Breaking

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021

Νέα Ηλεκτρονική Πλύση Εγκεφάλου. Υπάρχει Κλιματολογική Ανταλλαγή ή όχι. Υπάρχει Κορωνοϊός ή όχι. Υπάρχει Εμπρησμός ή όχι…. Ανταλλαγή Ενέργειας… Μέρος 10

 

Νέα Ηλεκτρονική Πλύση Εγκεφάλου. Υπάρχει Κλιματολογική Ανταλλαγή ή όχι. Υπάρχει Κορωνοϊός ή όχι. Υπάρχει Εμπρησμός ή όχι…. Ανταλλαγή Ενέργειας… Μέρος 10

Επειδή βλέπω νά Αντιφάσκουμε υπάρχει δέν υπάρχει…. Τό έκαναν νά υπάρχει καί νά μήν υπάρχει καί νά υπάρχει καί δέν υπάρχει όποτε θέλουν νά υπάρχει καί νά μήν υπάρχει… Αναβοσβύνουν τεχνηεντώς τό υπάρχει δέν υπάρχει on/off…

Όσον ελέγχουν αυτόν δέν μπορούμε νά γνωρίζουμε εάν υπάρχει ή εάν δέν υπάρχει, διότι μόλις κάποιοι ιδούμε ότι υπάρχει τό κάνουν νά μήν υπάρχει καί όποτε κάποιοι ιδούμε ότι δέν υπάρχει τό κάνουν νά υπάρχει…. Είναι όπως τό παράδοξον πείραμα τής κβάντας μέ πλάνες μηχανών καί διαμηχανισμών…. Απλά πράγματα….

Ούτε ό Θανάσης Βέγγος δέν τραβούσε τέτοιον ζόρι, μάς κάνουν νά τρέχουμε από Μνημόνια σέ Πετρέλαια, από Πετρέλαια σέ Απειλές Τουρκικές, απ’ αυτές σέ Κορώνες καί από αυτές σέ Εμπρησμούς, σέ 5G καί Κλιματαλογικές Αλλάγες καί Ανταλλαγές… Τά ξανά είπαμε αυτά…

Υπάρχει ή δέν υπάρχει Κλιματολογική Αλλαγή; Υπάρχει! Πάντοτε υπήρχε φυσιολογικός κύκλος ανταλλαγής Κλιματολογικής Διαστροφής, Μεταμόρφωσης, Μετάλλαξης, Αλλαγής, Ανταλλαγής… Καί πάντοτε υπήρχε καί Τεχνηεντή!…

Τώρα όμως μέ τά 5G ΚΑΙ όσα ηλεκτρονικά όπλα κρύβοντε όπισθεν αυτών τών δύο γραμμάτων μπορούν νά Μεταλλάσσουν τό Κλίμα σχεδόν μέ τήν ίδια ευκολία που ό Ήλιος στόν έρωτα τού μέ τήν Γή τό αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα καί μέ τές εξάρσεις καί διαφοροποιήσεις πού γνωρίζουν πρίν από τήν πλειστόκαινον καί άλλες εποχές… Καί μπορούν νά τό κάνουν ανά όσον χρονικόν πλαίσιον θέλουν, όπως θέλουν, ακόμη καί γραμμωτώς άνω κάτω, δεξιά αριστερά, εμπρός όπισθεν, διαγωνίως καί πάν άλλον σχύμα σχήμα…. Συνεπώς εάν δέν τά πιστεύσεις αυτά άκρη δέν θά εύρεις ποτέ….

Τό ότι θ’ αλλάζουν καί ανταλλάζουν τό κλίμα μέ άλλον ηλεκτρονικώς ήτοι δι’ ακτίνες φωτός… είναι δεδομένον… Διά νά καταλάβετε διατί τό κάνουν αυτόν πρέπει νά Πιστεύσετε ότι όπισθεν αυτών υφίσταται μία στρατειά πνευμάτων μέ τό όνομα δαίμονες διαβόλου σατανά αρχαίου όφι δράκου…. Τό εάν αυτός προέκυψε πρίν τούς δεινόσαυρους ήτοι τούς δράκους, θά τό αναλύσουμε άλλη φορά, βάσει καί τών πληροφοριών οπού ΜΑΣ δίδει η Αποκάλυψη καί εάν ανατρέξουμε καί σ’ άλλες αναφορές τής Αγίας Γραφής καί άλλων αρχαίων Γραμματειών συμπεριλαμβανομένης τής Ελληνικής τότε τά πράγματα θά είναι ολοφάνερα, αλλά επειδή έχουμε πολλά τρέχοντα θέματα δέν έχω χρόνον νά σού τά συντάξω εύμορφα καί ωραία! Κατάλαβες;….

Όλοι παρακολουθήσαμε επιδείξεις χορευτικών ύδατων μέ φώτα καί χορευτικά φώτα, μέ τήν ίδια αντίληψη καταλάβετε ότι μπορούν έως τινός σημείου που είναι μακρύν νά χορεύουν ανταλλαγές καί αλλαγές Κλιματολογικών Εποχών καί είσαι Μέσα!… Όλα είναι Συχνότητες καί είναι μέσα σ’ αυτές τό μυαλόν καί η διαντίληψη σού παντός Καιρού καί εάν δέν έχεις Πίστη νιτρονίου μέ βάθος χιλιάδων βουνών σέ μέγεθος σπόρου σινάπεως θά σέ παρασύρει τής Λαρίσσης τό Ποτάμι που τό λένε Πηνειόν, τυχαία νομίζεις τό λένε Πηνειόν; Ασυναίσθητα όχι τυχαία ό μουσικοσυνθέτης καί στιχουργός Γεώργιος Μητσάκης τό έγραψε, αλλά προσωπικώς τό γνωρίζω…

Διά νά μήν αφήνεις ίχνη όταν περιπατείς πρέπει ανά διαστήματα νά αλματώνεις ή πετάεις… Πώς νά ιδείς τά ίχνη ενός ιχνοστοιχείου, μίας επενέργειας, μίας ενέργειας η οποία ό,τι κάνει τό κάνει πατώντας;… Ό πνευματικός ιχνηλάτης ιχνηλατεί χωρίς νά κοιττάζει, βλέπει χωρίς νά βλέπει…. Ευπροδιακρίνει δίχως νά σταματάει νά σιωπάει…

Η Εποχή αυτή ομοιάζει μέ έναν εστιατόριον οπού προσφέρει ό,τι προσφέρει καί τήν επομένη δέν μένει ίχνος, εκκαθαρίζεται πάν τεκμήριον, καί αμέσως μετά επισυμβαίνει τό ίδιον καί άλλον σκηνικόν, προσφορά καί γεγονότα αλλά είς τό τέλος τής νύχθας γίνεται Αποϊχνοτυπία καί Αποϊχνοτύπωση….

Οί αλλαγές καί ανταλλάγές καί επαναλήψεις καί αναμορφώσεις γίνοντε μέ τρόπον τινάν ολίγης δόσης, ώστε είς τούς πλείστους νά περνάει εντελώς απαρατήρητη, σέ καμπόσους νά φύεται αμφισβητούμενη υποψία καί είς τούς ελάχιστους νά είναι φανερή η απάτη αλλά μέ αποδείξεις οπού οί πλείστοι άλλοι δέν μπορούν νά δεχθούν, νά καταλάβουν καί νά στοιχειοθετήσουν, ενώ παράλληλα δέχοντε Ηλεκτρονική Πλύση Εγκεφάλου παντός στοιχείου…. Ηλεκτρονική Πλύση Μνήμης καί Ευφυίας γίνεται από προφορική, ηλεκτρονική, παραπληροφορική καί ελλείψει επαρκών στοιχείων μέσα από αντιφασκικές γνώμες….

Συνεχώς αλλάζει καί συνεχώς επαναλαμβάνεται ούτως ώστε η αδύνατη ευφυία νά γίνει εντελώς άχρηση καί άλλες ευφυίες νά αδυνατίσουν, καί συνάμα μέσα απ’ αυτά νά διευρύνεται τό υπερχάσμα τών ευφυιών ανθρώπων οπού διαντιλαμβάνοντε καί φωνασκίζουν ότι διεκπαιρεώνοντε αίσχη κατά τής ανθρωπότητος, τών ψυχών, τών πνευμάτων, τών σωμάτων, τής επιβίωσης, τής αξιοπρέπειας…

Τρέχουμε απ’ εδώ καί απ’ εκεί διά τό τί υπάρχει καί τί δέν υπάρχει, τί είναι εσκεμμένον καί τί δέν είναι εσκεμμένον… Τό μέτρον άριστον τού εσκεμμένου είναι νά μήν αφήνει ίχνη καί νά μήν ωμιλεί διά τές διαδράσεις τού καί όποτε ωμιλεί νά φέρνει σέ αντιπαράθεση αυτούς οπού πιστεύουν τήν αίσχιστη ομολογία τού εσκεμμένου καί σ’ αυτούς τής Υπερπαμπλυσίας Καρδίας, Εγκεφάλου, Πίστης, Πνεύματος, Ικανότητος Αντίληψης, Νεφρών, Διαίσθησης, Προαίσθησης, Ανθρωπιάς…

Η έλλειψη ανθρωπιάς είναι ό χαρακτηριστικός καρπός τής Εποχής τού Ψυχρού Κενού… Κάποτε όταν ό κουμπάρος είχε πρόβλημα ό συγκουμπάρος τού πρόσφερνε πάσα βοήθεια έτι δέ καί χρήματα, τώρα τού λέγει: «εντάξει κουμπάρε νά πωλήσουμε τό ακίνητον όσα όσα νά πάρω τήν προμήθεια μού καί στόν κ@λον σού ρεπάνι…. από τά παλαιά τά μακρυά»….

Η βρώμικη ανταλλαγή ενέργειας καλής ενέργειας μέ σκουπιδοενέργεια καί αφαίμαξη έν τέλει πάσας ενέργειας, διατελείται εκτός τών άλλων τρόπων καί μέ τά πολυδιασπαστικά μέτωπα ανησυχίας, μέριμνας, φροντίδας, απειλών, ψευδαπειλών, εχθρών καί επιθέσεων…. Μάς κάνουν νά τρέχουμε από τούς κόρωνους είς τούς εμπρησμούς καί απ’ αυτούς τούς δύο είς τές Ηλεκτρονικές ήτοι Ηλιακές καί Ηλιώδεις ή καί Πολυηλιώδεις Ακτίνες είτε όλες ή κάποιες λέγοντε 5G είτε όχι…. Μουτζώνουν καί σκοτεινιάζουν καθημερινώς τήν συνειδητότητα, συναισθητότητα καί πάσα πνευματικότητα ΜΑΣ…. Καί όστις δέν προσεύχεται ή δέν προσεμβολιάζεται καθημερινώς μέ λόγια Αντίστασης ήτοι ΣΥΧΝΟΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, δύσκολα θά καταφέρει νά κρατηθεί αλώβητος από τήν έν πράξει καί έν πνευμάτει Πλύση Ψυχής!!!!

Η Κλιματική Αλλαγή υπάρχει αλλά σέ τέτοιον βαθμόν ώστε νά μπορείς νά ισχυριστείς ταυτόχρονα ότι δέν υπάρχει…. καί…. υπάρχει…. Οί Μεταλλάξεις ιών είναι υπόθεση Ηλεκτρονικών Ποτών μέσα σ’ έναν ποτήρι που κεράνει Κόκτεϊλ…. Οί εμπρησμοί γίνοντε απευθείας αλλά καί από κάτοπτρα μέσω ιπτάμενων οχημάτων ή από χαμηλόν ή υψηλόν μέρος καθρέπτισμα ή εστίαση ακτίνων σ’ έναν άλλον από μερικά μέτρα έως χιλιόμετρα…. Σού αφήνουν ίχνη ότι υπάρχουν όλα αλλά ό καθένας επιλέγει νά πιστεύει μέρος απ’ αυτά, συνήθως είς τήν κάθε περίπτωση είτε τήν μέν είτε τήν δέ πεποίθηση…

Όταν ένας ιός δημιουργηθεί τεχνηεντώς από Ηλεκτρονική Μηχανική Ενάρτηση είναι ώς νά τόν δημιούργησε ό Ήλιος! Ενσωματώνεται είς τήν φύση χωρίς καμμία παρεξήγηση… Διά νά δημιουργηθεί ό ιός έξ’ Ηλίου απευθείας ή μέσω 5G ή Χάαρπ φέρειπειν, καί νά εγκαταστείται είς τήν φύσιν σημαίνει είναι συμβατός μέ τήν φύσιν…. Είναι όπως είς τήν Γένεσιν οπού περιγράφεται καί η Κλωνοποίηση καί η Τεκνοποίηση καί η πλάση ανθρώπου από πνεύμα καί πηλόν, όλες συμβατές είς ομοίαν οδόν μέ τήν φύσιν… Τό 5G ή μία παρόμοια Ηλιακή ή Ηλιοακτινική ή Εξηλιακτινωτική Τεχνολογία θά μπορούσε νά περιφέρεται είς τούς πλανήτες καί νά δημιουργεί ιούς, ιώσεις, μονοκύτταρους οργανισμούς χλωριδοπανίδος έν έναν καί αυτόν ή εξέχωρα πανίδες καί χλωρίδες καί αμφιπανίδες καί αμφιχλωρίδες αλλά καί παντός είδους υβρίδια τά οποία θά εξελιχθούν ή όχι σέ μεγαλύτερα υβρίδια ή θά εξομοαλοποιηθούν σύν τώ χρόνω καί τήν επήρρεια αυτού μέ άλλες ανταλλαγές ενέργειες…. Ανά τά δεδομένα καθέκαστα Φυσικής παντός πλανήτου θά μπορούσε νά γεννούντε τά ανάλογα είδη ζωής…

Ακόμη καί ειδικές Λερναίες Ύδρες δυνατούντες νά καταπνίξουν τόν Ήλιον καί άλλους αστέρες μπορούν νά γίνουν, κάνωντας τούς σκόνη καί ενέργεια ή έκρηξη καί μετάλλαξη στοιχείων αναλόγως όλων τών συνδοιασμών καί τών επενεργειών επ’ αυτών…

Τό νά πέσει ένας αστέρας σέ μορφή σκόνη επί τής γής θά τήν σκέπαζε αρκετά, τό νά πέσει ένας αστέρας σέ μορφή ενέργειας θά μπορούσε νά είναι από πυρηνική ακτινοβολία έως ανεπαίσθητη καί αόρατη ενέργεια που θά ΜΑΣ μετάλλασσε ή θά μετάλλασσε αμέσως όσους δέν έχουν Πίστη, ή νά απορροφάτο από τά έγκατα τής γής καί αφού τήν διόγκωνε νά προξενούσε έξαρση έκρηξης υφαιστείων = αφηστείων = ηφαιστείων….

Τό τί ΜΑΣ περιμένει είναι απειροελάχιστες γεύσεις καί κουταλιές από θαύματα, αλλά αρκετά διά νά μήν αντέχουμε νά βγάλουμε ψεύτες τά μάτια μάς καί ταυτόχρονα νά μήν έχουμε επιλογή από τό νά τά πιστεύσουμε…

Χάος σημαίνει πάσα διακίνηση καί αστάθεια ανταλλαγής ενέργειας τών ενεργειών καί τών ενεργειακών κέντρων… Μία δαιμονιώδης μετακίνηση καί αντιμετακίνηση σέ όλα τά πιθανά μέτρα καί σταθμά, αντίμετρα καί αντισταθμά, μέ πάσα λογική καί συνταυτοχρόνως έν διαμείξει μέ πάσα μή λογική….

Ό Θεός σταθεροποίησε τήν Κβάντα = Φωτοδεσμομηχανική = Ακτινοδεσμομηχανική αλλά οί επιθυμούντες όλεθρον καί αυτόλεθρον άνθρωποι άνοιξαν τούς Ασκούς τών Αιόλων τού Κβαντοκυτίου τής Κβαντοπανδώρας = Ακτινοδεσμομηχανοκυτίου τής Ακτινοδεσμομηχανοπανδώρας…. Πάρτε δώρα φάτε νά σάς φάνε…. Όταν παίζες μέ δέσμες φωτακτινώσεων μέ τί παίζεις; Μέ Συνθέσεις Συχνοτήτων Συνειρμικών Κραδασμικών Δονητικών Διεξαρτήσεων Αναδιάπλασης καί Πασαλληλοανταλλαγής άνευ ορίων Αντοχής καί Πνευματαντοχής….

Εάν καταστραφούν τά πάντα καί δέν παρασύρει μέ παντός είδους ασύμμετρους καί συμβατούς τρόπους νά καταστραφούν αί ψυχαί τίποτε δέν κατάφερε ό σατανάς, καί εάν διά τών φυσικών καταστροφών εξοπλιστούν αιτίες, αιτιάτα, αφορμές, τρόποι νά σωθού αί ψυχαί τότε έβγαλε τά ούτως ή άλλως αυτοβγαλμένα μάτια τού…. από μόνος τού…. Σέ μία τέτοια Εποχή δέν υπάρχει σωτηρία άνευ καταστροφής τής ίδιας τής Εποχής… Διά τής καταστροφής θά δοθούν αί ευκαιρίαι νά σωθούν όσες ψυχές έχουν Προδιάθεση νά σωθούν…. Αί άλλαι ούτως ή άλλως πώς θά χάνονταν μέ ή χωρίς τήν έξαρση αυτής τής Αναιρετικής καί Επαναφοράς τών Συχνοτικών Υποπαραισθήσεων αυτής τής Εποχής…. Τής Εποχής τού Παφθόνου….

Καί τότε δέν έχεις άλλη επιλογή μή επιρροής από τό Είς τ’ Όνομα Τού Πατρός καί Τού Υιού καί Τού Αγίου Πνεύματος νύν καί αεί καί αμήν σώσετε εμέ Υμείς Οί Τρείς….

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου