Breaking

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021

Οί μυστήριοι κινούμενοι βράχοι τής Κοιλάδος τού Θανάτου… Οί Διαπλέοντες Λίθοι όπως αποκαλούντε…. Καί η Επίλυση τού Μυστηρίου….

Οί μυστήριοι κινούμενοι βράχοι τής Κοιλάδος τού Θανάτου… Οί Διαπλέοντες Λίθοι όπως αποκαλούντε…. Καί η Επίλυση τού Μυστηρίου….

Αυτοκινούντε ή κινούντε μέσα σέ ξερασμένον στακτύν κόννον/άργιλον οπού η ξηρασία σχυματίζει/σχηματίζει πεντάγωνα, εξάγωνα, επτάγωνα, όπως αυτά οπού βλέπουμε νά σχυματίζει τό ενάλιον μέ τά χρυσοξανθοπρασινογαλαζοειδή ύδωρ/ήδωρ… Η δίψα δι’ ήδωρ αποτυπώνει τά ίχνη τής επί κόννου (χώμα διά κονίσμα, αδιάβροχης επί δόματος κάλυψη, τρωγλών, τρυπών, εσοχών, σχισμών, αναμεσίς τών λιθότουβλων τών παλαιότερων κτηρίων)….

Η επικρατέστερη καί ίσως μοναδική θεωρία είναι ότι τούς βράχους τής Κοιλάδος τού Θανάτου, τοποθέτησαν είς τό μέσον τού ψευδοπουθενά ή «πουθεάν» τοποθέτησαν εξωγήϊνοι καί επειδή είμαι «εναντίον» τών εξωγήϊνων άν καί νομίζω είναι καλύτεροι από τούς εγχώριους σατανοσιωνομαζζωνιστές, διόρασα νά ψάξω άλλη πιθανή θεωρία…

Σύμφωνα μέ πληροφορίες οπού έλαβα από όσα λένε καί δείχνουν οί ερευνητές, δίπλα από τήν κοννώδη κοιλάδα εκτείνεται μία συγκοιλάδα μέ οξυπολυσχυμόβραχους ανάλογους μέ ενάλιους τού τόπου μού…. Κάτω από αυτούς εκτείνοντε βαραθροσπήλαια μέ γλυκόν ύδωρ καί μέ έναν είδος πολύ σπάνιου κυπρίνου… αρκετά γλοιώδη καί εύμορφου…

Εννοείται ότι η υπόγεια γλυκολίμνη ή γλυκοθαλλασοδεξαμενή εκτείνεται κάτω από τήν έν μέσω τών βράχων κοννοκοιλάδα…. Καί αφού όπου υπάρχει άργιλος υπάρχει ή υπήρχε ύδωρ, π.χ. εάν αποξηρανθεί μία λίμνη κόννος θά απομείνει είς τόν πυθμένα, ήτοι χώμα αμμοποιημένον από γλυκύδωρ…. σημαίνει ότι κάποτε η κοννώδης αυτή κοιλάδα κάποτε ήταν λίμνη ή θάλασσα…. Τό ύδωρ υποχώρησε πρός τά κάτω καί έμεινε ό κόννος… Ή ήταν κοίτη σφόδρου ορμητικού ποταμού μέ βράχους….

Όταν υποχώρησε τό ύδωρ παρέμειναν οί παράξενως διάσπαρτοι ψευδοεξωγηϊνοτοποθετημένοι βράχοι πέρα δώθε εντός καί επί τού πυθμένος τού ποταμού…. Λύθηκε τό πρώτον μυστήριον…

Η κίνηση τούς πρός τήν ίδια πορεία καί όχι αντίστροφα ώστε νά κάνει τό μυστήριον υπερμυστήριον καί συγχυστικόν, γίνεται από απειροελάχιστον γλίστρημα τών βράχων… Εάν μπορούμε νά μετρήσουμε πόσα εκατομμυριοστά κινείται ανά έτος θά γνωρίζουμε πότε έγινε η πρώτη τούς κίνηση καί κατόπιν πότε, πώς καί σέ πόσα διαβαθμικά στάδια έγινε η υποχώρηση τών βράχων….

Τί κινεί τούς βράχους;… Είτε μία λεία επιφάνεια ή άλλως πώς συνεργασία μεταξύ επιφάνειας βράχου καί επιφάνειας κόννου…

Η άλλη περίπτωση είναι ένας υπόγειος ποταμός νά δημιουργεί ηλεκτρομαγνητοβαρυτική διέγερση ροής… Αυτή είναι μάλλον η αιτία, όπως τά αυτοκίνητα είς τούς λόφους Πέγειας Πάφου καί βουνά Παντέλης Αττικής καί σ’ άλλες περιοχές κινούν τά αυτοκίνητα μέ κενή ταχύτητα δίχως χειρόφρενον πρός τά άνω σέ κάποια συγκεκριμμένα σημεία…

Οί κινούμενοι βράχοι έχουν από τήν πλευρά οπού κινούντε μικροσωρόν από χώμα τό οποίον συγκεντρώνεται όχι από άνεμο ή βροχή αλλά από τόν βράχο ό οποίος κινείται όπως εκχιονιστικό όχημα τό οποίον σχυματίζει σωρούς από χιόνι είς τήν μουτσούνα ή εμπρόσθια ξύστρα τού ή μέ εκχωματικό εκσκαφέα μέ εμπρόσθια ξύστρα ή γούρνα…

Γνωρίζουμε από τά ίχνη τού ότι σύρνεται καί δή παρασύρνεται… από έναν υπόγειον ροώδες υδρορευματώδες ενεργειακό τηλεχειριστήριο….

Παρατηρούμε μάλιστα ότι κάποιοι βράχοι ευρισκώμενοι μακρύτερα πρός τήν κατεύθυνση οπού κινούντε οί κινούμενοι όμοιοι τούς βράχοι, είναι αμετακίνητοι καί αυτόν υποστηρίζει έτι περαιτέρω ότι ήσαν επίσης βράχοι κοίτης σκόπελοι… Διά νά μήν κινούντε αυτοί οί δεύτεροι βράχοι, σημαίνει ότι τό υπόγειον υδροηλεκτρομαγνητοβαρυτικό ρεύμα κοπάζει ή αδυνατίζει εκεί καί δή πρίν απ’ αυτούς τούς δεύτερους βράχους ή συνεχίζει μέ τήν ίδια σφοδρότητα ή αδυνατισμένη πρός τά αριστερά ή τά δεξιά ή πρός τά κάτω καί μετά στρέφεται πρός οία κατεύθυνση ήτοι δεξιά ή αριστερά, εμπρός κάτω από τούς αμετακίνητους βράχους χώρις νά έχει τήν δυναμική νά τούς επηρεάσει ή ακόμη καί όπισθεν πρός τήν κατεύθυνση οπού προέρχεται σέ ανώτερον όμως διάζωμα πλησιέστερον πρός τήν εξωτερική επιφάνεια τού κόννου….

Εάν ψάξουμε πού είναι ό ποταμός Κολοράδος ή άλλος ή λίμνη εκεί κοντά μπορούμε νά υποθέσουμε πού ξεβράζεται αυτόν τό ήδωρ/ύδωρ μέ τές διάφορες σκαμπανεβαστίες άνω κάτω περιπετειώδεις διαδρομές τού….

Οί βράχοι αφήνουν τό διίχνος τούς επί τού κόννου διότι ούτε βρέχει εκεί ούτε άνεμος κινείτε, ακριβώς όπως είς τές περιβόητες Γραμμές τής Νάσκας/Νάζκας/Νάφσκας = Ναύσκας = Ναυσιπλοϊας ή Αστροναυσιπλοϊας…. Διά νά υπάρχουν τά Ελληνικά εκεί σημαίνει υπήρξαν καί υπάρχουν Ελληνικά Αίματα…. εκεί!….

Λύθηκε καί τό δεύτερον μυστήριον καί ανακουφίσαμε τούς εξωγήϊνους…. Κάποιοι μέ όση ευκολία απορρίπτουν θαύματα από Τόν Θεόν μέ τήν ίδια ευκολία πιστεύουν θαύματα ή παρεμβάσεις εξωγήϊνων πολιτισμών…. Η πίστη τούς αντικατέστησε ολοκληρωτικώς συνήθως Τόν Θεόν μέ τούς εξωγήϊνους καί σ’ αυτόν προσυνέβαλαν κάποιοι εξυπνάκηδες γνωστοί άγνωστοι Αντίθεοι…. Αντικατέστησαν Τόν Λίθον Τού Θεού εντός νού μέ έναν μύθευμα τό οποίον διά νά τό υποστηρίξει η Λογική είναι δυσκολότερον βεβαίως από τό νά υποστηρίξει Τήν Ζωντανότητα Τού Τριαδικού Θεού….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου