Breaking

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021

Πώς τούς ανέβασαν βρέ παιδιά τούς ογκόλιθους είς τό Μάτσου Πίτσου….; “Κυκλόπεια” Κεφαλονιάς….

Πώς τούς ανέβασαν βρέ παιδιά τούς ογκόλιθους είς τό Μάτσου Πίτσου….; “Κυκλόπεια” Κεφαλονιάς….

Κλαίνε απ’ τό κάγριν τούς οί ζηλοφθονοι υλόφρονες σατανιστές τών διαφόρων κλάδων τών επιστημών τής Σατανοψευδοσιωνδύσης… όπου καί άν επηρέασε αυτή… Σατανοψευδοσιωνδυτικοί οί μετέχοντες είς τήν Σατανοψευδοσιωνδυτική παιδεία Απαιδεία πεδία Απεδία…

Τρανιούν οί οδόντες «τούς» πώς ανέβασαν τές πέτρες οί Ματσουπιτσικοί είς τά θεόρατα εκείνα όρη!…. Διά τήν Ελληνική Καταγωγή τών Λέξεων Μάτσου Πίτσου αναφερθήκαμε άλλες φορές….

Ότι χρησιμοποίησαν Μηχανική Ανάβασης είναι γεγονός…

Ότι χρησιμοποίησαν Μηχανική Διευκόλυνσης Ανάβασης είναι γεγονός….

Ότι ήσαν γνώστες Μαθηματικής, Γεωολογικής καί Αστρογαιοκαιρικής Επιστήμης καί Τέχνης, είναι γεγονός…

Ότι ήταν ταεδύναμοι, κβοδύναμοι καί ντοδύναμοι, ήτοι τρείς νότες/τόνοι ήτοι νοοδύναμοι, ποδοδύναμοι καί χειροδύναμοι, είναι γεγονός…

Ότι μπορεί νά είχαν σκλάβους γίγαντες καθότι τά εκεί άνω οικήματα δέν χωρούσαν γίγαντες μέσα, δέν νομίζω νά είναι γεγονός…

Ότι τά έκτισαν εξωγήϊνοι διά νά κατοικούν μέσα οί Ματσουπιτσανοί δέν είναι γεγονός, καταλάβετε διατί!…

Ότι είναι «μέγαν» μυστήριον, είναι γεγονός….

Υφίσταται όμως έναν γεγονός τό οποίον δέν τό σκέφθηκε κανείς…. ό θάμνος καί τά φύλλα κόκας…!

Σύμφωνα μέ Μεσαιωνικές καταγραφές, έδιδαν φύλλα κόκας (όχι κοκαϊνη, έτερον εκάτερον καί πολύ διαφορετικόν, τό μέν ανεβάζει ενέργεια, τό δέ ψευδανεβάζει ενέργεια καί καταρρακώνει συνάμα αμέσως μετά καί τό σώμα ενδελεχώς) είς τούς όμηρους Εσπερίδιους διά νά κτίζουν ασταμάτητα πύργους, οχυρά, τείχη, κτήρια καί όταν η επήρρεια έφευγε καί ερχόταν ξανά η αίσθηση τής πείνας καί τής δίψας, ξανά εξανάγκαζαν τούς όμηρους νά ξανά λάβουν κοκαφύλλα διά μάσημα… ώστε νά επαναφεύγει η αίσθηση πενίας καί διψίας καί συνάμα νά εργάζοντε ώς κεραυνοφόρα μουλάρια καί ονάρια…

Σύμφωνα μέ πρόσφατες καταγραφές, σαμανοϊατροί έξ’ Νότιας Εσπερίδας περιφέροντε σ’ όλες τές Άνδεις διά τήν περισυλλογή θεραπευτικών καί άλλων βοτάνων καί η ενδιάμεση ενδελεχή Παρατροφή τούς είς τά λιτά γεύματα καί ποσίματα τούς είναι τά κοκαφύλλα!… Συνεπώς, επιβεβαιούται η πρώτη ανωτέρη Μαρτυρία τών Ισπανών έναντι τών ομήρων Νοτιοεσπερίδιων Ιθαγενών!!!!

Αφού ισχύουν τά δύο ανωτέρω Μαρτυρικά Παραδείγματα, τότε τό μαγικόν φίλτρον τών κοκαφύλλων καί ενδεχομένως καί άλλων έν μείξει, άγνωστων είς ημάς τούδε, ίσως καί σ’ όλους τούς νύν σαμάνους, ήταν μία αιτία εάν όχι η πρώτη, τής ισχύς ανάβασις τών ογκόλιθων είς τό Μάτσου Πίτσου! Απλά πράγματα!…. που ξεφεύγουν…. !

Τό άλλον που πρέπει νά προσθέσω είναι τό εξής… Τά ίδια χαρακτηριστικά, οί ίδιοι φαίοι ογκόλιθοι καί η ίδια υπεραριστοστεχνική τεχνοτροπία δρομοποιίας ήτις ισχύει είς τό Μάτσου Πίτσου, ισχύει είς τά Τείχη τών Γιγάντων είς τήν Κεφαλονιά, κτισμένα από τόν γίγαντα Κέφαλον καί τούς Συγγίγαντες τού! Ώπα!… Παρόμοια υφίσταντε καί αλλαχού έν Ελλάδι όπως είς τό Μεσολόγγι…

Η ίδια ακρίβεια ώστε νά μήν εγχωράει αρχικώς κέρμα ενδιαμέσω τών δομογκόλιθων, ισχύει σέ Ελλάδα, Μάτσου Πίτσου, Πυραμίδες… έστω καί άν διαφέρουν τά είδη λίθων, εάν διαφέρουν καί δέν άλλαξαν βάσει καιρού, τόπου, περιβάλλοντος καί επεξεργασίας…

Οί δομογκόλιθοι σέ Κεφαλονιά καί Μάτσου Πίτσου, ομοιάζουν βυζάκες από ποταμούς! Τί έγινε; Χρησιμοποίησαν κάποιον κόλπον διαστολής συνστολής μέ ύδωρ καί ανωμετακίνησης αυτών; Τροφή διά έρευνα!…

Μήπως οί εκατέρωθεν γίγαντες ήσαν κοκαφυλλομασητές; Ή έστω σέ κάθε χώρα υπήρχαν τά ανάλογα φυτικά μαγικά φίλτρα, μαζύν μέ αντιβαρυτικά ηχητικά φίλτρα καί εξορκιστικά φίλτρα;….
Από ποίους προστατεύονταν;….

Έτερον παράδειγμα, προσέξετε αυτόν:

Είναι το 2ο υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στον κόσμο, μετά το Ojos del Salado. [Ojos < Όρος]

Είναι όμως και ο αρχαιολογικός χώρος που ευρίσκεται στο υψηλότερο σημείο στον κόσμο, περίπου στα 6.600 μ.[2]

Το 1999, βρέθηκαν τα υπολείμματα τριών παιδιών – γνωστά ως «τα Παιδιά του Llullaillaco» ή «οι μούμιες του Llullaillaco» (Children of Llullaillaco – Mummies of Llullaillaco)… – ΠΗΓΗ: Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta.
Μια ομάδα αρχαιολόγων, με επί κεφαλής τον Johan Reinhard, βρήκε τρεις μούμιες παιδιών στην κορυφή του. Κατά την στιγμή του θανάτου τους ήταν 6, 7 και 15 χρονώ. Φαινόταν ως ανθρωποθυσία στον θεό του βουνού ή στους θεούς των Ίνκα, περί το 1500 μ.Χ.

Τα παιδιά θυσιάσθηκαν τελετουργικά, και ήταν ναρκωμένα όταν τοποθετήθηκαν μέσα σε έναν μικρό θάλαμο 1,5 μ. κάτω από το έδαφος, όπου τα άφησαν να πεθάνουν. Οι μούμιες «είναι οι καλύτερα διατηρημένες μούμιες των Inca, που βρέθηκαν ποτέ» και κατ’ άλλους οι καλύτερα διατηρημένες μούμιες στον κόσμο!

http://www.arxeion-politismou.gr/2020/03/pontiki-zei-se-ypsometro-6700-m.html?spref=fb&fbclid=IwAR3Jxhoo6g9x5sg9ppFDns2k8Zxq3IHLpxqtv_tzbRcd9aVoZOGEiJnP758

Εννοείται, ότι ώς γνωστόν σέ τέτοιον υψόμετρον μόνον μέ μάσημα κοκαφυλλούρας αναπνέεις κανονικώς… Μάλιστα σέ κάποια αεροδρόμια επί Άνδεων, λέγεται ότι προσφέρουν τούς αρτί προσγειοθέντες επιβάτες φύλλα κόκας διά νά μήν πάθουν εγκεφαλική αιμορραγία… Μπορεί νά τό σταμάτησαν αυτόν, διά τόν ίδιον λόγον οπού απορείς διατί νά συναφέρνω τέτοια παραδείγματα έν καιρώ Απανδημίας…. παραπανδημίας εξαπάτησης…

Είπαμε ότι σέ θέλουμε έξυπνον σέ όσα πρέπει νά είσαι έξυπνος….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου