Breaking

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

Εύλογες σκέψεις καί απορίες διά τήν συνέντευξη τού ιατρού Δημήτριου Αντωνίου….

Share

Εύλογες σκέψεις καί απορίες διά τήν συνέντευξη τού ιατρού Δημήτριου Αντωνίου….

Έχω επικοινωνήσει μαζύν τού, όταν ήταν ένας πρωτοπόρος τής αντίστασης διά τά εβροβρωμομνημόνια!… που τώρα ψευδεξεχάστηκαν διά νά τά επαναφέρουν οταν εμβολιαστείτε καί χαρακτείτε πλήρως!!!! ΑΠΟΛΥΚΑΨΑΡΑ!!!!…

Δέν είμαι ειδικός ούτε ιατρός, είμαι αδαής καί καλοπροαίρετος καί θέλω εύλογες απαντήσεις… Ό ιατρός Δημήτριος Αντωνίου εάν κατάλαβα σωστά λέγει είς τήν συνέντευξη τού είς τήν κ. Μανώλη,,, ότι τό DNA/Γονιοδομή δέν εξέρχεται τού οργανισμού, εάν εξέρχετο/έβγαινε θά αποθάναμε, αφού είναι η αιτία τής ζωής…

Η απάντηση αυτή ήταν σέ ερώτηση εάν τά εμβόλια εξάγονται τού οργανισμού ή παραμένουν εντός τού, αφού όπως είπε ό ιατρός προηγουμένως τό RNA τού εμβολίου καί τό RNA τού οργανισμού εάν θυμάμαι καλά από εψές, κάνουν DNA καί εισέρχονται εντός τού ανθρώπινου DNA…

Ερωτήσεις από εμένα τόν αδαήν που νομίζω είναι αυτονόητες:

Όταν έναν κύτταρον αποθαίνει (αφού αποθαίνουν/ανανεώνονται όλα ανά επταετία) καί κατουρείται, αφοδεύεται, ανακυκλώνεται, εξιδρώνεται, αφήνει τήν Γονιοδομή/DNA τού εντός τού οργανισμού ή καί σέ υγειήν ζών κύτταρον; Δηλαδή πρίν αποθάνει προλαμβαίνει νά αποθηκεύσει ή νά ταξειδεύσει τήν Γονιοδομή/DNA τού τό κύτταρον αλλού;… Δέν νομίζω!!!!… Είναι πολύ παράξενη υπόθεση ενόσω ζούμε νά μήν αποθαίνει ίχνος Γονιοδομής/DNA που σημαίνει νά μήν αναγεννάται, πολλαπλασιάζεται καί ανανεώνεται. Άλλωστε, μέ τήν Γονιδιοκαλλιέργεια ή καί DNΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ γίνεται ό πολλαπλασιασμός ώστε από μίκρη ποσότητα νά φτειαχτεί DNΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ίση καί τέτοια ώστε νά φτειάξει έναν οργανισμόν, όπως αυτήν που έκαμε Ό Χριστός διά τής Κλωνοποιήσεως όταν ποίησεν Εύαν αδελφήν καί γυνήν Αδάμ+αντου!!!!…

Έξ’ όσων γνωρίζω όταν αγγίξουμε κάπου αφήνουμε ίχνη Γονιοδομής/DNA καί η αστυνομία δύναται νά τό συλλέξει καί νά μάς ενοχοποιήσει ή νά μάς υποδικίσει… Μέ τό πάτημα σέ κάθε κινητόν τηλέφωνον ττάτς = αφής/επαφής στέλλεται μήνυμα είς τήν Μονάδα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης τής Σιλικονοκοιλάδος ή Κοιλάδα τής Σιλικόνης είς τήν Καλιφόρνια… ώστε η παγκόσμια αστυνομία νά γνωρίζει ποίος πάτησε τά γονιδιακά/dnaϊκα αποτυπώματα τού επί τής οθόνης…

Τρίτον, όταν έναν τεμάχιον σάρκας αποκοπεί από τό σώμα συγκόβεται αφού είναι εκτός τών κυττάρων καί η ανάλογη DNA/Γονιοδομή ποσότητος καί α[π’ αυτής εί δυνατόν νά γένει καλλιέργεια Κλωνοποίσης ή καί Συγκλωνοποιήσεως ήτοι σύνθετης πολυειδούς οργανικής ζωής!…

Εάν αυτά ισχύουν, τότε η Γονιοδομή/DNA δύναται νά εξέλθει ή αποκοπεί από τό οίον σώμα συναποτελεί ενιαίαν σάρκα!…

Τό άλλον ακατανόητον που είπε ό ιατρός Δημήτριος Αντωνίου έξ’ όσων κατάλαβα ό αδαής, είναι ό αυθαίρετος όρος ότι οί Μακεδόνες κατέβηκαν καί μάς δουλοποίησαν εδώ. Τί εννοεί; Διότι εδώ εννοεί τήν Αθήνα, οί Μακεδόνες δέν ήσαν Ελληνες δι’ αυτόν;… Διότι λέγει απ’ ό,τι θυμάμαι ότι οί Έλληνες ποτέ δέν επαναστάτησαν από τότε που κάπου τό 338 π.Χ. νομίζω σκλαβώθηκαν από τούς Μακεδόνες!…

Λησμονεί ότι η αυτοκρατορία τού Μεγά Αλέξανδρου διακληρονομήθηκε από Έλληνες στρατηγούς που δήλωναν Έλληνες, κακοί ή καλοί που ευρίσκοντο εννοείται σέ συνεχή εμφύλιον πόλεμον!… Λέγει επίσης ότι η Επανάσταση τού 1821 μ.Χ. δέν ήταν Επανάσταση καί ύστερα από παρέμβαση τής δημοσιογράφου ότι βάσταξε έναν έτος καί έγινε εμφύλιος διά τό ποίος θά ελέγχει ταίς γαίες που εκμεταλλεύονταν οί Τούρκοι. Όντως θά τίς άφηναν σέ ποίους ώστε νά μπορεί νά προχωρήσει η Επανάσταση; Σ’ εκείνους που δέν πολέμησαν καί είχαν συνάμα συμφέροντα από τούς Τούρκους;…

Όσον διά τούς εμφύλιους πολέμους τών Ελλήνων, επειδή νομίζω ότι ό ιατρός Δημήτριος Αντωνίου είναι Αριστερός, εάν όντως ισχύει θά πρέπει πρωτίστως νά κρίνει τούς εμφυλίους πολέμους που προξένησαν έν Ελλάδι οί Αριστεροί καί σ’ άλλους τόπους πρίν κρίνει τούς παλαιότερους εμφυλιοπόλεμους Έλληνες!… Συνάφερε καί τόν Λένιν ότι έστειλε όλους τούς δικαστές καί εισαγγελείς τού πεπτωκότος τσάρου Νικόλαου μέ έναν πλοίον σ’ έναν νησί καί καθ’ οδόν τούς βομβάρδισε καί βούλειαξαν. Έχω έναν ερώτημα καί μία πρόσθεση σ’ αυτά. Αυτός που πηδάλευε τό πλοίον καί ενδεχομένως καί άλλον πλήρωμα ήσαν έκ τών εισαγγελέων καί δικαστών ή άσχετοι καί αθώοι; Διότι εάν εγίνετο κάτι τέτοιον σέ Αριστερούς ή εάν έγινε τί θά έλεγε ό ιατρός Δημήτριος Αντωνίου; Δέν θά έλεγε αίσχος, ώς φιλάνθρωπος, ιατρός, αγωνιστής, αντιεμβολιαστής καί δίκαιος;… Η παρατήρηση είναι ότι ό άλλος «μέγας» αρχικουμπούναρος Στάλιν βούλειαξε μεγάλα πλοία ή πλοίον δέν θυμάμαι μέ Έλληνες που ήθελαν νά φύγουν από τό κομμουνιστικόν καθεστώς, εντός τού Εύξεινου Πόντου, διά βομβαρδισμού έξ’ αεροπλάνου!!!!…. Ήταν δίκαιον ή δημοκρατικόν; Εάν ήσαν Αριστεροί ήταν δίκαιον εάν ήταν Δεξιοί ή Νοστούντες Πατριώτες δέν ήταν δίκαιον;… Τό δίκαιον είναι υποκειμενικού συμφέροντος;….

Ωμιλώ μέ αδαόητα, εάν σφάλλω άς διορθωθώ μέ στοιχεία…

Παρακολουθείστε τήν συνέντευξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα αλλά όχι άσφαλλη κατά τήν γνώμη μού καί έν μέρει περίεργη, πάντοτε μέ Πατριωτική Αγαθοπροαιρεσία!!!!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου