Breaking

Κυριακή 8 Αυγούστου 2021

Μακαριστός Συνταγματάρχης Γεώργιος Αλαπαής, εάν δέν διαβάσες (τίποτε)…. τήν Ιστορία τού…. δέν θά επαναφέρεις τό δάκρυ τής συγκίνησης τής Πατριωτικής Συναισθηματικής Χρεοσεβείας, μού έρχεται νά κλαίω…

Share

Μακαριστός Συνταγματάρχης Γεώργιος Αλαπαής, εάν δέν διαβάσες (τίποτε)…. τήν Ιστορία τού…. δέν θά επαναφέρεις τό δάκρυ τής συγκίνησης τής Πατριωτικής Συναισθηματικής Χρεοσεβείας, μού έρχεται νά κλαίω…

Ό Μακαριστός Συνταγματάρχης τής Εθνικής Φρουράς Κύπρου Γεώργιος Αλαπαής από τό Παραλίμνι απεβίωση σέ ηλικία 49 ετών 22/08/2018 μ.Χ… μετά από πολύμηνη μάχη μέ τήν επάρατη μάχη μέ τόν καρκίνον… Ήταν έναν πρότυπον Χριστιανικής Θρησκείας, Πατρίδας, Οικογένειας, Προκοπής, Ηθικής Τάξης…

Τόν γνώριζα βεβαίως προσωπικώς. Είχε τήν φήμη τού άκαμπτου… αξιωματικού. Σ’ εμένα θύμιζε τόν Γρηγόρη Αυξεντίου, διότι γνωρίζω καί κάποιες λεπτομέρειες τού ήρωα καί είς τόν άλλον Παραλιμνίτη αξιωματικόν τόν Ταγματάρχη Τάσσο Μάρκου, ός άμα τή εισβολή καί τήν ήττα από προδοσίες τόν Αύγουστον τού 1974 μ.Χ., αντί νά υποχωρήσει είς τές Ελεύθερες Περιοχές, προχώρησε καί παρέμεινε είς τές σκλαβωμένες περιοχές μέ τούς στρατιώτες τού, προτρέπωντας σέ Αντάρτικον Αγώνα τόν οποίον βεβαίως κανένας δέν ηκολούθησε, ούτε τά ψευδοπαλλίκαρα τών διαφόρων κλίκων αίτινες μέ τούς μέν καί δέ τρόπους διευκόλυναν τά σατανοσιωνιστοτουρκικοκορανιστικά σχέδια… Έκτοτε, αγνοείται η τύχη τούς… Θά τούς σκότωσαν δέν πιστεύω νά τούρκεψαν υπό τήν απειλήν τού θανάτου… Δέν γνωρίζω ελπίζω…

Όποιος χρησιμοποιούσε μέσον πρός τόν Συνταγματάρχη Γεώργιον Λ. Αλαπαή σέ όποιον βαθμόν καί εάν ευρίσκετο, καλούσε τόν στρατιώτη οπού έβαλε μέσον αυτός ή οί προσφιλείς τού έστω έν αθελησία τού, καί τού χρεώνε φυλακή! Δέν γνωρίζω άν τό έκανε πάντοτε, αλλά τό έκανε πολλές φορές. Είμαι μάρτυρας οπού συγγενικόν τού πρόσωπον προσπάθησε νά πείσει φίλον τού Αλαπαή νά τόν πείσει δι’ έναν συγγενή στρατιώτη ώστε νά έχει ευνοϊκή μεταχείριση καί θέση. Ό συγγενής είπε είς τόν κοινόν μάς φίλον: «δέν ακούει κανέναν, μόνον εσύ μπορεί νά τόν πείσεις επειδή σού έχει ‘αδυναμία’»…. Δέν γνωρίζω τί έγινε κατόπιν… Μάλλον έξ’ όσων γνωρίζω ό συγγενής στρατιώτης ήταν κάπως δικαιλογημένος διά κάποια ειδική ευνοϊκή μεταχείριση αλλά ό Αλαπαής δέν ήθελε νά ακοστούν φήμες ότι ευνοεί φίλους καί συγγενείς… Ή καί διά οίους άλλους λόγους καί στρατιωτικής χρεοκοπικής ευθυξίας…

Ό Συνταγματάρχης Αλαπαής σπούδασε Τουρκολογία καί ήξευρε άπταιστα τήν τουρκική γλώσσα… Ακούοντε έντονες φήμες ότι μέ άγνωστον τρόπον εισερχόταν είς τά Κατεχόμενα τής Κύπρου καί ένστολος κατόπιν εντός στρατοπέδων αυτοπαρουσιαζώμενος ώς τούρκος αξιωματικός υπέγραφε τά βιβλία παρουσίας τού στρατού ώς εξής: «Ταγματάρχης ή Συνταγματάρχης αναλόγως βαθμού Γεώργιος Αλαπαής Η Κύπρος είναι Ελληνική»…. Λέγεται ότι κατάφερε αυτό τό επιτήδευμα ούκ ολίγες φορές… Καί βεβαίως οί Τούρκοι διαμαρτυρήθηκαν είς τούς ανωτέρους τούς εντός καί εκτός Κατεχομένων Ελληνοκυπριακών Εδαφών, Τουρκίας καί είς αλλοδαπήν είς τά σατανικά Κλιμάκια… καί βεβαίως τόν είχαν άχτιν…

Διατέλεσε Προσωπικός Υπασπιστής τού νύν Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη καί δέν αποκλείεται νά επιχειρούσε τές Ηρωϊκες ζαβολιές τού τότες έν αγνοία βεβαίως τού Προέδρου…

Αιφνίς, αρρώστησε μέ τήν επάρατον ασθένεια καί τότες είπα, αυθόρμητα: «τόν φάγανε» μέ ραδιενέργεια… όπως τόν Αρχιεπίσκοπον Χριστόδουλον μέ δύο ψήγματα δύο διαφορετικών μετάλλων τά οποία έκ τού σύνεγγυς προξενούν ραδιενέργεια κρούνια έξαρση… τά οποία υποστήριξε καί ό Έλλην ιατρός τού είς τό Μαϊάμι… Άλλοι υποψήφιοι αυτής τής δολιότητος είναι ό πρώην Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος καί ό πρώτος Πρόεδρος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄διά λόγους οίτινες γνωρίζουν οί βιοδολιοφθορείς… αλλά έν μέρει τουλάχιστον κ’ εμείς… Θυμίζουμε καί τούς έξη προέδρους, πέντε σέ Αφρική καί έναν τής Αητής/Αϊτης επειδή αρνήθηκαν τά εμβόλια Μεταλλαγής τής Γονιοδομής σέ χρόνον εκπλητικόν ανά μερικές ημέρες ό καθένας μέ αιφνίδιον ανεξήγητον θάνατον από τόν κάθ’ άλλον καί αναμένουμε νεότερα διά τόν νύν Πρόεδρον τού Μέχικου ός είπε δέν θά επιτρέψει νά εμβολιάσουν τά Μεχικοπαιδεία καί νά τά κάνουν ζόμπυς τών πειραμάτων «τούς»… Αλλά καί αυτός τής Βραζιλίας τό παρασέρνει «φυρί φυρί»…

Παρότι ό Συνταγματάρχης Αλαπαής ήταν Υπασπιστής τού Προέδρου τής Δημοκρατίας δέν τού παρασχέθηκε η βοήθεια η οποία ζήτησε από τό κράτος διά νά μεταβή σέ Κλινική τού εξωτερικού διά Περίθαλψη καί παρότι συμφώνως πολλών ιθύνοντων καί μή δικαιούτο!… Αφέθηκε είς τό Έλεος Τού Θεού, δέν έφτασε ό άνθρωπος κορωνοϊόν καί βεβαίως τά κέντρα εξουσίας τής Αλλοδαπής δέν θά τόν ήθελαν ζωντανόν…
Ό νοών νοείτο… Κατά Βουλήσει…

Έψαξα νά εύρω μία φωτογραφία τού εντός διαδικτύου αλλά δέν ηύρα, ίσως φρόντισε καί δι’ αυτόν, ίσως πάλαι νά μήν έλαχε νά εντοπίσω έστω μία. Βεβαίως δέν έψαξα σέ λογαριασμούς σέ διάφορους ιστότοπους μαζικής δικτύωσης σέ άτομα τού οικογενειακού τού περιβάλλοντος από σέβας…

Ό Συνταγματάρχης Γεώργιος Λ. Αλαπαής έκανε ό,τι έκανε ώς Πατριώτης μέ αίσθημα ευθύνης καί διακυνδίνευσης εάν αληθεύουν κάποια πράγματα, έναντι τής μετέπειτα χήρας τού καί τών τεσσάρων ορφανών τού….

Αιωνία τού η μνήμη….

Λέγω τώρα τυχαία, τούς Πατριώτες βιάζοντε νά τούς Εξαφανίζουν Άρον Άρον… Καλύτερα νά Είσαι Μυστικά Πατριώτης αλλά άμα πρέπει νά δράσεις τί πρέπει νά κάνεις; Άμα πρέπει νά αποθάνει ό ένας σπόρος διά νά γεννηθούν εκατοντάδες άλλους όπως αυτοπροφύτευσε Ό Χριστός!… Ό Παύλος Μελάς τόλμησε πρώτος καί τό θάρρος τού έφερε όλην τήν Ελλάδα εκεί είς τήν Μακεδονία… Τώρα ζούμε σ’ εποχές ποίος θά τολμήσει τελευταίος σέ Πατριωτικά Χρέη καί ποίος έξυπνος πρώτος σέ εμβολιακά μεταλλακτικά «χρέη» σατανοπαραχρέη…

Τό νά είσαι Πατριώτης έν καιρώ οπού είναι επίσημα ή ανεπίσημα τού συρμού/μόδας νά είσαι Προδότης, είναι τόσον ψυχοβαρετόν καί ψυχοφθοροποιόν σέ ακαθαρσίες ώστε σέ κάνει έναν Μικρόν Ήρωα επειδή αντιρρέεις είς τό ρεύμα τής Αισχικής Εποχής…

Ζητούντε Άνθρωποι Ευάνθρωποι, είναι έν Προδιαθέσει, έν Προπράξει καί έν Προλόγει Προμεταλλαγμένοι, έτοιμοι διά τήν Μετατεχνοποίηση τούς, τήν Μετατεχνολογοβιοβιασμοτερατοποίηση τούς…

Τό νά είσαι Ήρωας μετά τήν ήττα σέ κάνει Υπερήρωα, Άξιον Τέκνον τής Θρησκείας, Πατρίδας καί Οικογένειας… Διότι ό χαμένος ή αυτός οπού θέλει νά ανακτήσει τά χαμένα μετά τήν ήττα έξ’ ανέκαθεν Γλωσσολιθοβολείται καί Προπραξοδιαλιθοβολείται!!!!

Εάν ό ένας γίνουμε εκατόν τότε αμέσως οί 100 θά γίνουμε δύο χιλιάδες καί οί δύο χιλιάδες τριακόσιες χιλιάδες…

Βεβαίως νά συνδέεις Πατριωτισμόν μέ πειράματα εμβολίων Μετάλλαξης διά πολλούς είναι αβάσιμα, τρελλά καί ασυνάρτητα συγχυστικά, αλλά θά φέρει ό φούρνος τήν πυρά καί όσοι προλάβουν νά Μεταλλαχθούν δέν θά καταλάβουν ότι διάνυσαν αυτά οπού ποτέ δέν Κατανόησαν…!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου