωπότητος καί νά είναι καλό…

Μπορεί νά γελάσεις μέ τόν κακό πλούσιο ανταγωνιστή σού καί νά είναι ανάμεικτο… ή κακό…

Αλλά άμα γελάσεις μέ τόν μίζερο τότε δέν συγχωρείσαι, σχεδόν δέν συγχωρείσαι εκτός καί άν πληρώσεις μέ υπερβαριά Μετάνοια ή Πληρωμή κακοτυχίας που αυγατίζει τήν Μετάνοια καί τήν αδράξεις από τά εμπρόσθια μαλλιά πρίν περάσει διότι πίσω μαλλιά δέν έχει…

Τό νά γελάσεις μέ τόν μίζερο είναι ωσάν νά είσαι ό ροθτισλυκουλλάκος που γελάει μέ αγαλλίαση γιά τήν ένεση που έμπιξαν σέ έναν καθυστερημένον τετραπληγικόν παιδί, τί αντιπροσωπευτικότερο στήν γή γιά Τόν Θεόν; Η ταπεινότητα αυτή ρέ παιδιά! Κατάλαβες ρέ παιδιά;…

Ένας τέτοιος άνθρωπος γέλασε μέ Τόν Θεόν καί δέν μπαίνει στό βασίλειον Τού Θεού…, «ούτε υπάρχει βασίλειον έν βασιλείω στήν βασιλεία Τού Θεού, όπως ομολογεί ό Σέρβος Γέροντας Θαδδαίος τής Βιτόβνιτσας»…

Τί σού λέω δηλαδή;

Ότι άν περιγελάσεις τήν ταπεινότητα Ό Θεός δέν σ’ αφήνει νά καταλάβεις ποτέ τήν ταπεινότητα γιά νά δεχθείς έν δικαίω τά δώρα τής υπερηφάνειας… Μεγάλη αμαρτία η έπαρση έξ’ όσων φαίνοντε…
Άλλο νά γελάς όταν χωραττεύεις καί άλλο νά περιγελάς τήν κατάντια τής ατυχίας ή προατυχίας κάποιου που όποιος κι’ είναι είναι αδελφός σού καί αδελφός Θεού εάν είναι συνάμα καί καθυστερημένος ή εφαγαθοποιημένος…

Όταν περιγελάς μπορεί νά σκοτώνεις περισσότερους απ’ όσους ό Μάο, ό Χίτλερ καί ό Στάλιν δέν περιγέλασε όταν σκότωσε…

Όταν περιγελάς τόν αδύναμο περιγελάς Τόν Θεόν…. Ό περιγέλωτας είναι η χειρότερη μορφή αντίθετου τού σεβασμού, ό φθόνος δέν είναι τόσον όσον ό περιγέλωτας αλλά…, ό χειρότερος περιγέλωτας είναι εκείνος που προέρχεται όχι από κακόψυχη όρεξη γιά διασκέδαση αλλά από φθονερή ευχαρίστηση…

Δηλαδή τό νά περιγελάς κάποιον δίκαιο που έπεσε καί δυστυχεί είναι χειρότερο από τό νά περιγελάς καθυστερημένο, ασπούμε ότι είναι καί όμοιο. Κάποτε κάποιος περιφρόνησε καί κτύπησε σφόδρα έναν παράλυτο μέ κομμένα πόδια σχεδόν από τήν βάση τού ισχύου… Ό παράλυτος τόν καταράστηκε αμέσως νά τόν βρεί τό ίδιο πρόβλημα που είχε. Γέννησε λίαν συντόμως ό υιός τού δίδυμα παραπληγικά αγόρια…

Αυτός ό άνθρωπος ό κτυπών, μισούσε έναν παράλυτο επαίτη/ζητιάνο στά πανηγύρια… που καθόταν χαμαί επάνω σέ μία πατανία…

Η μεγαλύτερη εντροπή μετά από τήν βλασφημία πρός Τόν Θεόν είναι νά περιγελάς τόν δυστυχισμένο…

Μία γυναίκα περιγέλασε καί περιφρόνησε τόν έρωτα ενός συνομήλικου τής καί τά έφερε η τύχη νά καεί η καρδιά τής θυγατέρας τής από τήν άρνηση τού έρωτα τής από τόν υιόν τού…

Κάτι τέτοια παρατήρησα εκατοντάδες, δέν μπορείς νά Καταλάβεις τήν διάδραση τού δικαίου είς τόν υπέρμετρον βαθμόν εάν δέν τά παρατηρείς αυτά…

Ένας νέος περιφρονήθηκε από μία νέα που τόν αγαπούσε επειδή δέν ήταν ζάμπλουτος όπως αυτή… Επηρεάστηκε βεβαίως από τήν οικογένεια τής. Όταν αυτός εγκατέλειψει πάσα προσπάθεια νά είναι μαζύν τής καί τήν αηδίασε αυτή περιφερόταν πέρα δώθε καί τόν γύρευε… Γέννησε η γυναίκα τού παιδί καί αυτή η ζάμπλουτη ήρθε καί στάθηκε δίπλα τού αποσβολημένη… Αυτός γνωρίστηκε μέ τήν γυναίκα τού τήν ημέρα που γιόρταζε ό άγιος πρός τιμήν τού οποίου έκτισε εκκλησία ό πατέρας τής ζάμπλουτης…

Ένας πλούσιος περιφρόνησε έναν δυστυχισμένο… Η θυγατέρα τού πλούσιου τυχαία όμως έκ τών προτέρων ερωτεύθηκε τόν υιόν τού δυστυχισμένου καί αυτός δέν τήν αγάπησε, ενώ αυτή τού είπε ότι θά τόν αγαπά γιά πάντα…

Τέτοιες ιστορίες παρακολουθώ νά εξελίσσονται καί σχεδόν ξέρω τί θά επακολουθήσει… Μάχαιραν έδωσες μάχαιραν θά πάρεις ώς ανταπόδοση από τήν Ειμαρμένη… τής Δικαιοσύνης… Καί σ’ άλλες περιπτώσεις που δέν είναι ακριβώς όπως αυτές που αναφέροντε εδώ ὕβρις → ἄτη → νέμεσις → τίσις…

Όταν περιφρονήσεις θά περιφρονηθείς… όταν περιγελάσεις θά περιγελαστείς… όταν εξευτελίσεις, πάντοτε έν αδίκω περισσότερο, θά εξευτελιστείς… όσα χρόνια κι’ άν περάσουν στό σπέρμα καί τό ωάριον σού θά εξευτελιστεί γιά νά πληρώσει… Είσαι αυτός καί αυτή που γέννησες…

Λέγεται ότι ό Γιάννης Πουλόπουλος, γιά νά σάς πώ παρόμοια ιστορία μέ διάσημο, ζήτησε σέ γάμο μία πλούσια καί ό πατέρας τής αρνήθηκε. Η θυγατέρα τού έμεινε ανύπανδρη καί όταν ό Πουλόπουλος έγινε διάσημος ό πατέρας τής πήγε καί τού ζήτησε νά τήν νυμφευτεί αλλά ό πληγωμένος αρνήθηκε… Δέν ξέρω άν τό έκαμε από κακία, μάλλον από πλέον αδιαφορία καί πληγή πικρίας τό αρνήθηκε…

Αυτά δέν είναι σημερινά καί εχθεσυνά, τά έγραφε ό Δαυίδ στούς ψαλμούς τού. Καί αργότερα οί τραγικοί ποιητές στά έργα τούς…

Εάν θ’ αρνηθείς παραδείγματος χάριν τόν έρωτα κάποιου ή κάποιας, μήν τό κάνεις μέ περιγέλωτα καί περιφρόνηση… Εάν λόγου χάριν ζητήσει νά σέ νυμφευθεί μία άσχημη κοπέλλα καί δέν τήν θέλεις επειδή είναι άσχημη καί σύ όμορφος, πές τήν αλήθεια αλλά χωρίς νά τήν περιπαίξεις, καλύτερα νά εξοργισθείς λίγο μέ τό θράσος ή τήν αφέλεια τής ή αμφότερα μέσα στήν σοβαροφανή επιπολαιότητα τής, αλλά μήν τήν περιγελάσεις….

Γνωρίζουμε εκατοντάδες απτά παραδείγματα που εκείνος που περιγέλασε ή κατηγόρησε άνθρωπο δυστυχισμένο γιά κακό ή γιά περισσότερο κακό απ’ όσον ήταν ή κακό σέ πράγματα που δέν ήταν, ανταμοίφθηκε αστραπιαίως μέ σκληρότατο τρόπο καί πολλές φορές μέ τροπή ώστε νά φανεί γιά ποία συγκεκριμμένη αμαρτία τού πληρώνει…

Καλύτερα νά καταραστείς τόν άδικο ή εκείνο που νομίζεις άδικο παρά νά περιγελάσεις άνθρωπο δυστυχισμένο καί πολυδοκιμασμένο, δέν σέ σώζει καμμία δύναμη, κι’ άν τό έκαμες ζήτησε αμέσως συγχώρεση απ’ Τόν Θεόν, όπως καί γιά κάθε άλλη αμαρτία σού…

Κάποτε μία γυναίκα περιγέλασε τόν άνδρα κάποιας άλλης ώς φαλακρό καί φήμισε τόν άνδρα τής ώς έχων επτά πατούς/ορόφους μαλλιά! Η περιγελασμένη σιώπησε… Όταν ό άνδρας τής περιγελούσας απότυχε στίς δουλείες τής καί πτώχευσαν πήγε νά πεί τόν πόνον τής σ’ εκείνη που περιγέλασε. Η περιγελασμένη τής θύμισε τό περιστατικό καί τής πρόσθεσε: «φάε από τούς επτά πατούς μαλλιά!»… Πληρώθηκε μέ τό ίδιο νόμισμα η περιγελούσα, αλλά πληρώθηκε αργότερα μέ άλλα βάσσανα η εκδικούμενη περιγελούσα…, έπρεπε νά είχε δείξει συμπόνοια μέσα στήν πίκρα τής καί δέν ήξερε τί μισθοδοσία θά επικύρωνε στόν ουρανό!…

Ένας πολιτισμός, μία εποχή, ένας λαός, που δέν μπορεί ή αδυνατεί νά παρατηρήσει αυτά, είναι επειδή ήδη είναι χαμένος από χέρι καί από χαρτί στό χέρι τής καρδιάς…

Όταν πληρώνεις ψάξε τί χρεωστάς καί τό ξέχασες ή τί μπορείς νά κερδίσεις στόν ουρανό, ή αμφότερα… Πληρώνεις γιά νά πληρωθείς καί εκπληρωθείς στό πλήρωμα Τού Θελήματος Τού Θεού!…

Μήν μισείς τήν αλήθεια μίσησε που δέν μπορείς νά τήν μιμηθείς!…

Καί μόνον έναν υπερσυγχαμένον παρα+όν τέρας μπορεί νά περιγελάει μέ χαρά τόν δυστυχισμένον!… Δυστυχισμένε συγχώρησον αυτόν οπού σέ περιγέλασε καί πάντοτε γυρεύει ευκαιρία νά σέ καταμειώσει καί κατακεραυνώσει, καί είναι καλύτερο νά μήν τόν συντροφεύεσαι, νά μήν ψυχοβλάπτεσαι καί νά μήν ψυχοβλάπτεται…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου