Breaking


Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Αφού εξαφάνισαν τά άγρια ζώα τά επαναφέρουν, μέ σκοπιμότητα εναντίον σού που δέν φαντάζεσαι…

Share

Αφού εξαφάνισαν τά άγρια ζώα τά επαναφέρουν, μέ σκοπιμότητα εναντίον σού που δέν φαντάζεσαι…

Άρον άρον μεταφορά άγριων ζώων σέ όλα τά άγρια τοπία καί δάση τής Ευρώπης…

Δέν τό κρύβουν, τό διαφημίζουν αλλά δέν βλέπεις τίς μυστικές σκοπιμότητες!…

Φύσει καθύποπτος καί δή μέ όλους αυτούς, μού μπήκαν ψύλλοι στ’ αυτιά μέ τόν «Αρτούρον» τού Γιάννη Μπούταρη… Λέγω μπορεί νά τά αγαπάει τά ζώα, καί εγώ τ’ αγαπάω…. Αλλά τόση επιτήδευση! Κάτι πάει Χ!…

Από τά πολλά προγράμματα που παρακολούθησα διά τήν εκκόλαψη, μεταφορά καί παρακολούθηση άγριων ζώων είς τήν Γήν καί δή είς τήν Ευρώπη, παρατήρησα καί σκέφθηκα/οίδα τά εξής καί σού τά παραθέτω, νά τά εξερευνήσεις καί σύ:

Μεταφέρθηκαν αρκούδες από τήν Σλοβενία στήν Ισπανία, μεταφέρονται λύκοι παντού, μεταφέρονται βουβάλια όμοια μ’ εκείνα που εξαφανίσθησαν καί ίπποι είς τήν Κροατία… καί άλλα πολλά, μέ ραγδαία βιασύνη ωσάν νά μεταφέρουν καμουφλαρισμένα στρατεύματα καί ασύλληπητα ασυνείδητα είς τούς πολλούς όπλα!…

Τά ζώα που μεταφέρονται από μία περιοχή ή από τήν εκκολαπτική αιχμαλωσία σέ πολλές περιοχές άγριας φύσης, κουβαλάνε επ’ ώμου μικροψήγματα, τουλάχιστον τά πλείστα εάν όχι όλα!…

Όπου εξαπωλάνε άγρια ζώα ευρίσκουν αφορμή καί δικαιολογία διά τοποθέτηση εικονοληπτικών καί ηχοληπτικών μηχανών διά νά τά παρακολουθούν!…

Τά μικροψήγματα αποστέλλουν ραδιοσήματα καί συνάμα συλλαμβάνουν ραδιοσήματα από άλλα ζώα ή ανθρώπους καί από ενεργειακά σήματα τής αύρας, τής κίνησης καί τών ήχων που παράγουν «αδέσποτοι» ή αδέσποτοι καί φυσιολάτρες ή παράνομοι ή «παράνομοι» εμπόροι καί άλλοι…

Τά άγρια ζώα όπως οί λύκοι, οί λύγκες καί οί αρκούδες είναι επιθετικά καί επικύνδινα ενοχλητικά δι’ ανθρώπους που σύντομα θά αποφασίσουν νά μεταβούν είς τήν άγρια φύση διά νά ζήσουν εκτός κοινωνίας πανεμβολιασμού καί παγχαραγμού! Ώπα!…

Κατά συνέπεια, μία οικογένεια εντός δάσους θά κινδυνεύει από λύκους καί αρκούδες, δέν θά μπορούν νά απομακρυνθούν οί γονείς χωρίς φύλαξη τών νεογνών καί παιδιών καί υπάρχει κίνδυνος αιφνίδιας ή νυχτερινής επίθεσης από τά άγρια ζώα…

Τά άγρια ζώα θά εξαπλωθούν όπου υπάρχει αρκετόν θήραμα ήτοι φυτοφάγα άγρια ζώα, τουτέστιν θά κινηθούν ώς πολλαπλοί κλοιοί σέ όλες τίς πιθανές περιοχές που οί Αποστάτες από τήν Κοινωνία τού Χαράγματος τού Ηλεκτρονικού Χρήματος αποφασίσουν νά κρυπτούν καί συνάμα επιβιώσουν!…

Εάν οί Αποστάτες σκοτώσουν άγρια θηράματα θά κατηγορηθούν ότι σκότωσαν θηράματα προστατευμένα καί ζωτικά διά τήν επιβίωση άγριων θηρευτικών όπως οί λύκοι, οί λύγκες καί οί αρκούδες!… Συνάμα θά κατηγορηθούν ότι διαταράσσουν αφιλοικολογικώς τό οικοσύνστημα τών επαναφερμένων είς τήν άγρια φύση άγριων ζώων!… Ταυτόχρονα, ότι χωρίς άδεια καί ασφάλεια κυκλοφορούν καί παραμένουν σέ περιβάλλοντα που έχουν αφιερωθεί είς τά άγρια ζώα καί που ανήκει είς τήν Κύβέρνηση!… Ειρωνεία τής κοροϊδίας, άγρια ζώα μέ μικροψήγματα καί εικονοληπτικές καί ηχοληπτικές μηχανές, οί οποίες θά στηθούν παντού διά νά παρακολουθούν τά άγρια ζώα αλλά καί τούς λαχόν Αποστάτες που θά ρέξουν ενώπιον τών μηχανών!… Τοποθετούν εκατοντάδες εικονηχοληπτικές μηχανές διά νά συνηθείσει ό κόσμος καί μετά θά τοποθετήσουν εκατοντάδες χιλιάδες ώστε τά δάση καί οί αγριότοποι νά είναι αυλές τής παρακολούθησης τού Αντίχριστου ψευδομεγάλου ψευδαδελφού!…

Τά δάση καί οί αγριότοποι θά είναι τετραπλώς επικύνδινοι: α) από τά υφιστάμενα άγρια ζώα β) από τά επαναφερώμενα άγρια ζώα γ) από τίς συνθήκες τών εποχών τών καιρών καί δ) από τίς απροσδιόριστες εικονηχητικές μηχανές που θά παρακολουθούν από στρατεύματα μέχρι Προαρνητές τού Χαράγματος!…

Θά ανάβουν πυρκαίες καί θά λένε ότι τίς ανάβουν οί Αποστάτες, η γνωστή μέθοδος τού Νέρωνα που έκαψε τήν Ρώμη διά νά διασκεδάσει καί ενοχοποιήσει τούς Χριστιανούς… Είτε ισχύει αυτή η ιστορία είτε όχι, θά κάνουν διάφορες δολιοφθορές καί θά τίς χρεώνουν σ’ άλλους που θά θέλουν νά μετακαταδιώξουν «αυτοί» καί οί βλάκες που θά πείθονται, όπως έγινε μέ τόν εμπρησμόν τής Βιβλιοθήκης τής Αλεξάνδρειας!…

Έξ’ αφορμής «οικολογικής» «αγάπης» τά αυτόματα διαφόρων τύπων αεροσκάφη καί τά αεροπορικά/πιλοττικά ιπτάμενα αεροσκάφη θά παρακολουθούν τά άγρια ζώα διά τό «καλόν» τούς καί συνάμα διά τό «καλόν» τούς θά ανακαλύπτουν καί συλλαμβάνουν τούς Αποστάτες καί Αντιρρησίες, από Ευρώπη έως τίς ζούγκλες μέ τούς άγριους ανθρώπινους πληθυσμούς. Υπάρχει έναν νησί είς τήν Ινδία που κατοικείται από αφιλόξενους άγριους ιθαγενείς καί αποφασίστηκε νά τούς αφήσουν είς τήν απομονωμένη ησυχία τούς, ενώ συνάμα είναι επικύνδινοι καθότι φονεύουν καί τρώνε τούς εισβολείς ή «εισβολείς», έ αυτοί δέν θά γλυτώσουν από τήν Νέα Τάξη Πραγμάτων!…

Θά απαγορευτεί η περιήγηση σέ πολλά δάση καί αγριότοπους καί η εισχώρηση άνευ άδειας τών Αρχών τού Μαμωνικού Κράτους!…

Αυτά τά ζώα θά χρησιμοποιηθούν διά μεταφορά ιών όποτε χρειαστεί καί διά σάρωμα ύπαρξης άλλων ειδών ζωής όπως περιηγούνται τά οποία οί ειδικοί θά ανγνωρίζουν ποία καί τί είναι συμπεριλαμβανομένων τών Αποστάτων τού Αγαθού καί τής Ελευθερίας Ανθρώπων!…

Συνεπώς, όσοι λογαριάζετε νά ζήσετε σέ αγριότοπους καί απόμερα επικύνδινα ή αφύλκατα δήθεν δάση, έχετε υπόψιν αυτά, εξάξετε τά πλάνα σάς χωρίς νά ειπείτε τσιμουδιά εκεί που δέν πρέπει…

Ψάρια θά απαγορεύεται νά φάτε αφού κανόνισαν τήν υπεραλίευση καί τήν μαζική δηλητηρίαση μέ μολύνσεις, απόβλητα καί χυμικές καί ατομικές βόμβες καί θά συνεχίσουν. Επίσης όστις δέν είναι Πολίτης τού Κράτους τού Μαμωνά δέν θά δικαιούται περισυλλογή τροφής ήτοι τροφοσυλλεξίας, ούτε έναν ποτήρι ημιγεμάτον μέ γάργαρον ή έστω λασπώδες ύδωρ, χαχαχαχα!… Ούτε θήρα ζώων τής στεριάς καί τού αέρα, τό μόνον που θά δικαιούστε είναι «Ελευθερία» εντός Κλωβού Χαράγματος ή Σαρκοθάνατος!!!!….

Τά περάσματα θά είναι επικύνδινα όταν τά άγρια θηρευτικά ζώα πληθύνουν, ενώ μέ τά μηρυκαστικά λογαριάζουν νά ολιγοστεύουν τήν χλόη ή άλλα βρώσιμα φυτείδη!…

Δέν αποκλείεται νά περιτυλίξουν όχι μέ συραμτοπλέγματα αλλά τούς έχω ικανούς, αλλά μέ ηχοεικονοληπτικές μηχανές ανά μερικά μέτρα όλες τίς προστατευόμενες περιοχές, όπως τό Κρούγκερ είς τήν Αφρική. Εκεί από παλαιότερα έχουν διαχωρίσει διάφορους αγριότοπους τής υπαίθρου μέ συρματοπλέγματα που υπάρχουν εκεί μετά από πολλές δεκαετίες…

Εικονοηχοληπτικές μηχανές θά τοποθετηθούν σέ υψώματα, σέ κωμοστέγες δένδρων κοιτώντας πρός πάσα κατεύθυνση ώστε νά σέ βλέπουν, ακούουν αλλά ούτε νά «τούς» βλέπεις ούτε νά τούς ακούεις! Απλά φαντάστου ότι οί μεγάλοι στρατοί έχουν συνστήματα που ακούνε μέ μικρούς ραδιοπομπούς δέκα χιλιόμετρα πάρα πέρα! Δένεις έναν σέ μέρος τής αρκούδας, τού λύκου, τής έλαφου καί σ’ ακούνε δέκα χιλιόμετρα πάρακατω, σύν καί οί στατικές τοποθετήσεις!…

Πρέπει νά μάθεις νά εντοπίζεις καί εξουδετερώνεις άνιχνως αυτές τίς μηχανές, νά τίς κάνεις νά μήν λειτουργούν, νά μήν σέ βλέπουν, νά μήν σέ ακούνε, χαχαχα! Θά πρέπει νά γίνεις Θεόμουρλος, Προσευχητής, βωβός κα μέ αθόρυβα πόδια γάτας, χαχαχαχα!…

Τά μέρη μέ τίς χειρότερες καιρικές συνθήκες είναι τά καλύτερα νά κρυπτείς καί επιβιώσεις απ’ «αυτούς» αλλά θά πρέπει νά μάθεις νά αντέχεις καί ανταπεξέλθεις τόν κοινόν εχθρόν σάς, τούς διάφορους καιρούς!…

Όσον αυξάνονται τά ηλεκτρονικά θά αλλοιώνονται οί καιροί καί Ό Θεός έχει σχέδιον δι’ εσένα! Αλλού δέν θά σταματάει νά βρέχει καί όπου υπάρχει συσσώρευση ηλεκτρονικής διάχυτης αποστολής καί συγκέντρωσης δέν θά βρέχει καθόλου καθότι θά διασπούν τίς συνοχικές υδροϊνες τών συννέφων!!!!….

Τά μικροκλίματα θά πληθύνουν καί η εναλλαγή τούς θά είναι τέτοια ώστε νά νομίζεις ότι αυτοπεριηγείσαι σέ μουσείων καιρών, χαχαχαχα!… Έτι δέ καί σύνθετα μικροκλίματα!…

Θά προκύψουν τρόποι νά μήν σάς εντοπίζουν, από τήν Προσευχή μέχρι τρόποι που τώρα δέν φαντάζεστε…

Η σκέψη «τούς» θά θολώσει… θά καταλάβουν ότι ήρθε τό τέλος «τούς» ώς ζώσες (ζωσμένες) ψυχές κατά τήν Γένεσιν!… Διότι είσαι ζώσα ψυχή ήτοι ψυχή ζωσμένη μέ σαρκία!…

Εξαφάνισαν τά άγρια ζώα διά νά τά επαναφέρουν μέ τό πρόσχημα τής φροντίδας, βεβαίως οί αληθώς οικολόγοι καί φιλόζωοι ούτε που διανοούνται τί εξυπηρετούν διότι δέν έχουν έμπνευση από Τό Πνεύμα! Τό πρόσχημα τής φροντίδος, τής μέριμνας, τής «αγάπης» περιλαμβάνει παντός είδους παρακολουθήσεις μέ ηλεκτρονικά μέσα, είναι τό ίδιον αίσθημα «αγάπης» μέ τά «ζώα» τής ανθρώπινης κοινωνίας, καί όλα μαζύν καλούνται «η φάρμα τών ζώων»… Απολαύστε ηχοεικονοληπτικές μηχανές!!!! Αυτή είναι μία Υποκριτική Οικολογία συνδεδεμένη μέ τήν Υποκριτική πλέον Ιατρική, τήν Υποκριτική Οικονομία, τήν Υποκριτική Ειρήνη, τήν Υποκριτική Ψευδοαγαπησιάρικη Μετάλλαξη τής Γονιοδομής, τήν Υποκριτική Μείωση τού Ανθρώπινου Πληθυσμού διά χάριν τού Περιβάλλοντος καί όχι δι’ εκείνους δήθεν, χαχαχαχα!… Αυτή είναι μία υπερδύναμη Υποκρισίας!… Η Νέα Τάξη Πραγμάτων/Εντολών είναι μία Υποκριτική Συμβασιλεία τού Σατανά, όπως ό ίδιος τήν έδειξε τότες σέ μερίδια είς Τόν Ιησούν Χριστόν!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου