Breaking

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος…. Μαααά ζίλικουρτιν έντα πουν τούτον; Έννα τό αστραζίλικουρτιν… Μέρος 1

Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος…. Μαααά ζίλικουρτιν έντα πουν τούτον; Έννα τό αστραζίλικουρτιν… Μέρος 1

Μεταξύ άλλων, είς τές φωτογραφίες ό σατανάς ενώπιον τού νηπείου αντίχριστου, ενώπιον νοσοκόμων καί ανάστατων οργάνων τής νέας τάξης πραγμάτων όπως είς τίς κάρτες ιλλουμινάντων, μέ σφαίρα ερυθρή αιματοβαμμένη από τήν πανδημία εμβολίων = ερυθρού χρώματος όπως ό κόκκινος ιππέας τής Αποκάλυψης οπού σάς είπα είναι τό εμβόλιον καί ό λευκός ιππέας μέ τόν λευκόν ίππον μέ τό στέμμα/κορώνα ό κορωνοϊός, τό βρέφος γίγας μέ 111 = ΙΙΙ = 666 καί μία γραμμή από τήν όπισθεν τής κεφαλής = ΙΙΙΙ = 1111 = 6666 στίχοι τού Κορανίου καί θυμήθου τί σού έλεγα διά τούς συνδοιασμούς τού I pet goat III = 6 pet goat 666 = 1 pet goat 111…, προβολείς σέ σχήμα πυραμίδας μέ διαχωριστικόν διά τήν άνω πυραμίδα τού δολλαρίου, οπού σχυματίζει ταυτόχρονα άλφα καί η πεντάλφα μέ τούς πέντε Κύκλους Ηπείρους = 5 πανόπτες οφθαλμοί καί πέντε ουροβόροι όφεις περιτυλίγουν κάθε Ήπειρον καί όλες μαζύν αλληλένδετες… Είς τό Μέρος 2 έχουμε άλλα κακά νά δέιξουμε… Καί ό πρωθυπούργος Μπορδέλι Johnsson$Johnsson Προασθενής τής κορώνας λακκούβας τού διαβόλου….

Έλεγε πολύ παλειά η Λογική μού: «διά νά αναβιώσουν τούς Ολυμπιακούς Αγώνες οί σατανιστές μασσώνοι δέν μπορεί νά είναι κάτι καλόν!»…. Μά είναι δυνατόν έλεγα; Εάν τό έλεγα σέ κάποιον θά μέ έβγαζε τρελλόν, ακραίον καί φανατικόν Χριστιανόν που δαιμονοποιεί τά πάντα καί έτσι δέν έλεγα σέ κανέναν τίποτε ή μπορεί νά τό είπα σέ νούσιμους επειδή ισχύει αυτόν: Robert Heinlein, “Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and annoys the pig.” Δέν ήθελα νά ενοχλώ τά γουρούνια, τά σεβώμουνα αλλά ήξερα ότι αυτά θά είναι συνυπεύθυνα μέ τούς αρχισατανιστές γιά νά καταστραφούμε ΕΜΕΙΣ καί τά γουρούνια…. Σέ όλη μού τήν ζωήν έλεγα τήν γνώμη μού, μέ μίσουσαν καί περιγελούσαν πάντοτε τά γουρούνια καί τώρα λένε πώς συμφωνούσαν μαζύν μού ή πώς δέν τά έλεγα ή έλεγα αλλιώς, διότι είναι σέρτηδες ήτοι παγαπότηδες, διότι οί κενοί μία ιδεολογία, αξία καί ιδανικόν έχουν, τόν εγωϊσμόν… Είχα δύο επιλογές ή νά μήν «ενοχλώ» κανέναν διότι μπορεί νά είναι γουρούνι ή νά «ενοχλώ» διά νά αφυπνίσω καί ξεχωρίσω τά γουρούνια από τά μή γουρούνια…

Οί Ολυμπιακοί Αγώνες είς τήν αρχαιότητα ήσαν ανθρωποκεντρικοί ήτοι εγωκεντρικοί…, όπως καί οί πολέμοι ανθρωποκεντρικοί καί συμφεροντολογικοί καί σπανιότατα ή διά τούς Πατριώτες καί Ανδρείους θέμα επιβίωσης διά τούς πρώτους, θέμα τιμής διά τούς δεύτερους. Υπερσπανίως εάν όχι ποτέ διά θέμα Ευσέβειας υπέρ Πίστεως αλλά τί Πίστεως, Δικαίας Πίστεως, διότι εάν δέν είναι Δίκαιη άδικος ό πόλεμος διά χάριν τής…

Πέραν τούτου, άς υποθέσουμε ότι οί Ολυμπιακοί Αγώνες τής αρχαιότητος ήταν κάτι καλόν καί προδικαιολογία εκπαίδευσης διά τήν Ετοιμοπολεμία… καθότι προέρχοντε από τά αθλήματα τά οποία εκπαιδεύωνταν οί στρατιώτες καί ήταν είς τό σύνολον τής συνεκπαίδευσης διά τό Παγκράτιον…

Οί σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν η φόλα τής σατανικής παγκοσμιοποίησης, τής νέας εποχής, τής νέας τάξης πραγμάτων… Έφεραν κοντά τές πέντε Ηπείρους καί τίς έδεσαν μέ κοινά ψευδοϊδεώδη κενής ματαιόδοξης υπόσχεσης διά τήν ψυχήν!… Οί πέντε κύκλοι τών πέντε Ηπείρων είναι αλληλένδετες ώς κρίκος δεμένος σέ μία καινούργια τάξη μασσωνικής υπερδικτατορίας…

Είς τήν εικόνα βλέπετε τόν Εωσφόρον ός ομοιάζει μέ τόν Φίλλιππον τής βασίλισσας ή καί τόν Βήλ Πύλα τής Παμπυλώνας, είς τό Μέρος 2 τού άρθρου θά έχουμε πολλές πολλές εκπλήξεις…
Ό Σκοτοφόρς μέ τό σκοτεινόν μανδύα βαστάει εάν χείρας έναν εμβόλιον ένεσης. Από κάτω καί δίπλα νοσοκρέββατα, νοσηλευτές καί αστυνομικοί τής αστυνομοκρατίας ήτοι τών οργάνων τής τάξης τής νέας αταξίας απραγμάτων καί τό μωρόν Αντίχριστον, τό τέκνον τού Εωσφόρου μέσω τού Άνουβι θώς/τσακαλιού….

Θυμίζουμε ότι σ’ άλλη σκηνή ό Μπουρδέλι Τζιώσσον $ Τζιώσσον είς τό νοσοκρέββατον, ό έχων καταβολήν έκ Τουρκίας καί ός περίπαιζε τήν αρχαία ελληνική γλώσσσα τού Ομήρου σέ τηλεοπτικόν πρόγραμμαν όταν ήταν νομίζω ακόμη δήμαρχος… Κατάλαβες η κάθε εταιρεία εμβολίων έχει τόν συμβολισμόν τής, η τζιώσσον $ τζιώσσον έχει σχέση μέ τό ότι θά είναι η εποχή τού σατανιστή μπουρδέλι τζιώσσον… Η άλλη η άστρα ζίλικουρτιν καί κάτι άλλον σέ μία άλλη γλώσσα… Η άλλη η Mode RNA καί η φάϊζερ η φάουσα καρκίνος καί κάθε άλλη φάγουσα ασθένεια καί επιδημία, αλλά ποίος ήταν ό Φάϊζερ; Χεχεχε….. Άσε που σημαίνει καί «φαϊν ζέρον» = τροφή μηδέν γιά τό σώμα καί τήν ψυχή καί από έλλειψη τροφίμων σύντομα καί από απ[οστασία από Τόν Θεόν καί επειδή θά σέ φάει μέχρι νά σέ ζερώσει καί νά σέ κάψει όπως στά χαρτοπαίγνια καί θά σού τρώει τήν τροφή που βάζεις μέσα σού… Περίμενε καί θά τό ιδείς… ΄

Υπάρχει καί έναν γιγάντιον μωρόν μέ τρείς σχιματιές είς τό κεφάλι σέ σχήμα Ι ήτοι ΙΙΙ = 666, η μία απ’ αυτή είς τήν σχετική εικόνα είναι από τήν άλλη πλευρά δέν φαίνεται… Αλλά διατί τό νήπειον είναι βασιλικώς ενδεδυμένον μέσα σέ δύο κρεβάτια; Θά είναι γίγας; Θά είναι οπωσδήποτε προϊόν Μεταλλαγμένου Σώματος καί Κακίας διότι τό έναν συνοδεύει τό άλλον επειδή η υπερβλετίωση τού σώματος προσυνοδεύεται μέ μετάλλαξη τής ψυχολογίας από τά μέτρα τής ισορροπίας είτε κακού, είτε καλού, είτε ουδέτερου, είτε ανάμεικτου, είς τά μέτρα τού υπέρκακου τής έπαρσης τής έλλειψης αίσθησης ότι υφίσταται ο,τιδήποτε ανώτερον καί ισχυρότερον τού!… Ομοίως καί τό βρέφος γίγας…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου