Breaking

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Η Τράμπουλα τών Προφυτειών…

 

Η Τράμπουλα τών Προφυτειών…

Κάποια καλή μού αναγνώστρια παραπονέθηκε σέ μία φίλη ότι λέγω κατά τήν γνώμη τής ότι θά έρθει ό Αντίχριστος ενώ δι’ αυτές προηγούντε άλλα προφυτευμένα γεγονότα καί πώς θά έρθει μετά ό Αντίχριστος ήτοι μετά από 35 έτη καί ότι τώρα έχουμε μία πρόγευση Αντιχρίστου!…

Πρώτον, εάν οίος μετά τό 96 μ.Χ. που γράπτηκε η Αποκάλυψη, είναι προφύτης, είναι μία σταγόνα, μία λίμνη, έναν ρυάκι προφυτείας, ενώ η πηγή είναι η Αποκάλυψη έξ’ Ιδίου Ιησού Χριστού, συμφωνείτε; Προσωπικώς ανατρέχω σ’ αυτήν κυρίως καί σέ προφυτείες παλαιότερες από τήν Παλαιά Διαθήκη καί προφυτών Χριστιανών αρχαίων μετά τήν Αποκάλυψη περισσότερον καί ύστερα είς τούς άλλους όλους οί οποίοι όσοι καταλάβετε τήν Αποκάλυψη καί άλλες αρχαίες προφυτείες, θά αντιληφθείτε ότι οί περισσότεροι σύγχρονοι προφύτες όταν εσχατολογούν αναμασούν ή επεξηγούν τά λόγια τής Αποκάλυψης καί τών άλλων προφυτειών που προανάφερα πρό καί μετά τό 96 μ.Χ…. Ό όρος δέν υπάρχουν μ.Χ. προφύτες, έν μέρει εννοεί ότι οί μ.Χ. προφυτείες είναι οικοδομές επάνω σέ παλαιότερα οικοδομήματα προφυτειών, εξού καί η Αποκάλυψη λέγει πολλά απ’ όσα λέγει ό Δανιήλ καί άλλοι Παλαιοδιαθηκοί προφύτες!…

Δεύτερον, υπάρχει έναν καίριον ζήτημα… Η Αποκάλυψη αναφέρεται είς τό χάραγμα είς τά κεφ. 11, 12 καί 13 ενώ ό Αρμαγεδδών ήτοι ό μεγαλύτερος πόλεμος που θά υπάρξει είς τό 17ον κεφ.!…

Τί σημαίνει αυτόν; Ότι εάν η Αποκάλυψη πραγματοποιείται μέ τήν σειράν Κεφαλαίων, τότε ό Αρμαγεδδών θά διεξαχθεί μετά τό χάραγμα! Χρειάζεται πολύ μυαλόν νά τό κατανοήσει κάποιος;…

Εάν δέν πραγματοποιούντε μέ τήν σειρά όλα ή κάποια κεφάλαια τής Αποκάλυψης, τότε αλλάζει τό θέμα καί είμαι ό πρώτος που τό επισήμανε κατ’ επανάληψιν!… Η άλλη περίπτωση είναι από τά κεφ. 10 έως 18 καί ύστερα τ’ άλλα, νά διεξαχθούν π.χ. σέ μία τριετία ή άλλον μικρόν χρονικόν διάστημα, επομένως είναι ωσάν νά διεξήχθησαν όλα μαζύν ώς μετεξέλιξη η μία στιγμή τής άλλης, καί τότε δέν μπορεί κανείς νά ισχυρίζεται ότι σφάλλω, αφού θά είναι τής ίδιας ταινείας εξελίξεως στιγμιότυπα!…

Εάν εξελιχθούν κάποια γεγονότα ανάποδα, σταυρωτά καί μέ διαφορετική σειρά έξ’ όσων τά θέτει ό Άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος είς τήν Αποκάλυψη θά τό ιδούμε καί θά φανεί!… Κάτι που δέν διαψεύδει τά όσα λέγω καί είμαι ό πρώτος που επισήμανα ότι διάφορα κεφάλαια είναι σταυρωτά καί συνδεόμενα ανά πολλαπλασιασμούς, ήτοι τό 5ον κεφ. μέ τό 10ον, τό 11ον μέ τό 22ον, τό 7ον μέ τό 14ον κ.τ.λ…

Δέν είμαι προφύτης/προφήτης καί δέν ισχυρίστηκα ότι είμαι!… Εκείνον που κάνω είναι νά ερευνώ διάφορα στοιχεία απ’ όλες τίς πηγές μέ Λογική!… Στοιχεία από τά τεκταινόμενα, τά ανακοινωμένα από τήν συναγωγή τού σατανά, τής Θρησκείας καί άλλους υπολογισμούς από εμφανείς εξελίξες από τήν επιστήμη καί τήν τεχνολογία έως τήν πλήρην μετάβαση τής δημοκρατίας είς τήν δικτατορία!…

Κάποιοι μού λένε θά πάρουμε τήν Συνιστούπολιν/Κωνσταντινούπολιν καί ότι ό Εξαδάκτυλος είναι ό Άγιος Ιωάννης ό Βατάτζης επειδή έτσι υποψιάστηκε κάποιος προφύτης κάποτε! Ό Βατάτζης είναι αποθαμένος 500 έτη! Αλλά συνάμα λένε πώς κοιμάται καί θά αφυπνιστεί, συνάμα εδώ υπαινίσσεται από λόγου τούς δίχως νά τό καταλάβουν επανενσάρκωση καί χωρίς νά τήν πιστεύουν! Καί πέραν τούτου, τί θά τήν κάνεις τήν Συνιστούπολιν που είναι υλική πόλις εάν χάσεις τήν ψυχήν σού;… Τό πρόβλημα σού είναι νά σκοτωθούν εκατομμύρια άνθρωποι διά νά πάρεις εσύ τήν Συνιστούπολιν; Καί άν τήν πάρεις σώθηκε η ψυχή σού; Δέν γνωρίζεις τήν ρήση Τού Χριστού: «τί θά ωφεληθεί ό άνθρωπος εάν κερδίσει τόν κόσμον όλον καί χάσει τήν ψυχήν τού;»… Δηλαδή επανακτώντας τήν Συνιστούπολιν τί ισχύει; Σώζεται η ψυχή σού ή είναι έναν κέρδος; Σκέψου τό καί αποφάσισε, είναι πανεύκολον!…

Είς τήν Αποκάλυψη δέν αναφέρεται αποκοπή καί διάλειμμα τής διά κάποια περίοδον που θά παμπρυτανεύσει ό Εξαδάκτυλος ή ό Βατάτζης ή οίος άλλος! Είναι λογικόν νά πιστεύεις ότι θά αποκοπεί διά κάποιον χρόνον η Αποκάλυψη; Εκτός καί άν είναι εκεί που ό Ιωάννης καταπίνει τό βιβλιδάριον από τά χέρια τού αγγέλου καί ό άγγελος τού λέγει νά μήν αποκαλύψει αυτά που γνώρισε εκείνη τήν στιγμή. Εάν υπάρχει κάποια ίσως αναφορά διά Εξαδάκτυλον είναι μάλλον είς τά κεφ. 15 καί 16 ίσως καί υπαινικτικώς είς τό 14 όπως σάς έχω αναφέρει καί άλλοτε! Ίσως σφάλλω, ίσως είναι προηγουμένως καί είς τό σημείον τού βιβλιδαρίου αλλά δέν είναι πουθενά εξεκάθαρον καί κανείς δέν αναφέρθηκε συγκεκριμμένως σ’ αυτόν από τούς παλαιότερους ή εάν τό γνώριζε δέν τό είπε ή τό είπε, γράπτηκε καί χάθηκε ή είναι μυστικόν!…

Μέ αποκάλεσαν καί πιθανόν αιρετικόν επειδή τά όσα γράφω δέν υποστηρίζουν τίς προφυτείες περί 35 ετών διακυβέρνησης από τόν Βατάτζη ή Εξαδάκτυλον!…

Τούς απάντησα ότι αυτά δέν τά πιστεύουν οί ήμισυ κληρικοί, μάλλον οί πλείστοι καί μού απάντησαν ούτε αυτοί πιστεύουν καί ανταπάντησα πώς όλοι έχουμε τά χάλια μάς σέ επί μέρους πίστεις καί απιστίες!../.

Οί προφυτείες αυτές δέν εντάσσοντε μέ αναμφησβησία εντός τής Εκκλησιαστικής Παράδοσης, ακόμη καί η Αποκάλυψη όπως αποκάλυψε ιεράρχης τής εποχής μάς αλλά τόνισε ότι μάλλον ισχύει καί συμπλήρωσε ότι δι’ αυτόν τόν λόγον η Αποκάλυψη είναι τό μοναδικόν Ευαγγέλιον τής Καινής Διαθήκης που δέν μνημονεύεται σέ καμμία Θεία Λειτουργία!… Λοιπόν ποίος καί πού είναι ό αιρετικός; Ν’ απαντήσουν οί άξιοι εμείς είμαστε ανάξιοι, Θεέ μού ήμαρτον!!!!….

Όταν βλέπω ότι όλα ηλεκτρονοποιούντε μέ πρόθεση καί πράξεις νά ηλεκτρονοποιήσουν καί μεταλλάξουν τούς ανθρώπους, δέν είμαστε είς τήν εποχήν τού Αντίχριστου; Καί η πρόγευση δέν είναι γεύση; Καί τό θηρίον δέν εξηγείται έξ’ Ιωάννη ότι είναι 7 + 10 βασιλείς που οί 7 είναι από διάφορες εποχές καί ό ένας δέν υπάρχει, υπήρχε καί θά επανεμφανισθεί, πιθανώς ό ενσαρκωμένος διάβολος Αντίχριστος τής εποχής μάς… Άρα τέ τά θηρία ή Αντίχριστος είναι μία διαχρονική υπόθεση καί όχι απολύτως μία υπόθεση 1260 ημερών… Άλλωστε, αυτοί που μέ αποκάλεσαν πιθανόν αιρετικόν προσκυνούν Αγίους που πίστευσαν ότι η εποχή τούς είναι τού Αντίχριστου καί τό εξέφρασαν καί μετά είχαν αμφισβητήσεις καί ύστερα τό επανεξέφρασαν καί άλλοι έν αγνοία τούς καί μέ ταπείνωση πρός τιμήν τούς παρακάλεσαν Τόν Θεόν νά μήν τούς αφήσει νά ζούν έν καιρώ Αντιχρίστου επειδή μπορεί νά μήν αντέξουν καί άλλοι τού είπαν ότι θά ήθελαν νά ζήσουν έν καιρώ Αντιχρίστου επειδή θά άγιαζαν περισσότερον, αλλά δέν γνώριζαν ότι η εποχή τού Αντίχριστου ήτοι η ιδική μάς θά είναι τόσον αλλοιωτική σέ όλα τά θέματα που εάν ζούσαν τώρα θά ήταν έστω κάπως διαφορετικοί, παράδειγμα επαλήθευσης οί νύν κληρικοί καί λαϊκοί!…

Η κυριότερη απάντηση μού όμως είναι αυτή!…

Όταν οί προφύτες τής Παλαιάς Διαθήκης προφύτευαν, έλεγαν λόγια ωσάν νά γίνονταν τήν επομένη, έλεγαν διά τά θηρία ωσάν νά έρχονταν τήν επομένη ώρα καί προφυτείες διά Τόν Χριστόν ωσάν νά γεννόταν τόν επόμενον μήνα!… Ό Ίδιος Ό Χριστός ωμιλώντας διά τήν Κρίση καί τήν Δευτέρα Παρουσία Τού έδινε τήν εντύπωση ότι θά ήταν πολύ σύντομα καί ίσως καμπόσοι αιώνες νά είναι συντομία, καί δέν αναφερώταν σέ γεύσεις καί προγεύσεις αφού αυτές είναι προέκταση η καθεμία τής κάθε άλλης!… Ομοίως καί αρχαίοι προφύτες τής Καινής Διαθήκης ή Αγίοι…

Συνεπώς εάν λέγω όχι ώς προφύτης αλλά ώς ερευνητής υπολογιστής ότι θά έρθει ό Αντίχριστος ή έρχεται, δέν λέγω ούτε Μάη ούτε Γεννάρη!… Λέγω σύντομα, καί πόσες φορές δέν είπα πράγματα καί ήρθαν άρον άρον πολύ γρηγορότερα απ’ όσον υπολόγιζαν κάποιοι, ώστε νά μού λένε αυτά θά τά ζήσουν τά εγγόνια μάς καί όμως τά ζούν οί ίδιοι μέ ή χωρίς εγγόνια καί τούς έλεγα από πρίν ποτέ δέν γνωρίζεις πότε αλλά μάλλον εάν μακροημερεύσετε θά τά ζήσετε, εάν αποθάνετε αύριον ίσως όχι!…

Δηλαδή αφού όλα γίνοντε ηλεκτρονικά καί συνάδουν μέ όσα λέγει η Αποκάλυψη, άμα τά επισημάνω, τίς λεπτομέρειες τούς καί τούς τρόπους ανάπτυξης τής υπουλίας τούς, καί είτε γίνουν σέ τρείς μήνες είτε σέ τρία έτη είτε μέχρι τό 2033 μ.Χ. έπεσα έξω;… Χαχαχαχα!… Ποία η διαφορά σ’ αυτούς τούς μικρούς χρόνους!…

Λέγει κάποιος θά γίνει πλούσιος καί γελάνε οί άλλοι!… Είτε γίνει μέ αρπαχτή σέ τρία έτη είτε σέ τριάντα είτε σέ πενήντα, κόβει τό γέλιος τούς, διότι τό είπε καί τό έκανε! Λέγει άλλος θά περιηγηθώ σ’ όλον τόν κόσμον καί γελάνε οί άλλοι επειδή είναι πενηντάρης! Είτε τό κάνει σέ μία πενταετία είτε είς τά 90 τού τούς αποστόμωσε!…

Εάν ό διάβολος είναι παίκτης τής τράμπουλας καί τήν ανακατώνει καί παίζει τά παιχνίδια τού μέ οία σειρά γεγονότων όπως είς τό χαρτοπαίγνιον, τότε ποίον ανταγωνίζεται ή ποίος τόν ανταγωνίζεται; Θεός γάρ! Οί προφυτείες είναι τά διάφορα χαρτιά τής τράμπουλας! Αναλόγως πώς παίζει ό διάβολος διά νά νικήσει καί νά τίς συγχύσεις, αναλόγως θά τόν παίξουν καί νικήσουν οί προφυτείες Τού Θεού καί οί προφυτείες διά Θεού!… Σκέψου τό, μπορεί νά γίνει;…

Καληφέξη σάς καί Ό Θεός μαζύν σάς!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου