Breaking

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

Θά φύγει ό κορωνοϊός καί θά μάς μείνει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση… Θά σού εξηγήσω χωρίς περιστροφές τί σημαίνει αυτόν…

Θά φύγει ό κορωνοϊός καί θά μάς μείνει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση… Θά σού εξηγήσω χωρίς περιστροφές τί σημαίνει αυτόν…

Ξέρεις τήν παροιμία που λέγει κάθε περύσι καί καλύτερον!…;

Μάς έκαναν αντιπερισπασμόν μέ τά εμβόλια που είτε φύγει ό κορωνοϊός είτε δέν φύγει, είτε υπάρχει είτε δέν υπάρχει, είτε ξανάρθει είτε έρθει άλλος ιός… θά διακινούντε υποχρεωτικώς τά εμβόλια διά τίς γρίππες καί όλες τίς άλλες ασθένειες καί σύν αυτά καμπόσα χάπια…

Ασπούμε ότι φύγει διά παντός ό κορώνα σιώνα απάτα καί ό εμβόλα σιώνα απάτα καί δέν ξανά έρθουν! Τί θά φωνάξεις; ΖΗΤΩ;…

Μάς έπειασαν σέ μεγάλον ύπνον που μάς κέρασαν δεκαετίες Υπουλογενναιόδωρα…

Τί θά κερδίσεις εάν φύγει ό κορώνα απάτα σιώνα καί ό εμβόλα απάτα σιώνα καί παραμείνει η προελαύνουσα έν αγνοία σού τί σημαίνει καί τί είναι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;…

Πόσες ασθένειες υπήρξαν καί υπάρχουν; πόσοι ιοί, γρίπποι, βακτηρίδια, μικρόβια υπήρξαν καί υπάρχουν; Μέτρησε τά είναι εκατοντάδες χιλιάδες, έ λοιπόν η ανθρωπότητα θά επιζήσει μέ όλα αυτά έν εξελίξει διαπαντός, θά εύρει τούς τρόπους εάν αφεθεί, αλλά μέ τήν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δέν έχει ελπίδα μηδεμία!… Κατάλαβε τό!…

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ είναι αιτία πολέμου, αιτία παγκόσμια πολέμου διά ν’ αποφευχθεί! Είναι η αιτία πολέμου τής ανθρωπότητος εναντίον τής εσκεμμένης πολυπλεκτάνης τού σατανισμού, εκείνου που τίς παγίδες είδεν ό Άγιος Αντώνιος, εκείνης τής σημαντικότερης αιτίας ατιμίας που ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος είπε: «προτιμότερος ό έντιμος πόλεμος από τήν άτιμη ειρήνη»… Ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος ήταν ένας άνθρωπος που διάβασε όσον ελάχιστοι τήν αρχαία ελληνική γραμματεία καί τήν χριστιανική παράδοση, δέν είναι τυχαία η γνώση τού αλλά υπερβαίνει τήν μέση μεγάλη ευφυία καί αντίληψη…

Ό Βωβεράνγκ ένας Γάλλος γνωμικογράφος (1715-1747 μ.Χ.) είπε: «Ο πόλεμος δεν είναι τόσο επαχθής όσο η υποδούλωση».

Εάν δέν είναι αιτία πολέμου καί αυτοθυσίας η αποκοπή, καταστροφή καί εξαφάνιση τής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τότε ποίος Πατριωτισμός είναι;…

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορεί νά είναι καλή μόνον εάν καλοί άγιοι ανθρώποι τήν διαχειρίζοντε! Γνωρίζετε τέτοιους ανθρώπους είς τήν πολιτική, τήν πλουτοκρατία καί τήν σατανοκρατία;… Καί εάν έστω υπήρχαν, μπορείτε νά εγγυηθείτε ότι θά υπάρχουν καλοί αγίοι διάδοχοι πάντοτε;… Εάν όχι που βεβαίως είναι όχι, τότε πρέπει νά εξαφανισθεί άρον άρον!… Εάν δέν σάς συγκινεί ό πόθος διά εξαφάνιση τής, είσαστε αναίσθητοι, ανόητοι, δουλοπάροικοι, δουλοπρεπείς, ιδιοτελείς, κακούργοι, χαζοί καί τό σημαντικότερον απάνθρωποι…

Μετά τήν ολοκλήρωση τής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τό έργον τελειώνει καί αρχίζουν οί θιάσοι όλων τών ειδών τών απεχθέστερων θανάτων!…

Η αποδοχή καί προαποδοχή τής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η αποδοχή τής κατάργησης κάθε δικαιώματος καί ελευθερίας, κάθε ευλογίας καί κάθε ειρήνης που είναι ευλογημένη μέ όποιον τρόπον καί μέ όποιον ποσοστόν!…

Εάν η Ηλεκτρονική Διακυβένρηση γίνει τό Ηλεκτρονικόν Χρήμαν καί πώς νά υπάρξει τό καθέναν δίχως τό κάθε άλλον, τότε όλα τά μαχαίρια είναι άχρηστα, όλα τά όπλα απαρχαιωμένα καί κάθε ελπίδα σφαγμένη από τήν κακούργικη δικτατορική ειρήνη τού Ηλεκτρονικού Χρήματος!…

Γνωρίζετε κάποιον που νά έχει τήν απόλυτη δύναμη καί νά μήν είναι απολυταρχικός; Υπάρχει άγιος που νά θέλει τήν απόλυτη κυριαρχία; Καί εάν ναί νά θέλει τήν απολυταρχία τής αυθαίρετης κακίας;… Από τήν ώρα που τό Κράτος επικεντρώνεται είς τά δικαιώματα τών νόμων τού καί όχι είς τά δίκαια τών ανθρώπων τού, είναι τυραννικόν!…

Τό πλεονέκτημα τής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καί Ηλεκτρονικού Χρήματος, μόνον Ό Θεός καί η εκδίκηση τής φύσης μπορούν νά τό νικήσει!… Παραδόξως όσοι προαποδέχοντε τήν Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση καί τό Ηλεκτρονικόν Χρήμαν δέν πολυπιστεύουν σέ Θεόν ούτε σ’ επέμβαση τής φύσης. Καί αυτόν διότι εάν πίστευσαν σέ Θείες καί Φυσικές επεμβάσεις δέν θά προαποδέχονταν τήν Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση καί Ηλεκτρονικόν Χρήμαν!…

Όσοι πιστεύουν ότι έχουμε μέλλον μέσω τής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καί τού Ηλεκτρονικού Χρήματος, δέν έχω ο,τιδήποτε άλλον από νά τούς περιφρονήσω βαθειά μέχρι αηδίας!… Μπορεί νά είναι οί ικανότεροι σ’ όλα αλλά αυτή η ανικανότητα τούς, τούς κάνει ανικανότερους όλων!…

Κάλλιον χίλιοι απρόβλεπτοι ιοί παρά παγκόσμιον ηλεκτρονικόν χρήμαν καί παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρνηση!… Καί ακόμη μία απάντηση πρίν γίνει η ανόητη ερώτηση: «δέν υπάρχει καί δέν θά υπάρξει παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρνηση καί χρήμα εάν δέν θά είναι παγκόσμιον τεχνηεντόν φαινόμενον»….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου