Breaking


Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

1 96 0… τελευταία προειδοποίηση… Κάτι Λαμπρό αφήσαμε πίσω!…

Share

1 96 0… τελευταία προειδοποίηση… Κάτι Λαμπρό αφήσαμε πίσω!…

Θά μιλήσω αργά, θά σκεφθείτε πιό αργά καί θά απαντήσετε στούς εαυτούς σάς αργότερα….

Τήν δεκαετία τού 19 60 μ.Χ. ή 1 96 0 μ.Χ. ή 196 0 μ.Χ. ή 1 960 μ.Χ. κάποιοι επιστήμονες πήγαν στό Μεξικό προσλαμβάνωντας αχθοφόρους γιά νά ανεβάσουν αποσκευές καί διάφορα εργαλεία σέ έναν Χώρο γιά μελέτη…

Οί αχθοφόροι κάπου σταμάτησαν, όπως σταμάτανε τά πεισματάρικα γαειδούρια καί δέν προχωρούσαν ούτε απαντούσαν…

Οί επιστήμονες έγιναν έξω φρενών.. (βασικά ήσαν πάντοτε έξω φρενών)…

Μετά από κάποιο διάστημα οί αχθοφόροι συνέχισαν… αλλά σταμάτησαν πάλιν μετά από κάποια απόσταση…

Οί επιστήμονες έγιναν πάλαι έξω φρενών καί ζητούσαν εξηγήσεις…

Ό αρχηγός τών αχθοφόρων αποφάσισε νά λύσει τήν σιωπή τούς…

«Περιπατήσαμε πολύ γρήγορα καί αφήσαμε τίς ψυχές μάς πίσω»….

Έκτοτε, οί επιστήμονες δέν απάντησαν στό ερώτημα αυτό. Αφήνουμε τίς ψυχές μάς πίσω;…

Εάν οί – πτωχοί – αχθοφόροι άφησαν τίς ψυχές τούς πίσω καί περίμεναν νά τούς προφτάσουν, οί επιστήμονες τίς έχασαν!…

Ζώντας όλα τά ευτράπελα που διαβάζουμε καί βιώνουμε καθημερινώς διερωτούμαι: «αφήσαμε τίς ψυχές μάς πίσω;»….

Είναι η επιστήμη η οδός νά αφήσουμε τίς ψυχές μάς τόσον πίσω ώστε καί ώσπου νά τίς χάσουμε;…

Οί χασοψύχηδες που έχασαν τίς ψυχές τούς πολύ νωρίς ή καί από γεννήσεως τών, έχουν ασυνείδητο καί ασυναίσθητο καί στήν πορεία συνειδητό καί συναισθητό σκοπό νά αφήσουμε τίς ψυχές μάς πίσω;…

Γιατί αφήνουμε τίς ψυχές μάς πίσω; Γιατί προχωράμε χωρίς νά τίς περιμένουμε;

Η ίδια η Εκκλησία έν μέρει τουλάχιστον, ή μάλλον τό μέρος τής Εκκλησίας που άφησε τίς ψυχές τής πίσω, θέτει όρους ώστε καί ώσπου νά αφήσουμε όλοι τίς ψυχές μάς πίσω!… Τό παρατηρήσατε; Όλη η εξουσία, όλη η ζαμπλουτία, όλη η γοητεία, όλη θεσοκοπία, απαιτεί ώς πρόοδον νά αφήσουμε τίς ψυχές μάς πίσω καί ξέρετε τί γίνεται άμα τίς αφήσουμε πολύ πίσω, χάνουν αυτές εμάς καί εμείς αυτές, χάνουν αυτές τόν δρόμο τούς καί εμείς τούς δρόμους μάς…

Πού πάμε; Γιατί αφήνουμε τίς ψυχές μάς πίσω; Τί είναι αυτόν που μάς κάνει νά αφήνουμε τίς ψυχές μάς πίσω; Γιατί δέν τίς ξανά γυρεύουμε; Πώς γίνεται νά τίς λησμονούμε τόσο γρήγορα, σέ μερικές ώρες, σέ δύο τρείς στιγμές;…

Ακούω καί διαβάζω διάφορα γιά τούς λόγους που δέν αντιδρούμε, τί είναι αυτό που καταλυτικώς μάς έκανε κνώδελα καί κτήνη υπάκουα στήν απώλεια τής ψυχής καί στήν ενστέρνιση τού νόμου τής τεχνολογίας; Προσέξατε πώς η αντίστροφη οδός τής φύλαξης τής ψυχής είναι η άφεση στήν ακράτεια τής νομοτέλειας τής παρροής τού καταρράκτη τής τουαλέττας τής τεχνολογίας;…

Η απάντηση είναι τί έχετε συνεχώς μαζύν σάςς(ς);…. Έναν κινητό τηλέφωνο. Πρίν μερικές δεκαετίες πολλοί ανησυχούσαν, έλεγαν καί έγραφαν γιά τίς συνέπειες τής ραδιοδιάρροιας συχνοτήτων καί αύρων από τά κινητά τηλέφωνα, τώρα έχει ξεχαστεί, αλλά έχει επιτευχθεί, είναι ό ημιμετανθρωπισμός!… Τό σημείο που αφήνουμε τίς ψυχές μάς πίσω καί ό μετανθρωπισμός, τό πολύ γρήγορο καί ασταμάτητο περιπάτημα καί τρέξιμο χωρίς νά ξανά γυρέψουμε τίς ψυχές μάς, η πλήρης εγκατάλειψη τού εαυτού μάς σάν φαντάσματα τής τεχνολογίας!… Τά σκιάχτρα καθρεπτίσματα τής επιστήμης….

Η Ιστορία αυτή μπορεί καί νά έχει καμμιά εκατοστή συνειρμούς, πόσους βρήκατε; Τό υποψιαστήκατε, δηλαδή τό οίδατε έξ’ αρχής;…

Οί αχθοφόροι, οί ταπεινοί υποτελείς εργάτες δηλαδή, έβαλαν ομματογυάλια στούς επιστήμονες αλλά οί δεύτεροι δέν οίδαν καί δέν είδαν ακόμη… διότι γιά νά ειδείς πρέ…[πειν… πρωτίστως νά οιδείς…

Οί αχθοφόροι διάνυσαν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις άλλοτε…

Δέν ένοιωσαν ότι έμειναν οί ψυχές τούς πίσω ούτε συνοδεύοντας τουρίστες, ούτε συνοδεύοντας ταξειδευτές, ούτε συνοδεύοντας ρωμαντικούς περιπετειώδεις φυσιοδυφείς ερωμενοεραστές τής αγνής ατένισης…

Ατενίστε μάς όλους εμείς μέ υποτίμηση, λύπηση, αυτολύπηση… Αφήσαμε τίς ψυχές μάς πίσω καί ούτε κάν γνωρίζουμε πού ευρίσκονται, ούτε κάν άν ευρίσκονται, μαντεύουμε ενώ ξέρουμε ότι υποκρινόμαστε….

Έχουμε αφήσει τά παλειά βιβλία, αυτά που είναι μερικών δεκαετιών, τίς ταινείες μερικών δεκαετιών, καί τά παλαιότερα…

Παράξενες ιστορίες μερικών δεκαετιών που εξευτελίζουν τήν μυωπία τής σύγχρονης τεχνολογικής επιστήμης γνωρίζω πολλές, αλλά δέν διαβάζονται πιά, έχουν θαυτεί στόν οχετό τών σύγχρονων αντινοητικών καί υπονομονοητικών χαμηλοσυχνοτικών κατολισθήσεων καί σ’ όλα αυτά αφήσαμε, ξεχάσαμε, εγκαταλείψαμε ταχυάρον ταχυάρον μήπως μάς προλάβουν τίς ψυχές μάς!…

Καί ξέρετε κάτι, ποίον ήταν τό νόημα τών αχθοφόρων;

Ότι άμ’ αλλάξεις η ψυχή δέν σέ αναγνωρίζει πιά γιά ευατόν ούτε εσύ εκείνη… Δέν συναρμόζει η μέν στόν δέ!… Η ψυχή στήν αύρα, ούτε τό σώμα στήν ψυχή καί τήν αύρα πιά. Έστω καί τώρα αργά, ώς ημιμετάνθρωπος, μετανόησε καί γύρισε πίσω ή τράβα γιά έναν άλλο μπροστά αναζητώντας τήν ψυχή σού. Αιτήθου καί θά σού δοθεί, ζήτησε καί θά εύρεις…

Απλά νά μήν νομίζει τό καρναβαλοεμβολοπαπαδαριό καί από τούς ανάλλακτους αλλά στενόμυαλους ότι τό πνεύμα δέν φωτείζει άλλους λαούς, πάντοτε τό έκανε, πάντοτε φώτειζε καί εδώ καί εκεί καί πέρα καί περαδώθε…

Χαιρετίσματα λοιπόν από τό Μεχικό, μάς γνέφουν καί μάς νεύουν, μάς σφυρούν καί μάς μιτσοκαμμούν (καμμύουν/κατακλείνουν τό ένα μάτι) ότι αφήσαμε τίς ψυχές μάς πίσω…

Μία παροιμία λέγει: «άν θέλεις νά πάς γρήγορα πήγαινε μόνος, άν θέλεις νά πάς μακρυά πήγαινε μέ άλλους»… Εάν θέλεις νά πάς ακέραιος πήγαινε μέ τήν ψυχή σού, εάν θέλεις νά πάς γρήγορα καί οπουδήποτε κι’ άς αλλακτείς στήν πορεία πήγαινε μόνος όπως όπως μέ τήν τεχνοεπιστήμη…!

Πού πάτε ρέ; Σταθείτε ρέ! Αφήσαμε τίς ψυχές μάς πίσω, τόσον πολύ τίς άφησαν κάποιοι μέσα από επιστήμες καί διπλώματα από τώρα καί από τήν αρχαιότητα που διερωτούνται εάν υπάρχει τέτοιο πράγμα! Μά δέν είναι πράγμα! Χαχαχαχα! Πράμγατα είναι τά επαγγέλματα…

Είναι ψυχή!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου